English abstract: Click here.

Nove spoznaje o moždanom udaru

Posljednjih godina otkrivene su brojne novosti na području moždanog udara koje su značajno promijenile pristup bolesnicima s moždanim udarom. Došlo je do novih spoznaja u genetici, dijagnostici, zbrinjavanju i liječenju bolesnika, primarnoj i sekundarnoj prevenciji, te u vaskularnoj demenciji. Moždani udar hitno je medicinsko stanje koje zahtijeva hitan transport i urgentno zbrinjavanje u najbližoj adekvatno opremljenoj ustanovi. Hitno zbrinjavanje potrebno je i kod bolesnika s tranzitornim ishemijskim atakama (TIA) kako bi se spriječio nastanak moždanog udara

Ključne riječi:
vaskularna demencija; dijagnostika; genetika; tranzitorna ishemijska ataka; prevencija i kontrola; moždani udar; terapija


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 79