MEDIX, God. 28 Br. 152  •  Pregledni članak  •  Oftalmologija HR ENG

Dijabetički makularni edemDiabetic macular edema

Martina Tomić

Dijabetes je jedan od vodećih svjetskih javnozdravstvenih problema. Dijabetički makularni edem (DME) glavni je uzrok sljepoće u osoba oboljelih od dijabetesa. Idealna metabolička regulacija bolesti primarni je cilj liječenja i osnovni način sprječavanja i zaustavljanja progresije DME-a. Iako je laserska fotokoagulacija nekoć smatrana standardnim načinom liječenja DME-a, bolji ishod moguće je postići primjenom intravitrealne (IVT) anti-VEGF i kortikosteroidne terapije. Suvremeni pristup liječenju DME-a ovisi o vidnoj oštrini i smještaju/veličini makularnog zadebljanja utvrđenog optičkom koherentnom tomografijom, a aktualne smjernice preporučuju liječenje IVT-om kao prvi izbor liječenja za bolesnike sa središnjim DME-om i umjerenim padom vidne oštrine, dok bolesnike s nesredišnjim DME-om i blagim padom vidne oštrine treba liječiti modificiranom ETDRS-laserskom fotokoagulacijom i brižno pratiti. Kirurški zahvat vitrektomija izbor je liječenja bolesnika s trakcijski izazvanim DME-om

Ključne riječi:
dijabetički makularni edem; dijagnostika; liječenje; čimbenici rizika; šećerna bolest

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 28 Br. 152

Diabetes is one of the leading public health problems worldwide. Diabetic macular edema (DME) is the leading cause of vision loss in patients with diabetes. Ideal metabolic regulation of diabetes is the primary goal of treatment and the principal method of preventing and stopping the progression of DME. Although laser photocoagulation (FKG) has previously been the standard treatment of DME, better outcomes can be achieved with intravitreal (IVT) anti-VEGF and corticosteroid therapy. The current approach to the treatment of DME depends on visual acuity and location/extent of macular thickening based on the optical coherence tomography scans, and present guidelines recommend IVT treatment as the treatment of choice for patients with center-involving DME and moderate visual impairment. Patients with no center-involving DME and mild visual impairment should be treated with modified ETDRS laser FKG and closely observed. Vitrectomy is the treatment of choice for patients with traction-inducedof DME.

Key words:
diabetes mellitus; diabetic macular edema; diagnostics; risk factors; treatment