Svi članci

Kategorija Naslov Autor(i) Datum objave Izdanje
Recenzija Mirna Šitum, Dubravko Huljev, (urednici):
"Atipične rane"

Otvoren pristup
Puni tekst
Marinović, Branka2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Recenzija Goran Ivanišević, Stella Fatović-Ferenčić, (urednici):
"Bioetičke teme"

Otvoren pristup
Puni tekst
Muzur, Amir2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Recenzija Davor Štimac i suradnici:
"Debljina - klinički pristup"

Otvoren pristup
Puni tekst
Radman, Maja2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Recenzija Vida Čulić, Srđana Čulić:
"Downov sindrom"

Otvoren pristup
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Recenzija Jure Mirat:
"EKG u kliničkoj praksi – uvod u elektrokardiografiju"

Otvoren pristup
Puni tekst
Včev, Aleksandar2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Recenzija Ivo Jajić, Zrinka Jajić, i suradnici:
"Fizikalna i rehabilitacijska medicina: osnove i liječenje"

Otvoren pristup
Puni tekst
Sekelj-Kauzlarić, Katarina2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Recenzija Imogen Evans, Hazel Thornton, Iain Chalmers, Paul Glasziou, (Prevela: Livia Puljak):
"Gdje su dokazi? Bolja istraživanja za bolje zdravlje"

Otvoren pristup
Puni tekst
Sapunar, Damir2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Recenzija Adnan Ćatović i sur.:
"Gerontostomatologija"

Otvoren pristup
Puni tekst
Komar, Dragutin2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Recenzija Tija Žarković Palijan, Dražen Kovačević, ur.:
"Iz forenzične psihijatrije 3"

Otvoren pristup
Puni tekst
Radovančević, Ljubomir2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Recenzija Branimir Cerovski i sur.:
"Klinička optometrija"

Otvoren pristup
Puni tekst
Popović Suić, Smiljka2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Recenzija Marko Pećina, Miljenko Franić, suradnici:
"Kompendij ortopedije"

Otvoren pristup
Puni tekst
Demarin, Vida2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Recenzija Simeon Grazio, Danijel Buljan, i suradnici:
"Križobolja"

Otvoren pristup
Puni tekst
Ćurković, Božidar2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Recenzija Danijela Vrček:
"Lara i Vanda peru zube"

Otvoren pristup
Puni tekst
Prpić-Mehičić, Goranka2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Recenzija Fučkan, Igor:
"Magnetska rezonancija"

Otvoren pristup
Puni tekst
Brkljačić, Boris; Čikara, Igor2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Recenzija Elizabeta Topić, Dragan Primorac, Stipan Janković, Mario Štefanović i sur.:
"Medicinska biokemija i laboratorijska medicina u kliničkoj praksi"

Otvoren pristup
Puni tekst
Topić, Elizabeta2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Recenzija Zlatko Sabol:
"Neurofibromatoza tip 1"

Otvoren pristup
Puni tekst
Stipoljev, Fedora; Gjergja Juraški, Romana; Krakar, Goran2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Recenzija Vida Demarin, Zlatko Trkanjec:
"Neurologija za stomatologe"

Otvoren pristup
Puni tekst
Bosnar-Puretić, Marijana2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Recenzija Irena Bralić, i sur.:
"Novi izazovi u pedijatriji 8 - Dijete i pandemija"

Otvoren pristup
Puni tekst
Kljaić Bukvić, Blaženka; Cvitanović-Šojat, Ljerka2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Recenzija Svjetska zdravstvena organizacija:
"Novo izdanje X. revizije Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema "MKB-10""

Otvoren pristup
Puni tekst
Kuzman, Marina2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Recenzija Darija Vranešić Bender:
"Priče o hrani"

Otvoren pristup
Puni tekst
Verbanac, Donatella2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Recenzija Mirna Šitum, Vedrana Bulat, suradnici:
"Psoriasis"

Puni tekst
Pećina, Marko 2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Recenzija Ivo Jajić, Jajić, Zrinka:
"Razvoj reumatologije tijekom dva tisućljeća" (hrvatsko izdanje) "The development of rheumatology through two millenia" (englesko izdanje)

Otvoren pristup
Puni tekst
Grubišić, Frane2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Recenzija Zvonimir Šatalić, Maroje Sorić, Marjeta Mišigoj-Duraković:
"Sportska prehrana"

Otvoren pristup
Puni tekst
Labar, Boris2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Recenzija Aida Mujkić:
"Sprečavanje nesreća i povećanje sigurnosti djece predškolske dobi"

Otvoren pristup
Puni tekst
Popović, Duško2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Recenzija Živko Gnjidić i sur.:
"Tumori lubanjske osnovice – sadašnjost i budućnost"

Otvoren pristup
Puni tekst
Malenica, Maša2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Recenzija Joško Zekan, Mirna Šitum, Deni Karelović, Branka Marinović, ur.:
"Vulvologija"

Otvoren pristup
Puni tekst
2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Recenzija Tihomir Majić, Danijela Štimac, Marina Polić Vižintin, ur.:
"Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena djelatnost u gradu Zagrebu u 2008. godini"

Otvoren pristup
Puni tekst
Škes, Marija2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Recenzija Marija Vrca Botica, Ivana Pavlić Renar, i sur.:
"Šećerna bolest u odraslih"

Otvoren pristup
Puni tekst
Zjačić-Rotkvić, Vanja2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Novost(Ne)djelotvornost kisika pri sumnji na srčani infarkt
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Osvrt na stručno događanje11. kongres KoHOM-a – Prvi KoHOM online kongres
Otvoren pristup
Puni tekst
Rakić Matić, Jelena2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Osvrt120. obljetnica Imunološkog zavoda
Puni tekst
Sedlar, Renata; Dorić, Anka2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Osvrt121. kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske
Puni tekst
Jurković, Dražen2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Osvrt122. kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Osvrt123. kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske
Puni tekst
Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Osvrt na stručno događanje14. PUB HUB Zdravstveni sustav i zdravstvena politika
Puni tekst
Lukačević Lovrenčić, Iva; Martinović, Damir2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Osvrt179. gerontološka tribina o Smjernicama za prehranu starijih osoba
Puni tekst
Tomek-Roksandić, Spomenka; Popović, Duško2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Osvrt na stručno događanje2. hrvatski kongres menopauzalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
Puni tekst
Banović, Maja2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Osvrt na stručno događanje2. konferencija Hrvatskog društva za istraživanje raka
Puni tekst
Levanat, Sonja; Levačić Cvok, Mirela2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Osvrt na stručno događanje204. gerontološka tribina: Gerontolo - škojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagreb
Puni tekst
Jelačić, Iva; Lukić, Marica; Sajko, Dalma; Holjevac, Josipa; Franceković, Dorotea2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Osvrt na stručno događanje25 godina Hrvatske udružbe obiteljske medicine
Puni tekst
Cikač; Tatjana2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Novost25 godina nakon Černobila Fukushima će možda razotkriti posljedice na zdravlje koje nosi nuklearna katastrofa
Puni tekst
2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Autorski pregled25 godina transplantacije krvotvornih matičnih stanica u Kliničkom bolničkom centru Zagreb
Sažetak
Labar, Boris 2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Novost3D rožnica oka čovjeka
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Novost3D-vakcine
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Novost3Shape TRIOS Color
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Osvrt na stručno događanje4. znanstveni sastanak „Tumori prostate“
Puni tekst
2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Osvrt na stručno događanje5. dani bolničke prehrane – „Šećerna bolest“
Puni tekst
Vrandešić-Bender, Darija2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Osvrt50 godina Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Puni tekst
Vodanović, Marin2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Osvrt na stručno događanje50. godišnji stručno-znanstveni skup Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a
Otvoren pristup
Puni tekst
Miculinić, Neven2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Stručni članak50. godišnjica Europske asocijacije za gastroenterologiju, endoskopiju i nutriciju
Otvoren pristup
Sažetak
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Osvrt na stručno događanje52. stručno-znanstveni skup Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a
Puni tekst
Miculinić, Neven2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Osvrt55. godišnji sastanak Europskog dijabetološkog društva u Barceloni
Otvoren pristup
Puni tekst
Andrić, Jelena2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Osvrt na stručno događanje56. međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli „Mind&Brain“
Puni tekst
Demarin, Vida; Marčinko, Darko; Glasnović, Anton2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Osvrt na stručno događanje6. hrvatski gastroenterološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem
Puni tekst
Hrstić, Irena2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Osvrt na stručno događanje6. stručni skup HPD-a „Psihoanalitički proces“
Puni tekst
Mrduljaš Đujić, Nataša2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Osvrt na stručno događanje6th Cardiology Highlights The European Society of Cardiology Update Meeting
Otvoren pristup
Puni tekst
Miličić, Davor2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Osvrt na stručno događanje70. dani dijabetologa Hrvatske
Puni tekst
Kokić, Višnja2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Osvrt71. dani dijabetologa Hrvatske – „Liječenje šećerne bolesti medicinski prilagođenom prehranom“
Puni tekst
Kokić, Slaven2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Osvrt73. dani dijabetologa – predijabetes, hipoglikemija i gestacijski dijabetes
Puni tekst
Kokić, Višnja2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Osvrt na stručno događanje76. dani dijabetologa – prehrana, tjelesna aktivnost, predijabetes i prevencija šećerne bolesti tipa 2
Puni tekst
Kokić, Slaven2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Osvrt77. dani dijabetologa u Splitu: Edukacija bolesnika – ključ pravovremene dijagnostike i liječenja šećerne bolesti
Otvoren pristup
Puni tekst
Kokić, Slaven2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Osvrt na stručno događanje78. dani dijabetologa Hrvatske – novosti i izazovi u inzulinskom liječenju od 1922. godine do danas
Puni tekst
Majić, Ana; Rahelić, Dario2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Osvrt na stručno događanje79. dani dijabetologa Hrvatske – Osnove individualnog pristupa u liječenju osoba sa šećernom bolešću tipa 2
Otvoren pristup
Puni tekst
Majić, Ana; Rahelić, Dario2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Osvrt na stručno događanje8. kongres „Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015 -2030 Futur Z.
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Osvrt na stručno događanje81.dani dijabetologa – Organizacija skrbi osoba sa šećernom bolešću u Hrvatskoj
Puni tekst
Rahelić, Dario; Majić, Ana2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Osvrt na stručno događanje82. dani dijabetologa – Holistički pristup u liječenju osoba sa šećernom bolešću
Puni tekst
Andrić, Jelena; Deškin, Marin; Rahelić, Dario2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Osvrt na stručno događanje83. dani dijabetologa – Šećerna bolest tipa 1
Puni tekst
Andrić, Jelena; Deškin, Marin; Rahelić, Dario2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Osvrt84. dani dijabetologa – Moderna terapija i moderna tehnologija u liječenju šećerne bolesti
Otvoren pristup
Puni tekst
Andrić, Jelena; Deškin, Marin; Rahelić, Dario2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Osvrt na stručno događanje85 godina Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - Bolnica bez ograde
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Osvrt85. dani dijabetologa – prevencija i liječenje kroničnih komplikacija šećerne bolesti
Puni tekst
Andrić, Jelena; Deškin, Marin; Rahelić, Dario2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Osvrt na stručno događanje86. dani dijabetologa - dijabetes i COVID-19
Puni tekst
Deškin, Marin; Matić, Tomas; Rahelić, Dario2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Osvrt na stručno događanje89. dani dijabetologa – šećerna bolest i trudnoća
Puni tekst
Šakić, Zrinka; Rudež, Dominik Kristian; Rahelić, Dario2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Novost90-dnevna smrtnost nakon ugradnje proteze kuka
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
NovostAEEDC Dubai 2021
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Pregledni članakANCA-vaskulitisi – novosti u dijagnostici i liječenju
Sažetak
Martinović Kaliterna, Dušanka; Marasović Krstulović, Daniela2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
NovostAbdominalna pretilost povećava rizik razvoja demencije
Puni tekst
2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Sponzorirana reportažaActiMaris – prirodni proizvodi za optimalno cijeljenje rana i liječenje upalnih procesa kože i sluznica
Otvoren pristup
Puni tekst | PDF
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakAdekvatna antikoagulantna terapija za liječenje bolesnika s fibrilacijom atrija
Sažetak
Počanić, Darko2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
NovostAdenovirusom protiv virusa Ebole
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
NovostAdheziv sedme generacije u VivaPen obliku pakiranja
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Osvrt na stručno događanjeAdriatic forum o Pompeovoj bolesti (kasni tip)
Otvoren pristup
Puni tekst
Šiprak Stastny, Ana; Pećin, Ivan2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
NovostAerograft – novi koštani nadomjestak
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
NovostAffinis heavy body Black Edition i Affinis Precious
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Pregledni članakAflatoksini u hrani i hepatocelularni karcinom
Sažetak
Šegvić Klarić, Maja2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
NovostAirGuard sustav zaštite u dentalnoj ordinaciji
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
RazgovorAkademik Davor Miličić: Nove smjernice u kardiologiji i njihova primjena u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina, Ana2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
OsvrtAkademik Drago Ikić - doajen hrvatske imunologije
Puni tekst
Popović, Duško2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
RazgovorAkademik Zvonko Kusić: Problem nastaje kada se liječnici ne drže smjernica
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Osvrt na stručno događanjeAkcija „Ne okrećite leđa križobolji“
Puni tekst
Grazio, Simeon; Grubišić, Frane2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
OsvrtAkcijski plan za moždani udar 2018-2030. – Europska deklaracija
Otvoren pristup
Puni tekst
Morović, Sandra2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
OsvrtAkreditacija - instrument za unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
Puni tekst
Mittermayer, Renato2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Sponzorirani članakAkromegalija – klinička obilježja, dijagnostika i liječenje
Sažetak
Popovac, Hrvoje2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Cochrane sustavni pregledAktiničke keratoze – terapijske mogućnosti
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
OsvrtAktivnim i multidisciplinarnim pristupom do kontrole arterijske hipertenzije
Puni tekst
Jelaković, Bojan2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
NovostAktivnost proteina ovisna o vodi
Puni tekst
2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
OsvrtAktivnosti Hrvatskoga društva za hipertenziju u 2017. godini
Otvoren pristup
Puni tekst
Jelaković, Ana2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Osvrt na stručno događanjeAktivnosti Radne skupine mladih kardiologa tijekom 2021. godine
Puni tekst
Jurin, Hrvoje2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Pregledni članakAktualni prilozi razumijevanju simptoma PTSP-a
Sažetak
Varda, Robert; Folnegović Šmalc, Vera; Labura, Darko2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
NovostAkupunktura u liječenju kronične boli u koljenu
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Pregledni članakAkutna reaktivnost kože na sunce u djece
Sažetak
Husar, Karmela; Pašić, Aida2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement
Sponzorirana reportažaAkutne respiratorne infekcije: mjesto i uloga cefuroksima
Puni tekst | PDF
Kuzman, Ilija2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostAkutni pankreatitis
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakAkutni pankreatitis i trudnoća
Sažetak
Poropat, Goran; Radovan, Anja; Štimac, Tea; Štimac, Davor2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1
Pregledni članakAkutni rinosinuitis – dijagnostički i terapijski pristup
Sažetak
Vagić, Davor; Kovačević, Sara2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Sponzorirana reportažaAkutni subglotični laringitis – nova i učinkovita rektalna glukokortikoidna terapija
Puni tekst | PDF
Voskresensky Baričić, Tamara2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Cochrane sustavni pregledAlarm za noćno mokrenje kod djece
Puni tekst
2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Sponzorirana reportažaAlemtuzumab (Lemtrada) i teriflunomid (Aubagio) u liječenju relapsno remitentnog oblika multiple skleroze
Puni tekst | PDF
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakAlergen-specifična imunoterapija u liječenju astme i alergijskog rinitisa
Sažetak
Aberle, Neda2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
NovostAlergeni u hrani
Puni tekst
2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
NovostAlergije na kućnu prašinu
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Pregledni članakAlergijski konjunktivitis u eri moderne medicine
Sažetak
Mrazovac Zimak, Danijela; Lešin Gaćina, Dina; Vidas Pauk, Sania; Petriček, Igor; Vukojević, Nenad2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Pregledni članakAlergijski rinitis – smjernice dijagnostike i liječenja
Sažetak
Baudoin, Tomislav2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakAlgoritam dijagnostike i liječenja bolesnika s moždanim udarom
Sažetak
Vargek Solter, Vesna2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Stručni članakAlgoritam dijagnoze astme u djece
Sažetak
Richter, Darko2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Pregledni članakAlgoritam zbrinjavanja bolesnika s TIA-om
Sažetak
Lušić, Ivo2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Cochrane sustavni pregledAlopecija areata – ima li koristi od liječenja?
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
OsvrtAlpe-Jadran konferencija o alkoholizmu i Hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima
Puni tekst
Buljan, Danijel; Zoričić, Zoran; Sakoman, Slavko; Marušić, Srđan2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Autorski pregledAlternativni pristup implantološko-protetskoj terapiji u stomatologiji
Sažetak
Illeš, Davor2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
KolumnaAltruizam – najuzbudljiviji dio života
Otvoren pristup
Puni tekst
Miljković, Dubravka2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Pregledni članakAlzheimerova bolest – epidemiologija, dijagnosticiranje i standardno farmakološko liječenje
Sažetak
Mimica, Ninoslav; Presečki, Paola2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakAlzheimerova bolest – čimbenici rizika, dijagnoza i liječenje
Sažetak
Klepac, Nataša2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Osvrt na stručno događanjeAmbrozija – veliki javnozdravstveni i gospodarski problem
Otvoren pristup
Puni tekst
Vranješ, Ivana 2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Pregledni članakAmbulantna kirurgija kože i potkožnoga tkiva
Sažetak
Antabak, Anko; Fabijanić, Ira; Gajdek, Željka; Jelaska, Igor2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
NovostAmeričko pedijatrijsko društvo izdalo nove smjernice za liječenje uroinfekcija u male djece
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostAmeričko udruženje za bolesti srca (AHA) donijelo značajne promjene u sklopu novih smjernica za kardiopulmonalnu reanimaciju
Puni tekst
2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Sponzorirani članakAmiloidna transtiretinska kardiomiopatija
Sažetak
Planinc, Ivo2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
NovostAmiotrofična lateralna skleroza – sekvenciranje egzoma
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
NovostAmoksicilin nije učinkovitiji od placeba za terapiju akutnog rinosinusitisa
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Pregledni članakAmputacijske i devaskularizacijske ozljede udova u djece
Sažetak
Bulić, Krešimir; Antabak, Anko2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakAnalgezija u akutnoj abdominalnoj boli – do kada će naši pacijenti nepotrebno patiti?
Sažetak
Ković, Ivor; Lulić, Ileana2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
OsvrtAnaliza stanja u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj i nužnost promjena
Puni tekst
Katić, Milica; Rumboldt, Mirjana; Materljan, Eris; Gmajnić, Rudika2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakAnalozi vitamina D u kroničnoj bubrežnoj bolesti
Sažetak
Orlić, Lidija2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Pregledni članakAnderson-Fabryjeva bolest u odraslih
Sažetak
Bašić Kes, Vanja; Kes, Petar2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
OsvrtAndrija Štampar – utemeljitelj hrvatske filmske kulture
Puni tekst
Jurak, Dragan2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakAndrologija u urologiji
Sažetak
Bernat, Marija Maja2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
Pregledni članakAndrologija u urologiji – kako poboljšati erektilnu disfunkciju u starijoj životnoj dobi
Sažetak
Hauptman, Dinko2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Osvrt na stručno događanjeAndrološki simpozij u organizaciji Hrvatskog androloškog društva Hrvatskog liječničkog zbora
Puni tekst
Ježek, Davor2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Pregledni članakAnemija kronične bolesti
Sažetak
Mandac Rogulj, Inga2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostAnemija srpastih stanica – mogući novi način liječenja?
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Stručni članakAnemija u kroničnoj bubrežnoj bolesti
Sažetak
Čala, Svjetlana2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Pregledni članakAnesteziološki pristup i terapija boli kod urološkog bolesnika
Sažetak
Goluža, Eleonora; Topalović Grković, Marija; Bekavac Mišak, Vilka; Bačak Kocman, Iva; Tonković, Dinko; Perić, Mladen2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
RazgovorAnita Frauwallner: Probiotici u liječenju bolesti i očuvanju zdravlja
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Sponzorirana reportažaAnketa Digital Doctor 2021. – Liječnici preopterećeni, ali optimistični
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Pregledni članakAnorexia nervosa – očne manifestacije
Sažetak
Stanišić, Boško; Debelec, Sanja; Meter, Ana; Lešin Gaćina, Dina; Petriček, Igor; Jukić, Tomislav2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
NovostAntenatalna primjena deksametazona kod prijevremenog poroda u zemljama niskog dohotka
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Sponzorirani članakAnti-angiogena terapija u doba imunološke terapije za karcinom pluća nemalih stanica s histološkim nalazom adenokarcinoma
Sažetak
Jakopović, Marko; Bitar, Lela2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
NovostAntibiotici i malformacije ploda
Puni tekst
2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Cochrane sustavni pregledAntibiotici se ne preporučuju za liječenje bronhiolitisa kod djece mlađe od dvije godine
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Cochrane sustavni pregledAntibiotici su korisni za akutnu upalu srednjeg uha u djece mlađe od dvije godine, ali za većinu djece je opravdano čekanje i promatranje
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
NovostAntibiotici u liječenju asimptomatske bakteriurije u starijih osoba
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Cochrane sustavni pregledAntibiotici u liječenju dugotrajnog vlažnog kašlja u djece
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostAntibiotik koji ne izaziva rezistenciju
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Pregledni članakAntidepresivi u liječenju bipolarnog afektivnog poremećaja
Sažetak
Vuksan-Ćusa, Bjanka2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1
Cochrane sustavni pregledAntiepileptici u profilaksi konvulzija nakon kraniotomije
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
NovostAntikariogena poslastica
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Sponzorirani članakAntikoagulacijska terapija u bolesnika s fibrilacijom atrija i kroničnom bubrežnom bolešću
Sažetak
Lovrić, Daniel2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Cochrane sustavni pregledAntikoagulansi nisu preporučljivi u rutinskoj uporabi nakon akutnog ishemijskog moždanog udara
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakAntikoagulansi u ablacijskom liječenju srčanih aritmija
Sažetak
Anić, Ante; Bakotić, Zoran; Bištirlić, Marin2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
NovostAntileukemijski lijek u kliničkim ispitivanjima
Puni tekst
2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
NovostAntimikrobna profilaksa za djecu s vezikoureteralnim refluksom
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Cochrane sustavni pregledAntioksidansi u liječenju muške subfertilnosti
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostAntiretroviralna terapija u prevenciji HIV-1 transmisije
Otvoren pristup
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakAntitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu
Sažetak
Ivanuša, Mario2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Pregledni članakAntitrombocitno i antikoagulacijsko liječenje kardiokirurških bolesnika
Sažetak
Petričević, Mate; Miličić, Davor; Biočina, Bojan2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakAntitrombocitno i antikoagulantno liječenje u primarnoj i sekundarnoj prevenciji moždanog udara
Sažetak
Malojčić, Branko2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakAntitrombocitno i antikoagulantno liječenje – čimbenici rizika i mehanizam nastanka venske tromboze
Sažetak
Zupančić Šalek, Silva2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
NovostAntiviralno djelovanje biljke vratić
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Cochrane sustavni pregledAntivirusno liječenje Bellove paralize (idiopatska paraliza n. facialis)
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
NovostAnutra sustav za lokalnu anesteziju
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
KolumnaApaurin
Otvoren pristup
Puni tekst
Muzur, Amir2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Osvrt na stručno događanjeApel stručnjaka: Ministarstvo i HZJZ ne smiju ignorirati nove proizvode koji mogu pomoći pušačima
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Sponzorirani članakApiksaban u liječenju venskih tromboembolijskih događaja
Sažetak
Vrsalović, Mislav2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Pregledni članakAplastična anemija – dijagnostika i liječenje te složene bolesti
Sažetak
Pulanić, Dražen; Desnica, Lana2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostApstinencijski sindrom novorođenčeta
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
NovostAqusil Ultra Cordless otisni sustav
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
NovostArginaza pridonosi patogenezi Alzheimerove bolesti
Puni tekst
2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Sponzorirani članakAripiprazol: nove mogućnosti u liječenju shizofrenije i bipolarnog poremećaja
Sažetak
Jakovljević, Miro2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Pregledni članakArterijska hipertenzija i fibrilacija atrija
Sažetak
Lovrić Benčić, Martina; Počanić, Darko; Laganović, Mario2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakArterijska hipertenzija i oko
Sažetak
Lešin Gaćina, Dina; Štanfel, Marija; Stanišić, Boško; Petriček, Igor; Jukić, Tomislav; Opačić, Dalibor; Kristina Ivkić , Petra2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakArterijska hipertenzija i šećerna bolest
Sažetak
Smirčić-Duvnjak, Lea2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakArterijska hipertenzija i šećerna bolest – partneri u seksualnome životu
Sažetak
Bašić Marković, Nina; Marković, Roberta2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Pregledni članakArterijska hipertenzija u bolesnika na hemodijalizi
Sažetak
Pavlović, Draško; Čala, Krešimir; Pavlović, Nikola2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakArterijska hipertenzija u obiteljskoj medicini
Sažetak
Bergman Marković, Biserka; Kranjčević, Ksenija; Vrdoljak, Davorka; Ivezić Lalić, Dragica; Vučak, Jasna; Jelaković, Bojan2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakArterijska hipertenzija u obiteljskoj medicini
Sažetak
Kranjčević, Ksenija; Bralić Lang, Valerija; Bergman Marković, Biserka2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakArterijska hipertenzija, tjelesno vježbanje i sport
Sažetak
Mišigoj-Duraković, Marjeta; Babić, Zdravko; Duraković, Zijad2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Pregledni članakAscites
Sažetak
Čiček, Josip; Trumbetaš, Tomislav; Lukić, Marinko; Povh, Goran; Petrović Juren, Ivana2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
NovostAsimptomatske infekcije SARSCoV-2 u domovima za starije
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Sponzorirana reportažaAspirin – tradicija duga 120 godina
Otvoren pristup
Puni tekst
Počanić, Darko; Breitenfeld, Tomislav2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Pregledni članakAstma tipa 2
Sažetak
Artuković, Marinko; Vukičević Lazarević, Vesna; Marković, Ivan2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Stručni članakAstma u male djece – dijagnostički pristup
Sažetak
Ivković-Jureković, Irena2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
NovostAstma – liječenje prirodnim sastojcima voća
Puni tekst
2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakAtopijski dermatitis i „atopijski marš“
Sažetak
Pustišek, Nives2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakAtopijski dermatitis – klinička slika, dijagnoza i liječenje
Sažetak
Ljubojević Hadžavdić, Suzana; Pustišek, Nives2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Pregledni članakAtraumatski prikaz granice preparacije za bezmetalne protetske nadomjestke
Sažetak
Braut, Vedrana; Ćatović, Adnan; Fugošić, Vesna2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Pregledni članakAtraumatski restorativni tretman – ART
Sažetak
Čuković-Bagić, Ivana; Iva, Drvarić2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Pregledni članakAutistički spektar poremećaja
Sažetak
Krakar, Goran; Mejaški Bošnjak, Vlatka2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
NovostAutizam i mentalna retardacija kod djece rođene in vitro fertilizacijom
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
NovostAutizam i promjena obrasca metilacije
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
NovostAutizam, shizofrenija i gen Shank3
Otvoren pristup
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
NovostAutofagija i zatajenje rada mišića srca
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
OsvrtAutogeni trening za samopomoć u savladavanju negativnih posljedica stresa i u kontroli tjeskobe
Otvoren pristup
Puni tekst | PDF
Bilić, Vedran; Štrkalj Ivezić, Slađana; Marčinko, Darko; Eterović, Marija2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1
Pregledni članakAutoimunosne bolesti u žena
Sažetak
Stipić Marković, Asja; Cavrić, Gordana; Prkačin, Ingrid2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Pregledni članakAutoimunosne hemolitičke anemije
Sažetak
Mitrović, Zdravko; Jonjić, Željko2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Pregledni članakAutosomno dominantna hiperkolesterolemija
Sažetak
Reiner, Željko2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
KolumnaBad Blue Boys i neonatologija – problemi infrastrukture hrvatskoga zdravstvenog sustava
Otvoren pristup
Puni tekst
Vejić, Maja2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
NovostBakar ograničava širenje antibiotik rezistentnih infekcija
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
NovostBakterije i gljivice rezistentne na lijekove
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
NovostBakterije uzrokuju zgrušavanje krvi
Puni tekst
2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Autorski pregledBalintova metoda u liječenju psihosomatskih bolesnika u obiteljskoj medicini
Sažetak
Stojanović Špehar, Stanka; Kumbrija, Suzana; Blažeković Milaković, Sanja2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakBalintove grupe
Sažetak
Bilić, Vedran2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
NovostBarijatrijska kirurgija uz medikamentoznu terapiju visoko učinkovita u kontroli glikemije kod pretilih bolesnika sa šećernom bolesti tipa II
Puni tekst
2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
NovostBenigne bolesti dojke i rizik razvoja raka dojke
Otvoren pristup
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Cochrane sustavni pregledBeta-blokatori se ne bi trebali rutinski primjenjivati za prevenciju ponovnog javljanja moždanog udara
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Pregledni članakBeta-blokatori – prednosti novih nad starim
Sažetak
Počanić, Darko2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakBihevioralni i psihički simptomi demencije (BPSD)
Sažetak
Filipčić, Igor2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostBio/Screen Oral Exam – svjetlosni uređaj za pregled oralne sluznice
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
KolumnaBioetički aspekti (de)stigmatizacije psihijatrijskih bolesnika te osoba s izmijenjenim stanjima svijesti i mentalnim izazovima
Puni tekst
Janeš, Luka2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Autorski pregledBioetički aspekti palijativne medicine
Sažetak
Brkljačić, Morana2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
KolumnaBioetički kongres
Otvoren pristup
Puni tekst
Pavelić, Jasminka; Temkov, Kiril2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Sponzorirana reportažaBiogen, pionir na području neuroznanosti
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
OsvrtBiogeneza i funkcije malih nekodirajućih molekula RNA
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakBiološka osnova bipolarnog afektivnog poremećaja
Sažetak
Oruč, Lilijana; Memić, Amra; Škobić, Helena2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1
Pregledni članakBiološka terapija u liječenju bolesnika sa psorijazom
Sažetak
Homolak, Damir; Pondeljak, Nives; Franceschi, Nika; Dediol, Iva2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Pregledni članakBiološki lijekovi u liječenju vulgarne psorijaze
Sažetak
Čeović, Romana2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Pregledni članakBiološki lijekovi u spondiloartropatijama
Sažetak
Grazio, Simeon; Grubišić, Frane2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
NovostBiopsija sentinel limfnog čvora ili praćenje limfnih čvorova kod melanoma
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Sponzorirana reportažaBioslični lijekovi u upalnim bolestima crijeva
Puni tekst
Brinar, Marko; Turk, Nikša2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Sponzorirana reportažaBioslični lijekovi u upalnim reumatskim bolestima
Puni tekst
Prus, Višnja2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Sponzorirana reportažaBioslični lijekovi – iskorak u liječenju hematoloških bolesti
Otvoren pristup
Puni tekst
Jakić Bubalo, Marinka2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Sponzorirana reportažaBioslični lijekovi – prednosti za pacijente i zdravstveni sustav
Otvoren pristup
Puni tekst
2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
OsvrtBisfosfonati: mehanizam djelovanja – učinak na osteoblaste i osteoklaste
Puni tekst
Pavelić, Jasminka; Brkić, Kornelije2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakBlagi spoznajni poremećaj
Sažetak
Klepac, Nataša2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostBlagodati vježbanja na otvorenom potvrđene istraživanjem
Puni tekst
2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
NovostBleachorexia
Puni tekst
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Pregledni članakBlogovi u medicini
Sažetak
Ković, Ivor; Lulić, Ileana2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
NovostBlokada proteina APOE u liječenju Alzheimerove bolesti
Puni tekst
2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Pregledni članakBlokatori RAAS-a u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću
Sažetak
Vuković Brinar, Ivana; Kurtov, Karlo2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
OsvrtBlokiranje CGRP-a u osoba s migrenom
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
OsvrtBody tehnika – integrirani pristup jačanju mišića dna zdjelice u prevenciji i liječenju inkontinencije mokraće
Otvoren pristup
Puni tekst
Begonja, Atja2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
KolumnaBoginje
Puni tekst
Muzur, Amir2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostBolesnice oboljele od karcinoma dojke s jakom socijalnom potporom žive duže
Puni tekst
2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
Sponzorirani članakBolesnici s dijabetesom i zaštita od aterotrombotičkih/tromboembolijskih događaja strategijom koja uključuje rivaroksaban
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Golubić, Karlo2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
NovostBolesnici s transplantiranim bubrezima možda jednog dana neće svakodnevno trebati lijekove
Puni tekst
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Pregledni članakBolesnik s kroničnom bolešću bubrega u ordinaciji liječnika obiteljske medicine
Sažetak
Ramić Severinac, Dijana2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Pregledni članakBolesnikova sigurnost u perioperacijskom liječenju
Sažetak
Majerić Kogler, Višnja2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Pregledni članakBolesnikova sigurnost, bolesnik u središtu i programi Svjetske zdravstvene organizacije
Sažetak
Mesarić, Jasna; Kaić-Rak, Antoinette2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Pregledni članakBolest kostiju i zglobova u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću
Sažetak
Pavlović, Draško; Črne, Nataša2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakBolesti jetre povezane s trudnoćom
Sažetak
Mikolašević, Ivana; Virović Jukić, Lucija; Grgurević, Ivica; Filipec Kanižaj, Tajana; Bokun, Tomislav; Ugljarević, Margareta; Stevanović, Tajana; Milić, Sandra2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1
NovostBolesti krvnih žila pri upalnim bolestima zglobova
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Pregledni članakBolesti ovisnosti i demencija
Sažetak
Buljan, Danijel; Šitum, Natalija; Kovak-Mufić, Ana2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakBolesti povezane s humanim papiloma virusom
Sažetak
Ljubojević, Suzana; Skerlev, Mihael2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
OsvrtBolesti srca – najčešća i najskuplja komplikacija dijabetesa
Otvoren pristup
Puni tekst
Šarić, Tereza2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
OsvrtBombesin receptor podtip 3 – moguća meta za liječenje pretilosti i šećerne bolesti
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
NovostBornavirusi ugrađeni u genom čovjeka
Puni tekst
2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
NovostBotulin
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
KolumnaBrak i sreća
Otvoren pristup
Puni tekst
Miljković, Dubravka2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Osvrt na stručno događanjeBriga o mentalnom zdravlju mladih zahtijeva multidisciplinarni pristup
Puni tekst
Vranješ, Ivana2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
NovostBritanski dentalni pilot-projekt
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Osvrt na stručno događanjeBrkati studeni na Štamparu
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Pregledni članakBronhoskopija u bolesnika s plućnim karcinomom
Sažetak
Pavlović, Ladislav; Chalfe, Nabil2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakBruksizam u djece
Sažetak
Alajbeg, Iva; Trupković Prandel, Matea; Drašner, Diana2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Cochrane sustavni pregledBrzi test za otkrivanje antigena streptokoka grupe A u djece s upalom ždrijela
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostBrzo otkrivanje karcinoma mjehura s NMP22 specifičnim testom
Puni tekst
2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Stručni članakBubrežna bolest kao čimbenik kardiovaskularnog rizika
Sažetak
Jelaković, Bojan; Kos, Jelena; Željković Vrkić, Tajana2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Pregledni članakBubrežna bolest u žena
Sažetak
Kurjaković, Iva; Prkačin, Ingrid; Đermanović-Dobrota, Vesna; Dabo, Nives2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Cochrane sustavni pregledBudezonid je djelotvorniji od placeba za indukciju remisije kod Crohnove bolesti
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
NovostBudućnost iz matičnih stanica zubne pulpe
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostBudućnost virtualne zdravstvene skrbi
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakCOVID-19 infekcija – dodatni pomagač Tihog ubojice?
Sažetak
Bojan, Jelaković; Kolarić, Melanija; Golubić, Ines; Bukal, Nikolina; Josipović, Josipa; Premužić, Vedran; Jelaković, Ana; Karanović, Sandra; Bašić Jukić, Nikolina2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
NovostCOVID-19 – hoće li uslijediti epidemija samoubojstava?
Puni tekst
2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Pregledni članakCOVID-19 – nova pandemijska virusna respiratorna bolest – izazovi u praksi
Sažetak
Bogdanić, Nikolina; Didović, Diana; Jeličić, Karlo; Kusulja, Marija; Lukić, Ljiljana; Nikčević, Andrea; Krajinović, Vladimir; (autori s jednakim doprinosom)2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
OsvrtCOVID-19, „kruna“ koju nitko ne želi - Širi li se pandemija COVID-a 19 mutacijama virusa u našem mikrobiomu i oscilacijama/rezonancijama RNA virusa?
Otvoren pristup
Puni tekst
Rotkvić, Ivo2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Osvrt na stručno događanjeCROINTERVENT 2021.
Puni tekst
Margetić, Eduard2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Pregledni članakCT-angiografija i MR-angiografija – neinvazivne radiološke metode prikaza patoloških promjena krvnih žila
Sažetak
Hrabak, Maja; Štern Padovan, Ranka2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
NovostCaklinski grafeni za praćenje bakterijskih infekcija
Puni tekst
2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
NovostCalset Multi-Tray grijač kompozitnih materijala za polimerizacijske ispune
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostCandida auris – novi rezistentni uzročnik nozokomijalnih infekcija
Otvoren pristup
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
KolumnaCarski rez
Puni tekst
Muzur, Amir2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakCelijakija – česta bolest u odrasloj dobi
Sažetak
Čuković-Čavka, Silvija2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
NovostCementna ili bescementna hemiartroplastika za intrakapsularni prijelom kuka
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
OsvrtCentar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Otvoren pristup
Puni tekst
Mašić, Mario; Relić, Danko2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
NovostCentralna pretilost povećava rizik demencije
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Cochrane sustavni pregledCerebrolysin za vaskularnu demenciju
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Cochrane sustavni pregledCertolizumab pegol (CDP870) je djelotvoran za reumatoidni artritis u odraslih
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
NovostCheckpoint imunoterapija za liječenje melanoma
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Pregledni članakCijepljenje i multipla skleroza
Sažetak
Habek, Mario2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
NovostCijepljenje protiv SARS-CoV-2 i miokarditis
Otvoren pristup
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Pregledni članakCijepljenje protiv gripe u ljekarnama
Sažetak
Soldo, Ana; Šolić, Ivana; Marija Caktaš, Ana2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1
NovostCijepljenje protiv influence tijekom trudnoće i autizam kod potomaka
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Pregledni članakCijepljenje trudnica protiv gripe
Sažetak
Matijević, Ratko2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakCijepljenje zdravstvenih djelatnika protiv gripe: pravo ili obveza
Sažetak
Čivljak, Rok; Huljev, Eva2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1
Pregledni članakCijepljenje zdravstvenih djelatnika protiv gripe: pravo ili obveza
Sažetak
Čivljak, Rok; Huljev, Eva2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1
Pregledni članakCijepljenjem trudnica protiv gripe, štitimo trudnice i dojenčad
Sažetak
Štimac, Tea2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1
Pregledni članakCiljana terapija karcinoma pluća
Sažetak
Badovinac, Sonja; Koršić, Marta; Čučević, Branka; Roglić, Mihovil; Jakopović, Marko; Samaržija, Miroslav2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Cochrane sustavni pregledCiljana tjelovježba može ublažiti križobolju
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Cochrane sustavni pregledCiljane razine kisika za akutni respiratorni distresni sindrom tijekom mehaničke ventilacije u jedinicama intenzivnog liječenja: brzi pregledni članak
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Pregledni članakCiroza jetre
Sažetak
Ostojić, Rajko2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
KolumnaCjepiva – rješenje ili novi problemi?
Otvoren pristup
Puni tekst
Vejić, Maja2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
NovostCjepivo za gripu smanjuje učestalost koronarnih incidenata
Puni tekst
2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
Sponzorirana reportažaConventus Credo online Kongresni Centar
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Pregledni članakCrijevna mikrobiota i disbioza
Sažetak
Bašić-Marković, Nina; Marković, Roberta2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
NovostCrijevne bakterije utječu na razvoj mozga
Puni tekst
2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
NovostCrijevni mikrobiom – pretkazatelj razvoja nealkoholne masne jetre
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
NovostCrna riža učinkovita u liječenju upala
Puni tekst
2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
NovostCrno vino i kava u izbjeljivanju cakline
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Osvrt na stručno događanjeCroValv 2021
Puni tekst
Šikić, Josica2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Sponzorirani članakDabigatran eteksilat – prvi inovativni lijek u prevenciji moždanog udara u nevalvularnoj atrijskoj fibrilaciji
Sažetak
Peršić, Viktor2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostDabigatran u prevenciji moždanog udara
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Sponzorirani članakDabigatran – NOAK na čelu nove generacije antikoagulansa
Sažetak
Počanić, Darko2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Sponzorirani članakDabigatran-eteksilat u sprječavanju moždanog udara u bolesnika s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom – rezultati iz svakodnevne primjene
Sažetak
Počanić, Darko2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
OsvrtDan D i EU uredba za zaštitu osobnih podataka 2016/679
Otvoren pristup
Puni tekst
Pomper, Dražen; Pomper, Sara2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
OsvrtDan liječničkih karijera u Republici Hrvatskoj
Otvoren pristup
Puni tekst
Mašić, Mario2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
OsvrtDan svjesnosti o akutnoj mijeloičnoj leukemiji – bržim usvajanjem novih terapija do povećanja stope preživljenja u Hrvatskoj
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Stručni članakDanašnje mogućnosti u implantoprotetskom liječenju
Sažetak
Kobler, Pavel2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakDarivanje i presađivanje organa – „Hrvatski model“
Sažetak
Bušić, Mirela2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
OsvrtDavalaštvo krvi u Republici Hrvatskoj
Puni tekst
Jukić, Irena; Mihaljević, Ivanka; Maglov, Čedomir2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
NovostDebljanje i mršavljenje mijenja molekularni profil osoba
Otvoren pristup
Puni tekst
2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Pregledni članakDebljina - patofiziologija, etiologija i liječenje
Sažetak
Baretić, Maja; Koršić, Mirko; Jelčić, Jozo2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Pregledni članakDebljina i hipertenzija
Sažetak
Baretić, Maja; Jelaković, Bojan2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakDebljina i manjak vitamina D
Sažetak
Marković, Roberta; Bašić-Marković, Nina2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Pregledni članakDebljina kao rizični čimbenik i javnozdravstveni problem u Gradu Zagrebu
Sažetak
Puljak, Ana; Škes, Marija2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Sponzorirana reportažaDebljina povećava rizik od brojnih drugih bolesti, uključujući i rak, a s njom se bori čak 65 posto Hrvata. Debljina se može i mora liječiti!
Otvoren pristup
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Pregledni članakDebljina, trudnoća, arterijska hipertenzija i kronična bubrežna bolest
Sažetak
Valetić, Josip; Bilinovac, Lucija; Marketin, Tina; Kolić, Marko; Pavletić Peršić, Martina 2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
NovostDeficijencija sterol-C4- metiloksidaze
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Pregledni članakDekubitus, prevencija i njega kože
Sažetak
Marinović Kulišić, Sandra; Lipozenčić, Jasna2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Pregledni članakDemencije s početkom u mlađoj životnoj dobi
Sažetak
Boban, Marina2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Osvrt na stručno događanjeDemografski aspekti zdravlja djece
Otvoren pristup
Puni tekst
Čatipović, Marija2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
NovostDendritičke stanice koje olakšavaju replikaciju virusa HIV
Puni tekst
2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Pregledni članakDens invaginatus – terapijske mogućnosti
Sažetak
Gabrić Pandurić, Dragana; Granić, Marko; Sušić, Mato; Brkić, Hrvoje; Filipović Zore, Irina2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostDentalni aerosol – opasnost i prevencija
Puni tekst
2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
NovostDentalni anestetik iz Amazonske prašume
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
KolumnaDepresija
Otvoren pristup
Puni tekst
Muzur, Amir2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Pregledni članakDepresija i menopauza
Sažetak
Marčinko, Darko2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Pregledni članakDepresija i suicidalnost
Sažetak
Folnegović Šmalc, Vera2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakDepresija kao komorbidna bolest
Sažetak
Diminić Lisica, Ines2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakDepresija u osoba starije životne dobi: specifičnosti kliničke slike i smjernice za liječenje
Sažetak
Mimica, Ninoslav; Kušan Jukić, Marija2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Pregledni članakDermatološka kirurgija i lijekovi
Sažetak
Štulhofer Buzina, Daška 2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Osvrt na stručno događanjeDermatoskopija u općoj i specijalnoj dermatologiji
Otvoren pristup
Puni tekst
Šitum, Mina; Buljan, Marija 2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakDesenzibilizacija na antibiotike, kemoterapeutike i biološke lijekove
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Gruber, Franjo; Lipozenčić, Jasna2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Osvrt na stručno događanjeDevedeseta obljetnica osnutka Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ - Zdravlje i zdravstvo: izazovi i mogućnosti – susret profesije i politike
Otvoren pristup
Puni tekst
Popović, Duško2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
KolumnaDeveti Lošinjski dani bioetike
Otvoren pristup
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Cochrane sustavni pregledDezmopresin može pomoći muškarcima s nokturijom
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
OsvrtDezmosomi i bolesti
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
NovostDešifriranje genske podloge razvoja bolesti poremećaja prehrane
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Osvrt na stručno događanjeDiaTransplant 2012
Puni tekst
Rački, Sanjin2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakDidrogesteron – učinak na receptivnost endometrija i trudnoću
Sažetak
Čanić, Tomislav 2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakDiferencijalna dijagnostika angioedema
Sažetak
Stipić Marković, Asja2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Pregledni članakDiferencijalna dijagnostika boli u stomatologiji
Sažetak
Ćatović, Adnan2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
Pregledni članakDiferencijalna dijagnostika i liječenje dobroćudnih izraslina na gingivi – epulis
Sažetak
Barić, Jana; Radica, Nataša; Terlević, Diana; Gabrić, Dragana2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Pregledni članakDiferencijalna dijagnoza i liječenje osipa u dječjoj dobi
Sažetak
Pustišek, Nives; Ožanić Bulić, Suzana; Ljubojević Hadžavdić, Suzana2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Cochrane sustavni pregledDigitalis može imati korisnu ulogu u liječenju zatajivanja srca kod bolesnika u sinus ritmu
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
NovostDigitalna kamera za profesionalnu stomatološku fotografiju
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
OsvrtDigitalna medicina
Puni tekst
Boškić, Vedran2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakDigitalna tomosinteza dojki u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Sažetak
Kovačević, Lucija; Prutki, Maja; Štern-Padovan, Ranka2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
OsvrtDigitalno zdravstvo – izazovi modernog doba
Puni tekst
Marasović Šušnjara, Ivana; Vejić, Maja2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
NovostDijabetes kao čimbenik rizika za cerebrovaskularni inzult u žena i muškaraca
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Osvrt na stručno događanjeDijabetes tipa 2 i zdravlje srca
Puni tekst
Župetić, Tina2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakDijabetes u sklopu metaboličkog sindroma
Sažetak
Pavlić Renar, Ivana; Aganović, Izet2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Pregledni članakDijabetička nefropatija
Sažetak
Kes, Petar; Bašić-Jukić, Nikolina2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakDijabetička nefropatija: dijagnostika, prevencija i liječenje
Sažetak
Josipović, Josipa; Katičić, Dajana; Pavlović, Draško2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakDijabetički makularni edem
Sažetak
Tomić, Martina2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Pregledni članakDijagnosticiranje i liječenje anksioznih poremećaja – smjernice za obiteljske liječnike
Sažetak
Ljubotina, Aleksandar; Bukmir, Leonardo; Popović, Branislava; Ljubotina, Maja; Zavidić, Tina; Mahmić, Arifa2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostDijagnosticiranje malignih neoplazmi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Puni tekst
2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
NovostDijagnosticiranje proširenosti raka prostate preko krvnog testa
Otvoren pristup
Puni tekst
2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Autorski pregledDijagnostika i fizikalna terapija osteoartritisa temporomandibularnog zgloba
Sažetak
Badel, Tomislav; Krapac, Ladislav; Marotti, Miljenko2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakDijagnostika i liječenje Alzheimerove bolesti
Sažetak
Lušić, Ivo2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakDijagnostika i liječenje boli u bolesnika s multiplom sklerozom
Sažetak
Bielen, Ivan2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
NovostDijagnostika i liječenje celijakije i preosjetljivosti na gluten
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Pregledni članakDijagnostika i liječenje izvanzglobnoga reumatizma u ordinaciji obiteljske medicine
Sažetak
Bonassin, Karmela2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakDijagnostika i liječenje ne-Hodgkinovih limfoma
Sažetak
Aurer, Igor2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakDijagnostika i liječenje neuroendokrinih tumora (NET) probavnoga trakta
Sažetak
Vrbanec, Damir2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
OsvrtDijagnostika i liječenje neuropatske boli – XI. poslijediplomski tečaj prve kategorije za trajno usavršavanje liječnika
Otvoren pristup
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Pregledni članakDijagnostika i liječenje prekomjerno aktivnoga mokraćnog mjehura (PAMM)
Sažetak
Orešković, Slavko2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Pregledni članakDijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 1
Sažetak
Pavlić Renar, Ivana2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakDijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 2
Sažetak
Kokić, Slaven2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakDijagnostika i praćenje oboljeloga od kronične opstruktivne plućne bolesti
Sažetak
Kranjčević, Ksenija2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakDijagnostika multiple skleroze
Sažetak
Gabelić, Tereza2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
NovostDijagnostika periimplantitisa žvakaćom gumom
Puni tekst
2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Pregledni članakDijagnoza i diferencijalna dijagnoza multiple skleroze
Sažetak
Barun, Barbara 2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
NovostDijagnoza i liječenje glavobolje
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Pregledni članakDijagnoza i procjena težine kliničke slike gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Sažetak
Vukšić Polić, Melita2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Cochrane sustavni pregledDijeta mediteranskom prehranom za primarnu i sekundarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Osvrt na stručno događanjeDio bolesnika oboljelih od KML-a pred izlječenjem ili dubokom remisijom
Puni tekst
Vranješ, Ivana2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
OsvrtDisbioza mikrobioma i nastanak bolesti
Puni tekst
Liu, Ema2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakDislipidemije i cerebrovaskularne bolesti
Sažetak
Reiner, Željko2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Pregledni članakDislipidemije – izazovi i novosti u liječenju
Sažetak
Bergman Marković, Biserka; Bulj, Nikola2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Osvrt na stručno događanjeDistres kod onkoloških bolesnika
Puni tekst
Župetić, Tina2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakDjelomične krunice u stomatološkoj protetici
Sažetak
Šlat, Marko; Seifert, Davor; Lešić, Nikolina2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
NovostDjelotvornost cjepiva protiv humanog papiloma virusa
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
NovostDjelovanje glukokortikoida na polipe nosa
Puni tekst
2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
OsvrtDječje filmsko i videostvaralaštvo u funkciji javnoga zdravstva
Puni tekst
Popović, Duško2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
OsvrtDnevna bolnica s jednodnevnom oralnom kirurgijom KBC-a Zagreb
Otvoren pristup
Puni tekst
Kruhak, Ana2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
NovostDnevna doza od 100 mg aspirina smanjuje rizik za recidiv tromboembolije
Puni tekst
2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Sponzorirana reportažaDo 100.000 osoba u Hrvatskoj boluje od zatajivanja srca, sindroma koji se često ne prepoznaje na vrijeme
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
OsvrtDobar informatički sustav u zdravstvu i njegove ključne karakteristike
Puni tekst
Pomper, Dražen; Pomper, Sara2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
OsvrtDobitnici Nobelove nagrade 2020. za fiziologiju ili medicinu
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
KolumnaDobra obitelj – važan uvjet životnog zadovoljstva
Otvoren pristup
Puni tekst
Miljković, Dubravka2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostDobrobit sekundarne prevencije infarkta miokarda
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
OsvrtDobrotom protiv virusa i potresa
Puni tekst
Jukić, Irena2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakDobroćudna hiperplazija prostate i simptomi donjega urinarnog trakta (LUTS)
Sažetak
Hudolin, Tvrtko; El-Saleh, Ahmad; Kaštelan, Željko2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
RazgovorDoc. Branimir Anić: Specifičnosti terapije kod reumatoloških bolesnika
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
RazgovorDoc. Jasna Mesarić: Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u RH
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
RazgovorDoc. Pavičić-Baldani: Novosti na području hormonske kontracepcije i liječenju sindroma policističnih jajnika
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
RazgovorDoc. dr. Asja Stipić-Marković: Alergije, bolesti 21. stoljeća
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorDoc. dr. Branimir Anić: Biološki lijekovi u reumatoidnom artritisu
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorDoc. dr. Ivana Pavlić- Renar: Optimalna regulacija glikemije u dijabetičkih bolesnika
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorDoc. dr. Neda Smiljan Severinski: Urgentna kontracepcija
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
RazgovorDoc. dr. sc. Asja Stipić Marković: Alergologija i klinička imunologija u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
RazgovorDoc. dr. sc. Asja Stipić Marković: Važnost prepoznavanja bradikininskih angiodema
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorDoc. dr. sc. Bojan Jelaković: Nove smjernice za dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorDoc. dr. sc. Damir Kovač: Vratna kirurgija zahtijeva stalni razvoj biomehaničkih rješenja
Puni tekst
Bralić, Dragan2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorDoc. dr. sc. Danijela Štimac: Preventivna medicina u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
RazgovorDoc. dr. sc. Hrvoje Tiljak: Hitna stanja u obiteljskoj medicini
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
RazgovorDoc. dr. sc. Maja Strozzi: Akutni koronarni sindrom i organizacija interventnog pristupa
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorDoc. dr. sc. Marko Jakopović: Mijenja li se prognoza karcinoma pluća?
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
RazgovorDoc. dr. sc. Marko Kutleša: Akutna stanja u infektologiji
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
RazgovorDoc. dr. sc. Miroslav Končar: Definicija e-zdravstva
Puni tekst
Popović, Duško2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
RazgovorDoc. dr. sc. Ognjen Brborović: Konoplja za medicinsku primjenu
Puni tekst
Popović, Duško2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
RazgovorDoc. dr. sc. Ratko Matijević: Cervikometrija i određivanje vaginalnog pH u dijagnostici prijevremenog poroda
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
RazgovorDoc. dr. sc. Sanja Pleština: Mjesto i uloga imunoterapije u liječenju karcinoma pluća nemalih stanica
Puni tekst
Bralić, Dragan2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
RazgovorDoc. dr. sc. Sanjin Rački: Nadomještanje bubrežne funkcije u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
RazgovorDoc. dr. sc. Slaven Kokić: Hrvatske smjernice za liječenje dijabetesa tipa 2
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
RazgovorDoc. dr. sc. Viktor Peršić: Rehabilitacija kardiovaskularnog bolesnika
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Cochrane sustavni pregledDodaci prehrani za kronični giht
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Sponzorirana reportažaDodaci prehrani za žene koje planiraju trudnoću, trudnice i dojilje - što je važno?
Puni tekst
Gudelj, Maja2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
NovostDodatno osvjetljenje operativnog područja
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostDojenje nakon karcinoma dojke nije opasno za rodilju
Puni tekst
2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
NovostDojenje smanjuje rizik nastanka iznenadne dojenačke smrti
Puni tekst
2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
NovostDokidanje tolerancije bakterija na antibiotik
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Pregledni članakDoktorat iz zdravstvenih znanosti: stručne potrebe i zakonske zadanosti
Sažetak
Marušić, Matko; Mimica, Mladen; Mihanović, Frane; Janković, Stipan 2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
NovostDonepezil i Memantin za srednje teški do teškog oblika Alzheimerove bolesti
Puni tekst
2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
NovostDoniranje organa nakon smrti od predoziranja
Puni tekst
2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
OsvrtDoprinos „Medixa“ razvoju palijativne medicine
Puni tekst
Bulajić, Maša; Bralić, Dragan 2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakDopunjene smjernice antimikrobnoga liječenja i profilakse infekcija mokraćnoga sustava i prostatitisa
Sažetak
Škerk, Višnja; Markotić, Alemka2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Pregledni članakDopunjene smjernice antimikrobnoga liječenja i profilakse infekcija mokraćnoga sustava i prostatitisa
Sažetak
Škerk, Višnja; Markotić, Alemka2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
OsvrtDostupnost kliničkih ispitivanja bolesnicima u Hrvatskoj
Otvoren pristup
Puni tekst
Bulajić, Maša2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
RazgovorDr. Agis D. Tsouros: Učiniti izbor zdravog života lakim izborom
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
RazgovorDr. Alma Rožman: Kronične plućne bolesti – što zaboravljamo
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
RazgovorDr. Anna Stavdal: Obiteljska medicina kao ključ uspješnoga zdravstvenog sustava
Otvoren pristup
Puni tekst
Ana Rukavina2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
RazgovorDr. Arie Oosterlee: Svaki peti organ iz druge zemlje članice Eurotransplanta
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
RazgovorDr. Axel O. Rahmel: Adekvatni organi specijalnim grupama bolesnika
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
RazgovorDr. Darko Kaštelan: Prednost mjesečnom režimu uzimanja bisfosfonata
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
RazgovorDr. Darko Počanić: Statini u primarnoj prevenciji kardiovaskularnog incidenta
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorDr. Dinos Kountouras: Mogućnosti estetskih tretmana u stomatologiji
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
RazgovorDr. Erden Radončić: Medicinski potpomognuta oplodnja u privatnom sektoru
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
RazgovorDr. Erick B. Goosenberg: Biološka terapija – doprinosi nadilaze negativne strane
Puni tekst
Rukavina, Ana2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
RazgovorDr. Eva Kralikova: Liječenje ovisnosti o duhanu - najisplativija intervencija u zdravstvu
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
RazgovorDr. Gojka Roglić: Epidemija dijabetesa se rješava izvan zdravstvenog sektora
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
RazgovorDr. Hans Rollema: Nova terapija protiv nikotinske ovisnosti
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
RazgovorDr. Harold Freydell: Suvremene metode ugradnje multifokalnih leća
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorDr. Hugo Koetsier: Naglašavanje da smo svi ljudska bića je esencijalno
Puni tekst
Popović, Duško2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
RazgovorDr. Ines Balint: Mogućnosti napretka u radu liječnika obiteljske medicine
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
RazgovorDr. Irena Hrstić: Novosti u hepatologiji
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorDr. Jean-Michel Arnal: Neinvazivna mehanička ventilacija u liječenju KOPB-a
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
RazgovorDr. John Middleton: Javno zdravstvo u lokalnoj zajednici
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
RazgovorDr. Joseph J. K. Ma: Korekcija astigmatizma u bolesnika s kataraktom
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorDr. Laszlo Hegedüs: Veliki potencijal leži u genetici i otkrivanju rizičnih čimbenika
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
RazgovorDr. Lloyd Steele: Prepoznaju li modeli umjetne inteligencije rijetke, agresivne karcinome kože?
Otvoren pristup
Puni tekst
Liu, Ema2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
RazgovorDr. Mario Malnar: Aktualni problemi u obiteljskoj medicini sa stajališta KoHOM-a
Puni tekst
Rukavina Kralj2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
RazgovorDr. Mario Malnar: I. kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
RazgovorDr. Mario Malnar: Što liječnici obiteljske medicine očekuju od reforme zdravstva
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
RazgovorDr. Maura Brugiatelli: Leukemije i limfomi - crtice iz up to date prakse
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
RazgovorDr. Nicholas Reed: Razlike u liječenju ginekoloških karcinoma
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
RazgovorDr. Paul A. Glare: Palijativna skrb - primjer medicine usmjerene čovjeku
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
RazgovorDr. Paul Bartels: Jedinstveni kriteriji za određivanje kvalitete zdravstvene zaštite - postoje li ili ne?
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
RazgovorDr. Rafael Castol: Profesionalni biciklizam i dijabetes
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
RazgovorDr. Riccard Dalle Grave: Novi pristup u liječenju poremećaja hranjenja: KBT-E multistep
Puni tekst
Balabanić Mavrović, Jelena; Lalli, Tina2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
RazgovorDr. Tanja Pekez-Pavliško: Svjetska konferencija ruralne medicine – najznačajniji kongres 2015. u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina Kralj2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
RazgovorDr. Tomislav Mihaljević: Dometi kardijalne kirurgije
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
RazgovorDr. Ton Nicolai: Homeopatija u Europi
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
RazgovorDr. Zoran Bahtijarević: Dječja kirurgija u Hrvatskoj danas
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
RazgovorDr. Zvonimir Šostar: Zdravlje u Zagrebu
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
RazgovorDr. sc. Antonija Balenović: Kada slati bolesnika i što očekivati od PET/CT-a
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
RazgovorDr. sc. Ivan Pristaš: Bez nacionalne strategije nema razvoja medicinske informatike
Puni tekst
Popović, Duško2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
RazgovorDr. sc. Luka Brčić: Uloga molekularnog testiranja u modernoj torakalnoj onkologiji
Puni tekst
Bralić, Dragan2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
RazgovorDr. sc. Pablo Antonio Ureña Torres: Racionalna dijagnostika i liječenje renalne osteodistrofije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
RazgovorDr. sc. Većeslav Bergman: Sustav participacije - najvažniji element u budućoj reformi zdravstvenog osiguranja
Puni tekst
Bralić, Dragan2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
RazgovorDr. sc. Zlatko Giljević: Osteoporoza danas
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
RazgovorDr. stom. Gary Unterbrink: Nova razmišljanja u stomatologiji - uloga stomatologa u liječenju migrene i tenzijskih glavobolja
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
RazgovorDr. stom. Hrvoje Pezo: Živimo u vremenu presudnom za budućnost struke
Puni tekst
Bralić, Dragan2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
RazgovorDražen Pomper, dipl. inf.: Deklaracija o e-zdravlju - utjecaj informacijske tehnologije na poboljšanje kvalitete života u lokalnoj zajednici
Puni tekst
Popović, Duško2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Pregledni članakDrugo ekspertno izvješće o suhome oku radne skupine Društva za suzni film i površinu oka (TFOS DEWS II)
Sažetak
Petriček, Igor; Matić, Marija; Vukojević, Nenad; Jukić, Tomislav; Lukač, Iva; Lešin Gaćina, Dina2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostDublje i dulje pothlađivanje novorođenčadi s hipoksičnoishemičkom encefalopatijom
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Autorski pregledDuboka medicinska dermoabrazija – 30-godišnje iskustvo
Sažetak
Tončić, Dinko; Tončić, Rajko2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
NovostDuboka moždana stimulacija u liječenju Parkinsonove bolesti
Puni tekst
2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Osvrt na stručno događanjeDubrovnik – svjetski centar estetske medicine
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
NovostDugačak cerviks kao prediktor carskog reza
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
NovostDugoročne posljedice sindroma nepažnje/hiperaktivnosti
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakDugoročne promjene kože pod utjecajem sunca
Sažetak
Pustišek, Nives2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement
NovostDugoročno istraživanje potvrdilo korisnost kolonoskopske polipektomije
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Pregledni članakDugotrajna terapija kisikom
Sažetak
Barišić, Blaženka; Jakopović, Marko2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Cochrane sustavni pregledDugotrajno liječenje antibioticima za prevenciju ponavljajućih infekcija mokraćnog sustava kod djece
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostDugovječnost i mutacije gena
Puni tekst
2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
NovostDuhanski dim mijenja epigenetski status gena
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Sponzorirani članakDupilumab u liječenju teške astme i upale tipa 2
Sažetak
Popović-Grle, Sanja2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
NovostDužina telomera – moguća uporaba u populacijskim studijama
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Sponzorirana reportažaDvije međunarodne Medisove nagrade dodijeljene hrvatskim liječnicima
Puni tekst | PDF
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
OsvrtDvojba o induciranim pluripotentnim matičnim stanicama (iPSC)
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Sponzorirani članakDvojna antitrombotička terapija rivaroksabanom – jednostavan terapijski pristup u bolesnika s fibrilacijom atrija nakon PCI-ja
Sažetak
Bulum, Joško2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
NovostDvosmjerna povezanost shizofrenije i epilepsije
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
OsvrtE-kardiologija – pogled u svjetliju i sofisticiranu budućnost
Puni tekst
Krstačić, Goran; Ivanuša, Mario2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Osvrt na stručno događanjeEADV 30. kongres – „Anniversary edition“
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Osvrt na stručno događanjeEADV Spring Symposium 2021 – A new season for Dermatology and Venereology
Otvoren pristup
Puni tekst
Liu, Ema2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
OsvrtEADV Virtual – „New frontiers in dermatology and venereology“. XXIX. kongres Europske akademije za dermatologiju i venerologiju
Puni tekst
Liu, Ema2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Osvrt na stručno događanjeEAGEN – ESPEN poslijediplomski tečaj „Nutrition Challenges In Gastrointestinal Diseases“
Puni tekst
Vranić, Luka; Blažić, Filip2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostEQUIA Forte stakleni ionomer
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Pregledni članakEagleov sindrom ili sindrom stiloidnog nastavka
Sažetak
Gabrić, Dragana; Barić, Jana; Zadravec, Dijana; Matulić, Nena2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Cochrane sustavni pregledEdukacija i osposobljavanje s ciljem sprečavanja i umanjivanja agresije usmjerene na zdravstvene radnike na radnome mjestu
Puni tekst
2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Pregledni članakEdukacija o komunikacijskim vještinama na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Sažetak
Čikeš, Nada; Pavleković, Gordana; Seiwerth, Sven; Kujundžić-Tiljak, Mirjana2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
Pregledni članakEdukacija – važan element bolesnikove sigurnosti
Sažetak
Štimac, Davor; Mesarić, Jasna2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
NovostEgzosomi i bolesti gušterače
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
NovostEkcem i promjene ponašanja
Puni tekst
2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Cochrane sustavni pregledElektrična stimulacija pomoću neimplantiranih elektroda obećavajuća je terapija za pretjerano aktivan mokraćni mjehur
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Cochrane sustavni pregledElektromagnetska polja za liječenje osteoartritisa imaju umjerenu djelotvornost za bol i tjelesnu funkciju
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
NovostEmbolija mrežnice: učestalost i značaj nakon transkateterske implantacije aortalne valvule zbog stenoze aorte
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Autorski pregledEndodontska terapija – jesu li materijali za punjenje korijenskog kanala implantati
Sažetak
Anić, Ivica; Miletić, Ivana2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Cochrane sustavni pregledEndoskopska kapsula ne može zamijeniti ezofago-gastroduodenoskopiju u dijagnosticiranju varikoziteta jednjaka u bolesnika s kroničnom bolesti jetre
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Pregledni članakEndoskopska retrogradna kolangiografija i koledokolitijaza u trudnoći
Sažetak
Mehmedović, Armin; Ljubičić, Neven; Nikolić, Marko; Bišćanin, Alen; Budimir, Ivan2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1
Pregledni članakEndoskopska terapija kolorektalnog karcinoma
Sažetak
Ljubičić, Neven; Tomašić, Vedran2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Sponzorirana reportažaEnterosgel u potpornom liječenju onkoloških bolesnika
Puni tekst | PDF
Matković, Višnja2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Sponzorirani članakEnterosgel – medicinski proizvod s potencijalno širokom primjenom
Sažetak
Vucelić, Boris2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
NovostEnzimski gel za atraumatsko uklanjanje karijesa - BRIX 3000
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
RazgovorEnzo Blonk, dipl. oec.: Digitalna revolucija današnjice - RFID (radiofrekvencijska identifikacija)
Otvoren pristup
Puni tekst
Bulajić, Maša2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Pregledni članakEozinofilni ezofagitis
Sažetak
Kalauz, Mirjana2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Autorski pregledEpidemiologija arterijske hipertenzije i unos kuhinjske soli u Hrvatskoj (EH-UH 2) - Projekt Hrvatske zaklade za znanost (IP- 06-2016)
Sažetak
Jelaković, Bojan; Bajer, Vesna; Banadinović, Maja; Bilajac, Lovorka; Capak, Krunoslav; Ćatić Ćuti, Edina; Džakula, Aleksandar; Gellineo, Lana; Ivančić, Ante; Jelaković, Ana; Knežević, Tamara; Krtalić, Branimir; Lazić, Goran; Leko, Ninoslav; Marinović Glavić, Mihaela; Miličić, Borna; Rakić, Davorka; Sarić, Marijana; Stupin, Ana; Stupin, Marko; Vasiljev-Marchesi, Vanja; Stevanović, Ranko2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Pregledni članakEpidemiologija cerebrovaskularnih bolesti
Sažetak
Hrabak-Žerjavić, Vlasta; Kralj, Verica2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Pregledni članakEpidemiologija hipertenzije, moždanog udara i infarkta miokarda u Hrvatskoj
Sažetak
Hrabak-Žerjavić, Vlasta; Kralj, Verica; Dika, Živka; Jelaković, Bojan2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakEpidemiologija i klinička slika bolesnika s gnojnim hidradenitisom (hidradenitis suppurativa)
Sažetak
Brajac, Ines2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Pregledni članakEpidemiologija i socioekonomski čimbenici migrene
Sažetak
Tomić, Zoran; Vuletić, Vladimira2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2
Pregledni članakEpidemiologija kolorektalnog karcinoma
Sažetak
Kujundžić, Milan; Banić, Marko; Bokun, Tomislav2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakEpidemiologija kroničnoga hepatitisa C i važnost implementacije registra bolesnika
Sažetak
Nemeth Blažić, Tatjana2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakEpidemiologija multiple skleroze
Sažetak
Zadro, Ivana2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakEpidemiologija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj
Sažetak
Lovrić, Zvjezdana2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Pregledni članakEpidemiologija zatajivanja srca u Republici Hrvatskoj
Sažetak
Ivanuša, Mario; Kralj, Verica2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Pregledni članakEpidemiologija šećerne bolesti u Hrvatskoj i svijetu
Sažetak
Poljičanin, Tamara; Metelko, Željko2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Osvrt na stručno događanjeEpidemiologija, klinička slika, laboratorijska dijagnostika, terapija i profilaksa respiratornih infekcija
Otvoren pristup
Puni tekst
Ljubin Sternak, Sunčanica2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Pregledni članakEpidemiologija, klinička slika, dijagnostika, probir (screening) i klasifikacija karcinoma pluća
Sažetak
Seiwerth, Fran; Badovinac, Sonja; Koršić, Marta; Roglić, Mihovil2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Pregledni članakEpidemiologija, primarna i sekundarna prevencija bolesti probavnog sustava: tko, kada i kako?
Sažetak
Banić, Marko; Prka, Lidija; Stevanović, Ranko2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Osvrt na stručno događanjeEpidemiološka situacija u zemlji i uloga liječnika obiteljske medicine
Puni tekst
Popović, Duško2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Pregledni članakEpidemiološki prikaz depresivnih poremećaja u Hrvatskoj
Sažetak
Silobrčić Radić, Maja; Hrabak-Žerjavić, Vlasta2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
NovostEpigenetske razlike i autoimune bolesti štitnjače
Puni tekst
2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
KolumnaEpilepsija
Puni tekst
Muzur, Amir2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakEpilepsija u žena
Sažetak
Miškov, Snježana; Bošnjak, Jelena; Gjergja Juraški, Romana; Buljan, Radmila; Ivica, Marija2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakEpilepsija – najnovije mogućnosti medikamentne terapije
Sažetak
Hajnšek, Sanja; Petelin Gadže, Željka2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Stručni članakEpileptički napad u stomatološkoj ordinaciji
Sažetak
Čuković-Bagić, Ivana; Kristina, Solar; Tomašević, Ivana; Verzak, Željko2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Osvrt na stručno događanjeEra liječenja bez kemoterapije
Puni tekst
Vincek, Dražen2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Cochrane sustavni pregledEradikacija Helicobacter pylori može biti djelotvorna za prevenciju neoplazije želuca
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
NovostEradikacijom H. pylori spriječiti nastanak metaboličkog sindroma
Puni tekst
2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Pregledni članakErbijev YAG laser za liječenje stresne urinarne inkontinencije
Sažetak
Vižintin, Zdenko; Fistonić, Ivan2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Pregledni članakErektilna disfunkcija: simptom ili bolest?
Sažetak
Katušić, Josip; Štimac, Goran; Čehok, Melita2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Autorski pregledErozivne promjene na tvrdim zubnim tkivima u osobe s poremećajem hranjenja – prikaz slučaja
Sažetak
Sović, Josipa; Starčević, Iva; Katunarić, Marina2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakEstetika potpune proteze
Sažetak
Pašalić, Ivana; Kovačević Pavičić, Daniela2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakEstetika u parodontologiji
Sažetak
Cimerman, Marko; Ivić-Kardum, Marija; Puhar, Ivan2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostEstrogen pomaže zaštiti razvitka abdominalne pretilosti
Puni tekst
2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Cochrane sustavni pregledEtanercept u kombinaciji s metotreksatom djelotvorniji je za liječenje reumatoidnog artritisa nego monoterapija etanerceptom ili metotreksatom
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakEtiologija, diferencijalna dijagnoza i liječenje ulceracija u anogenitalnoj regiji
Sažetak
Križanović, Ana; Ljubojević Hadžavdić, Suzana; Skerlev, Mihael2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakEtička načela u kliničkim ispitivanjima na forenzičko-psihijatrijskoj populaciji
Sažetak
Žarković Palijan, Tija; Kovač, Marina; Sarilar, Marijana; Narić, Sanja2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakEuroTransplantacija jetre pri infekciji virusom hepatitisa B
Sažetak
Čolić-Cvrlje, Vesna; Filipec Kanižaj, Tajana; Mrzljak, Anna; Šurina, Branka; Naumovski Mihalić, Slavica; Kocman, Branislav; Jadrijević, Stipislav2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Sponzorirana reportažaEuropacolon Hrvatska - Udruga oboljelih od raka debelog crijeva
Puni tekst | PDF
Škorvaga, Adrijana 2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
NovostEuropska harmonizacija dentalne edukacije
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Pregledni članakEuropska harmonizacija preventivnih postupaka za zaštitu od sunčevog zračenja
Sažetak
Grgurić, Josip2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement
Pregledni članakEuropska iskustva projekata e-zdravstva
Sažetak
Končar, Miroslav2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Pregledni članakEuropske smjernice u praksi dokazanih postupaka za provedbu programa Patient Blood Management
Sažetak
Slipac, Josip2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
OsvrtEuropski tjedan prevencije raka vrata maternice
Puni tekst
Grce, Magdalena2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
NovostEuropsko vijeće liječnika dentalne medicine
Puni tekst
2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Autorski pregledEvaluacija asimptomatske mikrohematurije u ambulanti obiteljske medicine
Sažetak
Jandrić-Kočić, Marijana2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Pregledni članakEvaluacija morfološki utvrđenog apoptotičkog indeksa
Sažetak
Belicza, Mladen2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakEvaluacija nutritivnog statusa u bolesnika s tumorima probavnoga trakta
Sažetak
Hrstić, Irena2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakFabryeva bolest u odrasloj dobi
Sažetak
Merkler, Marijan; Reiner, Željko2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
Pregledni članakFabryjeva bolest – važnost ranog otkrivanja i testiranje u dječjoj dobi
Sažetak
Barić, Ivo2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Pregledni članakFarmakogenetika antitrombocitne terapije u oboljelih od moždanog udara
Sažetak
Šupe, Svjetlana2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Pregledni članakFarmakološki aspekti primjene korektivnih pripravaka u zahvatima na koži
Sažetak
Turčić, Petra2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Pregledni članakFarmakološki i kirurški pristupi u liječenju menoragija
Sažetak
Nikolić, Svetlana2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakFarmakoterapija posttraumatskog stresnog poremećaja
Sažetak
Mimica, Ninoslav; Uzun, Suzana; Kozumplik, Oliver; Folnegović Šmalc, Vera2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakFarmakoterapija upalnih reumatskih bolesti u starijih osoba
Sažetak
Radić, Mislav2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Pregledni članakFenotip multiple skleroze – RIS, CIS, RRMS, visoko aktivan MS
Sažetak
Bašić Kes, Vanja; Zadro Matovina, Lucija; Jurašić, Miljenka Jelena2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Osvrt na stručno događanjeFetalna kirurgija mijelomeningokele - iskustva iz Sveučilišne dječje bolnice u Zürichu
Puni tekst
Kralj, Rok2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Osvrt na stručno događanjeFetalna kirurgija mijelomeningokele - iskustva iz Sveučilišne dječje bolnice u Zürichu
Puni tekst
Kralj, Rok2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakFibrilacija atrija i novi antikoagulansi
Sažetak
Manola, Šime; Radeljić, Vjekoslav; Pavlović, Nikola; Golubić, Karlo; Zeljković, Ivan2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakFibromuskularna displazija
Sažetak
Dika, Živka; Abramović, Ivana; Karanović, Sandra; Jelaković, Bojan2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Sponzorirani članakFiksna kombinacija bazirana na perindoprilu i amlodipinu u liječenju arterijske hipertenzije – prikaz slučaja
Sažetak
Radić, Josipa2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Pregledni članakFilovirusi (virusi Ebola i Marburg) – lokalni ili globalni problem današnjice?
Sažetak
Krajinović, Vladimir2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
KolumnaFilozofija i pandemija
Otvoren pristup
Puni tekst
Jurić, Hrvoje2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
KolumnaFitoestrogeni
Otvoren pristup
Puni tekst
Marković, Stribor2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Pregledni članakFiziologija disanja i dostava kisika u tkiva u hiperbaričnim uvjetima
Sažetak
Stipančević, Hrvoje2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
NovostFizička aktivnost poboljšava kvalitetu sna u čovjeka
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Pregledni članakFizičko zlostavljanje djeteta
Sažetak
Jakušić, Nenad; Klobučar, Aleksandra; Hrelec Patrlj, Maša; Bulajić, Maša2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Sponzorirana reportažaFlexid – novi respiratorni kinolon među antibioticima u Hrvatskoj
Puni tekst | PDF
Baršić, Bruno2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Cochrane sustavni pregledFluoksetin u liječenju prekomjerno teških ili pretilih odraslih osoba
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Cochrane sustavni pregledFluor kod djece starije od šest godina smanjuje karijes trajnih zubi
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakForenzičko-psihijatrijski aspekti posttraumatskog stresnog poremećaja
Sažetak
Žarković Palijan, Tija; Kovač, Marina; Kovačević, Dražen2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakForenzična dentalna medicina
Sažetak
Brkić, Hrvoje 2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakForenzično značenje demencije
Sažetak
Mužinić, Lana2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Osvrt na stručno događanjeForum „Sustav kvalitete i bolesnikove sigurnosti u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske“
Puni tekst
Mesarić, Jasna2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Sponzorirana reportažaFosfomicin (Urinex) u liječenju urinarnih infekcija
Puni tekst | PDF
Škerk, Višnja2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakFotoosjetljivost i fotodermatoze dječje dobi
Sažetak
Pašić, Aida; Husar, Karmela2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement
Pregledni članakFototerapija u liječenju dermatoza dječje dobi
Sažetak
Čeović, Romana; Pašić, Aida; Lipozenčić, Jasna; Kostović, Krešimir; Murat Sušić, Slobodna; Skerlev, Mihael; Husar, Karmela2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement
Pregledni članakFrakcijski resurfacing, suvremeni trendovi i budućnost laserske tehnologije kao antiaging metode
Sažetak
Štulhofer Buzina, Daška2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
KolumnaFrenologija
Puni tekst
Muzur, Amir2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Cochrane sustavni pregledFulvestrant je djelotvoran za metastatski karcinom dojke osjetljiv na hormone
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Pregledni članakFunkcijske metode oslikavanja mozga (neuroimaging) u dijagnostici demencija
Sažetak
Medved, Vesna; Petrović, Ratimir2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Stručni članakFunkcijski poremećaji stomatognatog sustava
Sažetak
Valentić-Peruzović, Melita; Prpić-Mehičić, Goranka; Alajbeg, Iva; Pelivan, Ivica; Illeš, Davor; Juroš, Višnja2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
NovostFuzijski protein – nov način unosa siRNK u stanice tumora
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Autorski pregledGDPR u zdravstvenim ustanovama – što napraviti?
Sažetak
Božić,Velibor2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Sponzorirana reportažaGS1 standardi u zdravstvu – međunarodna iskustva i najbolja svjetska praksa
Puni tekst
2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Osvrt na stručno događanjeGastroenterologija u obiteljskoj medicini
Otvoren pristup
Puni tekst
Brozović, Boris2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Osvrt na stručno događanjeGastroenterologija u obiteljskoj medicini
Puni tekst
Vranić, Luka; Blažić, Filip2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Osvrt na stručno događanjeGastroenterologija u obiteljskoj medicini
Puni tekst
Mičetić, Domagoj2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Pregledni članakGastroenteropankreatični neuroendokrini tumori
Sažetak
Štimac, Davor; Grohovac, Dragana2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Pregledni članakGastroezofagealna refluksna bolest (GERB) – dijagnostika i liječenje u obiteljskoj medicini
Sažetak
Vrdoljak, Davorka 2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakGastrointestinalni stromalni tumori (GIST)
Sažetak
Rustemović, Nadan2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Pregledni članakGaucherova bolest – gastroenterološki pristup
Sažetak
Štimac, Davor; Mikolašević, Ivana2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakGaucherova bolest – pravodobno prepoznavanje bolesti i važnost testiranja
Sažetak
Duraković, Nadira2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Pregledni članakGdje leže problemi u skrbi o neurološkom bolesniku u ordinaciji obiteljske medicine?
Sažetak
Rakić Matić, Jelena; Karuza, Jadranka; Kralj, Diana2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
NovostGen odgovoran za preživljenje neurona
Puni tekst
2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
NovostGenetika igra ključnu ulogu u koronarnoj bolesti, ne stil života
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Pregledni članakGenetika kardiomiopatija u kliničkoj praksi
Sažetak
Planinc, Ivo2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
NovostGeni odgovorni za rani embrionalni razvoj čovjeka
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
NovostGeni uključeni u percepciju boli
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
NovostGeni uključeni u razvoj jet laga
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Autorski pregledGenitalne infekcije humanim papiloma virusom i muškarci u kontekstu HPV-vakcine
Sažetak
Skerlev, Mihael; Ljubojević, Suzana2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Stručni članakGenska osnova kronične bubrežne bolesti
Sažetak
Šimundić, Ana-Maria2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
NovostGenska podloga epilepsije
Puni tekst
2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
NovostGenska podloga motivacije za dnevnu tjelovježbu
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
NovostGenska podloga razvoja amiotrofične lateralne skleroze
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
NovostGenska podloga tjeskobnosti
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
NovostGensko bi testiranje moglo riješiti zagonetku karcinoma prostate i mnoge poštedjeti operacije
Puni tekst
2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
NovostGensko liječenje anemije srpastih stanica
Puni tekst
2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
NovostGensko liječenje – novi način isporuke gena
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Osvrt na stručno događanjeGenzyme a Sanofi company dobio nagradu Europske organizacije za rijetke bolesti
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Pregledni članakGerijatrijska dermatologija
Sažetak
Šitum, Mirna; Delaš Aždajić, Marija2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
PodlistakGerijatrijske posebnosti ustroja i funkcije nutarnjih organa – 1. dio
Sažetak
Duraković, Zijad2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
PodlistakGerijatrijske posebnosti ustroja i funkcije nutarnjih organa – 2. dio
Sažetak
Duraković, Zijad2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakGeroprofilaksa - može li se produljiti život?
Sažetak
Duraković, Zijad2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
NovostGestacijski dijabetes u majki povećava rizik metaboličkih poremećaja u djece
Puni tekst
2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Pregledni članakGlaukom tijekom trudnoće i dojenja
Sažetak
Lešin Gaćina, Dina; Petriček, Igor; Jandroković, Sonja; Vidas Pauk, Sania; Mrazovac Zimak, Danijela2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Sponzorirani članakGlaukom – rana dijagnostika i liječenje
Sažetak
Maričić-Došen, Vukosava2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Pregledni članakGlavobolja kao jedan od javnozdravstvenih prioriteta: epidemiološka istraživanja o opterećenju i resursima u liječenju glavobolja
Sažetak
Jakuš, Lukrecija; Mahović Lakušić, Darija2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Pregledni članakGlavobolja uzrokovana prekomjernim uzimanjem lijekova
Sažetak
Mahović Lakušić, Darija; Katalenac, Dora2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2
OsvrtGlazba za opuštanje u prevenciji negativnog utjecaja stresa te u kontroli tjeskobe i poboljšanju spavanja
Otvoren pristup
Puni tekst | PDF
Štrkalj Ivezić, Slađana; Radić, Krešimir; Vidović, Domagoj; Bilić, Vedran; Kušan Jukić, Marija; Štimac Grbić, Danijela2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1
Sponzorirana reportažaGlobalna godina protiv akutne boli: listopad 2010. – listopad 2011.
Puni tekst | PDF
Fingler, Mira2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
NovostGlobalna incidencija i smrtnost od bolesti gušterače
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
NovostGlobalni trendovi izloženosti pasivnom pušenju među adolescentima u dobi od 12 do 16 godina od 1999. do 2018. godine
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
NovostGloblastoma multiforme i Wnt/β-katenin signalni put
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Cochrane sustavni pregledGlukokortikoidi u liječenju krupa kod djece
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostGoogle Glass u stomatologiji
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Znanstveno priopćenjeGoogle Trends kao metoda za rano detektiranje pojave novih slučajeva COVID-a 19
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Jurić, Tado2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Pregledni članakGorski kotar – prijatelj djece: „Goranski paneli o djeci“
Sažetak
Grgurić, Josip; Ortynski, Dubravka; Bauer, Lovro2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Osvrt na stručno događanjeGrad Zagreb - predvodnik u promicanju zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju melanoma
Puni tekst
Šentija Knežević, Mirela2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakGrafomotoričke vještine djece s cerebralnom paralizom
Sažetak
Slaviček, Irena; Femec, Luka2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Stručni članakGrijani duhanski proizvodi: utjecaj na zdravlje
Sažetak
Morović, Sandra2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakGrinje kao uzročnici kroničnih upala vjeđa
Sažetak
Arsić, Vitomir; Petriček, Igor2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Pregledni članakGripa u osoba starije životne dobi
Sažetak
Kolarić, Branko; Šimunković, Gordana; Doričić, Robert; Ćorić, Tanja; Tomasović Mrčela, Nada2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1
KolumnaGuba
Puni tekst
Muzur, Amir2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
NovostGubitak kose povezan s genom APCDD1
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Pregledni članakGubitak tvrdih zubnih tkiva uzrokovan oralnim parafunkcijama
Sažetak
Bago, Ivona; Ćatović, Adnan; Fugošić, Vesna2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
NovostGubitak viška masnog tkiva prije trudnoće – dobar temelj za zdrav razvoj djece
Puni tekst
2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
NovostGubitak zubiju povezan s mentalnim i fizičkim starenjem
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
RazgovorGuillermo Nagore: Oprostite, koji je put za Jeruzalem?
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostHDL i zdravlje
Puni tekst
2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
OsvrtHLZ – od osnivanja Sbora liečnika kraljevine Hrvatske i Slavonije do danas
Puni tekst
Aušperger, Nina; Krznarić, Željko2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
NovostHPV cijepljenje – djelotvornost i sigurnost u žena starijih od 25 godina
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakHalitoza - dijagnostika, etiologija, liječenje
Sažetak
Pejda, Slavica; Alajbeg, Ivan2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
OsvrtHelicobacter pylori: infekcija, genetika, liječenje
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakHematološke komplikacije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću
Sažetak
Šefer, Siniša; Katičić, Dajana2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakHemodijaliza
Sažetak
Čala, Svjetlana2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
OsvrtHemodijaliza i transplantacija bubrega u Japanu
Otvoren pristup
Puni tekst
Pavlović, Draško2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Pregledni članakHemoglobinopatije
Sažetak
Periša, Vlatka2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Pregledni članakHemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom
Sažetak
Krajinović, Vladimir; Cvetko Krajinović, Lidija2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakHemostaza i tromboza u bolesnika s COVID-om 19
Sažetak
Pulanić, Dražen2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Pregledni članakHepatalna encefalopatija
Sažetak
Rustemović, Nadan2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Stručni članakHepatitis A – još uvijek aktualna bolest koja se može spriječiti
Sažetak
Krajinović, Vladimir2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakHepatitis C – suvremene mogućnosti liječenja uz osvrt na liječenje u Hrvatskoj
Sažetak
Vince, Adriana; Kurelac, Ivan2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Pregledni članakHepatocelularni karcinom
Sažetak
Radić, Davor; Perkov, Dražen; Prejac, Juraj; Hrstić, Irena; Štern Padovan, Ranka; Vrbanec, Damir2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Osvrt na stručno događanjeHepatocelularni karcinom – šesti najčešći maligni tumor na svijetu i treći po smrtnosti
Puni tekst
Vranješ, Ivana2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakHepatopulmonalni sindrom
Sažetak
Štimac, Davor; Bagić, Željka; Milić, Sandra2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Pregledni članakHepatorenalni sindrom
Sažetak
Kujundžić, Milan; Bokun, Tomislav2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Pregledni članakHereditarni angioedem – sitna slova, veliki problemi; koliko ga prepoznajemo?
Sažetak
Karadža-Lapić, Ljerka2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
OsvrtHidradenitis suppurativa – genetski uzrokovana bolest?
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Pregledni članakHipebarična oksigenoterapija (HBOT) i kronična rana
Sažetak
Marinović, Marin; Primc, Davor; Pečenković, Suzana; Huljev, Dubravko; Vujović, Dragan; Andrić, Dejan2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Pregledni članakHiperbarična oksigenacija i COVID-19
Sažetak
Merćep, Mladen2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Pregledni članakHiperbarična oksigenacija u hitnim stanjima: terapija prvog izbora
Sažetak
Žiga, Sead2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Pregledni članakHiperbarična oksigenoterapija u upalnim reumatskim bolestima
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Franjić, Kristina; Jurić Banai, Sanja; Žiga, Sead; Vujović, Dragan; Andrić, Dejan; Banić, Marko2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Pregledni članakHiperbarična oksigenoterapija: signalni putevi i molekularni mehanizmi
Sažetak
Žiga, Sead2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Pregledni članakHiperkolesterolemija – kako liječenjem postići ciljne vrijednosti?
Sažetak
Reiner, Željko2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
Pregledni članakHipersplenizam i koagulopatija
Sažetak
Včev, Aleksandar; Balen, Sanja; Tadžić, Refmir; Kokot, Antonio2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Pregledni članakHipertenzija i metabolički sindrom
Sažetak
Vuković Lela, Ivana; Jelaković, Bojan2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Autorski pregledHipertenzija na prvome mjestu – lov na tihog ubojicu (Program prevencije arterijske hipertenzije i poboljšanja liječenja hipertoničara)
Sažetak
Jelaković, Bojan; Kujundžić, Milan; Capak, Krunoslav; Krznarić, Željko; Miličić, Davor; Reiner, Željko; Stevanović, Ranko2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Pregledni članakHipertenzija u djece i adolescenata
Sažetak
Đelmiš, Jasna2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
NovostHipertenzija u ranoj trudnoći povećava rizik za prirođene anomalije
Puni tekst
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Pregledni članakHipertenzivna kriza
Sažetak
Željković Vrkić, Tajana; Prkačin, Ingrid; Jelaković, Bojan2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
NovostHiperviskozna sperma. Novi kontraceptiv?
Otvoren pristup
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
NovostHipoglikemija i rizik od smrti kod kritično bolesnih pacijenata
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Sponzorirani članakHipoglikemije u šećernoj bolesti – problem unatoč sve boljim lijekovima
Sažetak
Marić, Andreja2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
KolumnaHisterija
Puni tekst
Muzur, Amir2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Stručni članakHitna stanja u stomatološkoj ordinaciji
Sažetak
Verzak, Željko; Pavlović, Ivana; Petković, Anja; Oreč, Ivona; Karlović, Pjetra; Brcković, Monika; Modrić, Vesna-Erika2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Pregledni članakHitna stanja u urologiji
Sažetak
Cindro, Vedran; Saratlija Novaković, Žana2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
NovostHitni CT-sken cijelog tijela u odnosu na uobičajeno RTGsnimanje i selektivni CT-sken u pacijenata s teškom traumom
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakHladna atmosferska plazma – klinička primjena u stomatologiji
Sažetak
Pavelić, Božidar; Prebeg, Domagoj; Jurmanović, Darija; Brailo, Vlaho; Vidović Juras, Danica; Puhar, Ivan; Šaban, Orhan; Anić, Ivica2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostHodanje kao vježba u bolesnika s perifernom arterijskom bolešću
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Sponzorirana reportažaHolistički pogled na sigurnost pacijenta u endoskopiji
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Pregledni članakHormoni i srce – pomažu li ili štete? – Utjecaj HNL-a na kardiovaskularno zdravlje
Sažetak
Bolanča, Ivan2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Pregledni članakHormonska kontracepcija u perimenopauzi
Sažetak
Smiljan Severinski, Neda2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Pregledni članakHormonsko liječenje u klimakteriju i postmenopauzi: dobrobiti i rizici
Sažetak
Ciglar, Srećko2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakHormonsko nadomjesno liječenje (HNL) u žena s prijevremenom ovarijskom insuficijencijom
Sažetak
Marušić, Jelena2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Pregledni članakHormonsko nadomjesno liječenje i poremećaji mokrenja
Sažetak
Šprem Goldštajn, Marina2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Osvrt na stručno događanjeHospital Days – WinDays 2018
Puni tekst
Bulajić, Maša2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
NovostHospitalizacije i smrti od akutnog infarkta miokarda u Engleskoj
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
OsvrtHrvatska Alzheimer alijansa
Puni tekst
Mimica, Ninoslav; Kušan Jukić, Marija2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Osvrt na stručno događanjeHrvatska gerontološka i gerijatrijska škola
Puni tekst
Popović, Duško2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Osvrt na stručno događanjeHrvatska liga za hipertenziju – prve akcije
Puni tekst
Jelaković, Bojan2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
OsvrtHrvatska mreža primarne perkutane koronarne intervencije danas
Puni tekst
Nikolić Heitzler, Vjeran; Babić, Zdravko2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakHrvatska mreža primarne perkutane koronarne intervencije u doba elementarnih nepogoda 2020/21. godine
Sažetak
Babić, Zdravko; Margetić, Eduard; Miličić, Davor2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Osvrt na stručno događanjeHrvatska proljetna pedijatrijska škola
Puni tekst
Kuzmanić-Šamija, Radenka2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Osvrt na stručno događanjeHrvatska psihijatrija početkom 21. stoljeća
Puni tekst
Rojnić Kuzman, Martina; Jukić, Vlado2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Pregledni članakHrvatska strategija borbe protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija – prijedlog nacrta uz nadopune
Sažetak
Mimica, Ninosla; Kušan Jukić, Marija; Presečki, Paola; Ivičić, Morana; Braš, Marijana; Vrbić, Ljiljana; Boban, Marina; Pivac, Nela; Brinar, Peter; Vuksan Ćusa, Bjanka; Borovečki, Fran; Tomasović Mrčela, Nada; Vitezić, Dinko; Fingler, Mira; Šimić, Goran; Vučevac, Vlasta; Đorđević, Veljko; Bilić, Petar; Klepac, Nataša; Jukić, Vlado; Galić, Slavka; Budigam, Biserka; Filipčić, Igor; Vidović, Domagoj; Glamuzina, Krasanka2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
OsvrtHrvatska udruga za Alzheimerovu bolest obilježila 15 godina rada
Puni tekst
Mimica, Ninoslav2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Autorski pregledHrvatska udruga za Alzheimerovu bolest – od osnivanja do punopravnog članstva u međunarodnim krovnim asocijacijama
Sažetak
Mimica, Ninoslav; Pecotić, Zdravko; Šimić, Goran; Dajčić, Mira; Mimica, Nevenka; Trešćec-Ivičić, Morana; Presečki, Paola; Klepac, Nataša; B2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Osvrt na stručno događanjeHrvatski dijabetološki kongres i Dani dijabetologa – Kardiovaskularna istraživanja u dijabetologiji, hipoglikemija i personalizirana medicina
Otvoren pristup
Puni tekst
Majić, Ana; Rahelić, Dario2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Osvrt na stručno događanjeHrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti (CROCAD-16)
Puni tekst
Pivac, Nela2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
OsvrtHrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti (CROCAD-18)
Puni tekst
Mimica, Ninoslav2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
OsvrtHrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti (CROCAD-20v)
Otvoren pristup
Puni tekst
Pivac, Nela2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
OsvrtHrvatski muzej medicine i farmacije HAZU – osnutak, poslanje i fundus
Puni tekst
Brkić Midžić, Silvija2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
OsvrtHrvatski tjedan jetre
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Osvrt na stručno događanjeHrvatski tjedan palijativne skrbi: „Čini dobro – osjećaj se dobro“
Puni tekst
Braš, Marijana; Brajković, Lovorka; Đorđević, Veljko2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakHrvatsko nazivlje u medicini
Sažetak
Grubić Kezele, Tanja2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Osvrt na stručno događanjeHrvatsko vijeće za mozak – forum za boljitak neuroloških i psihijatrijskih bolesnika
Puni tekst
Mitrečić, Dinko2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakHumani papilomavirusi i karcinom vrata maternice
Sažetak
Grce, Magdalena; Matovina, Mihaela2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
OsvrtI. bosansko-hercegovački i II. jadranski kongres farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja
Puni tekst
Vitezić, Dinko; Gavrankapetanović, Faris; Erdeljić, Viktorija2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Sponzorirana reportažaI. dan biotehnologije
Puni tekst
2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Osvrt na stručno događanjeI. hrvatski kongres prevencijske i sportske medicine te kardiološke rehabilitacije SCIENCE 4 HEALTH
Otvoren pristup
Puni tekst
Peršić, Viktor; Travica Samsa, Dijana2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Osvrt na stručno događanjeI. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine
Otvoren pristup
Puni tekst
Blažeković Milaković, Sanja; Bergman Marković, Biserka; Katić, Milica; Vrca Botica, Marija; Tiljak, Hrvoje2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Osvrt na stručno događanjeI. kongres Hrvatske Alzheimer alijanse
Puni tekst
Župetić, Tina2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Osvrt na stručno događanjeI. kongres zemalja jugoistočne Europe o Gaucherovoj bolesti
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Osvrt na stručno događanjeI. kongres „Prevencija i rano otkrivanje kroničnih bolesti u žena“
Puni tekst
Vrca Botica, Marija2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Osvrt na stručno događanjeI. simpozij o zdravstvenim ustanovama Grada Zagreba
Puni tekst
Šitum, Mirna; Portolan Pajić, Ivana; Beclin, Hrvoje2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Osvrt na stručno događanjeIDF School of Diabetes i Simpozij „Hormoni i glikemija u multiorganskim poremećajima“
Otvoren pristup
Puni tekst
Andrić, Jelena; Deškin, Marin; Gojo Tomić, Nives; Rahelić, Dario2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
OsvrtII. hrvatski kongres ginekološke onkologije s međunarodnim sudjelovanjem
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Osvrt na stručno događanjeII. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem – „Suradnjom do kvalitete u palijativnoj skrbi“
Puni tekst
Franinović Marković, Julijana; Ivančić, Ante; Vučevac, Vlasta2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Osvrt na stručno događanjeII. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine
Puni tekst
Bergman Marković, Biserka; Katić, Milica; Blažeković Milaković, Sanja2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Osvrt na stručno događanjeII. kongres Hrvatskog društva za imunologiju sluznice HLZ-a
Otvoren pristup
Puni tekst
Banić, Marko2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Osvrt na stručno događanjeII. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu
Puni tekst
Mikulić, Danko2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Osvrt na stručno događanjeII. kongres Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS 2012.
Puni tekst
Žuljević, Ervin; Jakopović, Marko2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
OsvrtII. kongres „Maligne bolesti i poremećaji kontinencije kao komorbiditet“
Puni tekst
Belina, KIvica; Lulić Karapetrić, Ljiljana; Fistonić, Ivan2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Osvrt na stručno događanjeII. riječki dani primarne zdravstvene zaštite – bolesnik s kardiovaskularnom bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Otvoren pristup
Puni tekst
Bukmir, Leonardo; Popović, Branislava; Šutić, Ivana2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Osvrt na stručno događanjeII. simpozij „Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda“
Otvoren pristup
Puni tekst
Horvat, Gordana2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Osvrt na stručno događanjeII. sjednica Stručno-znanstvenog savjeta Centra za istraživanje i vrednovanje najboljih zdravstvenih praksi
Puni tekst
Popović, Duško2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Osvrt na stručno događanjeII. znanstveni skup o orofacijalnim bolestima HAZU – „Suvremene restaurativne i regenerativne tehnike u dentalnoj medicini“
Puni tekst
Jerolimov, Vjekoslav2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Osvrt na stručno događanjeIII. Simpozij „Gastroenterologija u obiteljskoj medicini“
Otvoren pristup
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Osvrt na stručno događanjeIII. dani bolničke prehrane u organizaciji Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara
Puni tekst
Vranešić Bender, Darija2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
OsvrtIII. hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem
Otvoren pristup
Puni tekst
Duraković, Zijad; Ebling, Zdravko; Krznarić, Željko; Cerovečki-Nekić, Venija; Tomek-Roksandić, Spomenka; Šostar, Zvonimir; i sur.2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Osvrt na stručno događanjeIII. hrvatski kongres o hipertenziji
Puni tekst
Kos, Jelena2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Osvrt na stručno događanjeIII. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice s međunarodnim sudjelovanjem
Puni tekst
Grubišić, Goran2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Osvrt na stručno događanjeIII. hrvatski vaskularni dan – CROVASCULAR 2018: Abeceda vaskularne medicine
Puni tekst
Vrsalović, Mislav; Kos, Nikola2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Osvrt na stručno događanjeIII. konferencija o palijativnoj skrbi „Palijativna skrb u zajednici: hrvatska i europska iskustva“
Puni tekst
Ivančić, Ante; Franinović Marković, Julijana; Vučevac, Vlasta2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Osvrt na stručno događanjeIII. kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM)
Otvoren pristup
Puni tekst
Amerl-Šakić, Vjekoslava; Malnar, Mario2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Osvrt na stručno događanjeIII. kongres palijativne skrbi Hrvatske – palijativna skrb i primarna zdravstvena zaštita
Otvoren pristup
Puni tekst
Jušić, Anica; Jureša, Vesna2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Osvrt na stručno događanjeIII. međunarodna konferencija o regenerativnoj ortopediji i tkivnom inženjerstvu
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Osvrt na stručno događanjeIII. međunarodni simpozij o hipertenziji – translacijska medicina u hipertenziji
Puni tekst
Kos, Jelena2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Osvrt na stručno događanjeIII. riječki dani primarne zdravstvene zaštite „Bolesnik s neurološkim i psihičkim poremećajima u obiteljskoj medicini“
Otvoren pristup
Puni tekst
Fišić, Martina; Popović, Branislava2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Osvrt na stručno događanjeIII. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“
Puni tekst
Kudumija, Boris2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Osvrt na stručno događanjeIII. simpozij „Radiologija u hitnoj kliničkoj praksi“
Puni tekst
Vranješ, Ivana2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Osvrt na stručno događanjeIII. znanstveni sastanak „Tumori prostate“
Puni tekst
Bišof, Vesna2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
NovostISSA 2 – silikonska četkica za zube s pulsirajućom funkcijom
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Osvrt na stručno događanjeIV. Hospital Daysi okupili više od 700 zdravstvenih i IT stručnjaka iz Hrvatske i regije
Puni tekst
Bulajić, Maša2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Osvrt na stručno događanjeIV. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem
Puni tekst
Škerk, Višnja2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Osvrt na stručno događanjeIV. hrvatski kongres psihodermatologije s međunarodnim sudjelovanjem
Puni tekst
Šitum, Mirna; Vurnek Živković, Maja; Putišek, Nives2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Osvrt na stručno događanjeIV. hrvatski neuroimunološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem i II. regionalni skup Multipla skleroza u fokusu – dijagnostika i terapija u zemljama srednje i jugoistočne Europe
Puni tekst
Lisak, Marijana; Bašić Kes, Vanja2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Osvrt na stručno događanjeIV. hrvatski rinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem
Otvoren pristup
Puni tekst
Velimir Grgić, Marko; Džepina, Davor; Kalogjera, Livije; Baudoin, Tomislav2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Osvrt na stručno događanjeIV. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice s međunarodnim sudjelovanjem
Puni tekst
2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
OsvrtIV. kongres potpornog liječenja onkoloških bolesnika
Puni tekst
Persoli-Gudelj, Marijana2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Osvrt na stručno događanjeIV. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Osvrt na stručno događanjeIV. stručni skup „Gastroenterologija u općoj medicini“
Puni tekst
Milić, Sandra2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Osvrt na stručno događanjeIX. hrvatski i II. regionalni kongres o osteoporozi
Puni tekst
Erjavec, Igor; Pauk, Martin; Kufner, Vera; Dumić-Čule, Ivo2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
OsvrtIX. hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem
Puni tekst
Šalković-Petrišić, Melita2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
OsvrtIX. hrvatski kongres nefrologije dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem
Otvoren pristup
Puni tekst
Laganović, Mario2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Osvrt na stručno događanjeIX. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama
Puni tekst
Židovec, Snježana; Škerk, Višnja2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
OsvrtIX. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) – Suvremeni izazovi u skrbi bolesnika s multimorbiditetom u obiteljskoj medicini
Otvoren pristup
Puni tekst
Bergman Marković, Biserka; Katić, Milica2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Osvrt na stručno događanjeIX. kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Otvoren pristup
Puni tekst
Baudoin, Tomislav; Ajduk, Jakov; Ivkić, Mirko2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Osvrt na stručno događanjeIX. kongres Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS 2019
Puni tekst
Jakopović, Marko; Džubur, Feđa2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Osvrt na stručno događanjeIX. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem
Puni tekst
Miličić, Davor2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
OsvrtIX. kongres KoHOM-a: Sve boje stresa
Otvoren pristup
Puni tekst
Krolo, Vikica2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
OsvrtIX. kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Sponzorirani članakIdarucizumab (Praxbind) – Revolucija u zbrinjavanju krvarenja u bolesnika liječenih dabigatranom
Sažetak
Lovrić, Daniel2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
NovostIdentificiran gen koji ima ključnu ulogu u nasljeđivanju Fanconijeve anemije
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostIma li dijete upalu pluća?
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Cochrane sustavni pregledImpetigo – prednosti lokalnih antibiotika
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
NovostImplantati u povredi patentnih prava
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Prikaz slučajaImplantoprotetička nadoknada gornjega prvog molara u semicirkularnom mostu
Sažetak
Hrelja, Miroslav; Ćatović, Adnan; Komar, Dragutin; Komar, Danijel2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Stručni članakImplantoprotetsko zbrinjavanje nedostajućega gornjeg srednjeg sjekutića
Sažetak
Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Fugošić, Vesna2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Stručni članakImunologija preeklampsije - imunološke promjene u hipertenziji uzrokovanoj trudnoćom
Sažetak
Radončić, Erden; Latin, Višnja; Kos, Milan; Ujević, Martina2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
NovostImunosna obrana šišmiša – razlog zašto njihovi virusi mogu biti smrtonosni za ljude
Puni tekst
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakImunosne značajke upale tipa 2
Sažetak
Batinić, Drago2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
NovostImunoterapija ALL-a u djece
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakImunoterapija u liječenju karcinoma pluća
Sažetak
Bitar, Lela; Krpina, Kristina; Samaržija, Miroslav; Jakopović, Marko2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
OsvrtIn memoriam - Blažo Mašanović, dr. med. u. m.
Otvoren pristup
Puni tekst
Bralić, Dragan2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
OsvrtIn memoriam - Prof. dr. sc. Anica Jušić, dr. med.
Otvoren pristup
Puni tekst
Kroneisl, Franjo2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
OsvrtIn memoriam - Prof. dr. sc. Mirko Šamija
Puni tekst
Strnad, Marija2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
OsvrtIn memoriam – prof. dr. sc. Višnja Milković Latin, dr. med.
Otvoren pristup
Puni tekst
Kurjak, Asim2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
NovostIn vitro kultiviranje mijenja stanice
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
NovostIndeks tjelesne mase (BMI) i rizik za nastanak malignoma
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Pregledni članakIndikacije za liječenje bolesnika s ekstrahepatičnim manifestacijama kroničnoga hepatitisa C
Sažetak
Duvnjak, Marko; Virović Jukić, Lucija2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakIndikacije za mezoterapiju i kemijski peeling
Sažetak
Meštrović Štefekov, Jelena2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakIndikacije za preoperativnu nutritivnu potporu u bolesnika sa zloćudnim tumorima probavnoga sustava
Sažetak
Zelić, Marko; Durut, Iva2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakIndikatori mentalnog zdravlja – indikatori kvalitete liječenja duševnih bolesnika
Sažetak
Jukić, Vlado; Brečić, Petra; Ostojić, Draženka; Majdančić, Željko2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Sponzorirani članakIndividualizirani pristup bolesniku na antikoagulantnoj terapiji
Sažetak
Pulanić, Dražen2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostInducirana hipotermija može smanjiti smrtnost i invaliditet u novorođenčadi s hipoksičnoishemičkom encefalopatijom
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
NovostInfarkt miokarda i periferna arterijska bolest
Otvoren pristup
Puni tekst
2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Pregledni članakInfekcija humanim papiloma virusom (HPV) i genitalni karcinom u žena
Sažetak
Ćorušić, Ante; Škrgatić, Lana; Karadža, Magdalena; Planinić, Pavao; Lovrić Gršić, Helena 2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakInfekcija virusom Zapadnog Nila
Sažetak
Krajinović, Vladimir2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakInfekcija virusom hepatitisa C danas je izlječiva bolest
Sažetak
Hrstić, Irena; Poropat, Goran; Milić, Sandra2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
NovostInfekcija virusom ospica uzrokuje „amneziju“ imunosnog sustava
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Autorski pregledInfekcije dišnih puteva i boravak u kolektivu
Sažetak
Školnik-Popović, Vesna; Jovančević, Milivoj2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Stručni članakInfekcije središnjeg živčanog sustava kod imunokompromitiranih bolesnika
Sažetak
Krajinović, Vladimir2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
NovostInfekcije u ranoj dobi povećavaju učestalost reumatoidnog artritisa
Puni tekst
2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Pregledni članakInfekcije urotrakta
Sažetak
Španjol, Josip; Fučkar, Željko2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
Pregledni članakInformatički sustav u obiteljskoj medicini: iskustva liječnika obiteljske medicine
Sažetak
Bergman Marković, Biserka; Katić, Milica; Kern, Josipa2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Pregledni članakInformirani pristanak ili pravo pacijenta na suodlučivanje
Sažetak
Turčinov, Renata2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostInhalacijski treprostinil kod plućne hipertenzije zbog intersticijske bolesti pluća
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
OsvrtInhibitori ulaska HCV-a u stanicu – mogući novi načini liječenja
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakInicijativa „Lijepa bolnica“: kvaliteta radnog mjesta za kvalitetu zdravstvene skrbi
Sažetak
Fazlić, Hana; Mustajbegović, Jadranka2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
NovostInjekcije hijalurona u terapiji artroze koljena
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakInkontinencija mokraće u muškaraca
Sažetak
Bakula, Mirko; Nađ Škegro, Sandra; Kaštelan, Željko2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Pregledni članakInkontinencija mokraće u žena
Sažetak
Orešković, Slavko2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
Pregledni članakInkontinencija u muškaraca
Sažetak
Gilja, Ivan2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
NovostInkontinencija u žena − vrlo čest i nedovoljno prepoznat problem
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
KolumnaInkubacija
Puni tekst
Muzur, Amir2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
NovostInovacija iz Edison Medicala
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
NovostInovacija – Natural Dental Implants
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
NovostInovativni dentalni proizvodi predstavljeni u New Yorku
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
NovostInovativni proizvodi koji štede vrijeme
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakIntenzivno liječenje statinima u akutnom koronarnom sindromu
Sažetak
Ivanuša, Mario2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakInterakcija bolesti gornjih i donjih dišnih puteva
Sažetak
Vagić, Davor2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakInterakcija psihoterapije i farmakoterapije kod bolesti ovisnosti
Sažetak
Buljan, Danijel; Bundalo-Vrbanac, Daniela; Gelo, Josipa 2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakInterakcije antihipertenziva s biljnim pripravcima i hipertenzija uzrokovana biljnim, odnosno „prirodnim“ lijekovima
Sažetak
Mikačić, Ivana2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
PodlistakInterakcije lijekova u starijoj dobi
Sažetak
Duraković, Zijad2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Osvrt na stručno događanjeInternacionalna škola za glavobolje
Otvoren pristup
Puni tekst
Vuković Cvetković, Vlasta2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Pregledni članakInterpretacija citološkog nalaza
Sažetak
Kojić Katović, Sandra; Vasilj, Ankica2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakIntervencije i vještine obiteljskoga liječnika u skrbi o oboljelome od šećerne bolesti
Sažetak
Bralić Lang, Valerija; Baretić, Maja; Zavidić, Tina; Soldo, Dragan2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Cochrane sustavni pregledIntervencije za bolesnike na dijalizi s HCV-infekcijom
Otvoren pristup
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Cochrane sustavni pregledIntervencije za liječenje atipičnoga hemolitičkog uremijskog sindroma
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Cochrane sustavni pregledIntervencije za liječenje dermatitisa povezanog s inkontinencijom u odraslih
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Cochrane sustavni pregledIntervencije za liječenje samoozljeđivanja djece i adolescenata
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Cochrane sustavni pregledIntervencije za smanjene štetnih učinaka pušenja
Otvoren pristup
Puni tekst
2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Cochrane sustavni pregledIntervencije za sprječavanje debljine najučinkovitije su u djece dobi od 6 do 12 godina
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakIntervencijska radiologija: endovaskularna renalna denervacija u liječenju rezistentne hipertenzije
Sažetak
Perkov, Dražen; Štern Padovan, Ranka2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakIntolerancija na histamin
Sažetak
Vranešić Bender, Darija; Verbanac, Donatella; Krznarić, Željko2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
NovostIntramuskularna terapija kod epileptičkog statusa izvan bolnice jednako učinkovita kao intravenska
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Cochrane sustavni pregledIntranazalne kortikosteroide ne bi trebalo koristiti za liječenje prehlade
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Cochrane sustavni pregledIntranazalni fentanil učinkovito liječi akutnu bol u djece
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Stručni članakInvazivna pneumokokna bolest u djece – mogućnost prevencije cijepljenjem
Sažetak
Tešović, Goran2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Sponzorirani članakInvazivne gljivične infekcije 2021. godine: koliko smo svjesni važnosti brze dijagnostike i primjene prave terapije u pravome trenutku u sve većemu broju bolesnika s invazivnim gljivičnim infekcijama?
Sažetak
Ostojić Kolonić, Slobodanka2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Sponzorirana reportažaInzulin glargin 300 jedinica/mL smanjio hipoglikemijske epizode u usporedbi s degludekom 100 jedinca/mL
Puni tekst
2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakInzulinska terapija u liječenju šećerne bolesti
Sažetak
Piljac, Ante; Metelko, Željko2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakInzulinske pumpe i kontinuirano mjerenje glukoze
Sažetak
Prašek, Manja; Jakir, Ana2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
NovostIshijalgija – jedan od vodećih zdravstvenih problema današnjice
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostIshod nakon preboljelog bakterijskog meningitisa u dječjoj dobi
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
NovostIshodi u pacijenata s novodijagnosticiranom fibrilacijom atrija
Otvoren pristup
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Sponzorirana reportažaIskustva u liječenju raka pluća u vrijeme epidemije bolesti COVID-19
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Pregledni članakIskustva u otkrivanju i uspješnom liječenju Gaucherove bolesti u Hrvatskoj
Sažetak
Mrsić, Mirando; Fumić, Ksenija; Štern Padovan, Ranka; Potočki, Kristina; Duraković, Nadira; Prutki, Maja; Labar, Boris; 2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
Pregledni članakIskustva u pripremi i izvođenje kurikuluma specijalizacije obiteljske medicine u sklopu projekta: Usklađivanje obiteljske medicine s europskim standardima uvođenjem obvezne specijalizacije
Sažetak
Vrcić-Keglević, Mladenka; Tiljak, Hrvoje; Kašuba-Lazić, Đurđica; Petriček, Goranka; Soldo, Dragan2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Pregledni članakIstraživanje komunikacije između medicinskog osoblja i bolesnika – današnje perspektive
Sažetak
Milunović, Vibor; Bičanić, Ivana; Polašek, Ozren2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
Pregledni članakIstraživanje oralnog zdravlja starijih osoba u gradu Zagrebu – preliminarni rezultati I
Sažetak
Ćatović, Adnan; Klaić, Boris; Komar, Dragutin; Baučić, Ivo; Ograjšek-Škunca, Dubravka; Mravak-Stipetić, Marinka; Bergman-Gašparić, Lana2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Cochrane sustavni pregledIstraživači pozivaju na oprez prilikom propisivanja popularnog lijeka za ADHD
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
NovostIvory ReLeaf sustav
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Pregledni članakIzazovi laboratorijske dijagnostike lizosomskih bolesti nakupljanja
Sažetak
Fumić, Ksenija2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
OsvrtIzazovi pred informatičarima koji se bave sigurnošću IT sustava u zdravstvenom prostoru
Puni tekst
Pomper, Dražen; Perinović, Vjeran; Škarecki, Claudio; Pomper, Sara2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Pregledni članakIzazovi u dijagnostici i praćenju bolesnika s astmom
Sažetak
Ostojić, Jelena2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
OsvrtIzborna skupština i 169. gerontološka tribina Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju - Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije
Puni tekst
Tomek- Roksandić, Spomenka; Lukić, Marica; Ljubičić, Mate; Deucht, Ana; Županić, Mara; Šimunec, Dragica; Blažeković-Milaković, Sanja; Tomasović-Mrčela, Nada; Duraković, Zijad; Kovačić, Luka2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
NovostIzlaganje prljavštini sprječava razvitak alergija
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
NovostIzlječenje hemofilije A u ovaca
Puni tekst
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
NovostIzlječenje moždanim udarom oštećenog mozga štakora
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
NovostIzlječenje prirođene sljepoće
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
OsvrtIzložba Kogojeve zbirke fotoportreta i počasnih povelja – između pamćenja i povijesti
Otvoren pristup
Puni tekst
Marinović, Branka; Bukvić Mokos, Zrinka2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
NovostIzloženost olovu u djetinjstvu može utjecati na osobnost i mentalno zdravlje u odrasloj dobi
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostIzloženost sunčevoj svjetlosti smanjuje rizik od karcinoma bubrega kod muškaraca
Puni tekst
2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
NovostIznenadna smrt novorođenčadi
Puni tekst
2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
NovostIznenadni srčani udar
Puni tekst
2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Sponzorirani članakIznenađujuće dobri rezultati istraživanja kardiovaskularne sigurnosti empagliflozina EMPA-REG OUTCOME
Sažetak
Kokić, Slaven2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Cochrane sustavni pregledIzotoničke ili hipotoničke otopine za intravensku primjenu tekućine u djece
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakIzračun prehrane u terapiji šećerne bolesti
Sažetak
Prašek, Manja; Jakir, Ana2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakIzračun tjelovježbe u terapiji šećerne bolesti
Sažetak
Dušek, Tina; Aganović, Izet2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakIzvanbolničke pneumonije
Sažetak
Ostojić, Jelena2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakIzvod iz smjernica za hitna stanja u obiteljskoj medicini
Sažetak
Gmajnić, Rudika; Pribić, Sanda2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Osvrt na stručno događanjeIzvrsnost u palijativnoj skrbi – 4. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem
Puni tekst
Ivančić, Ante; Franinović Marković, Julijana2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Sponzorirana reportažaJanssen-Cilag - 50 godina u psihijatriji
Otvoren pristup
Puni tekst
2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
RazgovorJasmina Baniček, Brankica Rimac i Josip Božić: Liječenje akutne i kronične boli u sestrinskoj praksi
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Sponzorirani članakJatrogena hipoglikemija u oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 – podcijenjen problem
Sažetak
Cigrovski Berković, Maja2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Osvrt na stručno događanjeJavnozdravstvena kampanja #Pinkypromiss za rano otkrivanje raka dojke
Puni tekst
Vranješ, Ivana2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Osvrt na stručno događanjeJavnozdravstvena kampanja „Euromelanoma dan Hrvatska“
Puni tekst
Šitum, Mirna; Poduje, Sanja2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
OsvrtJavnozdravstvena medicina – tko, kako, kada, zašto
Puni tekst
Benjak, Tomislav; Štimac, Danijela; Jurković, Dražen2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Pregledni članakJavnozdravstveni aspekti probira razvojnoga poremećaja kuka
Sažetak
Bralić, Irena; Vrdoljak, Ozren; Vukelić, Vesna; Vrdoljak, Javor; Kragić, Katja2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Stručni članakJavnozdravstveni pristup u prevenciji kroničnih bubrežnih bolesti – probir za kroničnu bubrežnu bolest
Sažetak
Stanić, Arsen; Stevanović, Ranko; Pristaš, Ivan; Jovanović, Aleksandar; Jurlina, Nataša; Bešić Barun, Višnja; Not, Teodora; Krčmar, Nevenka2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Pregledni članakJavnozdravstveno značenje i primarna prevencija spolno prenosivih infekcija
Sažetak
Kuzman, Marina; Pavić Šimetin, Ivana2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
KolumnaJe li demokracija opasna po zdravlje?
Otvoren pristup
Puni tekst
Vejić, Maja2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
NovostJe li dijabetes tipa 2 autoimuna bolest?
Puni tekst
2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
NovostJe li glaukom autoimuna bolest?
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Osvrt na stručno događanjeJe li moguća eliminacija HCV-a u Hrvatskoj
Otvoren pristup
Puni tekst
Popović, Duško2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakJe li opravdan ponovni strah od hormonske kontracepcije?
Sažetak
Šimunić, Velimir 2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
KolumnaJe li svejedno čemu u životu stremimo?
Puni tekst
Rijavec, Majda2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostJedinstveni lijekovi za multiplu sklerozu i botulizam?
Puni tekst
2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
NovostJedna stanica, jedan miris
Puni tekst
2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
NovostJednojajčani blizanci i razvitak lupusa
Puni tekst
2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
NovostJednojajčani blizanci nisu genetski identični
Puni tekst
2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
NovostJesu li citotoksični limfociti T uzrok dugovječnosti
Puni tekst
2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
NovostJesu li geni uključeni u metabolizam željeza u krvi odgovorni za dug i zdrav život?
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Cochrane sustavni pregledJesu li lokalni kortikosteroidi škodljivi u trudnoći?
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
OsvrtJesu li problem hrvatskog zdravstva – menadžeri?
Puni tekst
Popović, Duško2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakJesu li se promijenili stavovi o primjeni HNL-a u žena koje su preboljele rak dojke
Sažetak
Matković, Višnja2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Pregledni članakJesu li uobičajeni prehrambeni standardi za makronutrijente odgovarajući i za dijabetičare?
Sažetak
Magaš, Saša2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
KolumnaJod
Puni tekst
Muzur, Amir2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostJoš jedno rješenje za „bolest putovanja“
Puni tekst
2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
Cochrane sustavni pregledJoš uvijek nema dovoljno dokaza za učinkovitost lokalnih mikrobicida za prevenciju spolno prenosivih bolesti
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
NovostKATANA Bonding Kit – učvršćenje radova s malim retencijskim površinama
Puni tekst
2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Pregledni članakKOPB – tihi ubojica vatrogasaca
Sažetak
Džonlić, Nevenka; Bubaš, Marija; Brborović, Hana2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Sponzorirana reportažaKabazitaksel (Jevtana) u liječenju bolesnika s metastatskim kastracijski rezistentnim rakom prostate
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakKada i koga liječiti – osvrt na smjernice za liječenje kroničnoga hepatitisa C
Sažetak
Vince, Adriana; Kurelac, Ivan2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakKada i zašto dijete treba posjetiti oftalmologa?
Sažetak
Dawidowsky, Barbara; Striber, Neda; Franceschi, Diana2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
NovostKako Helicobacter pylori uništava mitohondrije zaraženih stanica
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostKako bakterije izbjegavaju imunološki nadzor
Puni tekst
2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
NovostKako enzimi prepoznaju oštećenja uzrokovana ultraljubičastim svjetlom
Otvoren pristup
Puni tekst
2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Pregledni članakKako izabrati odgovarajući inhaler u bolesnika s opstruktivnim plućnim bolestima
Sažetak
Hrvojić Gradečak, Tamara2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Stručni članakKako izbjeći pogreške u izradi i terapiji keramičkim krunicama
Sažetak
Mehulić, Ketij2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Stručni članakKako napraviti probir za kroničnu bubrežnu bolest
Sažetak
Čala, Svjetlana2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Pregledni članakKako odabrati pravilno snimanje – radiološka dijagnostika urotrakta
Sažetak
Štern Padovan, Ranka; Šunjara, Vice; Hrabak Paar, Maja; Lušić, Mario2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
OsvrtKako odgojiti Andriju? Etika i navike uspješnih ljudi
Puni tekst
Džakula, Aleksandar; Lukačević Lovrenčić, Iva2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
NovostKako paraziti apsorbiraju hemoglobin
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
NovostKako poboljšati oporavak od sepse
Puni tekst
2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Pregledni članakKako povećati adherenciju liječenja hipertoničara – uloga ljekarnika
Sažetak
Velkovski Škopić, Olgica; Brozović, Marijana; Mršić, Mateja; Lugović, Nikola; Dobrinčić, Zvjezdana2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakKako prepoznati zlostavljanje i zanemarivanje djeteta – uloga liječnika obiteljske medicine
Sažetak
Ramić Severinac, Dijana; Bočkaj, Sandra; Klanjčić Bočina, Klara2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Pregledni članakKako prepoznati, liječiti i pratiti astmu u dječjoj dobi u obiteljskoj medicini
Sažetak
Kovačević, Jana2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Pregledni članakKako prevenirati nastanak zloćudnih tumora kože
Sažetak
Šitum, Mirna; Prkačin, Ivana2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
OsvrtKako tijelo osjeća – Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu za 2021.
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
OsvrtKako znanje informatičara štiti ugled zdravstvene struke
Puni tekst
Perinović, Vjeran; Škarecki, Claudio; Pomper, Dražen; Pomper, Sara2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Osvrt na stručno događanjeKampanjom „Ja sam više od MS-a!“ obilježen Svjetski dan multiple skleroze
Puni tekst
2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Sponzorirana reportažaKarboksiterapija – od antiaging medicine do liječenja kroničnih rana
Puni tekst | PDF
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Pregledni članakKarcinom debeloga crijeva – mogućnosti unaprjeđenja programa probira suradnjom s obiteljskim liječnicima
Sažetak
Bressan, Leonardo2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
NovostKarcinom ezofagusa – etiologija i mogućnosti liječenja
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Pregledni članakKarcinom gušterače – je li rana dijagnoza moguća?
Sažetak
Štimac, Davor; Franjić, Neven2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakKarcinom prostate – dijagnostika i liječenje
Sažetak
Krhen, Ivan; Šunjara, Mario; Marić, Marjan2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
NovostKardioprotektivno djelovanje estrogena u muškaraca
Puni tekst
2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
NovostKardiopulmonalna reanimacija koju pruži prolaznik poboljšava preživljenje kod djece
Puni tekst
2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Pregledni članakKardiorenalni sindrom – definicija, klasifikacija i klinički značaj
Sažetak
Rački, Sanjin; Bubić, Ivan2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakKardiovaskularne bolesti i oko
Sažetak
Mrazovac Zimak, Danijela; Petriček, Igor; Kaštelan, Snježana; Vukojević, Nenad2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Pregledni članakKardiovaskularne bolesti zbog kronične bubrežne bolesti
Sažetak
Orlić, Lidija; Martinović-Sladoje, Branka2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
RazgovorKatarina Gvozdanović, dipl. inž. med. biokem.: Mjere minimizacije rizika za lijekove – važan čimbenik kvalitete liječenja i sigurnosti bolesnika
Puni tekst
Bulajić, Maša2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
NovostKava u trudnoći može blago povisiti rizik za nastanak rascjepa usne u djece
Puni tekst
2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Pregledni članakKemoterapija kolorektalnog karcinoma
Sažetak
Dobrila-Dintinjana, Renata; Bagić, Željka; Štimac, Davor2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Cochrane sustavni pregledKemoterapija može produljiti preživljenje oboljelih od uznapredovalog karcinoma želuca
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Pregledni članakKemoterapija u liječenju lokalno uznapredovaloga i metastatskoga karcinoma pluća nemalih stanica
Sažetak
Sonja, Badovinac; Branka, Čučević; Marta, Koršić; Filip, Popović; Miroslav, Samaržija; Marko, Jakopović2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Pregledni članakKeratokonus – dijagnostika i liječenje
Sažetak
Lešin Gaćina, Dina; Jandroković, Sonja; Petriček, Igor; Škegro, Ivan; Bakula, Maja 2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Pregledni članakKeratoplastika danas
Sažetak
Šarić, Dean; Martinović, Miljenka; Mandić, Zdravko2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Cochrane sustavni pregledKetogena dijeta kod djece može pomoći u kontroli epileptičkih napadaja
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakKirurška terapija impaktiranih i retiniranih trećih molara
Sažetak
Gabrić Pandurić, Dragana; Brozović, Juraj; Sušić, Mato; Katanec, Davor2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Cochrane sustavni pregledKirurške i ne-kirurške intervencije za liječenje tofija kod gihta
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Pregledni članakKirurški aspekti transplantacije jetre
Sažetak
Kocman, Branislav; Jemendžić, Damir; Jadrijević, Stipislav; Filipec-Kanižaj, Tajana; Mikulić, Danko; Poljak, Mirko2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Pregledni članakKirurški aspekti transplantacije srca
Sažetak
Barić, Davor2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Pregledni članakKirurški pristup karcinomu gušterače
Sažetak
Delibegović, Samir2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakKirurški pristup liječenju gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Sažetak
Martić, Krešimir; Žic, Rado; Budi, Srećko2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Pregledni članakKirurško liječenje karcinoma kolona i rektuma
Sažetak
Zelić, Marko; Juretić-Franković, Koraljka; Uravić, Miljenko2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Cochrane sustavni pregledKirurško liječenje karcinoma pluća malih stanica ograničenog stupnja bez dokaza
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Pregledni članakKirurško liječenje melanoma
Sažetak
Rudman, Franjo; Gorjanc, Božo; Stanec, Zdenko2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakKirurško liječenje tumora jetre i hepatobilijarnih puteva
Sažetak
Zovak, Mario2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakKlasifikacija i dijagnoza bipolarnog afektivnog poremećaja
Sažetak
Folnegović-Šmalc, Vera; Štrkalj-Ivezić, Slađana; Bagarić, Ante; Mimica, Ninoslav2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1
Pregledni članakKlasični Hodgkinov limfom: temeljni principi dijagnostike i liječenja
Sažetak
Ostojić Kolonić, Slobodanka; Milunović, Vibor2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakKlinička dijagnoza kolorektalnog karcinoma i metode probira
Sažetak
Katičić, Miroslava2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
NovostKlinička faza 1 liječenja amiotrofične lateralne skleroze
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Pregledni članakKlinička neurofiziologija multiple skleroze
Sažetak
Krbot Skorić, Magdalena2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Pregledni članakKlinička prehrana kod ciroze jetre
Sažetak
Krznarić, Željko; Ljubas Kelečić, Dina; Vranešić Bender, Darija2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Pregledni članakKlinička prehrana u potpornom liječenju zloćudne bolesti
Sažetak
Krznarić, Željko; Vranešić Bender, Darija; Ljubas Kelečić, Dina2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Autorski pregledKlinička slika depresije danas
Sažetak
Folnegović Šmalc, Vera2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Pregledni članakKlinička slika epizodične migrene
Sažetak
Stojić, Maristela2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2
Pregledni članakKlinička slika multiple skleroze
Sažetak
Bošnjak Pašić, Marija2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakKlinička slika u bolesnika s kroničnom migrenom
Sažetak
Jančuljak, Davor2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2
Pregledni članakKlinička slika zatajivanja srca
Sažetak
Zaputović, Luka; Zaninović Jurjević, Teodora; Ružić, Alen2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Pregledni članakKlinička slika, dijagnoza i diferencijalna dijagnoza depresivnih poremećaja
Sažetak
Ivanušić, Josipa; Degmečić, Dunja2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Pregledni članakKliničke i ekonomske prednosti suvremene radioterapije u Hrvatskoj
Sažetak
Stevanović, Ranko; Benković, Vanesa; Zovko, Vatroslav; Šobat, Hrvoje; Đaković, Nikola2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostKliničke odluke za isključivanje subarahnoidalnog krvarenja kod akutne glavobolje
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakKliničke smjernice za liječenje depresivnog poremećaja
Sažetak
2013-07-15MEDIX God. 19 Br. 106 Suplement
Pregledni članakKliničke smjernice za medicinski pomognutu oplodnju
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Šimunić, Velimir 2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakKliničke studije u odnosu na kliničku praksu kod kroničnoga hepatitisa C
Sažetak
Hrstić, Irena; Radić, Davor2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakKlinički instrumenti u dijagnostici bipolarnog afektivnog poremećaja
Sažetak
Bajs, Maja; Janović, Špiro; Štrkalj Ivezić, Slađana; Kalember, Petra2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1
NovostKlinički pokus – poremećaj rasporeda budnost-spavanje u slijepih osoba
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakKlinički put za moždani udar
Sažetak
Demarin, Vida; Bašić Kes, Vanja2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Pregledni članakKlinički putevi - sigurni put za poboljšanje kliničke prakse
Sažetak
Kalanj, Karolina; Stavljenić Rukavina, Ana; Orešković, Stipe; Karol, Karl; Doder, Vildana2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Sponzorirani članakKliničko ispitivanje RECORD (Rosiglitazone Evaluated for Cardiovascular Outcomes and Regulation of Glycaemia in Diabetes) - osvrt na rezultate
Sažetak
Rahelić, Dario2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
NovostKlopidogrel i aspirin u akutnom ishemičnom moždanom udaru
Puni tekst
2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakKognitivna neurorehabilitacija
Sažetak
Zavoreo, Iris; Bašić-Kes, Vanja2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakKognitivno-bihevioralna terapija depresije
Sažetak
Begić, Dražen2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Cochrane sustavni pregledKolaborativna skrb učinkovita je za depresiju i anksioznost, povećava suradljivost i zadovoljstvo pacijenata
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
NovostKolagen – promotor cijeljenja pričvrsne gingive
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
NovostKolhicin učinkovit u prevenciji recidivnog perikarditisa
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostKoliki je rizik od febrilnih konvulzija i epilepsije nakon cijepljenja DtaP-IPV-Hib?
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Sponzorirana reportažaKoliko su današnji glukometri točni?
Puni tekst | PDF
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
OsvrtKoliko su osobe s invaliditetom važne političkim strankama u Hrvatskoj
Otvoren pristup
Puni tekst
Roginić, Dijana; Malbaša, Tanja2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
NovostKoliko često ponavljati denzitometriju kod žena u starijoj životnoj dobi?
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Cochrane sustavni pregledKoloidi nisu učinkovitiji od kristaloida za oživljavanje životno ugroženih pacijenata, a skuplji su
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
NovostKolonoskopija učinkovitija od kapsule s kamerom u otkrivanju karcinoma kolona
Puni tekst
2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
NovostKombinacija ekstrakta biljke kalikarpa i oksacilina dokida rezistenciju MRSA na antibiotike
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Osvrt na stručno događanjeKombinacija individualne i populacijske strategije – najbolji rezultati kod visokorizičnih skupina za nastanak moždanog udara
Puni tekst
Vranješ, Ivana2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Pregledni članakKomorbiditeti i pridružene bolesti u psorijatičnoj bolesti
Sažetak
Kaštelan, Marija2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Cochrane sustavni pregledKomplementarno i alternativno liječenje boli nakon carskog reza
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Pregledni članakKomplikacije korektivnih zahvata
Sažetak
Jurakić Tončić, Ružica; Lipozenčić, Jasna; Tončić, Dinko2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Pregledni članakKomplikacije laserske terapije i kako postići bolji učinak
Sažetak
Čeović, Romana; Lovreković, Andrijana; Marinović Kulišić, Sandra2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakKomplikacije šećerne bolesti na očima – dijabetička retinopatija
Sažetak
Grgurević Turković, Antonija; Štanfel, Marija; Petriček, Igor; Jukić, Tomislav 2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
NovostKompozitni ispuni i psihosocijalne funkcije u djece
Puni tekst
2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakKomunikacija i komunikacijske vještine u palijativnoj medicini
Sažetak
Braš, Marijana; Đorđević, Veljko; Brajković, Lovorka; Planinc-Peraica, Ana; Stevanović, Ranko2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakKomunikacija liječnika i bolesnika
Sažetak
Braš, Marijana; Đorđević, Veljko; Miličić, Davor2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Pregledni članakKomunikacija s duševnim bolesnikom
Sažetak
Brečić, Petrana; Ostojić, Draženka; Jukić, Vlado2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
Pregledni članakKomunikacija s osobama treće životne dobi
Sažetak
Brajković, Lovorka; Ratković, Ana-Strahinja; Ivkić, Goran2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
Pregledni članakKomunikacija s osobom oboljelom od demencije
Sažetak
Mimica, Ninoslav2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
Pregledni članakKomunikacija u grupi
Sažetak
Bilić, Vedran2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
Pregledni članakKomunikacija u hitnoj medicini
Sažetak
Bulajić, Maša; Grba-Bujević, Maja2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
OsvrtKomunikacija u krizi
Puni tekst
Bulajić, Maša2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Pregledni članakKomunikacija u pedijatriji
Sažetak
Grubić, Marina; Bogdanić, Ana; Kniewald, Hrvoje; Filipović-Grčić, Boris2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
OsvrtKomunikacijom protiv boli
Puni tekst
Đorđević, Veljko; Braš, Marijana2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Pregledni članakKomunikacijske vještine u palijativnoj medicini
Sažetak
Braš, Marijana; Lončar, Zoran; Kandić-Splavski, Branka; Milunović, Vibor; Devčić, Mato; Stevanović, Ranko; Juretić, Antonio; Bičanić, Ivana; Cvek, Mario2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
Autorski pregledKoncept rane intervencije u prevenciji i liječenju psihotičnih poremećaja
Sažetak
Restek-Petrović, Branka; Mihanović, Mate; Grah, Majda; i sur.2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
NovostKondenzacija DNA u bakterija ne remeti transkripciju
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Osvrt na stručno događanjeKonferencija MICC 2018 – Medicinske spoznaje u javnom prostoru: informacije ili dezinformacije
Puni tekst
Žužak, Martina; Majer, Ivana2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Osvrt na stručno događanjeKonferencija o medicinskim informacijama – MICC 2016: „Intelektualno vlasništvo u biomedicini“
Puni tekst
Majer, Ivana; Šember, Marijan2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
OsvrtKonferencija o medicinskim informacijama – MICC 2017: „Mijenja li se struktura medicinske literature?“
Otvoren pristup
Puni tekst
Majer, Ivana; Markulin, Helena2018-05-23
Sponzorirana reportažaKonferencija o mentalnom zdravlju – „Razgovarajmo“
Otvoren pristup
Puni tekst
Račetović, Goran2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Osvrt na stručno događanjeKonferencija „Univerzalni pristup palijativnoj skrbi – i tvoja pomoć je potrebna“
Puni tekst
Djulabić, Luka; Žarko, Jere; Lončar, Zoran2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
OsvrtKongres Europskoga društva za hipertenziju o hipertenziji i kardiovaskularnoj protekciji - glavne poruke i novosti europskih smjernica za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije
Puni tekst
Jelaković, Bojan2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Osvrt na stručno događanjeKongres „Nutricionizam i dijetetika 2016“
Puni tekst
Vranešić Bender, Darija2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Sponzorirani članakKontaktne leće: vrste, prednosti i optimalan odabir
Sažetak
Ćuruvija Opačić, Ksenija2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Pregledni članakKontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka (KMAT) u svakodnevnoj praksi
Sažetak
Jelaković, Ana; Kos, Jelena; Mihaljević, Dubravka; Premužić, Vedran2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakKontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka u djece: osobitosti u dijagnostici i pravilna interpretacija
Sažetak
Valent Morić, Bernardica, Herceg Čavrak, Vesna2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
NovostKontinuitet odnosa s liječnikom obiteljske/opće medicine i zdravlje pacijenata
Otvoren pristup
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
NovostKontracepcijska tableta za muškarce
Puni tekst
2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakKontrola arterijskoga tlaka i glikemije u šećernoj bolesti
Sažetak
Kraljević, Ivana; Pavlić-Renar, Ivana2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
NovostKontrola diobe stanica i razvoj tumora
Puni tekst
2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
NovostKontrola infekcije primjenom tretmana HELBO
Puni tekst
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Pregledni članakKontrola ponašanja djeteta u stomatološkoj ordinaciji
Sažetak
Verzak, Željko; Dulčić, Nikša; Brzović Rajić, Valentina; Njari, Vlatka2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Pregledni članakKontrola prijenosa infekcije u stomatološkim ustanovama
Sažetak
Vučićević Boras, Vanja; Terlević, Diana2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
NovostKontrola tlaka smanjuje smrtnost od moždanog udara
Puni tekst
2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Pregledni članakKonvencionalna sustavna terapija u liječenju bolesnika sa psorijazom
Sažetak
Bulat, Vedrana2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
NovostKonzumiranje hrane kontroliraju dvije regije mozga
Puni tekst
2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Sponzorirani članakKorak naprijed u liječenju tromboze povezane sa zloćudnom bolešću
Sažetak
Vrkić Kirhmajer, Majda2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Pregledni članakKorektivna dermatologija danas
Sažetak
Lipozenčić, Jasna; Bukvić Mokos, Zrinka2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Sponzorirani članakKorist primjene postupnika za izvanbolničko liječenje venskoga tromboembolizma u Objedinjenome hitnomu bolničkome prijmu KBC-a Zagreb
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Gornik, Ivan; Hamzić, Jasmin2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
NovostKorištenje antidepresiva povećava rizik za nastanak katarakte
Puni tekst
2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
NovostKorištenje elektroničke komunikacije s pacijentima
Otvoren pristup
Puni tekst
2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Cochrane sustavni pregledKorištenje kombiniranog cjepiva za ospice, zaušnjake i rubeolu
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
NovostKorištenje mobitela ne uzrokuje tumore središnjeg živčanog sustava
Puni tekst
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Pregledni članakKorneoterapija – nova dijagnostičko-terapijska metoda u korektivnoj dermatologiji
Sažetak
Lipozenčić, Jasna; Bukvić Mokos, Zrinka; Gregurić, Sanja; Babić, Sanja 2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Pregledni članakKost – endokrini organ?
Sažetak
Katičić, Dajana; Gulin, Tonko; Josipović, Josipa; Pavlović, Draško2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Stručni članakKoštana bolest i poremećaj mineralnog metabolizma u kroničnoj bubrežnoj bolesti
Sažetak
Pavlović, Draško; Mirošević, Gorana; Pavlović, Nikola2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
NovostKraniosinostoza
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakKratki pregled smjernica za liječenje bola u obiteljskoj medicini
Sažetak
Katić, Milica; Fingler, Mira; Šimunović, Rajka2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Cochrane sustavni pregledKratkovidnima LASIK omogućuje brži oporavak i manje je bolan nego fotorefraktivna keratektomija (PRK)
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
OsvrtKreativna vizualizacija
Otvoren pristup
Puni tekst | PDF
Koić, Elvira; Štrkalj-Ivezić, Slađana; Kovač, Marina2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1
NovostKreme za sunčanje i starenje kože
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
NovostKrioablacija ili lijekovi za inicijalno liječenje fibrilacije atrija?
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
OsvrtKrizno komuniciranje
Puni tekst
Bulajić, Maša2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakKronična bol – psihološki aspekti i psihofarmakoterapija
Sažetak
Braš, Marijana; Gregurek, Rudolf2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Pregledni članakKronična bubrežna bolest
Sažetak
Pavlović, Draško; Josipović, Josipa2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakKronična bubrežna bolest i propisivanje lijekova
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Jug, Juraj2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Pregledni članakKronična bubrežna bolest u djece i mogućnosti prevencije
Sažetak
Ćuk, Martin; Valent Morić, Bernardica; Dabo, Nives2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Stručni članakKronična bubrežna bolest: definicija i klasifikacija
Sažetak
Pavlović, Draško; Pavlović, Nikola; Bačeković, Ana2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
NovostKronična glavobolja nestaje s godinama kod velikog broja djece
Puni tekst
2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Pregledni članakKronična limfocitna leukemija
Sažetak
Pejša, Vlatko; Prka, Željko2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakKronična mijeloična leukemija
Sažetak
Planinc-Peraica, Ana; Mandac Rogulj, Inga 2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakKronična rana
Sažetak
Marinović Kulišić, Sandra; Lipozenčić, Jasna; Tunuković, Suzana2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
Stručni članakKronična venska insuficijencija donjih udova - patogeneza, dijagnostika i terapijski pristup
Sažetak
Marinović Kulišić, Sandra; Lipozenčić, Jasna; Tunuković, Suzana; Štajminger, Gordana2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Pregledni članakKronični osjećaj suhoće i iritacije oka kao posljedica disfunkcije Meibomovih žlijezda (MGD)
Sažetak
Arsić, Vitomir; Petriček, Igor2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakKronični rinosinuitis i nosna polipoza
Sažetak
Grgić, Marko Velimir2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakKronični rinosinusitis
Sažetak
Kalogjera, Livije; Gregurić, Tomislav2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Pregledni članakKronično bubrežno zatajenje – indikacija za presađivanje bubrega
Sažetak
Rački, Sanjin; Orlić, Lidija; Sladoje-Martinović, Branka2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Pregledni članakKronološko starenje kože i photoaging
Sažetak
Basta-Juzbašić, Aleksandra2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Pregledni članakKrpeljima prenosive bolesti – globalna prijetnja zdravlju
Sažetak
Krajinović, Vladimir; Cvetko Krajinović, Lidija2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Pregledni članakKrpeljni meningoencefalitis
Sažetak
Krajinović, Vladimir; Cvetko Krajinović, Lidija2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
KolumnaKrv
Puni tekst
Muzur, Amir2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Pregledni članakKrvarenja u oku u bolesnika na oralnoj antikoagulantnoj terapiji varfarinom
Sažetak
Stastny, Sonja; Vukojević, Nenad; Jukić, Tomislav; Petriček, Igor; Zlatar, Mirna; Arsić, Vitomir2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
NovostKrvni test za poboljšanje dijagnoze i praćenja osoba s gliomom
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
NovostKrvni testovi za dijagnosticiranje raka probavnog sustava
Puni tekst
2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakKućna hemodijaliza
Sažetak
Pavlović, Draško; Hršak, Ivančica; Dits, Sonja; Kudumija, Boris2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Pregledni članakKvaliteta zdravstvene zaštite kroz razine zdravstva - rizik primopredaje bolesnika
Sažetak
Paušek, Drago2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Pregledni članakKvaliteta života osoba koje boluju od gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Sažetak
Bolanča, Željana; Franceschi, Nika; Lovrić, Ivana; Novak, Ina2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Autorski pregledLDL-kolesterol, trigliceridi i urati u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti
Sažetak
Šojat, Dunja; Pirić, Marko; Klarić, Marja; Popović, Zvonimir; Bačun, Tatjana2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Autorski pregledLIPCOF - nova metoda u dijagnostici disfunkcije suznog filma
Sažetak
Petriček, Igor; Petriček, Goranka2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Autorski pregledLIPCOF i lubrikacija oka
Sažetak
Petriček, Igor; Benašić, Tvrtka; Bradvica, Mario; Ivančić, Dorotea; Petriček, Goranka; Štefanović, Marija2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Pregledni članakLaboratorijska dijagnostika alergija i sigurnost bolesnika
Sažetak
Dodig, Slavica; Batišta, Irena 2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Osvrt na stručno događanjeLaboratorijska dijagnostika krvlju prenosivih infekcija povezanih s transfuzijama krvi i transplantacijama
Puni tekst
Bingulac-Popović, Jasna2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Pregledni članakLaboratorijske metode mjerenja vitamina D – quo vadit?
Sažetak
Rogić, Dunja; Kralik Oguić, Saša2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Pregledni članakLaboratorijski pokazatelji u bolestima jetre specifičnim tijekom trudnoće
Sažetak
Aralica, Merica; Bilić-Zulle, Lidija2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1
Znanstveno priopćenjeLakovjernost ili preposlušno praćenje predavačevih instrukcija (otkrivanje zaporke)
Sažetak
Šolić, Krešimir; Kralik, Kristina; Ilakovac, Vesna; Nenadić, Krešimir2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakLamelarna keratoplastika – ponovno otkrivanje
Sažetak
Šarić, Dean; Mandić, Zdravko2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Pregledni članakLaparoskopska histerektomija – gdje smo nakon skoro 27 godina
Sažetak
Kopjar, Miroslav2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
NovostLaparoskopsko liječenje GERB-a – dugotrajna dobit
Puni tekst
2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
NovostLaseri u stomatološkoj praksi
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Autorski pregledLaserska korekcija refrakcijskih pogrešaka oka
Sažetak
Antičić, Marija2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakLaserska refrakcijska kirurgija – LASIK
Sažetak
Šarić, Dean; Čulina, Kata; Mandić, Zdravko2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
NovostLebercilin – uzrok nastanka Leberove nasljedne amauroze
Puni tekst
2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Sponzorirana reportažaLemcheck app launch
Puni tekst
Kelava, Marina2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostLentiviralna transdukcija matičnih stanica
Puni tekst
2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
NovostLeđna moždina i osjet boli
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
NovostLijek za prevenciju AIDS-a
Puni tekst
2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
PodlistakLijekovi i bubreg
Sažetak
Ljutić, Dragan; Borić Škaro, Dijana2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakLijekovi koji se primjenjuju s ultraljubičastim ili vidljivim zračenjem
Sažetak
Kostović, Krešimir; Paštar, Zrinjka2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Sponzorirani članakLijekovi koji su obilježili desetljeće u kardiologiji
Sažetak
Bernat, Robert2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
NovostLijekovi protiv raka izravno u sijelo tumora
Puni tekst
2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Pregledni članakLijekovi za liječenje Alzheimerove bolesti – farmakoekonomski aspekti i smjernice
Sažetak
Vitezić, Dinko; Mimica, Ninoslav2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
PodlistakLijekovi za liječenje uroloških bolesti u starijoj dobi
Sažetak
Dimanovski, Jordan2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Cochrane sustavni pregledLijekovi za nepotpuni pobačaj
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Cochrane sustavni pregledLijekovi za opstruktivnu apneju tijekom spavanja pokazuju koristan učinak u kratkoročnim studijama
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Cochrane sustavni pregledLijekovi za prevenciju mučnine i povraćanja nakon opće anestezije u odraslih: mrežna metaanaliza
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Cochrane sustavni pregledLijekovi za stimuliranje eritropoeze učinkoviti su za anemiju u kroničnom zatajivanju srca
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
NovostLiječenje Crohnove bolesti nakon resekcije crijeva: randomizirana studija
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
NovostLiječenje Pompeove bolesti
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakLiječenje akutne faze bipolarnog afektivnog poremećaja
Sažetak
Hotujac, Ljubomir; Rojnić Kuzman, Martina2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1
Stručni članakLiječenje akutnog astmatskog napadaja u djece
Sažetak
Ahel, Vladimir; Rožmanić, Vojko; Banac, Srđan; Zubović, Ivan2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakLiječenje arterijske hipertenzije u bolesnika s moždanim udarom i drugim oblicima cerebrovaskularnih bolesti
Sažetak
Malojčić, Branko; Boban, Marina; Jelaković, Ana2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakLiječenje astme
Sažetak
Hećimović, Ana; Peroš-Golubičić, Tatjana2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakLiječenje autosomno dominantne policistične bubrežne bolesti
Sažetak
Zibar, Lada; Zibar Tomšić, Karin2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Pregledni članakLiječenje benigne hiperplazije prostate
Sažetak
Grdović, Klaudio; Dominis, Tomislav2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
Pregledni članakLiječenje bolesnika s EGFR-pozitivnim karcinomom pluća
Sažetak
Maletić, Olivera; Bačelić Gabelica, Ana; Srdić, Dražena; Pleština, Sanja2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
NovostLiječenje boli u leđima
Puni tekst
2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakLiječenje boli u palijativnoj medicini
Sažetak
Braš, Marijana; Juretić, Antonio; Kandić-Splavski, Branka; Devčić, Mato; Persoli-Gudelj, Marijana2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Cochrane sustavni pregledLiječenje depresije niskim dozama tricikličkih antidepresiva je učinkovitije od standardnih doza
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Autorski pregledLiječenje dijabetičke retinopatije u Hrvatskoj
Sažetak
Šarić, Borna; Brzović Šarić, Vlatka; Vukas, Zdeslav2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakLiječenje dislipidemije u bolesnika s arterijskom hipertenzijom
Sažetak
Pećin, Ivan2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Cochrane sustavni pregledLiječenje distalne duboke venske tromoboze
Puni tekst
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakLiječenje erektilne disfunkcije inhibitorima fosfodiesteraze 5 kod kardiovaskularnih bolesnika
Sažetak
Počanić, Darko2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
OsvrtLiječenje hiperglikemije u dijabetesu tipa 2 – osvrt na konsenzus Američkog društva za dijabetes i Europskog društva za proučavanje dijabetesa
Otvoren pristup
Puni tekst
Bulajić, Maša2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Pregledni članakLiječenje hiperglikemije u metaboličkom sindromu
Sažetak
Kokić, Slaven2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Autorski pregledLiječenje hiperhidroze botulinskim toksinom
Sažetak
Džepina, Ivo2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakLiječenje hipertenzije u kroničnoj bubrežnoj bolesti
Sažetak
Josipović, Josipa; Pavlović, Draško; Orlić, Lidija; Premužić, Vedran; Bašić Jukić, Nikolina; Vuković Brinar, Ivana2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Sponzorirana reportažaLiječenje infekcija mokraćnog sustava cefuroksimom
Puni tekst | PDF
Škerk, Višnja2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
OsvrtLiječenje inkontinencije u obiteljskoj medicini
Otvoren pristup
Puni tekst
Amerl Šakić, Vjekoslava; Balint, Ines; Lulić-Karapetrić, Ljiljana; Belina, Ivica2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Pregledni članakLiječenje kronične opstruktivne plućne bolesti
Sažetak
Koršić, Marta; Badovinac, Sonja; Roglić, Mihovil; Čučević, Branka2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakLiječenje kroničnoga hepatitisa C
Sažetak
Poropat, Goran; Milić, Sandra; Štimac, Davor2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakLiječenje kroničnoga hepatitisa C nakon transplantacije jetre
Sažetak
Filipec Kanižaj, Tajana; Mrzljak, Anna; Sobočan, Nikola2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakLiječenje kroničnoga zatajivanja srca s posebnim osvrtom na nove lijekove
Sažetak
Knežević, Aleksandar2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
NovostLiječenje matičnim stanicama
Puni tekst
2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
NovostLiječenje multiple skleroze reprogramiranim stanicama kože
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
NovostLiječenje nakon srčanog udara
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
NovostLiječenje neplodnosti smrznutim tkivom testisa
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
NovostLiječenje osteoporoze povećava rizik razvitka tumora kostiju
Puni tekst
2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
NovostLiječenje ovisnosti o marihuani
Puni tekst
2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Cochrane sustavni pregledLiječenje ozljeda nastalih uklještenjem prstiju kod djece
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
OsvrtLiječenje peri i postmenopauzalnih tegoba u Njemačkoj i Švicarskoj
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakLiječenje poremećaja seksualnosti u obiteljskoj medicini
Sažetak
Tiljak, Hrvoje; Vrcić-Keglević, Mladenka; Petriček, Goranka2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostLiječenje površinskog tromboflebitisa donjih ekstremiteta
Puni tekst
2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
NovostLiječenje steroidima i zgrušavanje krvi
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Pregledni članakLiječenje upalnih bolesti crijeva konvencionalnom terapijom
Sažetak
Mijandrušić Sinčić, Brankica; Bonacin, Damir2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostLiječi li se streptokokni faringitis primjereno
Puni tekst
2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Pregledni članakLiječnik obiteljske medicine u sustavu zaštite mentalnoga zdravlja
Sažetak
Hanževački, Miro2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Stručni članakLiofilizirani bakterijski lizat OM 85-BV (Broncho-Vaxom) u prevenciji i liječenju respiratornih infekcija
Sažetak
Tudorić, Neven; Popović Grle, Sanja; Gudelj, Ivan2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostLipid koji suze održava bistrima
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Sponzorirani članakLipitenzija – novi terapijski pristup?
Sažetak
Ćatić, Jasmina2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakLiposomi u korektivnoj dermatologiji
Sažetak
Vanić, Željka2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
OsvrtLista i cijene lijekova – novosti nakon pristupanja EU-u
Puni tekst
Bulajić, Maša2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
OsvrtLjekarne – prijatelji dojenja
Puni tekst
Čatipović, Marija; Fehir Šola, Katarina; Bundović, Ruža; Grgurić, Josip2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
NovostLjekovite biljke – prirodni farmaceutici
Puni tekst
2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Pregledni članakLjestvice za procjenu oralnoga mukozitisa
Sažetak
Lončar Brzak, Božana; Mravak Stipetić, Marinka2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
KolumnaLjubav i nada
Otvoren pristup
Puni tekst
Temkov, Kiril; Pavelić, Jasminka2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Cochrane sustavni pregledLokalna primjena benzoilperoksida u liječenju akni
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Cochrane sustavni pregledLokalna terapija estrogenom može biti učinkovita za urinarnu inkontinenciju u postmenopauzalnih žena, ali ne zna se dovoljno o dugoročnim učincima
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
NovostLongitudinalno istraživanje utjecaja dijabetesa tipa 2 na mentalno zdravlje, kvalitetu života i društvene kontakte
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Osvrt na stručno događanjeLov na Tihog ubojicu
Puni tekst
Jelaković, Bojan2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
KolumnaLujza
Puni tekst
Muzur, Amir2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Pregledni članakMERS (Middle East Respiratory Syndrome) – infekcija koronavirusom: Nova globalna prijetnja
Sažetak
Krajinović, Vladimir2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Osvrt na stručno događanjeMICC 2021 – komunikacijski izazovi u biomedicini: znanost, struka i nastava u razdoblju pandemije
Puni tekst
Markulin, Helena2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Pregledni članakMR volumetrija amigdala i hipokampalnih formacija u oboljelih od post-traumatskog stresnog poremećaja
Sažetak
Pavliša, Goran; Radoš, Marko; Ozretić, David; Štern Padovan, Ranka2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakMR-dijagnostika vratnog dijela kralježnice
Sažetak
Ozretić, David; Pavliša, Goran; Radoš, Marko; Štern-Padovan, Ranka2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
NovostMakrofagi – regulatori rezistencije na inzulin
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakMakrovaskularne komplikacije šećerne bolesti
Sažetak
Boras, Jozo; Ljubičić, Antonela2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Osvrt na stručno događanjeMaligne bolesti na drugom su mjestu uzroka smrti djece u Hrvatskoj
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Pregledni članakMaligni limfomi u djece
Sažetak
Konja, Josip; Rajić, Ljubica; Femenić, Ranka; Bilić, Ernest; Glavaš, Blanka; Aničić, Mirna2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakMaligni melanom – suvremeni pristup dijagnostici i liječenju
Sažetak
Šitum, Mirna; Franceschi, Nika2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Pregledni članakManifestacije celijakije u usnoj šupljini
Sažetak
Vučićević Boras, Vanja; Benčević, Irena; Jurić, Hrvoje2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
NovostManjak testosterona u bolesnika s dijabetesom
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
RazgovorMarc Wortmann: Alzheimerova bolest – javnozdravstveni prioritet 21. stoljeća
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostMarihuanom protiv depresije
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Pregledni članakMarjolinov ulkus – klinička slika, dijagnostika i liječenje
Sažetak
Huljev, Dubravko2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
OsvrtMarketing alkohola i alkoholizam mladih
Otvoren pristup
Puni tekst
Bulajić, Maša2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
NovostMasne stanice – regulatori imunoloških reakcija
Puni tekst
2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
NovostMatične stanice imunokompetentnih T-stanica s memorijom
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Pregledni članakMatične stanice oralnih tkiva i njihova potencijalna primjena u regenerativnoj medicini
Sažetak
Vuger, Lovro; Alajbeg, Ivan; Alić, Ivan; Andabak-Rogulj, Ana; Mitrečić, Dinko2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
NovostMatične stanice za liječenje oštećenja pluća
Puni tekst
2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Cochrane sustavni pregledMed za liječenje akutnog kašlja u djece
Puni tekst
2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
OsvrtMedicinska informatika – stanje, dostignuća i dometi
Puni tekst
Pupovac, Vanja2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
OsvrtMedicinske sestre i tehničari u javnom zdravstvu u doba epidemije COVID-19
Otvoren pristup
Puni tekst
Rotim, Cecilija2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakMedikamentna terapija migrene: abortivna i profilaktička
Sažetak
Petravić, Damir2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2
NovostMedikamentozno liječenje superiorno minimalno invazivnom zahvatu kod intrakranijalne arterijske stenoze
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
EditorijalMedix - prvih 100 brojeva
Otvoren pristup
PDF
Bulajić, Maša2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakMegaloblastična anemija
Sažetak
Valković, Toni2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Pregledni članakMehanizam djelovanja antidepresiva
Sažetak
Šagud, Marina; Mihaljević-Peleš, Alma; Vuksan-Ćusa, Bjanka; Brataljenović, Tomo2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
NovostMehanizam djelovanja virusa Zika
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Osvrt na stručno događanjeMelanocitne kožne promjene nejasnog malignog potencijala – dileme u dijagnozi i terapiji
Otvoren pristup
Puni tekst
Lipozenčić, Jasna; Stanec, Zdenko; Paštar, Zrinjka2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Pregledni članakMelanom oka – dijagnostika i liječenje
Sažetak
Iveković, Renata; Tedeschi-Reiner, Eugenia; Novak Lauš, Katia; Mandić, Zdravko2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
NovostMelanom – rezistencija na liječenje
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostMenarhe, menopauza i rizik od karcinoma dojke: metaanaliza
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakMenopauza i kronična bubrežna bolest
Sažetak
Mihaljević, Dubravka; Dabo, Nives; Prkačin, Ingrid 2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
NovostMentalna deficijencija – mutacije gena uzrokuju slabo učenje i memoriranje u djece
Puni tekst
2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
OsvrtMentalno zdravlje studenata i uloga okoline u prepoznavanju smetnji
Puni tekst
Vatavuk, Katarina; Nočajević, Andreja; Kušan Jukić, Marija2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakMentalno zdravlje u doba krize: organizacija i postupci pružanja psihološke pomoći
Sažetak
Štrkalj Ivezić, Slađana; Štimac Grbić, Danijela; Kušan Jukić, Marija; Brečić, Petrana; Ćelić, Ivan; Radić, Krešimir; Britvić, Dolores; Hanževački, Miro2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakMentalno zdravlje u zajednici, uloga obiteljskoga liječnika
Sažetak
Štimac Grbić, Danijela; Štrkalj Ivezić, Slađana; Mužić, Roberto2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
OsvrtMentalno zdravlje za sve: dobra politika, bolja praksa i bolji ishodi
Puni tekst
Maurer, Desmond; Murko, Melita; Hrelja Hasečić, Dženita2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
NovostMetaanaliza učinkovitosti suplementacije vitamina D na mineralnu gustoću kostiju
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakMetabolizam vitamina D – što je novo?
Sažetak
Laktašić Žerjavić, Nadica2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Pregledni članakMetaboličke bolesti kosti i vitamin D
Sažetak
Giljević, Zlatko2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Autorski pregledMetabolički sindrom i antipsihotici
Sažetak
Folnegović Šmalc, Vera2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakMetabolički sindrom i debljina
Sažetak
Smirčić-Duvnjak, Lea2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Pregledni članakMetabolički sindrom i dislipidemija
Sažetak
Reiner, Željko2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Pregledni članakMetabolički sindrom i kardiovaskularne bolesti
Sažetak
Bergovec, Mijo; Vražić, Hrvoje2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Autorski pregledMetabolički sindrom i kardiovaskularni rizici u školske djece i mladih u Republici Hrvatskoj
Sažetak
Jureša, Vesna; Musil, Vera; Majer, Marjeta2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
NovostMetformin omogućava stvaranje novih neurona u mozgu
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Cochrane sustavni pregledMetformin u prevenciji ili odgađanju razvoja šećerne bolesti tipa II u osoba s povećanim rizikom od nastanka te bolesti
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
NovostMeticilin rezistentan Staphylococcus aureus – MRSA
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Pregledni članakMetode i razvoj hiperbarične medicine u Hrvatskoj
Sažetak
Franjić, Kristina; Vujović, Dragan; Jurić Banai, Sanja; Andrić, Dejan2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Pregledni članakMetode izbora za uklanjanje ožiljaka nakon opeklina u djece
Sažetak
Barčot, Zoran2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakMetode nadomještanja bubrežne funkcije u djece
Sažetak
Slaviček, Jasna2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Cochrane sustavni pregledMetotreksat kao monoterapija bolji je od placeba za liječenje reumatoidnog artritisa
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostMetotreksat ubija stanice karcinoma glave i vrata
Puni tekst
2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
Pregledni članakMeđunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja i počeci njene primjene u Hrvatskoj
Sažetak
Benjak, Tomislav2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Osvrt na stručno događanjeMeđunarodna konferencija Inovativna zdravstvena inicijativa – iZ! 2012.
Puni tekst
Šantek, Andreja2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Osvrt na stručno događanjeMeđunarodna konferencija o skrbi za mentalno zdravlje u zajednici „Client in the Centre“
Puni tekst
Popović, Duško2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Osvrt na stručno događanjeMeđunarodni dan starijih osoba – Na starijima svijet opstaje, a na mladima ostaje
Otvoren pristup
Puni tekst
Tomek-Roksandić, Spomenka; Kolarić, Branko2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Osvrt na stručno događanjeMeđunarodni kongres Zavoda za endodonciju i restaurativnu stomatologiju - Sinergija znanosti i kliničkog rada
Otvoren pristup
Puni tekst
Kopčić, Karmela2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Osvrt na stručno događanjeMeđunarodni kongres o urođenim srčanim manama u odraslih bolesnika
Puni tekst
Brida, Margarita2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Osvrt na stručno događanjeMeđunarodni kongres „Novosti u dermatološkom liječenju“
Puni tekst
Lipozenčić, Jasna2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
NovostMeđunarodni konsenzus u liječenju osteoartritisa
Otvoren pristup
Puni tekst
2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Osvrt na stručno događanjeMeđunarodni stručni skup razmjene znanja i iskustva u okviru projekta PaSQ JA
Puni tekst
Mesarić, Jasna2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Pregledni članakMeđunarodni sustavi kvalitete – učinak na nacionalni zdravstveni sustav
Sažetak
Bulajić, Maša; Lazibat, Tonći2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
OsvrtMeđunarodni tečaj o boli i palijativnoj medicini
Otvoren pristup
Puni tekst
Bulajić, Maša2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostMigrena – abnormalnosti kore mozga mogući uzrok nastanka bolesti
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
NovostMikro RNA zaustavljaju razvitak tumora
Puni tekst
2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Autorski pregledMikroklima u putničkim zrakoplovima - utjecaj relativne vlažnosti zraka na udobnost i zdravlje putnika
Sažetak
Petriček, Igor; Petriček, Goranka; Đapić, Nataša; Paić, Edita; Sontacchi, Elma; Urlić, Iris; Vrabec, Romano2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakMindfulness u dječjoj i adolescentskoj dermatologiji – atopijski dermatitis, svrbež – neugoda kao izazov
Sažetak
Pustišek, Nives; Klobučar, Aleksandra; Ožanić Bulić, Suzana; Zekić, Josip; Ljubojević Hadžavdić, Suzana2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
NovostMini Micro Flash s Nikonovim objektivom
Puni tekst
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Pregledni članakMinimalno invazivni zahvati u urologiji
Sažetak
Kuliš, Tomislav; Knežević, Nikola2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
Osvrt na stručno događanjeMinistarska konferencija „Heart to the Region – Beating Towards Self-sufficiency“
Puni tekst
Bušić, Mirela; Jurčić, Željka2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Cochrane sustavni pregledMinociklin ne bi trebao biti prva linija liječenja za akne vulgaris
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Cochrane sustavni pregledMirtazapin u usporedbi s drugim antidepresivima ima statistički značajne i vjerojatno klinički značajne povoljnije učinke na depresiju
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Autorski pregledMitovi u hitnoj medicini
Sažetak
Ković, Ivor; Vidačić, Marija2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Pregledni članakMišićne nuspojave i visoke doze simvastatina
Sažetak
Ivanuša, Mario2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Osvrt na stručno događanjeMišljenje o liječenju bolesnika sa srednje teškom do teškom psorijazom tijekom razdoblja epidemije bolesti COVID-19
Puni tekst
Kaštelan, Marija; Brajac, Ines; Prpić Massari, Larisa2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
OsvrtMišljenje pacijenta je važno: pacijenti trebaju odlučivati o svojem liječenju zajedno s liječnicima
Puni tekst
Pavličević, Ivančica; Simi, Silvana2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakMjere za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi
Sažetak
Stavljenić-Rukavina, Ana; Kalanj, Karolina2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Pregledni članakMjesto dermatokirurgije u korektivnoj medicini
Sažetak
Šitum, Mirna; Duvančić, Tomislav2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Pregledni članakMjesto fotodinamičke metode u korektivnoj dermatologiji
Sažetak
Kostović, Krešimir2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakMjesto levosimendana u liječenju akutnog zatajenja srca
Sažetak
Počanić, Darko2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Sponzorirani članakMjesto tiotropija u liječenju kronične opstruktivne plućne bolesti u novim GOLD-smjernicama
Sažetak
Tudorić, Neven2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Sponzorirani članakMjesto vericigvata u liječenju bolesnika sa srčanim zatajivanjem i reduciranom ejekcijskom frakcijom nakon pogoršavajućega događaja srčanoga zatajivanja
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Lovrić, Daniel 2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
NovostMladenačka dob i alkoholizam
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
OsvrtMobilni timovi – europski pristup pomoći osobama s problemima u mentalnom zdravlju
Puni tekst
Vranješ, Ivana2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Pregledni članakModel skrbi o bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti – primjena u obiteljskoj medicini
Sažetak
Katić, Milica; Kašuba Lazić, Đurđica2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
NovostModeli predviđanja za akutni rinosinusitis i akutni bakterijski rinosinus
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Pregledni članakModeran pristup liječenju fibrilacije atrija
Sažetak
Velagić, Vedran; Pašara, Vedran; Prepolec, Ivan2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Sponzorirana reportažaModerne tehnologije u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji
Puni tekst | PDF
Vlak, Tonko2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Autorski pregledModerni aspekti u terapiji atopijskog dermatitisa
Sažetak
Milavec-Puretić, Višnja; Janković, Iva2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Pregledni članakModerni pristup operaciji katarakte
Sažetak
Mandić, Zdravko; Iveković, Renata; Škunca Herman, Jelena; Doko Mandić, Blanka2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Pregledni članakMogu li blokatori beta receptora djelovati protuaterosklerotički – primjer nebivolola
Sažetak
Reiner, Željko; Tedeschi-Reiner, Eugenia2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
NovostMoguće liječenje neplodnosti
Puni tekst
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
NovostMoguće rješenje suzbijanja razvoja rezistencije bakterija na antibiotike
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
NovostMogući novi način liječenja tuberkuloze
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
NovostMogućnost liječenja simptoma sindroma Fragilni X
Puni tekst
2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Pregledni članakMogućnost suradnje specijalista obiteljske medicine i psihijatra-psihoterapeuta
Sažetak
Radovančević, Ljubomir; Lecher-Švarc, Vesna2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
KolumnaMogućnosti društvenog marketinga u kontekstu medicine usmjerene prema osobi
Otvoren pristup
Puni tekst
Bulajić, Maša2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakMogućnosti i načini dijagnosticiranja nasljednih metaboličkih poremećaja u Republici Hrvatskoj
Sažetak
Fumić, Ksenija2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
OsvrtMogućnosti liječenja multiple skleroze primjenom hiperbarične oksigenoterapije
Puni tekst
Andrić, Dejan2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Pregledni članakMogućnosti otkrivanja i liječenja lizosomskih bolesti nakupljanja (LSD), s težištem na oblicima Pompeove bolesti u odraslih
Sažetak
Muačević-Katanec, Diana2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
Pregledni članakMogućnosti primarne i sekundarne prevencije karcinoma želuca
Sažetak
Tepeš, Bojan2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakMogućnosti ranog otkrivanja obiteljske sklonosti nastanku raka dojke i jajnika u Hrvatskoj
Sažetak
Levanat, Sonja; Levačić Cvok, Mirela2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
NovostMogućnosti telemedicine u liječenju oboljelih od COVID-19 virusa
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Cochrane sustavni pregledMolekularna ciljana terapija kao prva linija liječenja uznapredovalog karcinoma želuca: može imati mali učinak na preživljenje i zaustavljanje daljnjeg razvoja bolesti
Otvoren pristup
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakMolekularna dijagnostika u eri liječenja hepatitisa C novim lijekovima
Sažetak
Židovec Lepej, Snježana; Vince, Adriana2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakMolekularna genetika karcinoma debelog crijeva
Sažetak
Kapitanović, Sanja2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
NovostMolekularni mehanizam razvoja šećerne bolesti
Puni tekst
2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
NovostMolekule microRNA reguliraju upalni proces
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
KolumnaMorfij
Puni tekst
Muzur, Amir2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakMotivacijski intervju kao oblik savjetovanja u zdravstvenom okruženju
Sažetak
Brajković, Lovorka; Šumić, Mladenko; Ljubas, Ana2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
Pregledni članakMoždani udar u osoba mlađe životne dobi
Sažetak
Bašić Kes, Vanja; Demarin, Vida2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
NovostMože li plazma bolesnika oporavljenih od COVID-19 liječiti bolesne?
Puni tekst
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
RazgovorMr. Darko Milinović: Stabilnost zdravstvenog sustava unatoč nepovoljnoj gospodarskoj situaciji
Puni tekst
Uredništvo2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
RazgovorMr. sc. Boris Poljak: Medicinski potpomognuta oplodnja u Splitu
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
RazgovorMr. sc. Dean Šarić: Novi trendovi u oftalmologiji
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorMr. sc. Dejan Andrić:"Indikacije za liječenje hiperbaričnom oksigenoterapijom (HBOT)"
Otvoren pristup
Puni tekst
Popović, Duško2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
RazgovorMr. sc. Tom de Jong: Razmjena primjera najbolje prakse u primjeni tehnologija e-zdravstva
Puni tekst
Popović, Duško2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Pregledni članakMultidisciplinaran pristup u liječenju debljine – uloga abdominoplastike
Sažetak
Pirjavec, Aleksandra; Lulić, Ileana; Ković, Ivor2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Pregledni članakMultidisciplinarni tim u palijativnoj skrbi
Sažetak
Brajković, Lovorka; Pavić, Jadranka; Ozimec Vulinec, Štefanija; Grahovac, Irena; Grgić, Olivera; Kraljević, Nada; Nikić, Mijo2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Sponzorirani članakMultifokalne intraokularne leće u kirurgiji katarakte i refrakcijskoj kirurgiji
Sažetak
Barišić, Ante; Gabrić, Nikica; Dekaris, Iva; Gavrić, Morena; Mravičić, Ivana; Romac, Ivana; Bohač, Maja2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
NovostMultifunkcijski dijagnostički sustav uz novi poboljšani softver Tx STUDIO
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
NovostMultifunkcionalni Matrix Button
Puni tekst
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Autorski pregledMultipla sistemska atrofija – prikaz slučaja
Sažetak
Vuletić, Vladimira; Marković, Ivana; Stefanova, Elka; Bogdanović, Nenad2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Sponzorirani članakMultipla skleroza i trudnoća
Sažetak
Bošnjak Pašić, Marija2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakMultipla skleroza i trudnoća
Sažetak
Ruška, Berislav; Habek, Mario2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Pregledni članakMultipla skleroza u djece
Sažetak
Sekelj Fureš, Jadranka; Đuranović, Vlasta2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Osvrt na stručno događanjeMultipla skleroza u praksi obiteljskih liječnika i pedijatara
Puni tekst
Kralj, Diana2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
NovostMultipla skleroza – limfociti B i protein ALCAM
Puni tekst
2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
OsvrtMultipla skleroza – novi kriteriji liječenja
Puni tekst
Rukavina, Ana2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Sponzorirani članakMultipla skleroza: uloga pojedinih subpopulacija limfocita u imunopatogenezi bolesti i terapijske mogućnosti
Sažetak
Barun, Barbara2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Pregledni članakMultiplo rezistentne bakterije kao uzročnici infekcija mokraćnog sustava
Sažetak
Tambić Andrašević, Arjana; Andrašević, Saša2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
NovostMutacija odgovorna za razvoj aplastične anemije
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
NovostMutacije gena koje uzrokuju kroničnu limfocitnu leukemiju
Puni tekst
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Sponzorirani članakNT Uvođenje NT-proBNP testa u rutinsku kardiološku kliničku praksu
Sažetak
Počanić, Darko2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Sponzorirani članakNa putu prema eliminaciji hepatitisa C u svijetu do 2030. godine – kako postići cilj i u Hrvatskoj
Sažetak
Vince, Adriana2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Pregledni članakNaPro tehnologija i Fertility Care metoda u liječenju neplodnosti
Sažetak
Ujević, Boris; Erceg Ivkošić, Ivana; Vasilj, Oliver 2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
OsvrtNacionalne smjernice za izvanbolničko liječenje opeklina
Puni tekst
Bulajić, Maša2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
Pregledni članakNacionalni odbor za promicanje prevencije rotavirusnih infekcija u djece
Sažetak
Tešović, Goran; Krželj, Vjekoslav; Kolaček, Sanja; Peršić, Mladen; Jovančević, Milivoj; Vukelić, Dalibor; Hegeduš-Jungvirth, Marija; Lesnikar, Vladimira; Žaja-Franulović, Orjena 2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
OsvrtNacionalni program probira raka debelog crijeva
Puni tekst
Antoljak, Nataša2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
OsvrtNacionalni program ranog otkrivanja raka u Hrvatskoj
Puni tekst
Antoljak, Nataša; Jelavić, Melita; Šupe Parun, Andrea2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
OsvrtNacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj
Puni tekst
Zekan, Joško; Jelavić, Melita; Šupe Parun, Andrea2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Pregledni članakNacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću
Sažetak
Metelko, Željko; Poljičanin, Tamara2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
NovostNadležnost o medicinskim proizvodima u EU i potencijalne štete u javnom zdravstvu
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Cochrane sustavni pregledNadoknada vitamina D tijekom trudnoće
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
NovostNaglo spuštanje tlaka u bolesnika s akutnom intracerebralnom hemoragijom
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Cochrane sustavni pregledNajbolji kirurški pristup za histerektomiju kod benignih ginekoloških bolesti
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
KolumnaNajljepši osjećaj - i najvažnija zadaća
Otvoren pristup
Puni tekst
Temkov, Kiril; Pavelić, Jasminka2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
OsvrtNajskuplji liječnik i sestra su oni kojih nema
Puni tekst
Jurić, Tado2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
KolumnaNajsretnija zemlja na svijetu – ništa nije trulo u državi Danskoj
Otvoren pristup
Puni tekst
Rijavec, Majda2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Osvrt na stručno događanjeNajveća europska inicijativa za ubrzanje razvoja lijekova za COVID-19 i budućih prijetnji od koronavirusa
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
OsvrtNajveća znanstvena e-konferencija o starenju i održivosti zdravstvenog sustava
Otvoren pristup
Puni tekst
Kujundžić Tiljak, Mirjana2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Autorski pregledNajčešći razlozi hitnog bolničkog prijma pedijatrijske populacije u Urgentnom centru (Centru hitne medicine) i karakteristike ispitivane populacije
Sažetak
Kafedžić, Adna; Šišić, Merima; Malenica, Mirjana; Šišić, Dina2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
NovostNano-čestice za isporuku vakcina
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
NovostNanozimi kao multifunkcijski enzimi i njihova primjena u dentalnoj medicini
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
NovostNanočestice iz listova nekih biljaka razaraju stanice tumora
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Autorski pregledNapredak u liječenju multiploga mijeloma
Sažetak
Nemet, Damir2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Osvrt na stručno događanjeNapredne tehnologije za lokalno liječenje rana koje teško cijele
Puni tekst
Tunuković, Suzana; Lipozenčić, Jasna2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
NovostNasljedni oblik raka dojke i jajnika
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
NovostNasljeđivanje mutacija
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
NovostNasljeđivanje složenih svojstava čovjeka
Puni tekst
2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
NovostNastavak srčane aktivnosti nakon ukidanja mjera održavanja života
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
OsvrtNastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
NovostNatječaj „Smile za FDI“
Puni tekst
2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
NovostNačin sprečavanja razvoja i širenja metastaza
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
NovostNačin širenja salmonele tijelom
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
NovostNađeni kosturi Vikinga pljačkaša iz 10. stoljeća
Puni tekst
2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakNealergijski hiperreaktivni rinitis
Sažetak
Kalogjera, Livije2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostNedostatak demetilaze – uzrok mentalne retardacije
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Cochrane sustavni pregledNedovoljno je dokaza da su omega-3 dodaci prehrani djelotvorni za liječenje depresije
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Cochrane sustavni pregledNefrakcionirani ili niskomolekularni heparin može biti koristan za indukciju remisije u ulceroznom kolitisu
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Osvrt na stručno događanjeNefrološki vikend – 2012.
Puni tekst
Kes, Petar2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
NovostNefunkcionalni senzorički neuroni izvan mozga uzrokuju spektar autističnih poremećaja
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
NovostNegativan učinak tetraciklina
Puni tekst
2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
NovostNegativno međudjelovanje klaritromicina i statina
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Pregledni članakNeinvazivna mehanička ventilacija u jedinici intenzivne medicine
Sažetak
Krajinović, Vladimir2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakNeinvazivne metode oslikavanja srca i njihova uloga u kroničnome zatajivanju srca
Sažetak
Peršić, Viktor; Boban, Marko2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Cochrane sustavni pregledNeinvazivni dijagnostički testovi za infekciju bakterijom Helicobacter pylori
Otvoren pristup
Puni tekst
2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakNeinvazivno prenatalno testiranje na kromosomopatije
Sažetak
Barbalić, Maja; Radončić, Erden2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakNekarijesne lezije zubi kod plivača
Sažetak
Klarić, Eva; Repić, Dario; Marović, Danijela; Šaban, Željka2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Pregledni članakNeki psihodinamski aspekti psihosomatskih stanja kod djece i adolescenata
Sažetak
Kušević, Zorana; Braš, Marijana2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Cochrane sustavni pregledNema dokaza da dugotrajna primjena inhibitora protonske crpke dovodi do razvoja premalignih lezija želuca
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Cochrane sustavni pregledNema dokaza da je metotreksat djelotvoran za održavanje remisije kod ulceroznog kolitisa
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Cochrane sustavni pregledNema dokaza da se može spriječiti nastanak strija u trudnoći
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Cochrane sustavni pregledNema dokaza da u djece mlađe od dvije godine cijepljenje sprječava gripu
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Cochrane sustavni pregledNema dokaza za učinkovitost kanabinoida kod epilepsije
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
NovostNeobičan način diobe stanica tumora
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakNeplodnost u muškaraca – dijagnostičke mogućnosti u androloškoj ambulanti Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, Klinička bolnica Merkur
Sažetak
Peroš, Kristijan2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakNeplodnost u muškaraca – terapijske mogućnosti u androloškoj ambulanti Sveučilišne klinike „Vuk Vrhovac“, Klinička bolnica Merkur
Sažetak
Peroš, Kristijan; Majić Milotić, Dubravka; Piljac, Ante2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Pregledni članakNeplodnost – uzroci, dijagnostika i liječenje
Sažetak
Dmitrović, Romana2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
Pregledni članakNepovoljni okolišni čimbenici ranog rasta i razvoja – utjecaj kemijskih toksina
Sažetak
Jovančević, Sonja; Školnik Popović, Vesna; Jovančević, Milivoj2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Znanstveno priopćenjeNesanica i kronične bolesti kao terapijski problem u obiteljskoj medicini
Sažetak
Tudorić-Gemo, Darija; Mrduljaš-Đujić, Nataša2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
OsvrtNesanica – postupci samopomoći
Otvoren pristup
Puni tekst | PDF
Štrkalj Ivezić, Slađana; Vidović, Domagoj; Radić, Krešimir; Kušan Jukić, Marija; Brečić, Petrana; Mihaljević-Peleš, Alma2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1
Cochrane sustavni pregledNesteroidni protuupalni lijekovi mogu kratkoročno ublažiti bol kod akutnog gihta
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Cochrane sustavni pregledNesteroidni protuupalni lijekovi u liječenju obilnoga menstrualnog krvarenja
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Pregledni članakNeurobiološka i klinička povezanost kronične boli i kroničnog posttraumatskog stresnog poremećaja
Sažetak
Braš, Marijana; Đorđević, Veljko2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakNeurobiološka osnova posttraumatskog stresnog poremećaja
Sažetak
Uzun, Suzana; Kozumplik, Oliver; Mimica, Ninoslav; Folnegović-Šmalc, Vera; Jakovljević, Miro2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
NovostNeurofibromatoza
Puni tekst
2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Autorski pregledNeurofibromatoza tipa 1 – od kliničke i genetske dijagnoze do otkrivanja komplikacija i liječenja
Sažetak
Sabol, Zlatko; Sabol, Filip2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Autorski pregledNeurofibromatoza tipa 2 (bilateralni akustički neurinomi ili vestibularni švanomi, centralna neurofibromatoza): od kliničke i genetske dijagnoze do otkrivanja komplikacija i liječenja
Sažetak
Sabol, Zlatko; Sabol, Filip; Kovač Šižgorić, Matilda2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Pregledni članakNeurološke komplikacije Anderson-Fabryjeve bolesti
Sažetak
Demarin, Vida; Bašić Kes, Vanja2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Pregledni članakNeurološke komplikacije u šećernoj bolesti
Sažetak
Barada, Ante; Vučković Rebrina, Sandra2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
KolumnaNeuron
Puni tekst
Muzur, Amir2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
NovostNeuronalna ceroidna lipofuscinoza tipa 2 (CLN 2) – Battenova bolest
Otvoren pristup
Puni tekst
2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
NovostNeuroni i regulacija razine glukoze u krvi
Puni tekst
2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Cochrane sustavni pregledNeuropsihološka rehabilitacija ublažava kognitivne simptome multiple skleroze
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakNeuroradiološka dijagnostika u bolesnika s psihosomatskim bolestima
Sažetak
Pavliša, Goran; Štern Padovan, Ranka2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
NovostNeurorazvojni ishodi kod ekstremno prijevremeno rođene nedonoščadi 2,5 godine nakon aktivne perinatalne skrbi
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
NovostNexu Universal
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
NovostNiske doze aspirina u prevenciji rekurentne venske tromboembolije
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
NovostNiskodozni CT abdomena u evaluaciji sumnje na upalu crvuljka
Puni tekst
2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Cochrane sustavni pregledNiz postupaka može ublažiti učinak sevoflurana
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostNiži prag od tradicionalnog liječenja za novorođenačku hipoglikemiju
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Pregledni članakNjega dječje kože
Sažetak
Murat-Sušić, Slobodna 2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement
Autorski pregledNo-prep ljuskice – poštedna estetska terapija tvrdih zubnih tkiva u fronti
Sažetak
Farkaš, Nina; Brozović, Juraj; Pavelić, Božidar; Šabant, Aida2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
OsvrtNobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 2011. godine
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
OsvrtNobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 2018. godine
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
OsvrtNobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 2019. godine
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
OsvrtNobelova nagrada za medicinu 2012. godine
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakNosni polipi i kronični rinosinusitis
Sažetak
Poje, Gorazd; Vuković Đurić, Katarina2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
NovostNov način kontrole apetita
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
NovostNov način liječenja celijakije
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
NovostNov način liječenja psorijaze?
Puni tekst
2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
NovostNov način liječenja tumora dojke
Puni tekst
2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
NovostNov način uništenja MRSA-e
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostNov oblik genskog liječenja eliminira latentni oblik herpes simpleks virusa 1
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
NovostNova MRI-tehnika za dijagnosticiranje Alzheimerove bolesti
Puni tekst
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
NovostNova anti-HIV-„vakcina“
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
NovostNova bi cjepiva mogla promijeniti tijek rotavirusne bolesti te imati veliki globalni učinak
Puni tekst
2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
NovostNova fiksna kombinacija u terapiji esencijalne hipertenzije
Puni tekst
2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
NovostNova generacija tekućih kompozita
Puni tekst
2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
OsvrtNova gripa A (H1N1). Pandemija pred vratima…
Puni tekst
Krajinović, Vladimir2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Pregledni članakNova klasifikacija migrene
Sažetak
Jančuljak, Davor2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2
NovostNova kombinacija antihipertenzivne terapije
Puni tekst
2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
NovostNova metoda ranog otkivanja tumora gušterače
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostNova nada u prevenciji periimplantitisa – DentaPlas antibakterijski premaz
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
NovostNova nada za profilaksu astme
Puni tekst
2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
NovostNova uloga glija-stanica mozga
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
NovostNova vakcina protiv tuberkuloze
Puni tekst
2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
NovostNova vrsta matičnih stanica
Puni tekst
2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Pregledni članakNove informacijsko-komunikacijske tehnologije i komunikacija u medicini i zdravstvu
Sažetak
Stevanović, Ranko; Pristaš, Ivan2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
Pregledni članakNove smjernice kardiovaskularne prevencije u kliničkoj praksi (Europsko kardiološko društvo, verzija 2012.) – kratki pregled za liječnike obiteljske medicine
Sažetak
Vrdoljak, Davorka 2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakNove smjernice u liječenju psorijaze
Sažetak
Homolak, Damir2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Pregledni članakNove smjernice u prevenciji moždanog udara
Sažetak
Demarin, Vida; Vuković, Vlasta; Trkanjec, Zlatko2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Pregledni članakNove smjernice za liječenje arterijske hipertenzije – primjena u obiteljskoj medicini
Sažetak
Diminić Lisica, Ines; Bergman Marković, Biserka2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Osvrt na stručno događanjeNove smjernice – pravovremeno liječenje za 75% pacijenata s multiplom sklerozom
Otvoren pristup
Puni tekst
Vranješ, Ivana2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostNove spoznaje o mogućnosti liječenja mišićne distrofije
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakNove spoznaje o moždanom udaru
Sažetak
Demarin, Vida2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Autorski pregledNove spoznaje o ranom otkrivanju dijabetesa mellitusa u obiteljskoj medicini
Sažetak
Vrca Botica, Marija2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
NovostNove spoznaje o srčanom udaru
Puni tekst
2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Sponzorirani članakNovi antagonist angiotenzinskih receptora tipa 1 dostupan u Hrvatskoj za liječenje bolesnika s hipertenzijom i zatajenjem srca
Sažetak
Počanić, Darko2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Pregledni članakNovi antitrombotici u prevenciji i liječenju venske tromboembolije
Sažetak
Zupančić Šalek, Silva2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
NovostNovi brending ortodontskih tvrtki u industriji ortodontskih naprava
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Osvrt na stručno događanjeNovi izazovi u pedijatriji
Puni tekst
Cvitanović-Šojat, Ljerka; Kljaić Bukvić, Blaženka2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
NovostNovi lijek za cističnu fibrozu
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
NovostNovi lijek za liječenje Alzheimerove bolesti
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
NovostNovi lijek za liječenje hemofilije
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
NovostNovi lijek za liječenje multiple skleroze?
Puni tekst
2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
NovostNovi lijek za oboljele od Huntingtonove bolesti
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostNovi lijek za osteoporozu?
Puni tekst
2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
NovostNovi lijek za otklanjanje peruti
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostNovi lijek za upalnu bolest crijeva?
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
NovostNovi lijek za urinarnu inkontinenciju
Puni tekst
2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
NovostNovi način dokidanja onkogeneze metastatskog karcinoma prostate
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
NovostNovi način isporuke lijeka u stanice tumora mozga
Puni tekst
2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
NovostNovi način kontrole rasta stanica tumora
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
NovostNovi način liječenja Duchenne muskularne distrofije
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
NovostNovi način liječenja atopijskog dermatitisa
Puni tekst
2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
NovostNovi način liječenja degeneracije makule
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
NovostNovi način liječenja keratokonusa
Puni tekst
2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
NovostNovi način liječenja pretilosti?
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
NovostNovi način ranijeg otkrivanja raka
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
NovostNovi način ublažavanja boli
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostNovi način utišavanja RNK
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
NovostNovi način utišavanja viška kromosoma
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostNovi način uzgoja hematopoetskih matičnih stanica
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
NovostNovi oblik liječenja poremećene razine željeza
Puni tekst
2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
Sponzorirani članakNovi oralni antikoagulansi i gastrointestinalna problematika: ima li razloga za zabrinutost?
Sažetak
Nikolić, Marko2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Sponzorirani članakNovi oralni antikoagulansi i ishemijski moždani udar kod atrijske fibrilacije – nove smjernice Europskog kardiološkog društva
Sažetak
Bernat, Robert2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakNovi oralni antikoagulansi u intervencijskoj kardiologiji
Sažetak
Skorić, Boško; Narančić Skorić, Kristina; Miličić, Davor2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Sponzorirani članakNovi oralni antikoagulansi u kliničkoj praksi – pogled ispod površine
Sažetak
Bernat, Robert2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Sponzorirani članakNovi oralni antikoagulansi u prevenciji moždanog udara u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija: jednom ili dvaput na dan?
Sažetak
Štambuk, Krešimir2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
NovostNovi peroralni lijek smanjuje učestalost relapsa kod multiple skleroze
Puni tekst
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
NovostNovi podtip karcinoma prostate
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostNovi podtip multiple skleroze
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostNovi pripravci hijaluronske kiseline za primjenu u stomatologiji
Puni tekst
2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakNovi pristup klasifikaciji moždanog udara
Sažetak
Kadojić, Dragutin2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Sponzorirana reportažaNovi pristup u prevenciji atopijskog dermatitisa
Puni tekst | PDF
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Sponzorirana reportažaNovi proizvodi u liječenju inficiranih rana
Puni tekst | PDF
Rudman, Franjo2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
OsvrtNovi udžbenik „Obiteljska medicina“
Puni tekst
Ebling, Zdravko2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
OsvrtNovi uzročni čimbenik razvoja reumatoidnog artritisa
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
NovostNovi virus nađen u crijevu čovjeka
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Sponzorirana reportažaNovo razdoblje antiseptika
Puni tekst | PDF
Gradinac, Marina2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
NovostNovorođenačka kraniosinostoza
Puni tekst
2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
NovostNovorođenčad ovisna o opijatima
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostNovorođenčad uči i za vrijeme spavanja
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Pregledni članakNovost u kontaktologiji – silikonske mekane leće. Koliko su sigurnije za pacijenta?
Sažetak
Ćuruvija Opačić, Ksenija; Šarić, Dean2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
NovostNovost u liječenju raka pluća
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Sponzorirana reportažaNovost u optimizaciji troškova liječenja astme i KOPB-a
Puni tekst | PDF
Vončina, Luka2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostNovosti iz KaVo Kerr Groupe
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Osvrt na stručno događanjeNovosti iz farmakologije na kongresu u Splitu
Puni tekst
Pivac, Nela2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
NovostNovosti o genetici shizofrenije
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Sponzorirani članakNovosti s 12. godišnjega kongresa ECAS-a: rezultati retrospektivne analize REVISIT-US
Sažetak
Manola, Šime; Pavlović, Nikola2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
NovostNovosti s dentalnog sajma u Chicagu
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakNovosti u dijagnostici i klasifikaciji seronegativnih spondiloartritisa - osvrt na nove smjernice Međunarodne radne skupine za procjenu spondiloartritisa „ASAS“ (The Assessment of SpondyloArthritis international Society)
Sažetak
Pukšić, Silva; Morović-Vergles, Jadranka2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakNovosti u dijagnostici i liječenju leukemija u djece
Sažetak
Konja, Josip; Aničić, Mirna; Petković, Iskra; Glavaš, Blanka; Nakić, Melita; Lasan, Ružica; Batinić, Drago; Kardum, Ika2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakNovosti u dijagnostici i liječenju spondiloartritisa
Sažetak
Morović-Vergles, Jadranka; Čulo, Melanie Ivana2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Stručni članakNovosti u dijagnosticiranju i liječenju hipertenzije – osvrt na nove smjernice Europskog društva za hipertenziju i Europskog kardiološkog društva (ESH/ESC) 2007. godine
Sažetak
Laganović, Mario2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Pregledni članakNovosti u intervencijskoj kardiologiji
Sažetak
Radeljić, Vjekoslav2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
OsvrtNovosti u liječenju bolesnica s uznapredovalim rakom jajnika
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
OsvrtNovosti u liječenju mioma
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Osvrt na stručno događanjeNovosti u liječenju multiple skleroze
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Pregledni članakNovosti u liječenju opeklina u djece
Sažetak
Barčot, Zoran; Župančić, Božidar; Stritar, Albin; Kralj, Rok; Hrelec Patrlj, Maša; Barčot, Lidija2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakNovosti u liječenju osteoartritisa
Sažetak
Radić, Mislav; Martinović Kaliterna, Dušanka2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Pregledni članakNovosti u liječenju osteoporoze u postmenopauzi
Sažetak
Kuna, Krunoslav; Stojić, Ana Marija2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Pregledni članakNovosti u liječenju sustavnoga eritemskog lupusa
Sažetak
Anić, Branimir; Cerovec, Mislav; Mayer, Miroslav2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Pregledni članakNovosti u liječenju uričnog artritisa
Sažetak
Milas-Ahić, Jasminka2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Pregledni članakNovosti u onkološkom liječenju
Sažetak
Vrdoljak, Eduard; Bošković, Lidija; Petrić Miše, Branka; Boraska Jelavić, Tihana; Viculin, Jelena; Strikić, Ante; Ban, Marija2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakNovosti u proizvodnji krvnih pripravaka
Sažetak
Strauss Patko, Maja2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakNoćni i smjenski rad
Sažetak
Ćulibrk, Sonja2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakNuklearne opasnosti – akutni radijacijski sindrom
Sažetak
Duraković, Asaf; Duraković, Zijad; Huić, Dražen2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Pregledni članakNuspojave antidepresiva
Sažetak
Uzun, Suzana; Kozumplik, Oliver; Jakovljević, Miro; Muck-Šeler, Dorotea; Pivac, Nela2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Cochrane sustavni pregledNuspojave makrolida u usporedbi s placebom
Puni tekst
2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
OsvrtNutritivna potpora pri demenciji – osvrt na Hrvatske smjernice za kliničku prehranu osoba starije dobi
Puni tekst
Krznarić, Željko; Vranešić Bender, Darija2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakNutritivna potpora u bolesnika s tumorima probavnoga sustava
Sažetak
Krznarić, Željko; Vranešić Bender, Darija; Ljubas Kelečić, Dina2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakNutritivni aspekti poremećaja homeostaze crijevne mikrobiote
Sažetak
Krznarić, Željko; Vranešić Bender, Darija2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
OsvrtO Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske
Puni tekst
Lipozenčić, Jasna2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
OsvrtO problemu zašto elektomioneurografija umjesto elektromiografije i elektroneurografije u diferencijalnoj dijagnostici neuromuskularnih bolesti
Puni tekst
Popović, Duško2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
OsvrtO smrti i umiranju
Otvoren pristup
Puni tekst
Bečeheli, Ivan2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
NovostObećavajući rezultati kliničkog testiranja vakcine protiv virusa ebole
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Sponzorirana reportažaObilježavanje 150 godišnjice rođenja Gedeona Richtera i 120 godina uspješnog rada kompanije Gedeon Richter
Otvoren pristup
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
OsvrtObilježavanje Europskog dana darivanja organa
Puni tekst
Uredništvo2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
Osvrt na stručno događanjeObilježavanje Svjetskog dana bubrega – bubrezi i zdravlje žena
Puni tekst
Prkačin, Ingrid2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Osvrt na stručno događanjeObilježavanje Svjetskog dana bubrega – Zdravlje bubrega za svakoga i svugdje
Otvoren pristup
Puni tekst
Prkačin, Ingrid2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Osvrt na stručno događanjeObilježavanje Svjetskog dana hipertenzije
Puni tekst
Jelaković, Bojan2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
OsvrtObilježen Svjetski dan Parkinsonove bolesti
Puni tekst
Vuletić, Vladimira2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Osvrt na stručno događanjeObilježen stoti broj Medixa
Puni tekst
Bulajić, Maša2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Autorski pregledObiteljska medicina i oftalmologija - partnerstvo ili konkurencija?
Sažetak
Petriček, Igor; Petriček, Goranka; Abramović Kandžija, Tajana; Lovrinčević, Snježana; Lukanović Primc, Koraljka; Njirić, Sanja2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Stručni članakObiteljska medicina u Hrvatskoj
Sažetak
Katić, Milica; Bergman-Marković, Biserka; Blažeković-Milaković, Sanja; Kašuba-Lazić, Đurđica; Ožvačić-Adžić, Zlata; Vrca Botica, Marija; Stojanović-Špehar, Stanislava; Cerovečki-Nekić, Venija; Soldo, Dragan; Kranjčević, Ksenija2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Cochrane sustavni pregledObiteljske intervencije za sprječavanje pušenja u djece i adolescenata
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostObjavljenji rezultati studije IMMEDIATE o utjecaju izvanbolničke primjene glukoze, inzulina i kalija intravenskim putem na ishod kod akutnog koronarnog sindroma
Puni tekst
2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
KolumnaObjedinjeni sustav naručivanja pacijenata
Puni tekst
Pomper, Dražen2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakOblici i način liječenja mukopolisaharidoza (MPS)
Sažetak
Barišić, Ingeborg2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
Pregledni članakOblici komunikacije s osvrtom na djecu s cerebralnom paralizom
Sažetak
Slaviček, Irena; Sabo, Veronika2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
NovostObnavljanje zubnih struktura – nove mogućnosti
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostOboljeli od psorijaze imaju viši rizik za letalni ishod nakon infarkta miokarda
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Osvrt na stručno događanjeOd depresije u stoljeću uma do kulture zdravlja
Puni tekst
Đorđević, Veljko; Braš, Marijana2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostOdabir pacijenata za liječenje na respiratoru
Puni tekst
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Osvrt na stručno događanjeOdabrane teme iz kliničke prehrane
Puni tekst
Karas, Irena2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
OsvrtOdgovornost i odnos društva prema oboljelima od posttraumatskog stresnog poremećaja
Puni tekst
Glavina, Trpimir; Dodig, Goran; Krnić, Silvana; Roje, Romilda; Topić, Joško; Mrass, Damir2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
OsvrtOdjel za informatiku OB Varaždin – primjena Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka u zdravstvenom prostoru RH
Puni tekst
Pomper, Dražen; Pomper, Sara2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
NovostOdređivanje genoma fetusa iz krvi majke
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
NovostOdređivanje prisutnosti zaraze bakterijom Clostridium difficile
Puni tekst
2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakOdređivanje vertikalne i horizontalne relacije kod potpune bezubosti
Sažetak
Daniela, Kovačević Pavičić; Zoran, Jurković; Vlatka, Lajnert2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Osvrt na stručno događanjeOdržan webinar NIP SPECIJAL 2020: Praktično o COVID-19
Puni tekst
Mujkić, Aida2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Osvrt na stručno događanjeOdržana prva regionalna online konferencija o spinalnoj mišićnoj atrofiji (SMA)
Puni tekst
Vranješ, Ivana2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Autorski pregledOdrživi razvoj informatizacije primarne zdravstvene zaštite Hrvatske
Sažetak
Tiljak, Hrvoje2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
NovostOdstranjivač kamenca Lil’ Beaver 2.0 Scaling Unit
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Pregledni članakOftalmohelioze – trebaju li djeci sunčane naočale?
Sažetak
Dawidowsky, Barbara; Jandroković, Sonja2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Cochrane sustavni pregledOgraničenje unosa masti djelotvorno je za smanjenje tjelesne težine, opsega struka i indeksa tjelesne mase
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
NovostOgraničiti unos tekućine tijekom poroda
Puni tekst
2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakOkluzija i ortodontska terapija u bolesnika s temporomandibularnim poremećajem
Sažetak
Badel, Tomislav; Anić Milošević, Sandra; Zadravec, Dijana; Savić Pavičin, Ivana; Munitić, Mirna2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
KolumnaOko
Otvoren pristup
Puni tekst
Muzur, Amir2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
NovostOkriven uzrok LGL-leukemije
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Osvrt na stručno događanjeOkrugli stol o doktrini „One Health Medicine“
Puni tekst
Popović, Duško2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Osvrt na stručno događanjeOkrugli stol „Oglašavanje u kliničkim ispitivanjima“
Puni tekst
Bohunicki, Helena; Gačić, Maja; Čekol, Zorana; Martinović, Snježana2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Osvrt na stručno događanjeOkrugli stol „Osmijeh i zdravi zubi – ponos svakog tinejdžera“
Puni tekst
Pondeljak-Matijević, Renata2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Sponzorirana reportažaOktenidin dihidroklorid C36H62N4*2HCl - novo razdoblje antiseptika
Puni tekst
Gradinac, Marina2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Sponzorirana reportažaOktenidin dihidroklorid C36H62N4*2HCl - novo razdoblje u eri antiseptika
Puni tekst
Gradinac, Marina2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
Sponzorirana reportažaOktenidin dihidroklorid C36H62N4*2HCl – inovativni antimikrobni pripravak za topikalnu primjenu na koži, sluznici i ranama
Puni tekst | PDF
2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Sponzorirana reportažaOktenidin dihidroklorid – novi topički antimikrobni agens za dezinfekciju rana
Puni tekst
Gradinac, Marina2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Osvrt na stručno događanjeOkupljanje svih zdravstvenih dionika na jednome mjestu – Futur Z kongres
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
NovostOkusni simptomi u trudnoći
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Pregledni članakOmega-3 masne kiseline – svojstva i djelovanje
Sažetak
Vranešić Bender, Darija2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
NovostOmnicam – Cerec kamera u boji
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakOnkofertilitet – novi trend u reprodukcijskoj medicini
Sažetak
Šprem Goldštajn, Marina2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakOnkološki pristup tumorima gušterače
Sažetak
Štabuc, Borut; Banović, Sanela2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakOnkološki pristup tumorima jetre i hepatobilijarnih puteva
Sažetak
Trivanović, Dragan; Dobrila Dintinjana, Renata2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakOnkološki pristup u bolesnika s karcinomom želuca
Sažetak
Radić, Mladen; Dobrila-Dintinjana, Renata2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
NovostOpasnosti izlaganja rendgenskom zračenju tijekom trudnoće
Puni tekst
2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
NovostOpioidi, predoziranje i suicid
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostOporavak vida prekursorskim stanicama štapića oka
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
NovostOpseg opekline i vjerojatnost preživljenja pedijatrijskih pacijenata nakon liječenja po modernim principima
Puni tekst
2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Sponzorirani članakOpservacijska studija procjene učinkovitosti esomeprazola (Nexiuma®) u liječenju simptoma gornjeg dijela probavnog sustava
Sažetak
Ostojić, Rajko; Vlahović-Palčevski, Vera; Štimac, Davor; Krznarić, Željko2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
NovostOpskrbljenost sestrinskom njegom i edukacija sestara u vezi s mortalitetom u devet europskih zemalja
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakOpstrukcijska apneja u snu – važan čimbenik srčanožilnog rizika
Sažetak
Polić, Stojan2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Pregledni članakOpstruktivna apneja u spavanju
Sažetak
Puretić, Hrvoje; Pavliša, Gordana; Samaržija, Miroslav2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakOpstruktivna apneja u spavanju i arterijska hipertenzija
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Pavliša, Gordana; Puretić, Hrvoje; Džubur, Feđa; Samaržija, Miroslav2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakOptimalno liječenje bolesnika s kroničnim koronarnim sindromima
Sažetak
Lulić, Davorka; Tomulić, Vjekoslav; Zaputović, Luka2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Cochrane sustavni pregledOptimalno trajanje terapije za eradikaciju Helicobacter pylori najmanje je 14 dana
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakOptimalno transfuzijsko liječenje
Sažetak
Radman, Ivo2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Pregledni članakOptička koherentna tomografija (OCT) mrežnice i Alzheimerova bolest
Sažetak
Bešlić, Iva; Petriček, Igor; Vukojević, Nenad; Jukić, Tomislav; Matić, Marija; Lešin Gaćina, Dina2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Autorski pregledOptički hazard plavog svjetla fotopolimerizatora
Sažetak
Knežević, Alena; R. Hewlett, Edmond; Tarle, Zrinka2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Cochrane sustavni pregledOpći zdravstveni pregledi u odraslih radi smanjenja morbiditeta i mortaliteta
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Pregledni članakOralna hormonska kontracepcija: dobrobiti, nuspojave i prevencija komplikacija
Sažetak
Radončić, Erden; Kos, Milan; Ujević, Martina; Latin, Višnja2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Prikaz slučajaOralna rehabilitacija protetskog pacijenta starije dobi
Sažetak
Ćatović, Adnan; Komar, Dragutin2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
NovostOralne bolesti istaknute kao javnozdravstveni problem u EU
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakOralne manifestacije u prijevremeno rođene djece
Sažetak
Modrić, Vesna-Erika; Verzak, Željko2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Pregledni članakOralne promjene i rizici stomatološke skrbi u bolesnika s kroničnim hepatitisom
Sažetak
Alajbeg, Ivan; Andabak-Rogulj, Ana2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakOralni hipoglikemizantni lijekovi u liječenju šećerne bolesti
Sažetak
Zjačić-Rotkvić, Vanja2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Cochrane sustavni pregledOralni ili transdermalni opioidi za osteoartritis koljena ili kuka: ograničeno djelovanje, rizik od nuspojava
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
NovostOralni kontraceptivi za muškarce?
Puni tekst
2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
NovostOralni kontraceptivi – zaštita od razvitka karcinoma jajnika
Puni tekst
2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Stručni članakOralno zdravlje i kvaliteta života: temelj suvremenog pristupa
Sažetak
Petričević, Nikola; Čelebić, Asja; Baučić Božić, Maja; Rener-Sitar, Ksenija2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakOralno zdravlje u djece – prevencija ranoga dječjega karijesa
Sažetak
Goršeta, Kristina; Jurić, Hrvoje2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakOrganizacija sestrinske skrbi u gerontologiji
Sažetak
Jurinec, Božica2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
OsvrtOrganizirani probir za rak debelog crijeva – stepenica na putu smanjenja smrtnosti
Puni tekst
Antoljak, Nataša2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
NovostOrthoFX aligneri
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Osvrt na stručno događanjeOsmi skup o medicinskim informacijama - MICC 2012
Puni tekst
Markulin, Helena2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostOsnaživanje mišića produžuje život bolesnicima s bubrežnom bolesti
Puni tekst
2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Osvrt na stručno događanjeOsnivačka skupština Hrvatskog društva za bubreg
Puni tekst
Furić Čunko, Vesna2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
OsvrtOsnivačka skupština Inicijative za klinička ispitivanja
Puni tekst
Bulajić, Maša2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
NovostOsnovan Dental AI Council (DAIC)
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Autorski pregledOsnovne etičke rasprave u hospicijskoj/ palijativnoj skrbi
Sažetak
Jušić, Anica2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakOsnovni pojmovi o komunikaciji u medicini
Sažetak
Đorđević, Veljko; Braš, Marijana2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
Pregledni članakOsnovni pojmovi o palijativnoj medicini i palijativnoj skrbi
Sažetak
Braš, Marijana; Đorđević, Veljko; Kandić-Splavski, Branka; Vučevac, Vlasta2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakOsobitosti liječenja arterijske hipertenzije bolesnika sa zatajivanjem srca
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Pašara, Vedran; Čikeš, Maja; Miličić, Davor2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Autorski pregledOsobitosti otpornosti na antitrombocitne lijekove u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom
Sažetak
Samardžić, Jure; Jurin, Hrvoje; Planinc, Ivo; Pašalić, Marijan; Ljubas Maček, Jana; Skorić, Boško; Miličić, Davor2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Stručni članakOsobitosti otrovanja u djece
Sažetak
Rešić, Arnes; Pleša Premilovac, Zdenka; Jakušić, Nenad2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Sponzorirana reportažaOspamox bid 1 g – novi život dobro poznatog lijeka
Puni tekst | PDF
Kovač Bilić, Lana2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
Pregledni članakOsteoartritis i novosti u liječenju osteoartritisa
Sažetak
Barešić, Marko; Karanović, Boris; Anić, Branimir2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Osvrt na stručno događanjeOsteoporosis Update 2019
Puni tekst
Dumić Čule, Ivo; Vukičević, Slobodan2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Pregledni članakOsteoporoza i osteopenija – uloga liječnika obiteljske medicine
Sažetak
Vučak, Jasna2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakOtkrivanje i liječenje uznapredovaloga raka pluća nemalih stanica s ALK ili ROS1 mutacijom
Sažetak
Drpa, Gordana; Kukulj, Suzana2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
NovostOtkrivanje prekanceroznih lezija vrata maternice
Puni tekst
2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
NovostOtkriven novi gen za Alzheimerovu bolest
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
NovostOtkriven novi gen za Alzheimerovu bolest
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
NovostOtkriven novi protein koji ima ulogu u nastanku artritisa
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
OsvrtOtkrivene dvije nove krvne grupe
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
NovostOtkriće gena donosi nove spoznaje u idiopatskim upalnim bolestima crijeva
Puni tekst
2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
NovostOtkriće gena donosi nove spoznaje u idiopatskim upalnim bolestima crijeva
Puni tekst
2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Osvrt na stručno događanjeOtvorena nova rađaonica u KB-u „Sveti Duh“
Puni tekst
Vranješ, Ivana2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Cochrane sustavni pregledOtvoreni kirurški zahvat siguran je kao endoskopska terapija kamenaca u žučovodu, a može biti i učinkovitiji
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
NovostOvisnost u djece i mladih – smjernice u liječenju
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakOzljede šake u dječjoj dobi
Sažetak
Karlo, Robert; Antabak, Anko; Žufić, Vanja2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Stručni članakOčitovanja paraneoplastičkih sindroma na oralnoj sluznici
Sažetak
Canjuga, Ivana; Mravak-Stipetić, Marinka2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakOčne manifestacije u bolesnika oboljelih od kroničnoga hepatitisa B i C
Sažetak
Fratrić, Dora; Arsić, Vitomir; Jukić, Tomislav; Petriček, Igor; Vukojević, Nenad; Zlatar, Mirna2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
NovostOštećenja analnog sfinktera nakon poroda
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
NovostPET-uređaji u liječenju karcinoma glave i vrata
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Pregledni članakPFAPA sindrom
Sažetak
Krajinović, Vladimir2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Sponzorirana reportažaPLIVAmed.net – prvih deset godina
Otvoren pristup
Puni tekst
Klinar, Ivana; Maleković, Gordan2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Osvrt na stručno događanjePOCT – dijagnostika na mjestu liječenja
Puni tekst
Kuštreba, Sanja2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakPTSP kod djece i adolescenata
Sažetak
Kocijan Hercigonja, Dubravka; Hercigonja Novković, Vesna2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Sponzorirana reportažaPacijent u aktivnoj ulozi
Puni tekst | PDF
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Cochrane sustavni pregledPacijente sa stabilnom astmom treba potaknuti na redovitu tjelovježbu
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Osvrt na stručno događanjePalijativna medicina u neurologiji
Puni tekst
Klepac, Nataša2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Pregledni članakPalijativna skrb i liječenje boli
Sažetak
Jukić, Marko2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Pregledni članakPalijativna skrb o neurološkim bolesnicima
Sažetak
Klepac, Nataša; Maljković, Lana; Vučevac, Vlasta2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakPalijativna skrb o oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija
Sažetak
Kušan Jukić, Marija; Mimica, Ninoslav2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Autorski pregledPalijativna skrb o osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti
Sažetak
Braš, Marijana; Đorđević, Veljko; Brajković, Lovorka2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Autorski pregledPalijativna skrb u Istarskoj županiji – mobilni specijalistički palijativni tim
Sažetak
Franinović Marković, Julijana; Ivančić, Ante; Brumini, Diego; Povrzanović, Ivo; Peharda, Tomislav; Katačić, Roberta; Grozić Živolić, Sonja2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakPalijativna skrb u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji o pacijentima s malignim bolestima probavnoga trakta
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Lončarek, Karmen; Brumini, Diego2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Sponzorirana reportažaPalijativna skrb u Zagrebu
Puni tekst
Tucak, Jasna2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakPalijativna skrb u obiteljskoj medicini
Sažetak
Katić, Milica; Bergman-Marković, Biserka; Vinter Repalust, Nevenka2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakPalijativna skrb u pedijatriji
Sažetak
Butković, Diana; Stepan Giljević, Jasminka2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Autorski pregledPalijativna skrb: model za reformu zdravstvene i socijalne politike
Sažetak
Jušić, Anica2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
OsvrtPalijativni tim Specijalne bolnice Sveti Rafael Strmac
Puni tekst
Šakić, Maristela; Bogadi, Marijana; Tadić, Danijel; Marković, Luca; Pejaković, Antonija; Delaš, Marija; Prpić, Rebeka; Grgić, Olivera; Babić, Marija; Mackuljak, Robert2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
NovostPamćenje bez živčanog sustava
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
KolumnaPandemija u 21. stoljeću – moderni izazovi
Otvoren pristup
Puni tekst
Vejić, Maja2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
KolumnaParacelsus
Otvoren pristup
Puni tekst
Muzur, Amir2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Cochrane sustavni pregledParenteralna antikoagulacija kod pokretnih bolesnika s karcinomom
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Pregledni članakParodontitis kao čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti
Sažetak
Rinčić, Nives; Rinčić, Goran; Domić, Tomislav2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Pregledni članakParodontitis kao čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti
Sažetak
Rinčić, Nives; Rinčić, Goran; Domić, Tomislav2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
NovostPatientSmart – ADA edukator za pacijente
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Pregledni članakPatofiziologija i patološka klasifikacija dijabetičke nefropatije
Sažetak
Katičić, Dajana; Josipović, Josipa; Pavlović, Draško2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakPatofiziologija migrene
Sažetak
Šimić, Goran2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2
Pregledni članakPatofiziologija osteoporoze s posebnim osvrtom na osteoporozu uzrokovanu glukokortikoidima
Sažetak
Ćurković, Božidar2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Pregledni članakPatogeneza i komorbiditeti bolesti hidradenitis suppurativa
Sažetak
Bukvić Mokos, Zrinka2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Pregledni članakPatogeneza i liječenje sideropenične anemije – najčešće anemije u općoj populaciji i posebnim skupinama bolesnika
Sažetak
Pulanić, Dražen; Vodanović, Marijo2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostPedeset godina borbe protiv LASA virusa
Puni tekst
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakPedeset godina tiazida i tiazidima sličnih diuretika
Sažetak
Ivanuša, Mario2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Cochrane sustavni pregledPeginterferon i ribavirin učinkovitiji su od interferona i ribavirina u liječenju HCV-infekcije
Otvoren pristup
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakPemfigus uzrokovan lijekovima
Sažetak
Marinović, Branka2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Pregledni članakPercepcija obolijevanja od PTSP-a kod hrvatskih branitelja
Sažetak
Komar, Zoran; Lončar, Mladen; Vukušić, Herman; Dijanić Plašć, Ivana; Folnegović-Grošić, Petra; Groznica, Ivana; Henigsberg, Neven2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakPeriferna arterijska bolest (PAB) – intervencijsko liječenje
Sažetak
Perkov, Dražen2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakPeriferna arterijska bolest - nedovoljno prepoznat čimbenik ukupnog kardiovaskularnog rizika
Sažetak
Banfić, Ljiljana2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakPeriferna arterijska bolest: antihipertenzivna, antitrombocitna i antikoagulantna terapija
Sažetak
Vrsalović, Mislav; Kos, Nikola; Selthofer-Relatić, Kristina2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakPerinatalna asfiksija
Sažetak
Juretić, Emilja; Lončarević, Damir2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakPeritonejska dijaliza
Sažetak
Altabas, Karmela; Gulin, Tonko2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakPerkutana endoskopska gastrostoma u palijativnoj skrbi
Sažetak
Tomašić, Vedran; Lerotić, Ivan2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Cochrane sustavni pregledPerkutana endoskopska gastrostomija je djelotvornija i sigurnija od nazogastrične sonde za hranjenje odraslih s poteškoćama gutanja
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
NovostPesticidi ubrzavaju širenje Schistosome
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Osvrt na stručno događanjePet godina CEPAMET-a u palijativnoj medicini
Puni tekst
Braš, Marijana2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Osvrt na stručno događanjePetica – igrom do zdravlja
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
RazgovorPetr Hajny, dr. med. dent.: Nove tehnologije promijenit će rad dentalnih ordinacija
Puni tekst
Kopčić, Karmela2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Sponzorirana reportažaPharma Valley – novi farmaceutski kompleks JGL-a
Puni tekst | PDF
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
NovostPlanirani carski rez ili vaginalni porod kod blizanačke trudnoće?
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
OsvrtPluriperspektivizam integrativne bioetike
Puni tekst
Muzur, Amir2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Pregledni članakPlućna arterijska hipertenzija - rijetka i teška bolest
Sažetak
Tomulić, Vjekoslav; Vitezić, Dinko; Zaputović; Luka2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakPlućna arterijska hipertenzija – patofiziologija, dijagnostika i liječenje
Sažetak
Žuljević, Ervin; Jakopović, Marko2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Stručni članakPlućna rehabilitacija
Sažetak
Jalušić Glunčić, Tajana2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Sponzorirana reportažaPoboljšanje ishoda liječenja kronične boli smanjenjem poremećaja crijevne funkcije uzrokovanih opioidima
Puni tekst | PDF
Fumić Dunkić, Lidija2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Sponzorirana reportažaPoboljšanje kliničkih ishoda u zatajivanju srca kroz optimizaciju algoritma liječenja i praćenja bolesnika
Puni tekst | PDF
Šikić, Jozica2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Sponzorirani članakPoboljšanje kvalitete života u bolesnika s KOPB-om liječenih tiotropijem
Sažetak
Škrinjarić-Cincar, Sanda2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
NovostPoboljšanje liječenja cistične fibroze
Puni tekst
2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
KolumnaPoboljšanje procesa naručivanja na zdravstveni tretman u bolničkim ustanovama
Puni tekst
Pomper, Dražen2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
NovostPodrijetlo teka (theca) stanica jajnika
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
OsvrtPodrška liječnicima obiteljske medicine – humanitarna akcija Mikro maraton
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Sponzorirana reportažaPogled na liječenje HCV infekcija iz perspektive farmakoekonomista: intervju s prof. dr. sc. Zoltánom Kalóm
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
NovostPogrešna klasifikacija KOPB-a i zatajenja srca
Puni tekst
2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
NovostPojavnost mrtvorođenosti i komplikacija trudnoće kod žena koje su rodile mrtvorođenče
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostPojavnost tumora i konzumiranje mesa
Puni tekst
2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
Pregledni članakPokazatelji kvalitete rada u obiteljskoj medicini – usporedba Velike Britanije i Hrvatske
Sažetak
Tiljak, Hrvoje; Đaković, Saša; Katić, Milica; Ožvačić-Adžić, Zlata2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Osvrt na stručno događanjePokret za održivu jednakost zdravstva u svijetu
Puni tekst
Župetić, Tina2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
NovostPolarnost stanica i razvitak karcinoma gušterače
Puni tekst
2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Znanstveno priopćenjePolimedikacija u osoba starije životne dobi: iznimka ili pravilo?
Sažetak
Eržić, Kristina; Šimunović, Rajka2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Pregledni članakPomorska i podvodna medicina u Hrvatskoj i svijetu: povijesni osvrt
Sažetak
Franjić, Kristina; Vujović, Dragan; Jurić Banai, Sanja; Andrić, Dejan2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
NovostPomoć u liječenju simptoma suhih usta
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
NovostPopulacijski imunitet protiv COVID-a 19 u SAD-u
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Pregledni članakPoremećaj seksualne želje i uzbuđenja u žena
Sažetak
Bašić-Marković, Nina; Marković, Roberta; Tiljak, Hrvoje2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Pregledni članakPoremećaj spolnosti u osoba sa šećernom bolešću
Sažetak
Car, Nikica; Miočić, Jelena2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Osvrt na stručno događanjePoremećaji kontinencije i kronične bolesti
Otvoren pristup
Puni tekst
Fistonić, Ivan2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
OsvrtPorečki model skrbi za zdravlje na primjeru zaštite jednoroditeljskih obitelji u zajednici
Puni tekst
Basanić Čuš, Nataša2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Pregledni članakPorodična hiperkolesterolemija – kako je prepoznati i liječiti
Sažetak
Leskovar, Dunja; Pećin, Ivan; Reiner, Željko2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Sponzorirani članakPorodična hiperkolesterolemija – rijetko prepoznata i još rjeđe liječena bolest
Sažetak
Reiner, Željko2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakPorođajne ozljede
Sažetak
Gliha, Andro; Car, Andrija, Višnjić, Stjepan; Hrelec Patrlj, Maša; Župančić, Božidar2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
OsvrtPortabilna ECMO/ECLS potpora kao novi vid liječenja vitalno ugroženih bolesnika
Puni tekst
Biočina, Bojan; Petričević, Mate; Gašparović, Hrvoje; Burcar, Ivan2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Pregledni članakPortalna hipertenzija
Sažetak
Pulanić, Roland2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
PodlistakPosebnosti primjene lijekova u starijoj dobi – 1. dio
Sažetak
Duraković, Zijad2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
PodlistakPosebnosti primjene lijekova u starijoj dobi – 2. dio
Sažetak
Duraković, Zijad2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
PodlistakPosebnosti primjene lijekova u starijoj dobi – 3. dio
Sažetak
Duraković, Zijad2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
UvodnikPoslijediplomski tečaj I. kategorije „Gastrointestinalne bolesti u trudnoći“
Otvoren pristup
Puni tekst
Mikolašević, Ivana; Milić, Sandra2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Osvrt na stručno događanjePoslijediplomski tečaj prve kategorije „Dijagnostika i liječenje poremećaja mokrenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“
Otvoren pristup
Puni tekst
Fistonić, Ivan2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Osvrt na stručno događanjePoslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Transplantacija bubrega“
Puni tekst
Kes, Petar; Bašić-Jukić, Nikolina2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
OsvrtPosljedice COVID-a 19 na natalitet u Hrvatskoj
Otvoren pristup
Puni tekst
Jurić, Tado2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Autorski pregledPoslovna sposobnost duševnih bolesnika
Sažetak
Folnegović Šmalc, Vera2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Osvrt na stručno događanjePostdiplomski tečaj o zatajivanju srca Sveučilišta u Zürichu, Europske asocijacije za zatajivanje srca i Europske kardiološke akademije
Puni tekst
Fabijanović, Dora2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
NovostPostekspozicijska vakcinacija kod opasnosti infekcije virusom ebole
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostPostoji li povezanost korištenja SSRI-a tijekom trudnoće s rizikom mrtvorođenja i novorođenačkim mortalitetom?
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Cochrane sustavni pregledPostoperativna radioterapija za karcinom pluća nemalih stanica
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Pregledni članakPosttraumatski stresni poremećaj
Sažetak
Folnegović Šmalc, Vera2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakPosttraumatski stresni poremećaj i metabolički sindrom
Sažetak
Degmečić, Dunja; Filaković, Pavo2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakPosttraumatski stresni poremećaj u osoba starije životne dobi
Sažetak
Kušan Jukić, Marija; Folnegović Šmalc, Vera2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
OsvrtPostupak deeskalacije putem telefona – Smjernice za smirivanje uznemirenih osoba
Otvoren pristup
Puni tekst | PDF
Štrkalj Ivezić, Slađana; Savić, Aleksandar; Brečić, Petrana; Radić, Krešimir; Bagarić, Štefica; Bektić, Jasminka; Repovečki, Senka; Jendričko, Tihana; Kušan Jukić, Marija; Britvić, Dolores; Buzina, Nadica; Mihaljević-Peleš, Alma; Bilić, Vedran; Mužinić Marinić, Lana2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1
OsvrtPostupak deeskalacije – Smjernice za smirivanje uznemirenih pacijenata
Otvoren pristup
Puni tekst | PDF
Štrkalj Ivezić, Slađana; Savić, Aleksandar; Brečić, Petrana; Radić, Krešimir; Bagarić, Štefica; Bektić, Jasminka; Repovečki, Senka; Jendričko, Tihana; Kušan Jukić, Marija; Britvić, Dolores; Buzina, Nadica; Mihaljević - Peleš, Alma; Bilić, Vedran; Mužinić Marinić, Lana2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1
Cochrane sustavni pregledPostupci usmjereni na roditelje mogu spriječiti ozljede djece
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakPostupnik za fotozaštitu u prevenciji zloćudnih tumora kože
Sažetak
Šitum, Mirna; Kolić, Maja2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Stručni članakPostupnik za kronično liječenje astme u dječjoj dobi
Sažetak
Verona, Eva; Tješić-Drinković, Dorian; Čičak, Biserka; Kelečić, Jadranka; Mihatov-Štefanović, Iva; Vrsalović, Renata2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakPotencijal hiperbarične oksigenoterapije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva: imamo li dovoljno dokaza?
Sažetak
Banić, Marko; Andrić, Dean; Jurić Banai, Sanja; Urek, Marija; Babić, Žarko; Žiga, Sead2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Stručni članakPotencijalni antitumorski učinci PPARγ
Sažetak
Gradišer, Marina; Matovinović, Martina2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakPotporno liječenje bolesnika s hematološkim neoplazmama
Sažetak
Gredelj Šimec, Njetočka; Planinc-Peraica, Ana2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Sponzorirani članakPotpuna automatizacija mehaničke ventilacije bolesnika - IntelliVent-ASV
Sažetak
Čuček, Vedran; Čuček, Dragutin2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
KolumnaPotraga za cjepivom – utrka s vremenom
Otvoren pristup
Puni tekst
Vejić, Maja2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Autorski pregledPotreba psihološke podrške prije odabira korektivnog zahvata – prikaz slučaja
Sažetak
Vidović, Vesna2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
NovostPovezanost Epstein-Barr virusa s multiplom sklerozom
Puni tekst
2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
NovostPovezanost asistirane reprodukcije s rizikom za prirođene anomalije
Puni tekst
2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
NovostPovezanost bola u kuku s radiografskim dokazom artroze
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
NovostPovezanost carskog reza i stope smrtnosti majki i novorođenčadi
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
NovostPovezanost cijepljenja protiv gripe tijekom trudnoće sa zdravstvenim ishodima u ranom djetinjstvu
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
NovostPovezanost cijepljenja protiv rotavirusa i rizika od intususcepcije u novorođenčadi i dojenčadi
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
NovostPovezanost dobi oca i perinatalnih ishoda
Otvoren pristup
Puni tekst
2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
NovostPovezanost gestacijskog dijabetesa, poremećaja metabolizma glukoze majke i debljine u dječjoj dobi
Otvoren pristup
Puni tekst
2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
NovostPovezanost histološkog nalaza i razvoja nealkoholne masne bolesti jetre
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
NovostPovezanost implantata u dojkama i limfoma
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostPovezanost intenzivne intervencije u stil života s remisijom kod dijabetesa tipa 2
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
NovostPovezanost intenzivnog snižavanja arterijskog tlaka i kardiovaskularnih ishoda
Puni tekst
2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
NovostPovezanost izlaganja magnetskoj rezonanciji za vrijeme trudnoće s fetalnim ishodima
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
NovostPovezanost izloženosti majki olovu i rizika od prekomjerne težine i pretilosti u djetinjstvu
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
NovostPovezanost između cjepiva protiv influence A (H1N1) i Guiilain-Barre sindroma
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
NovostPovezanost kolesterola ili jaja u prehrani i učestalosti srčanožilne bolesti i smrtnosti
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostPovezanost kvalitete prehrane s preživljavanjem u osoba s metastatskim rakom debelog crijeva
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
NovostPovezanost kvocijenta inteligencije i suicidalnosti
Puni tekst
2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
NovostPovezanost odbijanja cijepljenja i cijepljenjem preventabilnih bolesti u SAD-u
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakPovezanost oralnog i općeg zdravlja
Sažetak
Vidović Juras, Danica; Vučićević Boras, Vanja2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostPovezanost pandemije COVID-19 i uključivanja pacijenata u klinička istraživanja zbog liječenja malignih bolesti
Puni tekst
2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
NovostPovezanost poroda carskim rezom i sastava bakterija crijeva novorođenčadi
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
NovostPovezanost pretilosti trudnica i porođajne mase djeteta
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
NovostPovezanost različitih tipova dijabetesa i indeksa tjelesne mase majki sa psihijatrijskim poremećajima u djece
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
NovostPovezanost siromaštva i mentalnog zdravlja
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
NovostPovezanost terapije makrolidima kod majke i djeteta s incidencijom hipertrofične stenoze pilorusa
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakPovezanost trombofilija i habitualnih pobačaja
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Sokol, Vesna; Đelmiš, Josip 2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
NovostPovezanost uporabe varfarina i sulfonilureje te ozbiljne hipoglikemije
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
NovostPovezanost uzimanja antibiotika i razvoja upalnih bolesti crijeva
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostPovezanost učestalih izazvanih pobačaja na rođenje zdravog novorođenčeta
Puni tekst
2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
NovostPovezanost visine tijela i bolesti srca
Puni tekst
2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Osvrt na stručno događanjePovijesno partnerstvo za transformaciju hrvatske onkološke skrbi
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Pregledni članakPovijest psihosomatske medicine i suvremene klasifikacije
Sažetak
Gregurek, Rudolf; Braš, Marijana2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
NovostPovišen BMI u tinejdžerskim godinama nosi rizik za dijabetes i srčane bolesti u mlađoj odrasloj dobi
Puni tekst
2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
NovostPovišene vrijednosti mokraćne kiseline u bolesnika s dijabetesom
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
KolumnaPozitivne emocije – možemo li biti sretniji?
Otvoren pristup
Puni tekst
Rijavec, Majda2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
OsvrtPozitivne posljedice negativnih događaja - posttraumatski rast
Puni tekst
Rijavec, Majda2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakPozitivno mentalno zdravlje
Sažetak
Vuletić, Gorka; Kantor, Ena2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Osvrt na stručno događanjePočela kampanja „Jači od HS-a“
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Osvrt na stručno događanjePočela operativna faza projekta CAREWELL
Puni tekst
Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Sponzorirani članakPraktične implikacije sekundarnih analiza ispitivanja UPLIFT
Sažetak
Tudorić, Neven2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakPraktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije u djece i adolescenata
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Herceg-Čavrak, Vesna; Šarić, Dalibor; Kniewald, Hrvoje; Tokić Pivac, Višnja; Ćuk, Martin; Trutin, Ivana; Košuljandić, Đurđica; Arapović, Adela; Balažin, Dejan; Musil, Vera; Jureša, Vesna; Jelaković, Bojan; Benco, Nikolina; Valent Morić, Bernardica 2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138 Supplement 1
Pregledni članakPraktične smjernice za postavljanje dijagnoze arterijske hipertenzije
Otvoren pristup
Sažetak
Jelaković, Bojan; Baretić, Maja; Čikeš, Maja; Dika, Živka; Fištrek Prlić, Margareta; Jelaković, Ana; Kos, Jelena; Kraljević, Ivana; Laganović, Mario; Likić, Robert; Lovrić Benčić, Martina; Pavlović; Počanić, Darko; Tiljak, Hrvoje; Vrkić Kirhmajer, Majda; Željković Vrkić, Tajana; Reiner, Željko; Miličić, Davor2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Supplement 1
Osvrt na stručno događanjePravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda
Puni tekst
Horvat, Gordana2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Osvrt na stručno događanjePravo na zdravlje
Puni tekst
Popović, Duško2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Osvrt na stručno događanjePraćenje bolesnika na imunosupresivnoj i biološkoj terapiji u Hrvatskoj
Puni tekst
Čeović, Romana; Kaštelan, Marija2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Pregledni članakPraćenje bolesnika s karcinomom pluća
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Koršić, Marta; Muršić, Davorka; Badovinac, Sonja; Čučević, Branka; Jakopović, Marko; Samaržija, Miroslav2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Pregledni članakPraćenje negativnog ishoda liječenja s polipragmazijom u gerijatriji putem GeroS/CEZIH-a
Sažetak
Ćorić, Tanja; Kolarić, Branko; Tomek-Roksandić, Spomenka; Šostar, Zvonimir; Predavec, Sanja; Huić, Mirjana; Tomasović Mrčela, Nada; Mravak, Stela; Sajko, Dalma; Lukić, Marica; Maltarić, Manuela; Franceković, Dorotea; Stavljenić-Rukavina, Ana2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakPreaktivni mokraćni mjehur i statička inkontinencija – najčešći uroginekološki uzroci smanjene kvalitete života žene
Sažetak
Orešković, Slavko2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Stručni članakPrecizni pričvrstci kao retencijsko sredstvo djelomične proteze – prikaz slučaja
Sažetak
Milinović, Sandra; Lajnert, Vlatka; Simonić-Kocijan, Sunčana; Kovačević Pavičić, Daniela2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Pregledni članakPredhipertenzija u djece i adolescenata
Sažetak
Herceg-Čavrak, Vesna; Valent Morić, Bernardica2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
NovostPrednost monoterapije u antiagregacijskom liječenju
Puni tekst
2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
NovostPrednosti i nedostaci probira malignoma pluća kompjutoriziranom tomografijom
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakPrednosti ranog prepoznavanja i liječenja nasljednih metaboličkih bolesti u djece
Sažetak
Barić, Ivo2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
Osvrt na stručno događanjePredstavljanje ESMO vodiča za bolesnike „Što je rak pluća nemalih stanica?“ i priručnika „Živjeti s rakom pluća“
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Osvrt na stručno događanjePredstavljanje jubilarnog izdanja „Medixa“ – Tema broja: Kronično zatajivanje srca
Puni tekst
Ivanuša, Mario2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Osvrt na stručno događanjePredstavljanje knjige „Dva života Anice Jušić“
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
NovostPredviđanje rizika razvitka bolesti
Puni tekst
2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Pregledni članakPreegzistentne kronične bolesti jetre i trudnoća
Sažetak
Hrstić, Irena; Mrzljak, Anna; Mijić, Ana; Brnčić-Fischer, Alemka; Marušić, Marinko; Orlić, Lidija; Mikolašević, Ivana2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1
NovostPreeklampsija
Puni tekst
2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
NovostPregabalin u liječenju neuralgije n. trigeminusa
Puni tekst
2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Pregledni članakPregled najvažnijih bakterijskih infekcija kože
Sažetak
Krajinović, Vladimir2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
OsvrtPregled rada Centra za prostatu Klinike za urologiju KBC-a Zagreb
Otvoren pristup
Puni tekst
Kuliš, Tomislav; Penezić, Luka; Zimak, Zoran; Bakula, Mirko; Marić, Marjan; Milas, Ivan; Padovan, Milko; Andrijašević, Vedran; Nađ Škegro, Sandra; Mrazovac, Danijel; Radović, Nikola; Ferenčak, Vladimir; Mokos, Ivica; Gamulin, Marija; Kaštelan, Željko2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Cochrane sustavni pregledPrehrambena vlakna za sprečavanje kardiovaskularnih bolesti: ohrabrujući rezultati o učinku na čimbenike rizika
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakPrehrana bolesnika s metaboličkim sindromom
Sažetak
Krznarić, Željko; Vranešić Bender, Darija; Pavić, Eva2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
NovostPrehrana i dugovječnost
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakPrehrana kod disfagije
Sažetak
Vranešić Bender, Darija; Krznarić, Željko; Rupčić, Ivana2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
NovostPreimplantacijska dijagnostika
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostPreimplantacijska dijagnostika
Otvoren pristup
Puni tekst
2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakPrekursori karcinoma materničnoga vrata
Sažetak
Babić, Damir; Macan, Marija2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
NovostPrelazak virusa iz stanice u stanicu
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
NovostPreliminarni nalazi sigurnosti mRNA cjepiva COVID-19 u trudnica
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Pregledni članakPreoperativna obrada i neurokirurško liječenje farmakorezistentnih epilepsija
Sažetak
Bašić, Silvio; Sporiš, Davor; Marković, Ivana; Šušak, Ivana; Čolak, Zrinka 2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakPreosjetljivost na jodna kontrastna sredstva
Sažetak
Ljubojević, Suzana; Lipozenčić, Jasna 2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Pregledni članakPreporuke Hrvatskoga ortopedskog društva za tromboprofilaksu u bolesnika podvrgnutih velikim ortopedskim zahvatima
Sažetak
Kolundžić, Robert; Trkulja, Vladimir2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakPreporuke o primjeni lijekova koji mijenjaju tijek bolesti i provođenju cijepljenja u osoba s multiplom sklerozom u uvjetima pandemije COVID 19
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Adamec, Ivan; Gabelić, Tereza; Barun, Barbara; Zadro, Ivana; Habek, Mario2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Supplement 1
Pregledni članakPreporuke o uzimanju lijekova koji modificiraju tijek bolesti u osoba s multiplom sklerozom u uvjetima epidemije koronavirusa
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Adamec, Ivan; Barun, Barbara; Gabelić, Tereza; Habek, Mario2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142 Supplement 2
Pregledni članakPreporuke za cijepljenje osoba s multiplom sklerozom cjepivima protiv COVID-19 infekcije
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Adamec, Ivan; Gabelić, Tereza; Barun, Barbara; Habek, Mario2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 2
Pregledni članakPreporuke za dijagnosticiranje i liječenje multiple skleroze
Sažetak
Bašić Kes, Vanja; Zavoreo, Iris; Šerić, Vesna; Vargek Solter, Vesna; Cesarik, Marijan; Hajnšek, Sanja; Bošnjak Pašić, Marija; Gabelić, Tereza; Bašić, Silvio; Soldo Butković, Silva; Lušić, Ivo; Dežmalj Grbelja, Lidija; Vladić, Ante; Bielen, Ivan; Antončić, Igor; Demarin, Vida2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakPreporuke za kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19 i Preporuke za zbrinjavanje djece s COVID-19
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 2
Sponzorirana reportažaPreporuke za odabir slabih i jakih opioida u liječenju boli
Puni tekst | PDF
Fumić Dunkić, Lidija2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
UvodnikPreporuke za praćenje nefroloških bolesnika nakon akutnog COVID-a 19 - SMJERNICE
Puni tekst
Prkačin, Ingrid; Rački, Sanjin; Barbić, Jerko; Nakić, Dario; Furić-Čunko, Vesna; Jurić, Ivana; Mihaljević, Dubravka; Durlen, Ivan; Dika, Živka; Galešić, Krešimir; Josipović, Josipa; Vujičić, Božidar; Premužić, Vedran; Kes, Petar; Jelaković, Bojan; Bašić-Jukić, Nikolina2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Pregledni članakPreporuke za pregled usne šupljine u obiteljskoj medicini – kada uputiti pacijenta doktoru dentalne medicine
Sažetak
Šutej, Ivana; Peroš, Kristina; Savić Pavičin, Ivana2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
Pregledni članakPreporuke za primjenu biološke terapije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva tijekom pandemije COVID-19
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Krznarić, Željko; Brinar, Marko; Čuković Čavka, Silvija; Turk, Nikša; Grgić, Dora; Jelaković, Mislav; Šabić, Marina; Domislović, Viktor2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142 Supplement 1
NovostPrepoznavanje rizika za karcinom jajnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
NovostPrestanak pušenja prije trudnoće spašava dječje živote
Puni tekst
2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
NovostPretili bolesnici s dijabetesom tipa 2 dodatno su imunološki opterećeni u odnosu na pretile osobe bez metaboličkih bolesti
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
NovostPretilost i depresija
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Pregledni članakPretilost i trudnoća
Sažetak
Matijević, Ratko; Pavlović, Milan2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Pregledni članakPretilost i šećerna bolest
Sažetak
Crnčević Orlić, Željka2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
NovostPretilost očeva – rizični čimbenik za pretilost potomaka
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
NovostPretjerano konzumiranje hrane uzrokovano perfekcionizmom
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostPretjerano mokrenje
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Osvrt na stručno događanjePretkongresni satelitski simpozij „New perspectives on cardiovascular risk and vascular protection“
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
NovostPretvorba zvučnih u električne signale
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Pregledni članakPreuranjeni i zakašnjeli pubertet
Sažetak
Dumić, Miroslav2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
NovostPrevalencija i prediktori potencijalno neprikladnog propisivanja lijekova odraslim osobama srednje dobi
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
NovostPrevalencija i čimbenici obitelji povezani sa suicidalnim idejama, pokušajima samoubojstva i samoozljeđivanjem kod djece od 9 do 10 godina
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
NovostPrevalencija nerupturiranih cerebralnih aneurizmi u kineskoj populaciji
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakPrevencija bolesti pankreato-bilijarnoga sustava
Sažetak
Bokun, Tomislav; Tadić, Mario; Bradić, Tihomir; Kujundžić, Milan2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Pregledni članakPrevencija i liječenje duboke venske tromboze i plućne embolije
Sažetak
Vrsalović, Mislav2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Autorski pregledPrevencija infekcija uz urinarni kateter
Sažetak
Mađarić, Vesna; Janeš-Poje, Vlatka; Vuljak, Snježana; Bujić, Nevenka; Kolarić, Gordana2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
OsvrtPrevencija kardiovaskularnih bolesti
Puni tekst
Kralj, Verica2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakPrevencija kronične venske insuficijencije
Sažetak
Marinović Kulušić, Sandra; Lipozenčić, Jasna2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Pregledni članakPrevencija moždanog udara u mlađih osoba
Sažetak
Bašić Marković, Nina; Marković, Roberta2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Autorski pregledPrevencija neplodnosti ranim otkrivanjem i liječenjem varikokele u adolescenata
Sažetak
Džepina, Marija; Posavec, Marija; Čavlek, Tonka; Karin, Željka2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
Pregledni članakPrevencija ozljeda donjih udova u trkača
Sažetak
Havaš, Juraj; Brborović, Hana2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
NovostPrevencija parodontnih bolesti uz Lumoral kemijsko-svjetlosni tretman
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
OsvrtPrevencija raka vrata maternice i drugih bolesti koje uzrokuje HPV - aktivnosti udruge „Sve za nju“ u povodu Tjedna prevencije raka vrata maternice
Puni tekst
Vukota, Ljiljana; Grce, Magdalena2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Pregledni članakPrevencija respiratornih infekcija u osoba sa šećernom bolešću
Sažetak
Matić, Tomas; Deškin, Marin; Rahelić, Dario2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1
Pregledni članakPrevencija rotavirusnih infekcija
Sažetak
Jovančević, Milivoj2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Cochrane sustavni pregledPrevencija spontanog pobačaja gestagenima u žena s ponavljajućim spontanim pobačajima nepoznate etiologije
Puni tekst
2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Osvrt na stručno događanjePreventivna kampanja „Euromelanom 2022“
Puni tekst
Buljan, Marija2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Stručni članakPrevladava li monoterapija u liječenju hipertenzije?
Sažetak
Jukić-Vojnić, Irena2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Osvrt na stručno događanjePrezentacija istraživanja „Kliničke i ekonomske prednosti suvremene radioterapije u Hrvatskoj“
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostPreživljenje nakon obostrane mastektomije kod nosioca BRCA 1 i BRCA 2 mutacije
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakPrijedlog farmakoterapijskog postupnika u liječenju PTSP-a
Sažetak
Mihanović, Mate; Zlatarević, Slađana; Restek-Petrović, Branka; Grošić, Vladimir; Kezić, Slobodanka; Molnar, Sven2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakPrijedlog nacionalne strategije pravodobnog zbrinjavanja i optimalnog održavanja darivatelja organa i tkiva u razdoblju od 2011. do 2016. godine
Sažetak
Župan, Željko2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Pregledni članakPrijedlog nizozemske ekspertne skupine za novu klasifikaciju gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Sažetak
Čarija, Antoanela2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Osvrt na stručno događanjePrijedlozi Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a za implementaciju saborske rezolucije o šećernoj bolesti
Puni tekst
Altabas, Velimir; Car, Nikica; Jandrić Balen, Marica; Kokić, Slaven; Metelko, Željko; Poljičanin, Tamara; Smirčić Duvnjak, Lea2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakPrijelomi distalnoga radijusa u djece
Sažetak
Antabak, Anko; Ćurković, Selena; Papeš, Dino; Pasini, Miram; Luetić, Tomislav2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakPrijelomi ključne kosti u djece
Sažetak
Antabak, Anko; Romić, Ivan; Papeš, Dino; Pasini, Miram; Luetić, Tomislav2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakPrijelomi lakta u dječjoj dobi
Sažetak
Bukvić, Nado; Bosak-Veršić, Ana; Tomašić, Zlatko; Nikolić, Harry; Laginja, Danijel Frane Bukvić2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakPrijelomi potkoljenice u dječjoj dobi
Sažetak
Divković, Dalibor; Ivković, Krešimir; Kiš, Izabela; Balaban, Branka2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakPrijenos hepatitisa B i C u stomatološkoj praksi
Sažetak
Brailo, Vlaho2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakPrijeoperacijska anemija: nastanak, uzrok, posljedice, dijagnostika i liječenje
Sažetak
Slipac, Josip2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Pregledni članakPrijevremena insuficijencija jajnika: Preporuke Međunarodnoga društva za menopauzu - smjernice
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Panay N; Anderson RA; Nappi RE; Vincent AJ; Vujović S; Webber L; Wolfman W2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Supplement 2
Pregledni članakPrijezastojna stanja
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Kvolik, Slavica; Škiljić, Sonja2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
OsvrtPrikaz br. 507/34 časopisa „Rad“ Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Medicinske znanosti
Puni tekst
Ćatović, Adnan2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Autorski pregledPrikaz slučaja bolesnika s bolešću hidradenitis suppurativa
Sažetak
Sjerobabski Masnec, Ines2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
NovostPrilagođavanje liječnika i pacijenta referentnim cijenama lijekova
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
RazgovorPrim. Danijel Planinc: Klinički pregled postaje zaboravljena vještina
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
RazgovorPrim. Hrvoj Minigo: Bez povećanja primanja nema zaštite digniteta liječnika
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
RazgovorPrim. Mira Fingler: Nacionalna strategija u borbi protiv boli
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorPrim. Siniša Varga, dr. med. dent.: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – trendovi u zdravstvu i novi izazovi osiguranja
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
RazgovorPrim. dr. Dragomir Petric: Aktualna pitanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
RazgovorPrim. dr. Georg Pinter: Koncept gerijatrijske skrbi u Austriji
Puni tekst
Bulajić, Maša; Bralić, Dragan2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Sponzorirani članakPrim. dr. Ines Balint: „Doktore, teško dišem, umaram se, što mi je? Pomozite, ne mogu čekati na pregled u bolnici...“
Sažetak
Rukavina, Ana2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
RazgovorPrim. dr. Vjekoslava Amerl Šakić: Praktični rad u ordinaciji obiteljske medicine
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
RazgovorPrim. dr. sc. Manja Prašek: Edukacija, fizička aktivnost i samokontrola - ključni čimbenici u liječenju šećerne bolesti
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
RazgovorPrim. dr. sc. Renato Bauman: Humana reprodukcija u OB „Sveti Duh“ - jučer, danas i sutra
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
RazgovorPrim. mr. Maja Grba-Bujević: „Donijeti Zakon o hitnoj medicini kao lex specialis“
Otvoren pristup
Puni tekst
Bulajić, Maša2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Pregledni članakPrimarna i sekundarna prevencija moždanog udara: kontrola arterijske hipertenzije
Sažetak
Kes, Petar; Jurić, Ivana; Bašić-Kes, Vanja; Demarin, Vida2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
Pregledni članakPrimarna i sekundarna prevencija nevaricealnoga krvarenja iz gornjega gastrointestinalnog trakta u bolesnika na antiagregacijskoj terapiji
Sažetak
Ličina, Milan; Brozović, Boris; Štimac, Davor2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
OsvrtPrimarna insuficijencija jajnika – genska podloga razvitka bolesti
Puni tekst
Brkić, Kornelije; Pavelić, Jasminka2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakPrimarna prevencija arterijske hipertenzije - važnost smanjenja prekomjernog unosa kuhinjske soli
Sažetak
Reiner, Željko; Kaić-Rak, Antoinette; Pećin, Ivan; Premužić, Vedran; Jelaković, Bojan2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
NovostPrimarna prevencija kardiovaskularnih bolesti mediteranskom dijetom
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakPrimarna prevencija srčanožilnih bolesti – najveći izazov suvremene kardiologije
Sažetak
Miličić, Davor; Samardžić, Jure2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
NovostPrimarna prevencija statinima jednako efikasna kod muškaraca i kod žena
Puni tekst
2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Pregledni članakPrimarni aldosteronizam - novi pogled
Sažetak
Kuzmanić, Duško; Laganović, Mario; Kos, Jelena2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Znanstveno priopćenjePrimjena analitičkih alata aplikacija YouTube, Google Photo i Google Web u predviđanju dolazaka turista u Hrvatsku s osvrtom na izazove zdravstvene sigurnosti
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Jurić, Tado2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
PodlistakPrimjena antiagregacijskih lijekova u starijoj dobi
Sažetak
Duraković, Zijad2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Cochrane sustavni pregledPrimjena antibiotika u trudnica s asimptomatskom bakteriurijom
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Cochrane sustavni pregledPrimjena beta-blokatora u osoba s dijagnosticiranim ili sa sumnjom na akutni infarktom miokarda
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Cochrane sustavni pregledPrimjena cinka peroralnim putem za liječenje proljeva u djece
Puni tekst
2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Stručni članakPrimjena drenažnih implantata u kirurškom liječenju kompliciranih glaukoma
Sažetak
Novak-Lauš, Katia; Mandić, Zdravko; Zorić-Geber, Mia; Koršić, Jadranka; Iveković, Renata; Doko-Mandić, Blanka2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
NovostPrimjena folata u sprječavanju moždanog udara
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakPrimjena hiperbarične oksigenacije u neurologiji
Sažetak
Županić, Sven; Bašić, Silvio2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Sponzorirana reportažaPrimjena hiperbarične oksigenoterapije u liječenju komplikacija šećerne bolesti i drugih kroničnih rana
Otvoren pristup
Puni tekst
Andrić, Dejan; Žiga, Sead; Jurić Banai, Sanja2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakPrimjena intense puls svjetla, indikacije i učinci
Sažetak
Gregurić, Sanja2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Cochrane sustavni pregledPrimjena kortikosteroida u liječenju sepse djece i odraslih
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Osvrt na stručno događanjePrimjena lasera u liječenju stresne urinarne inkontinencije i genitourinarnog sindroma u menopauzi
Otvoren pristup
Puni tekst
Lukić, Marica; Popek, Ivana2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Pregledni članakPrimjena lokalnih anestetika u pedodonciji
Sažetak
Verzak, Željko; Oreški, Iva; Pavlović, Ivana; Modrić, Vesna Erika; Karlović, Zoran; Brcković, Monika2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Sponzorirani članakPrimjena novih oralnih antikoagulansa u bolesnika s bubrežnom insuficijencijom
Sažetak
Počanić, Darko2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakPrimjena oktenidin-dihidroklorida u eradikaciji MRSA-kliconoštva
Sažetak
Jajić, Ines2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Pregledni članakPrimjena plazme bogate trombocitima u dermatovenerologiji
Sažetak
Paštar, Zrinjka; Marinović Kulišić, Sandra; Lipozenčić, Jasna2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Pregledni članakPrimjena smjernica za liječenje anksioznih poremećaja u obiteljskoj medicini
Sažetak
Rakić Matić, Jelena2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Sponzorirani članakPrimjena statina u kliničkoj praksi – temeljna rutina o kojoj sve znamo?
Sažetak
Sičaja, Mario2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Pregledni članakPrimjena suvremenih stakleno-ionomernih cemenata u dječjoj stomatologiji
Sažetak
Goršeta, Kristina; Negovetić Vranić, Dubravka; Glavina, Domagoj; Škrinjarić, Ilija2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakPrimjena trombocitima obogaćenog fibrina u oralnoj kirurgiji
Sažetak
Blašković, Marko; Gabrić Pandurić, Dragana; Katanec, Davor; Brozović, Juraj; Gikić, Matija; Sušić, Mato2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
Pregledni članakPrimjena ultrazvuka u dijagnostici i praćenju upalnih reumatskih bolesti
Sažetak
Pukšić, Silva; Morović-Vergles, Jadranka2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Pregledni članakPrimjena ultrazvuka u stomatologiji
Sažetak
Čimić, Samir; Kraljević Šimunković, Sonja2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
NovostPrimjene novih tehnologija u oralnoj higijeni i potreba za stomatolozima do 2040.
Puni tekst
2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
NovostPrioni promijenjenog oblika uzročnici demencije
Puni tekst
2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Sponzorirani članakPriroda pomaže zdravlju – Vivamel
Sažetak
Marinović Kulišić, Sandra2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Sponzorirana reportažaPrirodni i biljni sastojci u sredstvima za oralnu higijenu
Puni tekst
Dorić, Marija2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Stručni članakPrirođena endotelna distrofija i stražnja polimorfna distrofija rožnice
Sažetak
Petriček, Igor; Petriček, Goranka2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
NovostPrirođena skolioza
Puni tekst
2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostPrirođene bolesti aortne valvule
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Pregledni članakPrirođeni poremećaji raspoznavanja boja u svakodnevnoj liječničkoj praksi
Sažetak
Arsić, Vitomir; Petriček, Igor; Kliček, Mirna2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostPriručnik za dezinfekciju površina u dentalnoj ordinaciji
Puni tekst
2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakPristup bolesniku s depresivnim poremećajem u ordinaciji obiteljskoga liječnika
Sažetak
Popović, Branislava; Zavidić, Tina; Diminić Lisica, Ines2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakPristup liječenju urolitijaze
Sažetak
Galić, Josip; Perković, Josip2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
KolumnaPriziv savjesti – moralna dvojba
Otvoren pristup
Puni tekst
Vejić, Maja2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
NovostProMax 3D i Planmeca iRomexis – napredna aplikacija za mobilne uređaje
Puni tekst
2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Cochrane sustavni pregledProbiotici mogu biti djelotvorni za liječenje proljeva uzrokovanog antibioticima u djece
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Cochrane sustavni pregledProbiotici u prevenciji proljeva izazvanih antibioticima kod djece
Otvoren pristup
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Cochrane sustavni pregledProbiotici za indukciju remisije ulceroznog kolitisa
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Cochrane sustavni pregledProbiotici za prevenciju ili liječenje proljeva u bolesnika koji se liječe radioterapijom ili kemoterapijom
Puni tekst
2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
OsvrtProbiotici, prebiotici, simbiotici, psihobiotici i upalne bolesti crijeva
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Stručni članakProbiotičke bakterije i proizvodi u prevenciji karijesa
Sažetak
Glavina, Domagoj; Negovetić-Vranić, Dubravka; Škrinjarić, Kristina; Škrinjarić, Ilija2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Cochrane sustavni pregledProbir karcinoma pluća CT-om smanjuje broj umrlih, dok su rendgenska pretraga pluća i testiranje ispljuvka bez učinka
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
NovostProbir na skoliozu
Puni tekst
2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
KolumnaProblem nepovjerenja u medicini – primjer AstraZenece i cijepljenja protiv COVID-a 19
Otvoren pristup
Puni tekst
Vejić, Maja2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Pregledni članakProblemi i izazovi u radiološkoj dijagnostici debelih bolesnika
Sažetak
Štern-Padovan, Ranka; Šunjara, Vice2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Stručni članakProcjena brzine glomerularne filtracije i mjerenje proteinurije i albuminurije
Sažetak
Vrkić, Nada2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Pregledni članakProcjena kulture bolesnikove sigurnosti
Sažetak
Šklebar, Ivan; Šklebar, Duška2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
NovostProcjena preživljavanja djece s hepatoblastomom koja su primila kemoterapiju nakon transplantacije ili resekcije jetre
Puni tekst
2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Pregledni članakProcjena radne sposobnosti osoba s dijagnozom psihotičnog poremećaja
Sažetak
Jukić, Vlado; Štrkalj Ivezić, Slađana; Kušan Jukić, Marija2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1
Pregledni članakProcjena suicidalnog rizika kod osoba oboljelih od depresije
Sažetak
Koić, Elvira; Štrkalj-Ivezić, Slađana2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Cochrane sustavni pregledProduljeno davanje antikoagulansa za sprečavanje venske tromboze ili plućne embolije nakon zamjene kuka ili koljena
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
RazgovorProf. Aldo Pinchera: Probir na čvoriće u štitnjači ne, na hipotireozu obavezno!
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
RazgovorProf. Andreom LaCroix i dr. Kristine Ensrud: Novi selektivni modulator estrogenskih receptora u liječenju osteoporoze
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
RazgovorProf. Ante Dražančić: Pozitivan trend sniženja perinatalnog mortaliteta u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
RazgovorProf. Asim Kurjak: Obećavajuća uloga 4D ultrazvuka u praćenju neurološkog deficita fetusa
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
RazgovorProf. Boris Vucelić: Novosti u liječenju upalnih bolesti crijeva
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorProf. Božidar Ćurković: Bisfosfonati i dalje standard u liječenju osteoporoze
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
RazgovorProf. Burkhard Leeb: Upravljanje bolesti u skladu s bolesnikovim preferencijama
Puni tekst
Rukavina, Ana2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
RazgovorProf. Carlo Petrono: Nove spoznaje o djelovanju aspirina
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
RazgovorProf. Damir Babić: Novi postupnik za preinvazivne lezije vrata maternice
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
RazgovorProf. David Hosking: Novosti u liječenju metaboličkih bolesti kostiju
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorProf. Dieter Hoelzer: Novosti u liječenju akutne limfatične leukemije
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
RazgovorProf. Eliane Gluckman: Transplantacija matičnih stanica u terapiji limfoma i leukemija
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
RazgovorProf. Emil Freireich: Ključ je u nadi i spremnosti na uspjeh
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
RazgovorProf. Fausto Pinto: Sadašnjost i budućnost ehokardiografije
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
RazgovorProf. Franco Bazzoli: Visceralna pretilost povećava rizik gastroezofagealne refluksne bolesti
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
RazgovorProf. Furio Pacini: Različiti pristupi u liječenju bolesnika s rakom štitnjače
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
RazgovorProf. Graham MacGregor: Nacionalni programi smanjivanja unosa kuhinjske soli
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
RazgovorProf. Gregory Lip: Novosti u prevenciji moždanog udara kod atrijske fibrilacije
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
RazgovorProf. Izet Aganović: Novosti u internoj medicini u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorProf. Jugoslav Bagatin: Jesu li svi niskomolekularni heparini isti?
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorProf. Krzysztof Narkiewicz: Pretilost i hipertenzija
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
RazgovorProf. Lars Lundell: Kada primijeniti kirurške metode u liječenju pretilosti
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
RazgovorProf. Masafumi Fukagawa: Liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u dijalitičkih bolesnika
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2019-03-15MEDIX, God. 25 Br. 135
RazgovorProf. Ognjen Gajić: Novi algoritam za poboljšanje ishoda u hitnoj službi i jedinici intenzivnog liječenja – CERTAIN pristup
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
RazgovorProf. Paolo Zola: Novosti u liječenju karcinoma endometrija
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
RazgovorProf. Peter Malfertheiner: Algoritmi u gastroenterologiji
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorProf. Petr Dite: Uloga oksidativnog stresa i gena u nastanku kroničnog pankreatitisa
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
RazgovorProf. Radoslav Herman: Izazovi perinatalne medicine
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
RazgovorProf. Rafael Ignacio Barraquer: Najnoviji tehnološki trend u oftalmologiji – femtosecond laser
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorProf. Renata Cifkova: Usklađivanje smjernica i kliničke prakse u liječenju hipertenzije
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
RazgovorProf. Roel Willemze: Liječenje leukemija: pregled aktualnih terapijskih mogućnosti
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
RazgovorProf. Ronald Veltkamp: Novi trendovi i buduće strategije u liječenju kardiovaskularnih bolesti
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
RazgovorProf. Rupert Bauersachs: Promjena u pristupu venskoj tromboemboliji
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
RazgovorProf. Srećko Ciglar: Hormonsko nadomjesno liječenje – korist i rizici
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
RazgovorProf. Steve Schallhorn: Revolucionarna tehnologija za lasersku korekciju vida u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
RazgovorProf. Zdravko Ebling: Ulaganje u suzbijanje raka ulaganje je u budućnost društva
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
RazgovorProf. dr. Adriana Vince: Kronični virusni hepatitisi – velik javnozdravstveni problem današnjice
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorProf. dr. Nirvana Pištoljević: Prilagođavamo se djeci, a ne djeca nama
Puni tekst
Vasić-Dobrić, Irena2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
RazgovorProf. dr. Slobodan Vukičević: Vitamin D nije toksičan, s kalcijem oprezno
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
RazgovorProf. dr. Stevo Julius: Hipertenziju liječiti u prvom stadiju bolesti
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
RazgovorProf. dr. sc. Alexander J. Stratigos: XXIX. kongres Europske akademije za dermatologiju i venerologiju – pandemija COVID-19 glavni izazov u 2021. godini
Otvoren pristup
Puni tekst
Liu, Ema2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
RazgovorProf. dr. sc. Amanda Howe: Ciljevi obiteljske medicine na svjetskoj razini
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
RazgovorProf. dr. sc. Anna Stavdal: Vizija obiteljske medicine u Europi
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
RazgovorProf. dr. sc. Ante Ćorušić: Dijagnostika i terapija ginekoloških karcinoma u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
RazgovorProf. dr. sc. Ante Ćorušić: Osvrt na aktualne teme iz ginekologije u Hrvatskoj
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
RazgovorProf. dr. sc. Anthony DiMarino: Celijakija – nove terapijske mogućnosti u liječenju i možemo li vjerovati etiketama na hrani
Puni tekst
Rukavina, Ana2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
RazgovorProf. dr. sc. Antoinette Tan: Napredak u liječenju metastatskog raka dojke
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
RazgovorProf. dr. sc. Antonio Ceriello: Kako smanjiti kardiovaskularne komplikacije u oboljelih od šećerne bolesti
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
RazgovorProf. dr. sc. Athanase Benetos: Kako spriječiti i liječiti hipertenziju u starijoj životnoj dobi
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
RazgovorProf. dr. sc. Bernd Hamm: Organizacija radiologije i specijalističke radiološke izobrazbe u Njemačkoj
Puni tekst
Kralik, Marko2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
RazgovorProf. dr. sc. Biserka Bergman Marković: Dijabetes u ordinaciji obiteljske medicine
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
RazgovorProf. dr. sc. Bojan Jelaković: Aktualni pristup hipertenziji u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
RazgovorProf. dr. sc. Boris Labar: “Leukemia and Lymphoma: East and West Together”
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
RazgovorProf. dr. sc. Borut Štabuc: Pravilan pristup dijagnostici i terapiji tumora probavnog sustava
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
RazgovorProf. dr. sc. Božidar Župančić: Kirurgija u srednjoj Europi
Puni tekst
Kralj, Rok2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
RazgovorProf. dr. sc. Branimir Anić: Srednjoeuropski reumatološki kongres i XX. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva – dostupnost terapijskih mogućnosti u reumatologiji
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina, Ana2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
RazgovorProf. dr. sc. Branka Marinović: Hrvatski Referentni centar za nasljedne i stečene bulozne dermatoze – uz bok svjetskim centrima
Otvoren pristup
Puni tekst | PDF
Liu, Ema2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
RazgovorProf. dr. sc. Bruno Baršić: Aktualnosti u infektologiji i intenzivnoj medicini
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
RazgovorProf. dr. sc. Cihat Sen: Pravilni pristup prsnuću vodenjaka prije termina
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
RazgovorProf. dr. sc. Claude M. Wischik: Uloga tau proteina u nastanku Alzheimerove bolesti - je li na pomolu inovativni antidementiv?
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
RazgovorProf. dr. sc. Claude Robert Cloninger: Može li se promijeniti osobnost?
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
RazgovorProf. dr. sc. Colm O‘Moráin: Novosti u liječenju Helicobacter pylori infekcije i najčešći problemi vezani uz terapiju
Puni tekst
Rukavina, Ana2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
RazgovorProf. dr. sc. Damir Eljuga: Važnost međunarodne suradnje u prevenciji početnog raka materničnoga vrata
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
RazgovorProf. dr. sc. Damir Roje: Cijepljenje protiv COVID-a 19 u trudnoći
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
RazgovorProf. dr. sc. Davor Miličić: Liječiti bolesnika kao cjelinu, a ne samo srce
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
RazgovorProf. dr. sc. Davor Miličić: Međunarodna prepoznatljivost - conditio sine qua non vrsnoće Medicinskog fakulteta
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
RazgovorProf. dr. sc. Davor Štimac: Novi iskoraci gastroenterologije i dostupnost novih metoda liječenja gastroenteroloških bolesti
Otvoren pristup
Puni tekst
Ana Rukavina2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
RazgovorProf. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani: Kontracepcija bez kompromisa
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
RazgovorProf. dr. sc. Dinko Vitezić: Usvojiti nacionalnu politiku lijekova
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
RazgovorProf. dr. sc. Dragan Ljutić: Optimalan ishod liječenja bubrežne anemije
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
RazgovorProf. dr. sc. Dragutin Komar: Znanstveno-nastavna i stručna institucija prepoznatljiva u Europi i svijetu
Puni tekst
Bralić, Dragan2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
RazgovorProf. dr. sc. Dubravko Habek: Forenzički pristup ginekologiji i opstetriciji
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
RazgovorProf. dr. sc. Eduard Vrdoljak: Nova strategija u borbi protiv zloćudnih bolesti
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
RazgovorProf. dr. sc. Erich Saling: Prošlost i budućnost perinatalne medicine
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
RazgovorProf. dr. sc. Eugen Feist: Nove mogućnosti u liječenju reumatoidnog artritisa
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
RazgovorProf. dr. sc. Goran Tešović: Novosti o cijepljenju u Hrvatskoj
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
RazgovorProf. dr. sc. Hajime Karasuyama: Otkriven novi mehanizam nastanka sistemske anafilaksije
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
RazgovorProf. dr. sc. Hans G. Kress: Mjesto i uloga opioidnih analgetika u liječenju boli
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorProf. dr. sc. Hedvig Hricak: Integrirana dijagnostika – pretpostavka individualiziranog liječenja zloćudnih bolesti
Puni tekst
Hrabak-Paar, Maja2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
RazgovorProf. dr. sc. Heinz Rupp: Zablude i istine o omega-3 nezasićenim masnim kiselinama
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
RazgovorProf. dr. sc. Hrvoje Brkić: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu: ususret novim izazovima s novim dekanom
Puni tekst
Kopčić, Karmela 2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
RazgovorProf. dr. sc. Igor Francetić: Bioslični lijekovi - veća dostupnost biološke terapije za hrvatske pacijente
Puni tekst
Bulajić, Maša2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
RazgovorProf. dr. sc. Igor Francetić: Edukacija iz farmakoekonomike – najveći ulog za budućnost
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
RazgovorProf. dr. sc. Igor Štagljar: MaMTH tehnologijom do novih pametnih lijekova
Otvoren pristup
Puni tekst
Dorić, Anka2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
RazgovorProf. dr. sc. Ingrid Grunert: Protetika i implantologija - sadašnjost i budućnost
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
RazgovorProf. dr. sc. Ivan Đikić: Budućnost istraživanja tumora
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
RazgovorProf. dr. sc. Ivana Pavlić-Renar: Individualni pristup bolesniku s dijabetesom
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
RazgovorProf. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles: Anti-TNFα lijekovi: manje stope bolovanja i bolja radna aktivnost
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorProf. dr. sc. James Appleyard: Cilj medicine usmjerene osobi
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
RazgovorProf. dr. sc. John Spencer: Radiološka dijagnostika bolesti zdjelice u žena
Puni tekst
Ivanac, Gordana2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
RazgovorProf. dr. sc. Josip Begovac: HIV/AIDS u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorProf. dr. sc. Josip Grgurić: Svako dijete je neistraženi potencijal!
Otvoren pristup
Puni tekst
Popović, Duško2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
RazgovorProf. dr. sc. Josip Grgurić: Životno djelo – zaštita zdravlja djece u zajednici
Otvoren pristup
Puni tekst
Popović, Duško2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
RazgovorProf. dr. sc. Josip Đelmiš: Perinatalna medicina danas
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
RazgovorProf. dr. sc. Juan E. Mezzich: Medicina usmjerena osobi - osnovni principi zaboravljene doktrine
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
RazgovorProf. dr. sc. Lee Helman: Genomika i precizna medicina u liječenju karcinoma
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
RazgovorProf. dr. sc. Lukas Rob: Očuvanje fertiliteta nakon liječenja raka materničnoga vrata
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
RazgovorProf. dr. sc. Lukasz Konopka: Neuroznanost u medicini usmjerenoj čovjeku
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
RazgovorProf. dr. sc. Lutz Gissmann: Primjena i budućnost cjepiva protiv HPV-a
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
RazgovorProf. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn: Mjesto i uloga HNL-a u liječenju menopauzalnih tegoba i zaštiti kardiovaskularnog zdravlja
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
RazgovorProf. dr. sc. Martin Meuli: Suvremeni pristup prenatalnom kirurškom liječenju mijelomeningokele
Puni tekst
Kralj, Rok2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
RazgovorProf. dr. sc. Matko Marušić: Studij stomatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu – novo središte medicinske izvrsnosti
Puni tekst
Zorica, Nada; Madunić, Katarina2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorProf. dr. sc. Michael Molls: Edukacija u području radioterapijske onkologije u Njemačkoj
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
RazgovorProf. dr. sc. Michael Stark i doc. dr. sc. Dragan Belci: Implementacija carskog reza po Starku
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
RazgovorProf. dr. sc. Mijo Bergovec: Raspodjela kardiovaskularnih čimbenika rizika u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
RazgovorProf. dr. sc. Mirko Koršić: Hipogonadizam u Hrvata
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorProf. dr. sc. Miroslav Bekavac-Bešlin: Zajedno protiv raka probavnog sustava
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
RazgovorProf. dr. sc. Miroslav Ilić: Kirurgija metastatske bolesti jetre
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
RazgovorProf. dr. sc. Miroslav Samaržija: Borba s rakom pluća – jesmo li pobijedili?
Otvoren pristup
Puni tekst
Bralić, Dragan2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
RazgovorProf. dr. sc. Miroslav Samaržija: Torakalna medicina u Hrvatskoj danas
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
RazgovorProf. dr. sc. Murat Yildrim: Hrvatska može podići razinu znanja stomatologa
Puni tekst
Kopčić, Karmela2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
RazgovorProf. dr. sc. Nadan Rustemović: Kako uputiti bolesnika na gastroenterološku endoskopsku pretragu
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
RazgovorProf. dr. sc. Norman Sartorius: Stigma je često gora od same bolesti
Otvoren pristup
Puni tekst
Popović, Duško2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
RazgovorProf. dr. sc. Ognjen Kraus: Upala, hiperplazija i karcinom prostate
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorProf. dr. sc. Otto Smiseth: Nove spoznaje o dijastoličkom srčanom zatajenju
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
RazgovorProf. dr. sc. Petar Kes: Prevencija kao budućnost u rješavanju kroničnog bubrežnog zatajenja
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
RazgovorProf. dr. sc. Petra Stute: Novosti u menopauzalnoj medicini
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
RazgovorProf. dr. sc. Rajko Ostojić, ministar zdravlja Republike Hrvatske: Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020: ljudi – ključ uspjeha
Puni tekst
Popović, Duško2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
RazgovorProf. dr. sc. Raymond Vanholder: Kronična bolest bubrega u Europi
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
RazgovorProf. dr. sc. Reuven Zimlichman: Farmakološka terapija i promjena životnih navika u liječenju hipertenzije
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina, Ana2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
RazgovorProf. dr. sc. Richard Azizkhan: Edukacija drugih ono je na što sam najviše ponosan
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
RazgovorProf. dr. sc. Robbyn Sockolow: Napredak u liječenju upalnih bolesti crijeva i pristup upalnim bolestima crijeva u dječjoj populaciji
Puni tekst
Rukavina, Ana2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
RazgovorProf. dr. sc. Robert Pirker: Napredak u liječenju bolesnika s uznapredovalim nemikrocelularnim rakom pluća s EGFR mutacijama
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
RazgovorProf. dr. sc. Robert Romero: Budućnost perinatologije leži u rješavanju pet velikih opstetričkih sindroma
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
RazgovorProf. dr. sc. Roberto Rodriguez-Roisin: KOPB i nove, obnovljene GOLD smjernice
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
RazgovorProf. dr. sc. Ronald Zagoria: Radiološki intervencijski zahvati ablacije tumora bubrega
Puni tekst
Šunjara, Vice2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
RazgovorProf. dr. sc. Rudolf Likar: Kompetencije iz područja palijativne medicine u hitnoj medicini
Puni tekst
Bulajić, Maša; Bralić, Dragan2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
RazgovorProf. dr. sc. Sanjiv S. Agarwala: Nova nada za bolesnike oboljele od metastatskog melanoma
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
RazgovorProf. dr. sc. Simeon Grazio: Hrvatsko verterbrološko društvo - promicanje važnosti pravilnog pristupa bolestima i stanjima kralježnice
Puni tekst
Bralić, Dragan2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
RazgovorProf. dr. sc. Simeon Grazio: Novosti i perspektive u vertebrologiji
Puni tekst
Bralić, Dragan2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorProf. dr. sc. Simeon Grazio: Revolucija u liječenju bolesnika s najčešćim upalnim reumatskim bolestima
Puni tekst
Rukavina, Ana2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
RazgovorProf. dr. sc. Stjepko Pleština: Kako promijeniti trend pojavnosti onkoloških bolesti u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
RazgovorProf. dr. sc. Stojan Polić: Prestanak disanja u snu i njegove komplikacije
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorProf. dr. sc. Thierry Gillebert: Nove smjernice Europskog kardiološkog društva
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
RazgovorProf. dr. sc. Tomislav Baudoin: Sadašnjost i budućnost rinologije
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
RazgovorProf. dr. sc. Vanadin Seifert-Klauss: U perimenopauzi ženama trebamo pružiti znanje
Otvoren pristup
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
RazgovorProf. dr. sc. Velimir Šimunić: Osvrt na novodoneseni Zakon o medicinskoj oplodnji u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina, Lea2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
RazgovorProf. dr. sc. Vesna Kesić: Ginekološka onkologija danas i sutra
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
RazgovorProf. dr. sc. Višnja Škerk: Liječnici se pridržavaju algoritama u liječenju urinarnih infekcija
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
RazgovorProf. dr. sc. Walter Klepetko: Transplantacija pluća: iskustva hrvatsko-austrijske suradnje
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
RazgovorProf. dr. sc. Yasuhiro Kodera i prof. dr. sc. Yasayuki Seto: Uspješno liječenje karcinoma želuca
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
RazgovorProf. dr. sc. Zdravko Mandić: Oftalmologija danas
Puni tekst
Rukavina, Lea2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
RazgovorProf. dr. sc. Zoltán Kaló: Određivanje isplativosti novih lijekova
Puni tekst
Rukavina Kralj, Lea2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
RazgovorProf. dr. sc. prim. Julije Meštrović: KBC u izvanrednim okolnostima – kako uspješno prebroditi zdravstvenu krizu
Otvoren pristup
Puni tekst
Vejić, Maja2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
RazgovorProf. dr. sc. Željko Metelko: Nacionalni program ranog otkrivanja dijabetesa u Hrvatskoj
Puni tekst
Rukavina, Lea2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
RazgovorProf. dr. sc. Željko Metelko: Poboljšati statusni i moralni položaj liječnika
Otvoren pristup
Puni tekst
Popović, Duško2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Pregledni članakProfesionalizacija u medicini: počeci, temelj i iskustva o razvoju struke i specijalizacije opće/obiteljske medicine
Sažetak
Jakšić, Želimir2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
RazgovorProfesor emeritus Silvije Vuletić: Fenomenologija u javnom zdravstvu
Otvoren pristup
Puni tekst
Popović, Duško2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Cochrane sustavni pregledProfilaktička antibiotska terapija korisna je za kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)
Puni tekst
2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Cochrane sustavni pregledProfilaktička primjena antikoagulansa u bolesnika s COVID-19
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
OsvrtProgerin – novi uzrok starenja stanica
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
OsvrtProgram za očuvanje mentalnog zdravlja borbom protiv negativnih utjecaja tjeskobe i stresa
Otvoren pristup
Puni tekst | PDF
Štrkalj Ivezić, Slađana; Štimac Grbić, Danijela; Kušan Jukić, Marija2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1
Autorski pregledProgramiranje artikulatora uz pomoć elektroničkog uređaja ARCUSdigma
Sažetak
Seifert, Davor2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
NovostProgresija amiotrofične lateralne skleroze mogla bi biti usporena tjelovježbom
Puni tekst
2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
OsvrtProgresivna mišićna relaksacija
Otvoren pristup
Puni tekst | PDF
Štrkalj Ivezić, Slađana; Radić, Krešimir; Bilić, Vedran; Kušan Jukić, Marija2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1
Pregledni članakProgresivna multipla skleroza
Sažetak
Lazibat, Ines2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
OsvrtProjekt mentalnog zdravlja u BiH (2010-2023.)
Puni tekst
Hrelja Hasečić, Dženita2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Autorski pregledProjekt programa probira zaraženih hepatitisom C u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji
Sažetak
Mikolašević I.; Hrstić I.; Milić S.; Ivančić A.; Butković M.; Mozetić V.; Kandžija V.; Bressan L.; Gović-Golčić L.; Kožljan M.;, Komparić N.; Mijić A.; Stevanović T.; Delija B.; Čiča B.; Dumančić I.; Benček F.; Zović I.; Stošić M.; Vuksan I.; Medur K.; Knez L.; Georgev P.; Iljadica D.; Šimić T.; Demaria M.; Palčevski D.; Štimac D.2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
OsvrtProjekt „Djeluj sada!“ - konferencija Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba Osam mjerača UV indeksa postavljeno diljem grada
Puni tekst
Šentija Knežević, Mirela2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Osvrt na stručno događanjeProjekt „Oni koji sjede s Vukom“ Centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“
Puni tekst
Vidmar, Margareta2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
KolumnaProljeće bioetike – bioetika u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi
Otvoren pristup
Puni tekst
Jurić, Hrvoje2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
OsvrtPromjene organa i organskih sustava tijekom starenja
Puni tekst
Duraković, Zijad2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Cochrane sustavni pregledPromjene životnog stila za liječenje urinarne inkontinencije u odraslih: mršavljenje može biti korisno
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
NovostPromjenjivost osjetljivosti na bol
Puni tekst
2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
NovostPromptno uklanjanje žučnog mjehura povezano s boljim preživljavanjem i nižim troškovima
Puni tekst
2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
NovostPronađen način liječenja Huntingtonove bolesti?
Puni tekst
2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
NovostPropisivanja antibiotika za „liječenje“ dentalne boli od strane obiteljskih liječnika
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
NovostPropisivanje antibiotika za akutni bronhitis
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
OsvrtProslavljena dvadeseta godišnjica Hrvatske lige protiv reumatizma
Puni tekst
Grubišić, Frane2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
NovostProtein NUCKS – poveznica između pretilosti i dijabetesa tipa 2
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
NovostProtein Sirt1 produžuje životni vijek
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
NovostProtein okludin regulira samoobnavljanje i preživljenje progenitorskih stanica korteksa mozga
Puni tekst
2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
NovostProtein zubne cakline odgovoran za degeneraciju makule
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
NovostProteini iz hrane odgovorni za osjećaj sitosti
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
NovostProteini koji štite sinapse – nova mogućnost liječenja Alzheimerove bolesti i shizofrenije
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
NovostProteini slatkog okusa – zamjena za šećer
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
OsvrtProtektivno i rizično suočavanje sa stresom
Otvoren pristup
Puni tekst | PDF
Štrkalj Ivezić, Slađana; Jendričko, Tihana; Kušan Jukić, Marija; Britvić, Dolores; Radić, Krešimir; Martić-Biočina, Sanja; Štimac Grbić, Danijela; Mužinić Marinić, Lana2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1
Pregledni članakProteomska analiza cerebrospinalne tekućine u Alzheimerovoj bolesti
Sažetak
Babić, Mirjana; Šimić, Goran2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostProtutumorski lijek i miotonična distrofija
Puni tekst
2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
NovostProtutumorsko djelovanje bisfosfonata
Puni tekst
2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Osvrt na stručno događanjePrva Jedinica za liječenje zatajenja crijevne funkcije
Puni tekst
Vranešić-Bender, Darija2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Osvrt na stručno događanjePrva europska konferencija mladih gastroenterologa
Puni tekst
Mikolašević, Ivana2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
NovostPrva potpuna sekvenca humanoga genoma
Otvoren pristup
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Osvrt na stručno događanjePrva regionalna konferencija o Alzheimerovoj demenciji
Puni tekst
2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Pregledni članakPrva specifična profilaktička terapija za migrene
Sažetak
Bačić Baronica, Koraljka2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2
NovostPrva transgenična ovca dobivena ručnim kloniranjem rođena u Kini
Puni tekst
2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Osvrt na stručno događanjePrvi edukacijski tečaj Mediteranskog društva za zdjeličnu kirurgiju
Puni tekst
Márton, Ingrid2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Osvrt na stručno događanjePrvi kongres Hrvatskog društva za imunologiju sluznice i EAGEN poslijediplomski tečaj „Gastrointestinal mucosa: an immunological organ in health and disease“
Puni tekst
Štoos-Veić, Tajana; Bradić, Tihomir2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Osvrt na stručno događanjePrvi nacionalni kongres Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju
Otvoren pristup
Puni tekst
Bosak Veršić, Ana; Baković, Josip2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
Osvrt na stručno događanjePrvi projekt EU-a za edukaciju medicinskih sestara i njegovateljica na području palijativne skrbi
Otvoren pristup
Puni tekst
Pekez-Pavliško, Tanja2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Osvrt na stručno događanjePrvi sveučilišni udžbenik „Alzheimerova bolest i druge demencije – rano otkrivanje i zaštita zdravlja“
Puni tekst
Kolarić, Branko2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Pregledni članakPsihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj medicini
Sažetak
Braš, Marijana2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Pregledni članakPsihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj medicini
Sažetak
Braš, Marijana; Đorđević, Veljko; Marinić, Robert; Kandić-Splavski, Branka; Filipčić, Igor; Devčić, Sanja2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakPsihički poremećaji u oboljelih od multiple skleroze
Sažetak
Jendričko, Tihana; Vidović, Domagoj; Mioč, Marina2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Pregledni članakPsihobiotici – drugačiji aspekt probiotika
Sažetak
Bašić-Marković, Nina; Marković, Roberta 2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakPsihodermatologija
Sažetak
Šitum, Mirna; Vurnek Živković, Maja; Gregurek, Rudolf2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Pregledni članakPsihodinamika neverbalne komunikacije u psihoterapiji
Sažetak
Braš, Marijana; Đorđević, Veljko; Bilić, Vedran; Brajković, Lovorka; Kušević, Zorana2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
Pregledni članakPsihoedukacija u zdravstvenom sustavu
Sažetak
Ratković, Ana-Strahinja; Brajković, Lovorka; Šumić, Mladenko; Cvek, Mario2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement
Pregledni članakPsihofarmakološke kliničke smjernice (algoritam) za liječenje bipolarnog afektivnog poremećaja
Sažetak
Mimica, Ninoslav; Štrkalj Ivezić, Slađana; Folnegović Šmalc, Vera; Kušan Jukić, Marija2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1
Pregledni članakPsihofarmakološke smjernice za liječenje depresije
Sažetak
Mihaljević-Peleš, Alma; Šagud, Marina2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Pregledni članakPsihofarmakoterapija u suradnoj (liaison) psihijatriji
Sažetak
Braš, Marijana2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Pregledni članakPsihofiziološka dijagnostika poremećaja uzrokovanih stresom
Sažetak
Kozarić-Kovačić, Dragica2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Pregledni članakPsihološka potpora bolesnicima s plućnim bolestima
Sažetak
Basara Toromanović, Latinka; Jalušić Glunčić, Tajana2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Cochrane sustavni pregledPsihološke i edukacijske intervencije korisne su za sprječavanje depresije u djece i adolescenata
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
OsvrtPsihološki aspekti infekcije humanim papiloma virusom
Puni tekst
Grce, Magdalena2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Pregledni članakPsihološki aspekti liječenja djece i adolescenata s teškim opeklinama
Sažetak
Klobučar, Aleksandra; Jakušić, Nenad; Tomac, Aran; Barčot, Zoran; Hrelec Patrlj, Maša2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Pregledni članakPsihološki aspekti psorijaze i autoimunosnih bolesti i psihoterapijske intervencije
Sažetak
Gregurek, Rudolf; Barić, Dora2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Pregledni članakPsihološki i psihijatrijski aspekti bolesnika na dijalizi
Sažetak
Nemčić Moro, Iva2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Pregledni članakPsihološki čimbenici kod kardiovaskularnih bolesti
Sažetak
Bilić, Vedran2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Pregledni članakPsihoonkologija
Sažetak
Gregurek, Rudolf; Braš, Marijana2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
OsvrtPsihosocijalne metode u prevenciji i liječenju Alzheimerove bolesti
Puni tekst
Štrkalj Ivezić, Slađana; Mimica, Ninoslav2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakPsihosocijalni teret psorijaze
Sažetak
Šitum, Mirna; Tomljanović, Helena2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Pregledni članakPsihosomatski aspekti u nefrologiji
Sažetak
Bašić-Jukić, Nikolina; Furić-Čunko, Vesna; Sreter, Katherina; Bašić-Kes, Vanja; Kes, Petar2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Pregledni članakPsihoterapijski pristup u psihosomatskoj medicini
Sažetak
Gregurek, Rudolf2009-07-15MEDIX, God. 15 Br. 83
Pregledni članakPsorijatični artritis
Sažetak
Grazio, Simeon; Doko Vajdić, Ines2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Pregledni članakPsorijaza u dječjoj dobi
Sažetak
Čeović, Romana; Vlašić, Veronika; Ledić Drvar, Daniela2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
OsvrtPut prema uspješnijoj borbi s pušenjem duhana u Hrvatskoj: neiskorišteni javnozdravstveni potencijal programa za smanjenje štete
Puni tekst
Tokić, Filip2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Pregledni članakPušačka ovisnost i modificirani duhanski proizvodi
Sažetak
Rožman, Alma2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Pregledni članakPušenje i moždani udar
Sažetak
Čop-Blažić, Nevenka; Zavoreo, Iris2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
NovostRE-GEN bioaktivni adhezivni materijali koji podržavaju minimalnu invazivnost terapije
Puni tekst
2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
NovostRacemični adrenalin i inhalacijske strategije kod bronhiolitisa
Puni tekst
2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Pregledni članakRacionalan dijagnostičkointervencijski pristup pretilosti u dječjoj i adolescentskoj dobi
Sažetak
Bralić, Irena; Baleta, Jelena; Pivalica, Katija; Kragić, Ante2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Pregledni članakRacionalna dijagnostika zatajivanja srca
Sažetak
Planinc, Danijel2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Pregledni članakRacionalna farmakoterapija bolesti probavnog sustava antisekretornim lijekovima
Sažetak
Ljubičić, Neven; Baršić, Neven; Nikolić, Marko2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
RazgovorRade Vađunec: "Poliklinika Oxy – četvrt stoljeća rada i uspjeha"
Otvoren pristup
Puni tekst
Popović, Duško2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
OsvrtRadikalna prostatektomija i inkontinencija
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
OsvrtRadiofrekvencijska identifikacija – nova tehnologija u zdravstvu
Puni tekst
2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
Pregledni članakRadiologija tumora probavnog, hepatobilijarnog sustava i gušterače
Sažetak
Štern Padovan, Ranka; Sjekavica, Ivica; Hrabak Paar, Maja2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Pregledni članakRadiološka dijagnostika ciroze jetre i portalne hipertenzije
Sažetak
Štern Padovan, Ranka; Sjekavica, Ivica; Šunjara, Vice2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Pregledni članakRadiološka dijagnostika upalnih procesa u zdjelici
Sažetak
Kralik, Marko; Hrabak Paar, Maja; Štern Padovan, Ranka2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Pregledni članakRadiološka obrada bolesti dojke
Sažetak
Prutki, Maja; Štekić Novački, Ksenija; Duspara, Vlatko; Štern Padovan, Ranka2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
OsvrtRadiološke pretrage: podsjetnik za naručivanje
Puni tekst
Štern Padovan, Ranka; Šunjara, Vice2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Pregledni članakRadiološki prikazi arterija
Sažetak
Hrabak Paar, Maja; Štern Padovan, Ranka2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
Osvrt na stručno događanjeRadionica: Što je skriveno u hrvatskom zdravstvu?
Puni tekst
Džakula, Aleksandar; Sekelj-Kauzlarić, Katarina; Domokuš, Nikolina; Županić, Sven2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakRadioterapija kolorektalnog karcinoma
Sažetak
Petković, Marija; Belac-Lovasić, Ingrid2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
OsvrtRadna skupina za bolesti vanjskog dijela oka
Puni tekst
2009-11-15MEDIX, God. 15 Br. 84/85
Pregledni članakRadna terapija u službi holističke medicine
Sažetak
Šimunović, Dubravka; Škrbina, Dijana2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
OsvrtRak glave i vrata – javnozdravstveni problem o kojem se uglavnom šuti
Puni tekst
Lukšić, Ivica2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
OsvrtRak jetre – rastući javnozdravstveni problem
Puni tekst
Grgurević, Ivica2013-07-15MEDIX, God. 19 Br. 106
Osvrt na stručno događanjeRak pluća više ne mora biti smrtonosna bolest
Puni tekst
Samaržija, Miroslav2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Pregledni članakRak vrata maternice i metiliranje DNK
Sažetak
Milutin Gašperov, Nina; Grce, Magdalena2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakRak vrata maternice i metiliranje DNK
Sažetak
Milutin Gašperov, Nina; Grce, Magdalena2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakRana detekcija tumora jetre i hepatobilijarnih puteva
Sažetak
Milić, Sandra; Štimac, Davor2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Pregledni članakRana intervencija u najčešćim sustavnim upalnim reumatskim bolestima
Sažetak
Morović-Vergles, Jadranka2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
NovostRandomizirana studija protokola za liječenje ranog septičkog šoka
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
NovostRandomizirana studija usporedbe različitih tretmana u liječenju venskih varikoziteta
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Pregledni članakRani dječji karijes: suvremeni stavovi o etiologiji i prevenciji
Sažetak
Škrinjarić, Tomislav; Salaj, Mihaela2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Osvrt na stručno događanjeRanim prepoznavanjem i liječenjem do napretka u oporavku oboljelih od shizofrenije
Puni tekst
Vranješ, Ivana2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Pregledni članakRano otkrivanje i praćenje bolesnika s kroničnim nezaraznim bolestima u obiteljskoj medicini putem panela – inovacija razvijena u Hrvatskoj
Sažetak
Bergman Marković, Biserka; Kranjčević, Ksenija; Bralić Lang, Valerija2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
NovostRano otkrivanje raka
Puni tekst
2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Autorski pregledRano otkrivanje raka debelog crijeva integrirano u praksu obiteljske medicine
Sažetak
Ebling, Zdravko; Gmajnić, Rudika; Majnarić, Ljiljana; Pribić, Sanda; Marković, Ivana; Ebling, Barbara; Čupić, Nikola2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
Pregledni članakRano otkrivanje raka usne šupljine
Sažetak
Alajbeg, Ivan; Šekerija, Mario; Čukelj, Petra2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
Autorski pregledRano otkrivanje sindroma policističnih jajnika u djevojčica i adolescentica
Sažetak
Džepina, Marija; Čavlek, Tonka; Posavec, Marija2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakRano prepoznavanje i dijagnoza kronične opstruktivne plućne bolesti
Sažetak
Vukić Dugac, Andrea; Samaržija, Miroslav2014-03-15MEDIX, God. 20 Br. 109/110
Pregledni članakRano prepoznavanje i praćenje kožnih bolesti u medicini rada
Sažetak
Samardžić, Tea; Brborović, Hana2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Autorski pregledRazlike u mjerenjima tjelesne temperature različitim vrstama toplomjera (odstupanje mjerenja digitalnim toplomjerom)
Sažetak
Šolić, Krešimir; Kralik, Kristina2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
NovostRazlike u psihološkom utjecaju pandemije COVID-19 na medicinsko i nemedicinsko osoblje
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
NovostRazličit učinak polimorfizama naslijeđenih od oca ili majke
Puni tekst
2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Cochrane sustavni pregledRazličite formulacije za enteralnu prehranu kod akutnog pankreatitisa
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Pregledni članakRazumjevanje mehanizma mitralne regurgitacije u zatajivanju srca
Sažetak
Šeparović Hanževački, Jadranka; Rešković Lukšić, Vlatka; Jakšić Jurinjak, Sandra; Bulj, Nikola2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Pregledni članakRazvoj edukacijskoga modula prevencije karijesa
Sažetak
Negovetić Vranić, Dubravka; Mihanović, Dorotea; Vidaić, Ivana; Majstorović, Martina; Jurić, Hrvoje; Čuković Bagić, Ivana2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
OsvrtRazvoj umjetne inteligencije u zdravstvu i zdravstvo sutrašnjice
Puni tekst
Slade-Šilović, Ivan2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Pregledni članakRačunalni programi i programske usluge za otkrivanje plagiranja u znanosti i obrazovanju
Sažetak
Lampret, Stella; Pupovac, Vanja; Petrovečki, Mladen2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakReakcije na lijekove inducirane aspirinom i nesteroidnim protuupalnim lijekovima
Sažetak
Paštar, Zrinjka; Štajminger, Gordana; Lipozenčić, Jasna2012-12-15MEDIX, God. 18 Br. 103
KolumnaRebro
Otvoren pristup
Puni tekst
Muzur, Amir2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
NovostRecikliranje staničnih organela u uvjetima „gladovanja“ stanice
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
OsvrtRecite stop uznemirujućim mislima
Otvoren pristup
Puni tekst | PDF
Štrkalj Ivezić, Slađana; Jendričko, Tihana; Radić, Krešimir; Mužinić Marinić, Lana; Kušan Jukić, Marija2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1
Autorski pregledRedovitost tjelesne aktivnosti u populaciji studenata fizioterapije
Sažetak | PDF
Horvat, Marina; Zrinka, Pukljak Iričanin; Jakuš, Lukrecija 2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Stručni članakRegeneracija koštanog i mekog tkiva primjenom PRGF-Endoret tehnologije – prikaz slučaja
Sažetak
Matulić, Nena; Tafra, Đino; Barić, Jana; Gabrić, Dragana2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
NovostRegenerativna medicina – obnova oštećenog tkiva jetre
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
Stručni članakRegenerativna parodontna terapija primjenom Bio-Oss preparata i resorptivne membrane
Sažetak
Ivić–Kardum, Marija; Slijepčević, Ivan2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
Osvrt na stručno događanjeRegionalna konferencija „Sveobuhvatni nacionalni pristup u prevenciji i liječenju šećerne bolesti“
Puni tekst
Popović, Duško2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakRegistri za zatajivanje srca
Sažetak
Glavaš, Duška2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
NovostRegulacija aktivnosti neutrofila crijevnim mikrobiotima
Puni tekst
2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
NovostRegulacija metastaziranja stanica tumora
Puni tekst
2009-04-15MEDIX, God. 15 Br. 82
NovostRegulacija rasta kose
Puni tekst
2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
NovostRegulacija visine tijela
Puni tekst
2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Sponzorirana reportažaReguliranje arterijskog krvnog tlaka: nefarmakološke mjere
Puni tekst | PDF
Dorić, Marija2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Cochrane sustavni pregledRekonvalescentna plazma ili hiperimuni imunoglobulini u liječenju COVID-19 bolesnika
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Cochrane sustavni pregledRemdesivir u liječenju COVID-19 bolesnika
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
NovostRemdesivir za liječenje infekcije COVID-19
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Stručni članakReplantacija zuba – suvremena sredstva i postupci za prevenciju patoloških posljedica
Sažetak
Škrinjarić, Ilija; Goršeta, Kristina; Škrinjarić, Ana; Negovetić Vranić, Dubravka; Glavina, Domagoj; Majstorović, Martina2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Pregledni članakRespiratorne infekcije – najčešći uzrok nekritičnoga propisivanja antibiotika
Sažetak
Draženović, Vladimir; Barišin, Andreja2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Sponzorirana reportažaRestylane radionice – hijaluronska kiselina u estetskoj medicini
Puni tekst | PDF
2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakRetinalni vaskularni poremećaji u dječjoj i mlađoj odrasloj dobi
Sažetak
Bakula, Maja; Petriček, Igor; Barišić Kutija, Marija; Lešin Gaćina, Dina; Opačić, Dalibor2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
NovostReumatoidni artritis i kronične bolesti djece
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Pregledni članakReumatoidni artritis starije životne dobi
Sažetak
Perić, Porin; Sirovec, Domagoj; Laktašić Žerjavić, Nadica2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
NovostReverzibilni zubni cement - inovacija pomoću diodnog lasera
Puni tekst
2019-07-15MEDIX, God. 25 Br. 136/137
NovostRezistencija na antibiotike
Puni tekst
2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
NovostRezistencija na paclitaxel
Puni tekst
2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
NovostRezistencija tumora na imunoterapiju
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
NovostRezistentna hipertenzija i nadalje u fokusu prevencije
Otvoren pristup
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Pregledni članakRezistentna hipertenzija i žene
Sažetak
Kolić, Marko; Bilinovac, Lucija; Marketin, Tina; Prkačin, Ingrid2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Osvrt na stručno događanjeRezultati kampanje za rano otkrivanje raka testisa Počeši s razlogom – „Kampanja koja spašava živote“
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Sponzorirani članakRisankizumab: IL-23 inhibitor u liječenju plak psorijaze
Otvoren pristup
Sažetak | PDF
Čarija, Antoanela2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
NovostRiva Self Cure – samostvrdnjavajući stakleni ionomer
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
Sponzorirani članakRivaroksaban u kliničkoj praksi za prevenciju moždanog udara u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija
Sažetak
Knežević, Aleksandar2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Sponzorirani članakRivaroksaban – jednostavnije liječenje venskih tromboembolija i prevencija njihova ponavljanja
Sažetak
Knežević, Aleksandar2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
Sponzorirani članakRivaroksaban – povjerenje kroz kliničku praksu
Sažetak
Štambuk, Krešimir2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
NovostRizik smrti predoziranjem opioidima vezan uz previsoke propisane doze
Puni tekst
2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
Sponzorirani članakRizik za infekcije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva na terapiji biološkim lijekovima
Sažetak
Brinar, Marko2018-04-15MEDIX, God. 24 Br. 129
NovostRizik za nastanak hepatocelularnog karcinoma kod pacijenata s alkoholnom cirozom
Puni tekst
2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakRizik, prevencija i liječenje predhipertenzije
Sažetak
Miličić, Borna; Šimičević, Livija; Jelaković, Bojan2018-06-15MEDIX, God. 24 Br. 130/131
Pregledni članakRizični čimbenici osteoporoze
Sažetak
Magaš, Saša2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
NovostRotavirusno cjepivo dostupno i u Hrvatskoj
Puni tekst
2008-10-15MEDIX, God. 14 Br. 78
Cochrane sustavni pregledRutinsko brijanje spolovila žena prije porođaja je nepotrebno
Puni tekst
2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Cochrane sustavni pregledRutinsko prijeoperacijsko medicinsko ispitivanje za operaciju katarakte
Otvoren pristup
Puni tekst
2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
NovostSDF u preventivi i kurativi karijesa osjetljive populacije
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Sponzorirana reportažaSEŠMEK – radionice o osnovnim i naprednim komunikacijskim vještinama u medicini
Puni tekst | PDF
Lupi, Dinko2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakSGLT2-inhibitori, antidijabetici sa snažnom kardioprotekcijom i nefroprotekcijom
Sažetak
Pavlović, Draško; Orlić, Lidija; Gulin, Tonko2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
NovostSZO – alkohol je vodeći ubojica u svijetu
Puni tekst
2010-12-15MEDIX, God. 16 Br. 91
OsvrtSadašnje stanje i perspektive daljnjega razvoja farmakoterapije Alzheimerove bolesti
Puni tekst
Bogdanović, Nenad2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostSadrže li tradicionalni lijekovi kineske medicine štetne sastojke?
Puni tekst
2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Pregledni članakSalivarna dijagnostika virusa hepatitisa C
Sažetak
Glavina, Ana; Mravak Stipetić, Marinka2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Pregledni članakSalutogeni pristup u promicanju kardiovaskularnoga zdravlja
Sažetak
Batinica,Maja; Grgurić, Josip; Mladić Batinica, Inga2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
NovostSamouništavajući mitohondriji uzrok podložnosti razvoja amiotrofične lateralne skleroze
Puni tekst
2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
KolumnaSan
Otvoren pristup
Puni tekst
Muzur, Amir2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
OsvrtSan i memoriranje
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
NovostSapronoze
Puni tekst
2014-09-15MEDIX, God. 20 Br. 112
Pregledni članakSarkopenija i osteoporotični prijelomi u starijih bolesnika s reumatoidnim artritisom
Sažetak
Laktašić Žerjavić, Nadica; Slivar, Luka; Perić, Porin2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
NovostSastojak iz origana ubija stanice raka prostate
Puni tekst
2012-11-15MEDIX, God. 18 Br. 101/102
NovostSave Our Smiles – kampanja koja čuva osmjehe
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-09-15MEDIX, God. 26 Br. 143
Pregledni članakSavršena boja stomatološko-protetičkih nadomjestaka – realnost ili utopija?
Sažetak
Buković, Dino; Zdunić, Ena2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakSedma verzija AJCC-ove TNM-klasifikacije melanoma
Sažetak
Rudman, Franjo; Stanec, Zdenko2010-05-15MEDIX, God. 16 Br. 87/88
Pregledni članakSeksualne disfunkcije u muškarca u ordinaciji obiteljske medicine
Sažetak
Bašić-Marković, Nina; Marković, Roberta2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakSeksualni problemi u ordinaciji obiteljske medicine
Sažetak
Arbanas, Goran2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakSeksualno zdravlje u postmenopauzi: Preporuke Svjetskoga društva za menopauzu
Sažetak
Simon, JA; Davis, SR; Althof, SE; Chedraui, P; Clayton, AH; Kingsberg, SA; Nappi, RE; Parish, SJ; Wolfman, W2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakSeksualnost, hormoni i treća dob
Sažetak
Mrduljaš-Đujić, Nataša; Krnić, Mladen; Bašić-Marković, Nina; Marković, Roberta; Vuković, Ana; Rogić, Dunja2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakSekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti
Sažetak
Tomulić, Vjekoslav; Zaputović, Luka2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
NovostSenolitici i starenje
Puni tekst
2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
NovostSenzor za neinvazivno mjerenje glukoze u slini
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
NovostSeptodont preuzeo Sanofijev portfelj dentalnih proizvoda - Ultracain, Rodogyl, Birodogyl i Dontisolon
Puni tekst
2022-04-15MEDIX, God. 28 Br. 152
NovostServotome za modernu elektrokirurgiju
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Pregledni članakSestrinska paradigma i sigurnost bolesnika
Sažetak
Rimac, Brankica; Bišćan, Josipa2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Pregledni članakSestrinska skrb o bolesniku u jedinici za dijalizu
Sažetak
Jurinec, Božica2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Sponzorirani članakSevelamer hidroklorid – nove mogućnosti u liječenju hiperfosfatemije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti
Sažetak
Rački, Sanjin2008-02-15MEDIX, God. 14 Br. 74
Pregledni članakSezona gripe, vječiti izazov za zdravstveni sustav
Sažetak
Draženović, Vladimir; Barišin, Andreja2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1
Autorski pregledShizofrenija u populaciji Hrvatske
Sažetak
Folnegović Šmalc, Vera; Folnegović, Zdenko2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Sponzorirani članakSibutramin u liječenju debljine
Sažetak
Sučić, Mate2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
OsvrtSigmund Freud – Tumačenje snova
Puni tekst
Jurak, Dragan2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
NovostSigurnije propisivanje lijekova – istraživanje edukacije, informatike i financijskih poticaja
Puni tekst
2016-04-15MEDIX, God. 22 Br. 119/120
Pregledni članakSigurnost bolesnika na bubrežnom nadomjesnom liječenju
Sažetak
Knotek; Mladen2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Pregledni članakSigurnost bolesnika u zdravstvenome sustavu – prošlost, sadašnjost, budućnost
Sažetak
Rakić Matić, Jelena2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
NovostSigurnost i imunološka učinkovitost živog cjepiva protiv varičele-zostera u bolesnika koji primaju terapiju inhibitorima čimbenika tumorske nekroze
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Pregledni članakSigurnost liječenja bolesnika u sustavu mentalnog zdravlja
Sažetak
Štrkalj Ivezić, Slađana; Mužinić, Lana; Gruber, Ema2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
Sponzorirani članakSigurnost novih oralnih antikoagulansa u kliničkoj praksi
Sažetak
Bernat, Robert2013-11-15MEDIX, God. 19 Br. 107/108
Osvrt na stručno događanjeSigurnost pacijenata u praksi i obrazovanju – RANCARE radionica
Puni tekst
Bišćan, Josipa2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Osvrt na stručno događanjeSigurnost pacijenta u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
NovostSigurnost primjene niske doze edoksabana u vrlo starih bolesnika s fibrilacijom atrija
Otvoren pristup
Puni tekst
2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
Sponzorirani članakSigurnost strojne ventilacije u bolesnika u jedinicama intenzivne njege - novo razdoblje: inteligentna ventilacija
Sažetak
Čuček, Vedran; Čuček, Dragutin2010-03-15MEDIX, God. 16 Br. 86
NovostSildenafil smanjuje simptome multiple skleroze
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
Osvrt na stručno događanjeSimpozij Mediji i zdravlje 2017 – Budućnost zdravstva u Hrvatskoj
Puni tekst
Vukušić Rukavina, Tea2017-08-15MEDIX, God. 23 Br. 126
Osvrt na stručno događanjeSimpozij Mediji i zdravlje – Duh/g vremena
Puni tekst
Vukušić Rukavina, Tea; Čalušić, Barbara2016-08-15MEDIX, God. 22 Br. 121/122
Osvrt na stručno događanjeSimpozij Radne skupine za akutni koronarni sindrom Hrvatskoga kardiološkog društva u doba elementarnih nepogoda i pandemije COVID-a 19
Otvoren pristup
Puni tekst
Babić, Zdravko2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Osvrt na stručno događanjeSimpozij o hiperimunim gamaglobulinima u prevenciji i liječenju bjesnoće, hepatitisa B i tetanusa
Puni tekst
Dorić, Anka2012-04-15MEDIX, God. 18 Br. 98/99
Osvrt na stručno događanjeSimpozij o rijetkim bolestima
Puni tekst
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Osvrt na stručno događanjeSimpozij u povodu Svjetskog dana hepatitisa – „NOhep... Eliminacija virusa naš je sljedeći najveći uspjeh!“
Puni tekst
Vince, Adriana2016-11-15MEDIX, God. 22 Br. 123
Osvrt na stručno događanjeSimpozij u povodu Svjetskog dana kralježnice - „Ozljede kralježnice u sportu“
Puni tekst
Balen, Diana2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
Osvrt na stručno događanjeSimpozij u povodu Svjetskog dana kralježnice „Biološki i medicinski aspekti degenerativnih promjena intervertebralnog diska“
Puni tekst
Grubišić, Frane2019-11-15MEDIX, God. 25 Br. 138
Osvrt na stručno događanjeSimpozij u povodu Svjetskog dana kralježnice „Deformacije kralježnice djece i odraslih“
Puni tekst
Brnić, Vedran2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Osvrt na stručno događanjeSimpozij u povodu Svjetskog dana kralježnice „Osteoporoza kralježnice“
Puni tekst
Brnić, Vedran; Grazio, Simeon2020-11-15MEDIX, God. 26 Br. 144/145
OsvrtSimpozij u povodu Svjetskog dana prevencije dekubitusa
Otvoren pristup
Puni tekst
Vranješ, Ivana2019-12-15MEDIX, God. 25 Br. 139/140
OsvrtSimpozij „Aktualne teme iz područja virusnih hepatitisa“
Otvoren pristup
Puni tekst
Vince, Adriana, prof. dr. sc. dr. med.2015-11-15MEDIX, God. 21 Br. 118
Osvrt na stručno događanjeSimpozij „Debela djeca – debeli odrasli“ i Obesity Management Task Force tečaj
Puni tekst
Troskot, Marija2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
Osvrt na stručno događanjeSimpozij „Ehokardiografija u suvremenoj kardiologiji – povodom 40. obljetnice prvog ultrazvuka srca u Rijeci“
Puni tekst
Zaputović, Luka2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Osvrt na stručno događanjeSimpozij „Mediji i zdravlje 2018: Zdravstveni sustav i rizici zdravlja“
Puni tekst
Vukušić Rukavina, Tea2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Osvrt na stručno događanjeSimpozij „Novosti u nefrologiji i dijalizi“
Puni tekst
Tomić, Monika; Pavlović, Draško2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Osvrt na stručno događanjeSimpozij „Prehrana i hidracija u palijativnoj skrbi bolesnika“
Puni tekst
Vučevac, Vlasta2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Osvrt na stručno događanjeSimpozij „Sakroilijakalni zglobovi“
Puni tekst
Kovačević, Petra2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132
Osvrt na stručno događanjeSimpozij „Stenoza spinalnog kanala lumbalne regije“
Puni tekst
Brnić, Vedran2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
Osvrt na stručno događanjeSimpozij „Uloga HPV testa u prevenciji i dijagnostici HPV udruženih karcinoma“
Puni tekst
Vraneš, Jasmina2018-12-15MEDIX, God. 24 Br. 133/134
Osvrt na stručno događanjeSimpozij „Vitamin D“
Puni tekst
Pavlović, Draško2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Osvrt na stručno događanjeSimpoziji i kongresi Hrvatskog društva za hipertenziju u 2021. godini
Puni tekst
Jelaković, Ana2021-12-15MEDIX, God. 27 Br. 150/151
Pregledni članakSimptomatska terapija multiple skleroze
Sažetak
Kiđemet-Piskač, Spomenka2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Pregledni članakSimptomi donjega mokraćnoga sustava: zanemareni indikator ukupnoga zdravlja
Sažetak
Lesac Brizić, Ana; Mozetič, Vladimir2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
NovostSimptomi nakon cijepljenja protiv COVID-a 19 u bolesnika s trajnim simptomima nakon akutne COVID-19 infekcije
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Pregledni članakSimultano presađivanje bubrega i gušterače
Sažetak
Knotek, Mladen; Sabljar Matovinović, Mirjana; Škegro, Dinko2011-04-15MEDIX, God. 17 Br. 92/93
NovostSindrom 5q–
Puni tekst
2008-12-15MEDIX, God. 14 Br. 79
NovostSindrom Gorlin
Puni tekst
2014-12-15MEDIX, God. 20 Br. 113/114
OsvrtSindrom bialelne deficijencije gena za popravak DNA
Puni tekst
Pavelić, Jasminka2015-04-15MEDIX, God. 21 Br. 115/116
NovostSindrom fragilnog kromosoma X
Puni tekst
2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
Pregledni članakSindrom iritabilnoga crijeva i probiotici
Sažetak
Benjak Horvat, Indira; Hauser, Goran2020-07-15MEDIX, God. 26 Br. 142
Pregledni članakSindrom iritabilnoga crijeva i trudnoća
Sažetak
Baumgartner, Petra; Brozović, Boris; Hauser, Goran2018-11-15MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1
Pregledni članakSindrom izgaranja na radnome mjestu
Sažetak
Ljubotina, Aleksandar; Fišić Jurković, Martina; Podvez, Maja2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
Autorski pregledSindrom izgaranja u medicinskih sestara koje rade na „COVID-19“ bolničkim odjelima
Sažetak
Kalauz, Sonja; Ljubas, Ana; Gazić, Mario2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
NovostSindrom kronične boli
Puni tekst
2014-06-15MEDIX, God. 20 Br. 111
Pregledni članakSindrom opstruktivne apneje u snu i kardiovaskularni rizik
Sažetak
Jug, Juraj2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Pregledni članakSindrom policističnih jajnika (PCOS)
Sažetak
Pavičić Baldani, Dinka 2013-05-15MEDIX, God. 19 Br. 104/105
Pregledni članakSindrom suhoga oka u bolesnika s kroničnom bolešću presatka protiv primatelja (cGvHD)
Sažetak
Arsić, Vitomir; Petriček, Igor; Jukić, Tomislav; Kliček Višnjić, Mirna; Stastny, Sonja; Fratrić, Dora2017-04-15MEDIX, God. 23 Br. 124/125
NovostSirona predstavila CEREC 4.0
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostSistematska analiza smrtnosti djece: rezultati WHO-a i UNICEF-a za 2010. godinu
Puni tekst
2012-07-15MEDIX, God. 18 Br. 100
Pregledni članakSistemska ili topikalna primjena fluorida?
Sažetak
Rošin-Grget, Kata; Peroš, Kristina; Šutej, Ivana2010-11-10MEDIX, God. 16 Br. 89/90
Cochrane sustavni pregledSistemska primjena kortikosteroida u liječenju bolesti COVID-19
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-10-15MEDIX, God. 27 Br. 149
Stručni članakSkraćeni zubni luk i mogućnosti zbrinjavanja
Sažetak
Baučić Božić, Maja; Čelebić, Asja; Baučić, Ivo; Petričević, Nikola2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
NovostSkupine stanica tumora obavija membrana – može li se upotrijebiti za sprečavanje metastaziranja?
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Pregledni članakSlabosti svjetski poznatih besplatnih e-mail servisa – analiza i preporuke
Sažetak
Šolić, Krešimir; Horvat, Ivan2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
NovostSlatki napici povećavaju rizik razvoja bolesti srca
Puni tekst
2015-07-15MEDIX, God. 21 Br. 117
Cochrane sustavni pregledSlikovne pretrage u postavljanju dijagnoze COVID-19
Otvoren pristup
Puni tekst
2021-04-15MEDIX, God. 27 Br. 147/148
Pregledni članakSlina – dijagnostički medij za rano otkrivanje bolesti
Sažetak
Andabak Rogulj, Ana; Bakale Hodak, Iva; Mravak-Stipetić, Marinka2011-10-15MEDIX, God. 17 Br. 96
NovostSloboda pokreta – Midwest RDH
Puni tekst
2011-12-15MEDIX, God. 17 Br. 97
NovostSmanjeni osjet njuha prediktor Parkinsonove bolesti
Puni tekst
2008-04-15MEDIX, God. 14 Br. 75/76
Sponzorirani članakSmanjenje smrtnosti u bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti
Sažetak
Jakopović, Marko; Samaržija, Miroslav2008-05-15MEDIX, God. 14 Br. 77
NovostSmanjivanjem prekomjerne tjelesne težine snižava se rizik od carskog reza i preeklampsije
Puni tekst
2017-11-15MEDIX, God. 23 Br. 127/128
NovostSmanjuje li uklanjanje adenoida učestalost infekcije gornjih dišnih putova?
Puni tekst
2011-08-15MEDIX, God. 17 Br. 94/95
NovostSmartbrane kolagen membrana - mali format za više indikacija
Puni tekst
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
NovostSmile Line instrumenti Compo-Vibes, Micro-Vibes2 i Clamp forceps 8800
Puni tekst
2020-12-15MEDIX, God. 26 Br. 146
NovostSmileMate - virtualne dentalne konzultacije
Puni tekst
2020-04-15MEDIX, God. 26 Br. 141
Pregledni članakSmjernice Europske federacije neuroloških društava (EFNS) za farmakološko liječenje neuropatske boli
Sažetak
Fingler, Mira2009-02-15MEDIX, God. 15 Br. 80/81
Pregledni članakSmjernice Hrvatskoga društva za hiperbaričnu medicinu HLZ-a o provođenju hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) tijekom mjera za koronavirusne bolesti (COVID-19)
Sažetak
Andrić, Dejan; Huljev, Dubravko; Jurić Banai, Sanja; Banić, Marko;