Nove spoznaje u prevenciji, dijagnostici i liječenju moždanog udara

Gošća urednica:

prof. dr. sc. Vida Demarin
Predsjednica Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara,
Klinika za neurologiju, KB "Sestre milosrdnice", Zagreb


 


Cijena tiskanog izdanja: 4.65€ (35,04kn)


Podlistak

Podlistak

Posebnosti primjene lijekova u starijoj dobi – 3. dio

Zijad Duraković

Tema broja

Uvodnik

Uvodnik

Vida Demarin [Otvoreni pristup] [PDF]

Pregledni članak

Nove spoznaje o moždanom udaru

Vida Demarin [Sažetak]

Pregledni članak

Epidemiologija cerebrovaskularnih bolesti

Vlasta Hrabak-Žerjavić, Verica Kralj [Sažetak]

Pregledni članak

Novi pristup klasifikaciji moždanog udara

Dragutin Kadojić [Sažetak]

Pregledni članak

Algoritam zbrinjavanja bolesnika s TIA-om

Ivo Lušić [Sažetak]

Pregledni članak

Suvremene metode radiološke dijagnostike moždanog udara

Goran Pavliša, Ranka Štern-Padovan [Sažetak]

Pregledni članak

Značaj neurosonoloških metoda u dijagnostici i terapiji cerebrovaskularnih bolesti

Arijana Lovrenčić-Huzjan [Sažetak]

Pregledni članak

Telemedicina u trijaži bolesnika s moždanim udarom

Tomislav Breitenfeld [Sažetak]

Pregledni članak

Nove smjernice u prevenciji moždanog udara

Vida Demarin, Vlasta Vuković, Zlatko Trkanjec [Sažetak]

Pregledni članak

Dislipidemije i cerebrovaskularne bolesti

Željko Reiner [Sažetak]

Pregledni članak

Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara: kontrola arterijske hipertenzije

Petar Kes, Ivana Jurić, Vanja Bašić-Kes, Vida Demarin [Sažetak]

Pregledni članak

Algoritam dijagnostike i liječenja bolesnika s moždanim udarom

Vesna Vargek Solter [Sažetak]

Pregledni članak

Pušenje i moždani udar

Nevenka Čop-Blažić, Iris Zavoreo [Sažetak]

Pregledni članak

Moždani udar u osoba mlađe životne dobi

Vanja Bašić Kes, Vida Demarin [Sažetak]

Pregledni članak

Neurološke komplikacije Anderson-Fabryjeve bolesti

Vida Demarin, Vanja Bašić Kes [Sažetak]

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Nove spoznaje u prevenciji, dijagnostici i liječenju moždanog udara

[Sažetak] [PDF]

Pregledni stručni članci

Pregledni članak

Liječenje erektilne disfunkcije inhibitorima fosfodiesteraze 5 kod kardiovaskularnih bolesnika

Darko Počanić [Sažetak]

Pregledni članak

Suvremene spoznaje u prevenciji raka vrata maternice

Magdalena Grce, Goran Grubišić [Sažetak]

Pregledni članak

Gubitak tvrdih zubnih tkiva uzrokovan oralnim parafunkcijama

Ivona Bago, Adnan Ćatović, Vesna Fugošić [Sažetak]

Pregledni članak

Suvremeni pristup prevenciji udruženih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti

Željko Reiner [Sažetak]

Autorski pregled

Suicidalnost duševnih bolesnika

Vera Folnegović Šmalc [Sažetak]

Stručni članak

Invazivna pneumokokna bolest u djece – mogućnost prevencije cijepljenjem

Goran Tešović [Sažetak]

Stručni članak

Tjelesna aktivnost i zdravlje studenata

Romana Caput-Jogunica, Tonka Čavlek, Sanj Ćurković, Marija Džepina [Sažetak]

Razgovori

Razgovor

Prof. dr. Stevo Julius: Hipertenziju liječiti u prvom stadiju bolesti

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Tomislav Mihaljević: Dometi kardijalne kirurgije

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Agis D. Tsouros: Učiniti izbor zdravog života lakim izborom

Lea Rukavina

Razgovor

Dr. Zvonimir Šostar: Zdravlje u Zagrebu

Lea Rukavina

Kolumne

Kolumna

VII. bioetički skup u Lošinju

Jasminka Pavelić [Otvoreni pristup]

Novosti

Novost

Eradikacijom H. pylori spriječiti nastanak metaboličkog sindroma

[Sažetak]

Novost

Kontrola tlaka smanjuje smrtnost od moždanog udara

[Sažetak]

Novost

Gestacijski dijabetes u majki povećava rizik metaboličkih poremećaja u djece

[Sažetak]

Novost

Nova kombinacija antihipertenzivne terapije

[Sažetak]

Novost

Djelovanje glukokortikoida na polipe nosa

[Sažetak]

Novost

Neurofibromatoza

[Sažetak]

Novost

Dugovječnost i mutacije gena

[Sažetak]

Novost

Sindrom 5q–

[Sažetak]

Novost

Lentiviralna transdukcija matičnih stanica

[Sažetak]

Novost

Promjenjivost osjetljivosti na bol

[Sažetak]

Novost

Genska podloga epilepsije

[Sažetak]