MEDIX, God. 18 Br. 101/102
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Alzheimerova bolest i druge demencije 

Gost urednik:
prof. dr. sc. Ninoslav Mimica
Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju, Klinika za psihijatriju Vrapče, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Ninoslav Mimica 
Puni tekst | PDF

Alzheimerova bolest – epidemiologija, dijagnosticiranje i standardno farmakološko liječenje
Ninoslav Mimica, Paola Presečki 
Sažetak

Funkcijske metode oslikavanja mozga (neuroimaging) u dijagnostici demencija
Vesna Medved, Ratimir Petrović 
Sažetak

Proteomska analiza cerebrospinalne tekućine u Alzheimerovoj bolesti
Mirjana Babić, Goran Šimić 
Sažetak

Bihevioralni i psihički simptomi demencije (BPSD)
Igor Filipčić 
Sažetak

Blagi spoznajni poremećaj
Nataša Klepac 
Sažetak

Demencije s početkom u mlađoj životnoj dobi
Marina Boban 
Sažetak

Vaskularni kognitivni poremećaji
Vida Demarin, Zlatko Trkanjec 
Sažetak

Bolesti ovisnosti i demencija
Danijel Buljan, Natalija Šitum, Ana Kovak-Mufić 
Sažetak

Forenzično značenje demencije
Lana Mužinić 
Sažetak

Lijekovi za liječenje Alzheimerove bolesti – farmakoekonomski aspekti i smjernice
Dinko Vitezić, Ninoslav Mimica 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Alzheimerova bolest i druge demencije
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Alzheimerova bolest i druge demencije“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja. 

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 28. veljače 2013. godine

 
PDF

Pregledni stručni članci

Kardiologija

IX. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem
Davor Miličić 

Nutricionizam

Utjecaj crijevne mikrobiote na razvoj i funkciju imuniteta
Stig Bengmark 
Sažetak

Radiologija

Uloga magnetske rezonancije u dijagnostici demencija
Zidanić Martina, David Ozretić, Ranka Štern-Padovan 
Sažetak

Kardiologija

Novi oralni antikoagulansi i ishemijski moždani udar kod atrijske fibrilacije – nove smjernice Europskog kardiološkog društva
Robert Bernat 
Sažetak

Neurologija

Palijativna skrb o osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti
Marijana Braš, Veljko Đorđević, Lovorka Brajković 
Sažetak

Neurologija

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest – od osnivanja do punopravnog članstva u međunarodnim krovnim asocijacijama
Ninoslav Mimica, Zdravko Pecotić, Goran Šimić, Mira Dajčić, Nevenka Mimica, Morana Trešćec-Ivičić, Paola Presečki, Nataša Klepac, B 
Sažetak

Obiteljska medicina

Nove smjernice kardiovaskularne prevencije u kliničkoj praksi (Europsko kardiološko društvo, verzija 2012.) – kratki pregled za liječnike obiteljske medicine
Davorka Vrdoljak 
Sažetak

Endokrinologija

Tjelovježba i prehrana dijabetičkih bolesnika
Saša Magaš 
Sažetak

Dermatovenerologija

Uloga suvremenih suportivnih obloga u liječenju venskih ulceracija
Sandra Marinović Kulišić 
Sažetak

Pedijatrija

Tuberkuloza u djece – suvremene spoznaje
Neda Aberle 
Sažetak

Stomatologija

Povezanost oralnog i općeg zdravlja
Danica Vidović Juras, Vanja Vučićević Boras 
Sažetak

Stomatologija

Forenzična dentalna medicina
Hrvoje Brkić 
Sažetak

Razgovori

Javno zdravstvo

Prof. dr. sc. Rajko Ostojić, ministar zdravlja Republike Hrvatske: Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020: ljudi – ključ uspjeha
Duško Popović 
Puni tekst

Neurologija / Javno zdravstvo

Marc Wortmann: Alzheimerova bolest – javnozdravstveni prioritet 21. stoljeća
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Svjetski dan Alzheimerove bolesti

Guillermo Nagore: Oprostite, koji je put za Jeruzalem?
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Pulmologija

Prof. dr. sc. Miroslav Samaržija: Torakalna medicina u Hrvatskoj danas
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Pulmologija

Doc. dr. sc. Marko Jakopović: Mijenja li se prognoza karcinoma pluća?
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Pulmologija

Dr. Jean-Michel Arnal: Neinvazivna mehanička ventilacija u liječenju KOPB-a
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Pulmologija

Prof. dr. sc. Walter Klepetko: Transplantacija pluća: iskustva hrvatsko-austrijske suradnje
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Interna medicina

Prof. dr. sc. Ivana Pavlić-Renar: Individualni pristup bolesniku s dijabetesom
Lea Rukavina Kralj 
Puni tekst

Osvrti

Fiziologija

„Što ostaje za nama?“
Matko Marušić 
Puni tekst

Molekularna medicina

Nobelova nagrada za medicinu 2012. godine
Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Farmakoekonomika

I. bosansko-hercegovački i II. jadranski kongres farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja
Dinko Vitezić, Faris Gavrankapetanović, Viktorija Erdeljić 
Puni tekst

Stomatologija

50 godina Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Marin Vodanović 
Puni tekst

Farmacija

Svečano obilježeno 130 godina studija farmacije
Duško Popović 
Puni tekst

Nutricionizam

Stručno-znanstveni skup „inPharma probiotici 2012“
Darija Vranešić Bender 
Puni tekst

Farmakoterapija

Sadašnje stanje i perspektive daljnjega razvoja farmakoterapije Alzheimerove bolesti
Nenad Bogdanović 
Puni tekst

Nutricionizam

Nutritivna potpora pri demenciji – osvrt na Hrvatske smjernice za kliničku prehranu osoba starije dobi
Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender 
Puni tekst

Kolumne

Pozitivna psihologija

Je li svejedno čemu u životu stremimo?
Majda Rijavec 
Puni tekst

Mali leksikon povijesti medicine

Boginje
Amir Muzur 
Puni tekst

Medicinska informatika

Objedinjeni sustav naručivanja pacijenata
Dražen Pomper 
Puni tekst

Stručna događanja

Recenzije

Sponzorirane reportaže

Novosti