Zaštita hondrocita od mehaničkog oštećenja

Hondrociti hrskavice zglobova izloženi su snažnim mehaničkim pritiscima što može uzrokovati nepopravljiva oštećenja. Na koji način hondrociti „osjećaju“ mehanički stres još uvijek nije poznato. Mogući način opisali su Lee i sur. (PNAS, doi:10.1073/pnas.1414298111).

Autori su utvrdili postojanje mehanosenzornih kanala, PIEZO1 i PIEZO 2, propusnih za ione kalcija koji se nalaze na hondrocitima. Nakon deformacije hondrocita upotrebom atomic force mikroskopa, autori su zamijetili povećan utok iona kalcija u stanice, temeljem čega su zaključili da su ti kanali djelomice uključeni u mehanotransdukciju. Štoviše, niske koncentracije otrovnog peptida (GsMTx4) dobivenog iz pauka tarantula pokazao je zaštitno djelovanje na hondrocite – blokirao je PIEZO receptore čime je inhibirao štetno povećanje koncentracije kalcija u hondrocitima.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 119/120