Trajna medicinska izobrazba

U suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, u svakom izdanju Medixa, u sklopu teme broja pripremljen je test znanja od 70 pitanja, namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika. Točne odgovore potrebno je označiti u tablici uvezanog umetka zaokruživanjem odgovarajućeg slova (a-d) samo jednog od ponuđenih odgovora za svako od 70 pitanja. 

Pozitivno riješene testove (najmanje 60% točnih odgovora) HLK boduje sa 7 bodova. Članovi Hrvatske liječničke komore riješene testove šalju na adresu: Hrvatska liječnička komora, Tuškanova 37, 10000 Zagreb kako je navedeno na preklopnom obrascu u časopisu.


Osim Hrvatske liječničke komore pozitivno riješene testove znanja u Medixu boduje s 5 bodova i Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Pretplatnici iz Kantona Sarajevo, ispunjen test mogu poslati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo, Sprečanska 5/III Lamela C, Malta, 71000 Sarajevo.

Informacije o pretplati na Medix u Bosni i Hercegovini možete dobiti na tel: +387 61 161 393 ili e-poštom: medoptic@medoptic.ba


 
Odgovore na pitanja možete poslati isključivo na originalnom obrascu za rješavanje testa iz tiskanog izdanja časopisa.
 
Rok za predaju testa iz Medixa br. 153/154 je 31. ožujka 2023. godine.