MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija / Obiteljska medicina HR ENG

Živjeti zdravo u ordinaciji – promicanje zdravlja u svakodnevnomu radu liječnikaHealthy Living in the primary health care – health promotion in the physicians’ daily work

Sanja Musić Milanović, Dinka Nakić, Ljiljana Muslić, Slaven Krtalić, Maja Lang Morović, Anja Đurić

Promicanje zdravlja usmjereno je na sve ljude da bi što dulje očuvali zdravlje i odgodili bolest te zahtijeva kontinuirano zagovaranje i poticanje ljudi na usvajanje zdravih stilova života. S druge strane, debljina je problem koji zahtijeva dugotrajno liječenje, usmjerivanje i podršku, a prvi korak u prevenciji toga problema upravo je usvajanje zdravih stilova života. Ordinacija liječnika obiteljske ili opće medicine upravo je zato važno mjesto. Suradnjom liječnika obiteljske ili opće medicine i stručnjaka iz područja promicanja zdravlja iz zavoda za javno zdravstvo, moguće je dodatno doprinijeti usvajanju zdravih stilova života i prevenciji debljine u svih građana. U tu svrhu materijali nastali u okviru projekta Živjeti zdravo mogu poslužiti kao dobar alat u svakodnevnomu radu liječnika da bi mogao učinkovitije i lakše educirati svoje pacijente, pratiti njihov individualni napredak te im pružiti podršku u ostvarivanju konačnoga cilja, boljega zdravlja.

Ključne riječi:
debljina; javno zdravstvo; primarna zdravstvena zaštita; promicanje zdravlja; zdravi stilovi života

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Health promotion is aimed at all people in order to preserve their health and to postpone the onset of the disease for as long as possible. It requires continuous advocating and supporting people to adopt healthy lifestyle. On the other hand, obesity is a problem that requires a long-term treatment, guidance and support, and the first step in its prevention is the adoption of healthy lifestyle. Therefore, the family medicine physician’s office is important. The cooperation between the family medicine and health promotion experts from the institutes of public health enables for further contribution to the adoption of healthy lifestyles and the prevention of obesity in all citizens. For this purpose, the materials created within Healthy Living can serve as a good tool in the daily work of physicians so that they can more effectively and easily educate their patients, monitor their individual progress and provide them with support in achieving better health as the ultimate goal.

Key words:
health promotion; healthy lifestyle; obesitys; primary health care; public health