Pretraživanje


Metabolički sindrom i kardiovaskularne bolesti

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Perinatalna asfiksija

MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Prekursori karcinoma materničnoga vrata

MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Kronična bubrežna bolest

MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Hipertenzija i metabolički sindrom

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Sindrom policističnih jajnika (PCOS)

MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Obiteljska medicina u Hrvatskoj

MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Puni tekst

Biološki lijekovi u liječenju vulgarne psorijaze

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Uloga lijekova u laserskom liječenju u dermatologiji

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Suvremeni aspekti liječenja infektivnih dermatoza

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Preuranjeni i zakašnjeli pubertet

MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013 Sažetak

Uloga lokalnih inhibitora kalcineurina u dermatologiji

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Dermatološka kirurgija i lijekovi

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Preosjetljivost na jodna kontrastna sredstva

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak

Pemfigus uzrokovan lijekovima

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Dijabetes u sklopu metaboličkog sindroma

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Mehanizam djelovanja antidepresiva

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Nuspojave antidepresiva

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Kognitivno-bihevioralna terapija depresije

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Blagi spoznajni poremećaj

MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Vaskularni kognitivni poremećaji

MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Bolesti ovisnosti i demencija

MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Forenzično značenje demencije

MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Sažetak

Klasični Hodgkinov limfom: temeljni principi dijagnostike i liječenja

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Dijagnostika i liječenje ne-Hodgkinovih limfoma

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Hemodijaliza

MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Peritonejska dijaliza

MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Transplantacija bubrega

MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak
MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Sažetak

Kronična limfocitna leukemija

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Kronična mijeloična leukemija

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Maligni limfomi u djece

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Novosti u dijagnostici i liječenju leukemija u djece

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Potporno liječenje bolesnika s hematološkim neoplazmama

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Trombofilija i trudnoća

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Novosti u proizvodnji krvnih pripravaka

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Sustavni nadzor transfuzijskoga liječenja – hemovigilancija

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Sažetak

Liječenje hiperglikemije u metaboličkom sindromu

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Metabolički sindrom i dislipidemija

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Metabolički sindrom i debljina

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak

Prehrana bolesnika s metaboličkim sindromom

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Suvremeno liječenje sindroma prostatitisa

MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Bolesti povezane s humanim papiloma virusom

MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak

Prevencija infekcija uz urinarni kateter

MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Sažetak

Darivanje i presađivanje organa – „Hrvatski model“

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Kirurški aspekti transplantacije srca

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Kirurški aspekti transplantacije jetre

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

EuroTransplantacija jetre pri infekciji virusom hepatitisa B

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Simultano presađivanje bubrega i gušterače

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Važnost imunogenetike u transplantaciji organa

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Lamelarna keratoplastika – ponovno otkrivanje

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Minimalno invazivni zahvati u urologiji

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Andrologija u urologiji

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Liječenje benigne hiperplazije prostate

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Infekcije urotrakta

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Transplantacija bubrega

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Inkontinencija u muškaraca

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Inkontinencija mokraće u žena

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Pristup liječenju urolitijaze

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Tumorski biljezi u urologiji

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Hitna stanja u urologiji

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Puni tekst

Mogućnosti primarne i sekundarne prevencije karcinoma želuca

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Onkološki pristup u bolesnika s karcinomom želuca

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Suvremene smjernice u kirurškom liječenju karcinoma želuca

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Karcinom gušterače – je li rana dijagnoza moguća?

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Kirurški pristup karcinomu gušterače

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Onkološki pristup tumorima gušterače

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Rana detekcija tumora jetre i hepatobilijarnih puteva

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Kirurško liječenje tumora jetre i hepatobilijarnih puteva

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Onkološki pristup tumorima jetre i hepatobilijarnih puteva

MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak
MEDIX, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Puni tekst

Posttraumatski stresni poremećaj

MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

PTSP kod djece i adolescenata

MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 10.11.2010 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Puni tekst
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Klinički put za moždani udar

MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Puni tekst
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Mjere za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi

MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Procjena kulture bolesnikove sigurnosti

MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Sestrinska paradigma i sigurnost bolesnika

MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Primarni aldosteronizam - novi pogled

MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Arterijska hipertenzija u bolesnika na hemodijalizi

MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Hipertenzija u djece i adolescenata

MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Beta-blokatori – prednosti novih nad starim

MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Arterijska hipertenzija u obiteljskoj medicini

MEDIX, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010 Sažetak

Ciroza jetre

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Portalna hipertenzija

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Ascites

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Spontani bakterijski peritonitis

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Hepatalna encefalopatija

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Hepatorenalni sindrom

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Hepatopulmonalni sindrom

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Hipersplenizam i koagulopatija

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Klinička prehrana kod ciroze jetre

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Hepatocelularni karcinom

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Povijest psihosomatske medicine i suvremene klasifikacije

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Suvremene koncepcije o etiologiji psihosomatskih bolesti

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihološki čimbenici kod kardiovaskularnih bolesti

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihodermatologija

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Debljina - patofiziologija, etiologija i liječenje

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihoonkologija

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Kronična bol – psihološki aspekti i psihofarmakoterapija

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihosomatski aspekti u nefrologiji

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Sažetak

Uloga liaison psihijatra u liječenju neuroloških bolesnika

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihoterapijski pristup u psihosomatskoj medicini

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihofarmakoterapija u suradnoj (liaison) psihijatriji

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Balintove grupe

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Psihijatrijsko/psihološki aspekti u palijativnoj medicini

MEDIX, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009 Puni tekst
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011 Puni tekst

Arterijska hipertenzija u obiteljskoj medicini

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Puni tekst
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak
MEDIX, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010 Sažetak

Fibromuskularna displazija

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Puni tekst

Hipertenzivna kriza

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Epidemiologija multiple skleroze

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Ciljana terapija karcinoma pluća

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Liječenje astme

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Teška astma u djece

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Dugotrajna terapija kisikom

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Opstruktivna apneja u spavanju

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Izvanbolničke pneumonije

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Tuberkuloza u doba biološke terapije

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Transplantacija pluća

MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014 Sažetak

Klinička slika multiple skleroze

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Dijagnostika multiple skleroze

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Epilepsija u žena

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Vaskularna demencija

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak

Kognitivna neurorehabilitacija

MEDIX, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Klinička slika zatajivanja srca

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Racionalna dijagnostika zatajivanja srca

MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014 Sažetak

Novosti u liječenju opeklina u djece

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Amputacijske i devaskularizacijske ozljede udova u djece

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Ozljede šake u dječjoj dobi

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Prijelomi distalnoga radijusa u djece

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Prijelomi lakta u dječjoj dobi

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Prijelomi ključne kosti u djece

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Prijelomi potkoljenice u dječjoj dobi

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Porođajne ozljede

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak

Fizičko zlostavljanje djeteta

MEDIX, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Prevencija bolesti pankreato-bilijarnoga sustava

MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015 Sažetak

Diferencijalna dijagnostika angioedema

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Novosti u liječenju uričnog artritisa

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Novosti u liječenju osteoartritisa

MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak
MEDIX, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Puni tekst
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Genska osnova kronične bubrežne bolesti

MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Anemija u kroničnoj bubrežnoj bolesti

MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Kako napraviti probir za kroničnu bubrežnu bolest

MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Puni tekst

Suvremeni korektivni zahvati u dermatologiji

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Kronološko starenje kože i photoaging

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak
MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Komplikacije korektivnih zahvata

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Primjena plazme bogate trombocitima u dermatovenerologiji

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Mjesto dermatokirurgije u korektivnoj medicini

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Primjena intense puls svjetla, indikacije i učinci

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Liposomi u korektivnoj dermatologiji

MEDIX, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015 Sažetak

Epidemiologija kolorektalnog karcinoma

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Molekularna genetika karcinoma debelog crijeva

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Endoskopska terapija kolorektalnog karcinoma

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Kirurško liječenje karcinoma kolona i rektuma

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Radioterapija kolorektalnog karcinoma

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Kemoterapija kolorektalnog karcinoma

MEDIX, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Sažetak

Nove spoznaje o moždanom udaru

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Epidemiologija cerebrovaskularnih bolesti

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Novi pristup klasifikaciji moždanog udara

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Algoritam zbrinjavanja bolesnika s TIA-om

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Nove smjernice u prevenciji moždanog udara

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Dislipidemije i cerebrovaskularne bolesti

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Pušenje i moždani udar

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak

Moždani udar u osoba mlađe životne dobi

MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Oblici i način liječenja mukopolisaharidoza (MPS)

MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Autosomno dominantna hiperkolesterolemija

MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Fabryeva bolest u odrasloj dobi

MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak

Suho oko i računalo

MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Laserska refrakcijska kirurgija – LASIK

MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Melanom oka – dijagnostika i liječenje

MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Moderni pristup operaciji katarakte

MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak

Keratoplastika danas

MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Pretilost i šećerna bolest

MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Arterijska hipertenzija i šećerna bolest

MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Makrovaskularne komplikacije šećerne bolesti

MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Dijabetička nefropatija

MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Neurološke komplikacije u šećernoj bolesti

MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Inzulinske pumpe i kontinuirano mjerenje glukoze

MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak

Izračun prehrane u terapiji šećerne bolesti

MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak
MEDIX, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009 Sažetak
MEDIX God. 19 Br. 106 Suplement Datum objave: 15.07.2013 Sažetak

Tumori jednjaka

MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Tumori želuca

MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Tumori gušterače

MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Tumori tankog i debelog crijeva

MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Tumori žučnih vodova, Vaterove papile i žučnog mjehura

MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Tumori jetre

MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Gastroenteropankreatični neuroendokrini tumori

MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak

Gastrointestinalni stromalni tumori (GIST)

MEDIX, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Puni tekst
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Arterijska hipertenzija i fibrilacija atrija

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Puni tekst
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Fibrilacija atrija i novi antikoagulansi

MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016 Sažetak

Osnovni pojmovi o palijativnoj medicini i palijativnoj skrbi

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Multidisciplinarni tim u palijativnoj skrbi

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Liječenje boli u palijativnoj medicini

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Palijativna skrb u pedijatriji

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Palijativna skrb o neurološkim bolesnicima

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Umjetnost u palijativnoj skrbi

MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Puni tekst

Anemija kronične bolesti

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak

Liječenje kroničnoga hepatitisa C

MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Ultrazvučna dijagnostika periferne arterijske bolesti u bolesnika zaraženih HIV-om

MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Puni tekst
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak

Osnovni pojmovi o komunikaciji u medicini

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak

Inkontinencija mokraće u muškaraca

MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017 Puni tekst
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Puni tekst
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Puni tekst

Depresija i menopauza

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Hormonska kontracepcija u perimenopauzi

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Novosti u liječenju osteoporoze u postmenopauzi

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak

Uloga i promjene mikrobiote u postmenopauzi

MEDIX, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Debljina i hipertenzija

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Puni tekst
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak

Praćenje bolesnika s karcinomom pluća

MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 Sažetak
MEDIX, God. 23 Br. 127/128 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2017 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Puni tekst
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Rizik, prevencija i liječenje predhipertenzije

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Predhipertenzija u djece i adolescenata

MEDIX, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Puni tekst
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Puni tekst
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Bolesti jetre povezane s trudnoćom

MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Preegzistentne kronične bolesti jetre i trudnoća

MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Virusni hepatitisi (B i C) i trudnoća

MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Upalne bolesti crijeva i trudnoća

MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Sindrom iritabilnoga crijeva i trudnoća

MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Tumori probavnoga sustava i trudnoća

MEDIX, God. 24 Br. 132 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2018 Sažetak

Nova klasifikacija migrene

MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Utjecaj nekih vitamina i minerala na arterijsku hipertenziju

MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Arterijska hipertenzija, tjelesno vježbanje i sport

MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Arterijska hipertenzija i šećerna bolest – partneri u seksualnome životu

MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Stres i psihosomatske bolesti u obiteljskoj medicini

MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Puni tekst
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak
MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2018 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Puni tekst
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Prijezastojna stanja

MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Smjernice za opstruktivne plućne bolesti

MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Puni tekst

Autoimunosne hemolitičke anemije

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Hemoglobinopatije

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Utjecaj anemije na kvalitetu života

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Megaloblastična anemija

MEDIX, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 15 Br. 82 Suplement Datum objave: 15.04.2009 Puni tekst
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1 Datum objave: 15.05.2008 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Komunikacija liječnika i bolesnika

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Komunikacija u pedijatriji

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Komunikacija s osobama treće životne dobi

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Komunikacija s osobom oboljelom od demencije

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Komunikacija s duševnim bolesnikom

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Komunikacija u hitnoj medicini

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Psihoedukacija u zdravstvenom sustavu

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Komunikacija u grupi

MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak
MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 Sažetak

Uvodnik

Datum objave: Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Puni tekst
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Bubrežna bolest u žena

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Autoimunosne bolesti u žena

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Transplantacija bubrega i trudnoća

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Rezistentna hipertenzija i žene

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Menopauza i kronična bubrežna bolest

MEDIX, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 25 Br. 138 Supplement 1 Datum objave: 15.11.2019 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Puni tekst
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Sažetak

Anderson-Fabryjeva bolest u odraslih

MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Sažetak
MEDIX, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Puni tekst
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Dislipidemije – izazovi i novosti u liječenju

MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Novosti u intervencijskoj kardiologiji

MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Izazovi u dijagnostici i praćenju bolesnika s astmom

MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Puni tekst
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Seksualnost, hormoni i treća dob

MEDIX, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Metabolizam vitamina D – što je novo?

MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Laboratorijske metode mjerenja vitamina D – quo vadit?

MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Puni tekst
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 2 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Progresivna multipla skleroza

MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Simptomatska terapija multiple skleroze

MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Multipla skleroza i trudnoća

MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Multipla skleroza u djece

MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Cijepljenje i multipla skleroza

MEDIX, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 142 Supplement 1 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 142 Supplement 2 Datum objave: 15.07.2020 Sažetak

Što je to psorijatična bolest?

MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Biološka terapija u liječenju bolesnika sa psorijazom

MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Psorijatični artritis

MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Nove smjernice u liječenju psorijaze

MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Psorijaza u dječjoj dobi

MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Psihosocijalni teret psorijaze

MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 Puni tekst
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak

Kreativna vizualizacija

MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 141 Supplement 1 Datum objave: 15.04.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Hiperbarična oksigenacija i COVID-19

MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020 Puni tekst
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Supplement 2 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 144/145 Supplement 3 Datum objave: 15.11.2020 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Puni tekst

Liječnik obiteljske medicine u sustavu zaštite mentalnoga zdravlja

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Mentalno zdravlje u zajednici, uloga obiteljskoga liječnika

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Depresija kao komorbidna bolest

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Primjena smjernica za liječenje anksioznih poremećaja u obiteljskoj medicini

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Alzheimerova bolest – čimbenici rizika, dijagnoza i liječenje

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Seksualni problemi u ordinaciji obiteljske medicine

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Seksualne disfunkcije u muškarca u ordinaciji obiteljske medicine

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Zdrava prehrana i tjelesna aktivnost u zaštiti mentalnoga zdravlja

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Psihobiotici – drugačiji aspekt probiotika

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak
MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Sindrom izgaranja na radnome mjestu

MEDIX, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Puni tekst

Sezona gripe, vječiti izazov za zdravstveni sustav

MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Cijepljenje zdravstvenih djelatnika protiv gripe: pravo ili obveza

MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Cijepljenje zdravstvenih djelatnika protiv gripe: pravo ili obveza

MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Cijepljenjem trudnica protiv gripe, štitimo trudnice i dojenčad

MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Zašto djecu cijepiti protiv gripe?

MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Gripa u osoba starije životne dobi

MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Prevencija respiratornih infekcija u osoba sa šećernom bolešću

MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Cijepljenje protiv gripe u ljekarnama

MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Puni tekst
MEDIX, God. 26 Br. 146 Supplement 2 Datum objave: 15.12.2020 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Reumatoidni artritis starije životne dobi

MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Spondiloartritis kasnoga početka

MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 27 Br. 147/148 Supplement Datum objave: 15.04.2021 Puni tekst

Uvodnik

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Puni tekst

Imunosne značajke upale tipa 2

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak

Kronični rinosinusitis

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak

Nosni polipi i kronični rinosinusitis

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak

Eozinofilni ezofagitis

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak

Astma tipa 2

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak

Teško liječiva astma i teška astma

MEDIX, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Puni tekst
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Moderan pristup liječenju fibrilacije atrija

MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Genetika kardiomiopatija u kliničkoj praksi

MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak
MEDIX, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 Sažetak

Vitamin D u prevenciji i liječenju zloćudnih bolesti

MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Vitamin D u imunologiji

MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Metaboličke bolesti kosti i vitamin D

MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Analozi vitamina D u kroničnoj bubrežnoj bolesti

MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Vitamin D i kardiovaskularne bolesti

MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak

Vitamin D u kroničnoj bubrežnoj bolesti

MEDIX, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Radiološke slikovne metode i crijevna upala

MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Crijevna sluznica i COVID-19

MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak
MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Sažetak

Uvodnik

MEDIX, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022 Puni tekst