Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030. FUTUR Z

FUTUR Z platforma postala je prepoznatljiva kao mjesto koje potiče suradnju te komunikaciju zdravstvene administracije sa svim dionicima zdravstvenog sustava. Tako su se i na posljednjem skupu okupili predstavnici Ministarstva, Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore fizioterapeuta, Saborskog odbora za zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ravnatelji zdravstvenih ustanova i udruga u zdravstvu, kao i liječnici primarne zaštite, bolnički liječnici, predstavnici farmaceutskih kompanija, IT sektora u zdravstvu te udruga bolesnika i medija. U sklopu kongresa održan je i Dan dentalne medicine.


 

U Opatiji je od 10. do 12. studenoga 2017. u kongresnom centru hotela Royal održan skup „Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030. FUTUR Z“ u organizaciji Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog liječničkog zbora. Partneri skupa bili su Hrvatska udruga bolničkih liječnika, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine i Hrvatsko farmaceutsko društvo. Kongres je održan u suradnji s Hrvatskim društvom mladih liječnika, Hrvatskom udrugom koncesionara primarne zdravstvene zaštite, Hrvatskim društvom obiteljskih doktora i Hrvatskim nacionalnim savjetom sestrinstva.

Mjesto suradnje i komunikacije

Pokrovitelji su bili predsjednica Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska liječnička komora, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Inovativna farmaceutska inicijativa (iF!), Hrvatska udruga poslodavaca u zdravstvu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora fizioterapeuta, Američka gospodarska komora u Hrvatskoj i Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. U proteklih nekoliko godina FUTUR Z platforma postala je prepoznatljiva je kao mjesto koje potiče suradnju među liječnicima te mjesto komunikacije zdravstvene administracije sa svim dionicima zdravstvenog sustava.

 

Na kongresu su se okupili predstavnici vodećih zdravstvenih ustanova, kao i liječnici primarne zdravstvene zaštite, bolnički liječnici, predstavnici farmaceutskih kompanija, IT sektora u zdravstvu te predstavnici udruga bolesnika i medija

Na kongresu su se okupili predstavnici Ministarstva zdravstva, Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore fizioterapeuta, Saborskog odbora za zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ravnatelji zdravstvenih ustanova u RH i udruga u zdravstvu, kao i liječnici primarne zdravstvene zaštite, bolnički liječnici, predstavnici farmaceutskih kompanija, IT sektora u zdravstvu te predstavnici udruga bolesnika i medija u RH.

Kongres je uvodnim obraćanjem otvorio ministar zdravstva RH prof. dr. sc. Milan Kujundžić, koji je nakon toga u razgovoru s moderatoricom govorio o stanju u zdravstvu. U dinamičan razgovor uključili su se i sudionici kongresa. Prisutne je pozdravio i ministar zdravlja Crne Gore Kenan Hrapović.

Brojne teme i okrugli stolovi

Uvodno predavanje održao je predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. sc. Trpimir Goluža. Kongres je nakon toga nastavljen u formi tematskih cjelina i okruglih stolova. Teme su bile sljedeće: Suradnja PZZ-a i bolnica za bolju zdravstvenu zaštitu – možemo bolje!, Ishodi liječenja i registri bolesnika = kvaliteta i ušteda u zdravstvu, Pametno e-zdravstvo, Privatno vs javno zdravstvo, Zdravstvo i mediji, Perspektiva i položaj liječnika u Hrvatskoj, Postoji li „lijek“ za hrvatsko zdravstvo, te Pravni aspekti liječničke profesije.

Nakon rasprave i razmjena mišljenja kao zaključak kongresa predstavljena je Deklaracija hrvatskog liječništva za održivi javni zdravstveni sustav Republike Hrvatske. Dokument je to koji analizira postojeće stanje u hrvatskom liječništvu, detektira probleme, nudi rješenja, upozorava na potrebu zaštite digniteta liječničke profesije, promišlja strategiju razvoja liječništva i pokazuje snagu i zajedništvo hrvatskog liječničkog korpusa. Potpisnici Deklaracije su Hrvatsko društvo za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog liječničkog zbora (HDPEZE), Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), Hrvatsko društvo mladih liječnika Hrvatskog liječničkog zbora (HDML), Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite (HUKPZZ), Hrvatsko društvo obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora (HDOD), Hrvatsko stomatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora (HSD) i Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu Hrvatskog liječničkog zbora. Dokument je predstavljen na tiskovnoj konferenciji u HLZ-u 16. studenoga 2017. i proslijeđen HLK-u, HKDM-u i Ministarstvu zdravstva.

Deklaracija hrvatskog liječništva za održivi javni zdravstveni sustav RH predstavljena je na tiskovnoj konferenciji u HLZ-u u Zagrebu

U sklopu kongresa održan je i Dan dentalne medicine u suradnji s Hrvatskom komorom dentalne medicine i Dan sestrinstva i fizioterapije održan uz pokroviteljstvo Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske komore fizioterapeuta.

 

Deklaracija hrvatskog liječništva za održivi javni zdravstveni sustav RH

Posljednjih nekoliko godina svjedočimo sve lošijem položaju liječnika i liječničke struke u Republici Hrvatskoj, na svim razinama zdravstvenog sustava. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, zdravstveni je sustav napustilo više od 500 liječnika, a još ih je više od 1200 prikupilo dokumentaciju za odlazak iz Republike Hrvatske. Prve na udaru masovnog odlaska liječnika u inozemstvo u potrazi za boljim sutra nalaze se prvenstveno manje razvijene sredine, no ni veći gradovi nisu izuzeti od tog problema, a liječnici, doktori dentalne medicine i ostali zdravstveni djelatnici postaju sve umorniji od konstantne borbe za pacijente, bolje uvjete rada i svoja prava. U zajedničkoj borbi za održiv javni zdravstveni sustav i boljitak zdravstvenog sustava u svim segmentima predlažemo sljedeće:
1. Suradnju primarne zdravstvene zaštite i bolnica, bez koje nema organiziranog i funkcionalnog zdravstvenog sustava. Stvoriti sustav u kojem primarna zdravstvena zaštita zbrinjava 80% zdravstvene problematike stanovništva s ciljem rasterećenja bolnica kako bi one brže i kvalitetnije mogle zbrinuti složeniju patologiju.
2. Definiranje jasnih prava i obveza osiguranika te donošenje stručnih smjernica.
3. Donošenje zakona o plaćama doktora i drugih zdravstvenih djelatnika po uzoru na Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika kojim će se definirati radna prava i obveze zdravstvenih djelatnika te vremensko-kadrovski normativi.
4. Izmjene Kaznenog zakona Republike Hrvatske na način da se napad na zdravstvenog djelatnika tretira kao napad na službenu osobu po službenoj dužnosti te donošenje paketa osiguranja kao zaštitu od osobne odgovornosti i liječničke pogreške ili medicinske komplikacije.
5. Omogućiti svim doktorima koji to žele, a zadovoljavaju uvjete, obavljanje djelatnosti u privatnoj praksi.
6. Stvaranje jedinstvenoga informacijskog zdravstvenog sustava u svrhu bolje preglednosti i operativnosti, brže komunikacije između PZZ-a i bolnica.
7. Kontinuirano ulaganje u opremu za rad i stručno usavršavanje.
8. Promijeniti način financiranja u bolničkom sustavu Republike Hrvatske u kojem sustav limita neće služiti za neplaćanje izvršene zdravstvene usluge.
9. Cjelovito zakonsko rješenje specijalističkog usavršavanja. Stvaranje Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja mora pratiti i osnivanje Nacionalnog fonda specijalističkog usavršavanja za isplatu plaća i jasno definiranih troškova specijalizacije te financiranje svih programa i kompetencija propisanih planom i programom specijalističkog i užeg specijalističkog usavršavanja; uvjeti trebaju biti ujednačeni za sve specijalizante.
10. Provođenje mjera kojima bi se motiviralo liječnike na ostanak u Republici Hrvatskoj, posebno u sredinama s niskim indeksom razvijenosti, ruralnim, planinskim i otočnim prostorima.
11. Dugoročno planirati kadrove u zdravstvu na nacionalnoj razini – povećanje upisnih kvota na medicinske i stomatološke fakultete, koje će pratiti jasno i realno financiranje Ministarstva znanosti i obrazovanja.
12. Poticati pacijente na preuzimanje odgovornosti za zdravlje, uz jačanje zdravstvene prosvjećenosti i preventivnih akcija i programa u medicini i dentalnoj medicini.

Nacionalni konsenzus oko održivosti javnog zdravstvenog sustava nužan je radi ustavnih odredbi koje svakom građaninu jamče pravo na zdravstvenu zaštitu, bez obzira na dob, spol, nacionalnu ili vjersku pripadnost te socioekonomsku i geografsku raspodijeljenost. Kamen temeljac održivosti javnog zdravstvenog sustava jesu zdravstveni djelatnici, posebno liječnici, i doktori dentalne medicine, na temelju čije požrtvovnosti zadnjih nekoliko godina javni zdravstveni sustav opstaje. Motiviranje liječnika na ostanak u Republici Hrvatskoj isključivo kao metoda opstojnosti javnog zdravstvenog sustava i pružanja ustavnih prava na zdravstvenu zaštitu građana mora rezultirati proglašavanjem doktora strukom od posebnoga nacionalnog interesa.

Opatija, 12. studenoga 2017.


Potpisnici Deklaracije

• Hrvatsko društvo za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog liječničkog zbora (HDPEZE), Željko Rotim, predsjednik
• Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), Vikica Krolo, predsjednica
• Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), Ada Barić Grgurević, predsjednica
• Hrvatsko društvo mladih liječnika Hrvatskog liječničkog zbora (HDML), Jakov Ivković, predsjednik
• Hrvatsko društvo obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora (HDOD), Dragan Soldo, predsjednik
• Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite (HUKPZZ), Josipa Rodić, predsjednica
• Hrvatsko stomatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora (HSD), Hrvoje Juric, predsjednik
• Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu Hrvatskog liječničkog zbora, Leonardo Bukmir, dopredsjednik
 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 23 Br. 127/128