Znanstveno-stručni simpozij Hrvatske udruge ugovornih ordinacija i Hrvatskog društva za primarnu zdravstvenu zaštitu HLZ-a

Glavne teme skupa bile su devastacija djelatnosti primarne zdravstvene zaštite i provođenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je na snazi od 1. siječnja 2019. Organizatori skupa željeli su zainteresiranima iz primarne zdravstvene zaštite dati priliku za informiranje o njihovim pravima, kao i akcijama koje je HUUGO odradio i koje planira odraditi u cilju zaštite digniteta struke i pacijenata. Kroz brojna predavanja nazočnima su objašnjene njihove obveze i predočeni problemi rada u ambulantama


 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 26 Br. 143