MEDIX, God. 24 Br. 129
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Hidradenitis supurativa - suvremeni pristup dijagnostici i liječenju

Gošće urednice:
prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos, dr. med.,
Klinika za dermatovenerologiju, KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Ines Brajac, dr. med.,
Klinika za dermatovenerologiju, KBC Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

prof. prim. dr. sc. Neira Puizina-Ivić, dr. med.,
Klinika za kožne i spolne bolesti, KBC Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Zrinka Bukvić Mokos, Ines Brajac, Neira Puizina-Ivić 
Puni tekst | PDF

Patogeneza i komorbiditeti bolesti hidradenitis suppurativa
Zrinka Bukvić Mokos 
Sažetak

Epidemiologija i klinička slika bolesnika s gnojnim hidradenitisom (hidradenitis suppurativa)
Ines Brajac 
Sažetak

Suvremeni pristup liječenju bolesti hidradenitis suppurativa
Otvoren pristup

Neira Puizina-Ivić 
Sažetak | PDF

Kvaliteta života osoba koje boluju od gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Željana Bolanča, Nika Franceschi, Ivana Lovrić, Ina Novak 
Sažetak

Prikaz slučaja bolesnika s bolešću hidradenitis suppurativa
Ines Sjerobabski Masnec 
Sažetak

„Jači od HS-a“ – nacionalna kampanja podizanja svijesti o bolesti hidradenitis suppurativa
Zlatica Jukić 
Sažetak

Dijagnoza i procjena težine kliničke slike gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Melita Vukšić Polić 
Sažetak

Kirurški pristup liječenju gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Krešimir Martić, Rado Žic, Srećko Budi 
Sažetak

Prijedlog nizozemske ekspertne skupine za novu klasifikaciju gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Antoanela Čarija 
Sažetak

Smjernice za dijagnostiku i liječenje gnojnog hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Otvoren pristup

Ines Brajac, Neira Puizina Ivić, Zrinka Bukvić Mokos, Željana Bolanča, Melita Vukšić Polić, Rado Žic, Krešimir Martić, Davor Mijatović, Srećko Budi 
Sažetak | PDF

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Hidradenitis suppurativa – suvremeni pristup dijagnostici i liječenju
Otvoren pristup

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Hidradenitis suppurativa – suvremeni pristup dijagnostici i liječenju“.

Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja, uz upis bodova u elektroničkom obliku.

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 31. svibnja 2018. godine.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Neurologija

Multipla skleroza: uloga pojedinih subpopulacija limfocita u imunopatogenezi bolesti i terapijske mogućnosti
Barbara Barun 
Sažetak

Pedijatrija

Javnozdravstveni aspekti probira razvojnoga poremećaja kuka
Irena Bralić, Ozren Vrdoljak, Vesna Vukelić, Javor Vrdoljak, Katja Kragić 
Sažetak

Pedijatrija

Ultrazvučni pregled kukova: dijagnostička metoda izbora u probiru razvojnoga poremećaja kuka
Ozren Vrdoljak, Irena Bralić, Mislav Šimić, Javor Vrdoljak 
Sažetak

Oftalmologija

Kada i zašto dijete treba posjetiti oftalmologa?
Barbara Dawidowsky, Neda Striber, Diana Franceschi 
Sažetak

Gastroenterologija

Rizik za infekcije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva na terapiji biološkim lijekovima
Marko Brinar 
Sažetak

Medicinska informatika

GDPR u zdravstvenim ustanovama – što napraviti?
Velibor Božić 
Sažetak

Razgovori

Socijalna i preventivna pedijatrija

Prof. dr. sc. Josip Grgurić: Životno djelo – zaštita zdravlja djece u zajednici
Otvoren pristup

Duško Popović 
Puni tekst

Medicinska informatika

Enzo Blonk, dipl. oec.: Digitalna revolucija današnjice - RFID (radiofrekvencijska identifikacija)
Otvoren pristup

Maša Bulajić 
Puni tekst

Farmakovigilancija

Katarina Gvozdanović, dipl. inž. med. biokem.: Mjere minimizacije rizika za lijekove – važan čimbenik kvalitete liječenja i sigurnosti bolesnika
Maša Bulajić 

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Osvrti

Javno zdravstvo

Dječje filmsko i videostvaralaštvo u funkciji javnoga zdravstva
Duško Popović 
Puni tekst

Pedijatrija

Tečajevi I. kategorije „Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi“
Otvoren pristup

Irena Bralić 
Puni tekst

Medicinska informatika

Radiofrekvencijska identifikacija – nova tehnologija u zdravstvu
 
Puni tekst

Medicinska informatika

Dan D i EU uredba za zaštitu osobnih podataka 2016/679
Otvoren pristup

Dražen Pomper, Sara Pomper 
Puni tekst

Molekularna medicina

Hidradenitis suppurativa – genetski uzrokovana bolest?
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Put prema uspješnijoj borbi s pušenjem duhana u Hrvatskoj: neiskorišteni javnozdravstveni potencijal programa za smanjenje štete
Filip Tokić 
Puni tekst

Kolumne

Mali leksikon povijesti medicine

Testis
Otvoren pristup

Amir Muzur 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti