MEDIX, God. 15 Br. 82
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Tumori probavnog sustava 

Gost urednik:
prof. dr. sc. Davor Štimac
Predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva 


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Davor Štimac 
Puni tekst | PDF

Tumori jednjaka
Aleksandar Včev, Ivana Begić, Dario Nakić, Melanija Ražov-Radas, Ivo Klarin, Jogen Patrk, Eugenija Basioli-Kasap 
Sažetak

Tumori želuca
Miroslava Katičić 
Sažetak

Tumori gušterače
Mladen Radić, Renata Dobrila Dintinjana, Davor Štimac 
Sažetak

Tumori tankog i debelog crijeva
Milan Kujundžić, Marko Banić, Tomislav Bokun 
Sažetak

Tumori žučnih vodova, Vaterove papile i žučnog mjehura
Neven Ljubičić, Marko Boban, Davor Hrabar 
Sažetak

Tumori jetre
Rajko Ostojić 
Sažetak

Gastroenteropankreatični neuroendokrini tumori
Davor Štimac, Dragana Grohovac 
Sažetak

Gastrointestinalni stromalni tumori (GIST)
Nadan Rustemović 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Tumori probavnog sustava
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Tumori probavnog sustava“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa 7 bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnog medicinskog usavršavanja.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Interna medicina

Novi antagonist angiotenzinskih receptora tipa 1 dostupan u Hrvatskoj za liječenje bolesnika s hipertenzijom i zatajenjem srca
Darko Počanić 
Sažetak

Molekularna medicina

Mogućnosti ranog otkrivanja obiteljske sklonosti nastanku raka dojke i jajnika u Hrvatskoj
Sonja Levanat, Mirela Levačić Cvok 
Sažetak

Interna medicina

Utjecaj povećanog unosa kuhinjske soli na pojavu karcinoma probavnog sustava
Vedran Premužić, Željko Reiner, Bojan Jelaković, u ime CRASH inicijative 
Sažetak

Radiologija

Radiologija tumora probavnog, hepatobilijarnog sustava i gušterače
Ranka Štern Padovan, Ivica Sjekavica, Maja Hrabak Paar 
Sažetak

Farmakoekonomika

Upotreba farmakoekonomskih studija za ekonomsku opravdanost uvrštenja lijekova na liste Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Vatroslav Zovko, Csaba Dohoczky 
Sažetak

Obiteljska medicina

Rano otkrivanje raka debelog crijeva integrirano u praksu obiteljske medicine
Zdravko Ebling, Rudika Gmajnić, Ljiljana Majnarić, Sanda Pribić, Ivana Marković, Barbara Ebling, Nikola Čupić 
Sažetak

Palijativna medicina

Palijativna skrb: model za reformu zdravstvene i socijalne politike
Anica Jušić 
Sažetak

Psihijatrija

Klinička slika depresije danas
Vera Folnegović Šmalc 
Sažetak

Dermatovenerologija

Dekubitus, prevencija i njega kože
Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić 
Sažetak

Oftalmologija

LIPCOF - nova metoda u dijagnostici disfunkcije suznog filma
Igor Petriček, Goranka Petriček 
Sažetak

Stomatologija

Atraumatski prikaz granice preparacije za bezmetalne protetske nadomjestke
Vedrana Braut, Adnan Ćatović, Vesna Fugošić 
Sažetak

Razgovori

Endokrinologija

Dr. sc. Zlatko Giljević: Osteoporoza danas
Lea Rukavina 
Puni tekst

Endokrinologija

Prof. dr. Slobodan Vukičević: Vitamin D nije toksičan, s kalcijem oprezno
Lea Rukavina 
Puni tekst

Endokrinologija

Prof. Andreom LaCroix i dr. Kristine Ensrud: Novi selektivni modulator estrogenskih receptora u liječenju osteoporoze
Lea Rukavina 
Puni tekst

Endokrinologija

Prof. Božidar Ćurković: Bisfosfonati i dalje standard u liječenju osteoporoze
Lea Rukavina 
Puni tekst

Endokrinologija

Dr. Darko Kaštelan: Prednost mjesečnom režimu uzimanja bisfosfonata
Lea Rukavina 
Puni tekst

Endokrinologija

Doc. Branimir Anić: Specifičnosti terapije kod reumatoloških bolesnika
Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Mr. Darko Milinović: Stabilnost zdravstvenog sustava unatoč nepovoljnoj gospodarskoj situaciji
Uredništvo 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Dr. Mario Malnar: Što liječnici obiteljske medicine očekuju od reforme zdravstva
Lea Rukavina 
Puni tekst

Osvrti

Infektologija

Nova gripa A (H1N1). Pandemija pred vratima…
Vladimir Krajinović 
Puni tekst

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti