XI. kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju s međunarodnim sudjelovanjem

Od 24. do 27. listopada 2019. Hrvatsko društvo za internističku onkologiju u Šibeniku je održalo 11. kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Kao i proteklih godina, kongres je organiziran u suradnji sa Sekcijom za onkološku farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Hrvatsko društvo za internističku onkologiju jedno je od stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora, sada već s višegodišnjom tradicijom, i punopravan je član Europskog društva za medicinsku onkologiju (engl. European Society for Medical Oncology, ESMO).

 

O Nacionalnom planu protiv raka: što donosi i kako ga implementirati, govorio je prof. Stjepko Pleština, predsjednik Hrvatskog društva za internističku onkologiju i predsjednik organizacijskog odbora Kongresa

Svrha kongresa bila je prikazati novosti koje mijenjaju kliničku praksu u liječenju solidnih tumora i multidisciplinarnim pristupom raspraviti brojne dvojbe iz prakse pa su se skupu pridružili i kolege drugih struka. Sažeci predavanja i postera izdani su u suplementu „Liječničkog vjesnika“ (Liječ Vjesn. 2019;141; suplement 4:1­53).

Nacionalni plan protiv raka
Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća znanstvenici su došli do brojnih saznanja o genskoj strukturi tumora i različitom odgovoru na terapije. Suvremena dijagnostika donosi mogućnost genskog profiliranja tumora, s ciljem izrade personaliziranog terapijskog plana za svakog pojedinog bolesnika. Nedavno je najavljeno pokretanje nacionalnog Zavoda za personaliziranu medicinu u Hrvatskoj, što bi trebalo transformirati skrb za onkološke bolesnike, pa je i kongres otvoren raspravom o toj aktualnoj temi.

Budući da u Hrvatskoj zbog specifične regionalne raspodjele 30% stanovništva onkološko liječenje može ostvariti u općim i županijskim bolnicama, predstavnici iz nekliničkih bolničkih centara predstavili svoju ulogu u pružanju te skrbi. Također im je zbog odličnog projekta dodijeljena nagrada za najbolji poster.

 

Satelitski simpozij o novostima u liječenju karcinoma pluća, glave i vrata moderirao je akademik Miroslav Samaržija te istaknuo mogućnosti genskog profiliranja tumora, s ciljem izrade personaliziranog terapijskog plana za svakog pojedinog bolesnika

Tijekom kongresa inozemni su predavači i renomirani stručnjaci u svojem području, Peter Reichardt iz Njemačke i Janja Ocvirk iz Slovenije, izložili novosti u liječenju mekotkivnih sarkoma i nemelanomskih tumora kože.

Rak je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema te se nameće potreba za formiranjem zdravstvene politike u borbi protiv raka. Zbog toga su autori Nacionalnog plana protiv raka nakon višegodišnjeg rada još jednom predstavili i raspravili taj plan sa sudionicima kongresa. Plan sadrži 228 mjera zdravstvene skrbi, od prevencije, ranog probira i kvalitetne dijagnostike do liječenja i monitoringa ishoda, a sve u svrhu poboljšanja onkološke skrbi u Hrvatskoj. To je pitanje od velikog značenja za daljnje pozicioniranje onkologije kao prioritetnog cilja u planiranju i provođenju mjera koje bi trebale poboljšati negativne trendove.

Kontroverze u liječenju i prikazi novosti s najvećih svjetskih kongresa
Cilj kongresa bio je i obuhvatiti kontroverze u liječenju gotovo svih sijela solidnih tumora i prikazati novosti s najvećih svjetskih kongresa (ASCO i ESMO) koje imaju utjecaj na kliničku praksu. U rad svake sekcije bili su aktivno uključeni i najmlađi članovi društva – specijalizanti internističke onkologije iz gotovo svih ustanova u Hrvatskoj.

 

Cilj kongresa bio je i obuhvatiti kontroverze u liječenju gotovo svih sijela solidnih tumora i prikazati novosti s najvećih svjetskih kongresa (ASCO i ESMO) koje imaju utjecaj na kliničku praksu

Nedavno je najavljeno pokretanje nacionalnog Zavoda za personaliziranu medicinu u Hrvatskoj, što bi trebalo transformirati skrb za onkološke bolesnike, pa je i kongres otvoren raspravom o toj aktualnoj temi

Tijekom sekcije za rak dojke i panela stručnjaka sudionici su se kroz raspravu osvrnuli na izazovne kliničke situacije u liječenju kao što su oligometastatska bolest i važnost multidisciplinarnog pristupa. Također se raspravljalo o ulozi tumorskog genskog profiliranja u deeskalaciji terapijskog pristupa u adjuvantnoj primjeni kemoterapije.

Na sekciji o kožnim tumorima raspravljalo se o izazovima u liječenju melanoma te su kroz kliničke slučajeve prikazani neželjeni učinci imunoterapije i zbrinjavanje istih.

Sudionici sekcije posvećene raku pluća ove su godine stavili fokus na rak pluća nemalih stanice i kroz raspravu, još jednom, istaknuli važnost multidisciplinarnog pristupa u liječenju ranih stadija bolesti te važnost testiranja prediktivnih biomarkera (EGFR, ALK, ROS1) i PD­L1 statusa u uznapredovaloj bolesti i personaliziranog pristupa u liječenju bolesnika s tim tumorima.

U sekciji ginekoloških tumora govorilo se o ulozi multidisciplinarnog tima u implementaciji novih terapijskih pristupa kao neoadjuvantno liječenje uznapredovalog raka jajnika, što povećava vjerojatnost potpune resekcije i smanjuje perioperativni rizik za određenu skupinu bolesnica.

Iz sekcije urogenitalnih tumora treba istaknuti predavanje i raspravu o neoadjuvantnoj primjeni kemoterapije u bolesnika s nemetastatskim mišićno­invazivnim urotelijalnim karcinomom. Iako je neoadjuvantna primjena kemoterapije u tom stadiju bolesti standard liječenja još od 2003. godine, i dalje je samo oko 20% bolesnika liječeno neoadjuvantnom kemoterapijom. Zaključak rasprave panelista je da neoadjuvantni pristup poboljšava preživljenje, ali je ključan odabir bolesnika koji će imati najviše koristi od takvog pristupa, a budućnost je u prepoznavanju prediktivnih biomarkera.

 

Kongres je organiziran u suradnji sa Sekcijom za onkološku farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

Tijekom sekcije za tumore probavnih organa prikazan je iznimno zanimljiv klinički slučaj o bolesniku kojem je zbog hepatocelularnog karcinoma transplantirana jetra, a posttransplantacijski je u donorskoj jetri razvio kolangiokarcinom. Takvi slučajevi nisu česti i za sada ne postoje preporuke za liječenje. S obzirom na brz razvoj transplantacijske medicine, vrlo vjerojatno će se pojaviti potreba za formiranjem standarda liječenja i u takvih slučajeva.

Cijela sekcija bila je posvećena i potpornom liječenju jer su i manje popularne teme velik dio svakodnevnog rada. Kroz predavanja i raspravu obrađene su teme kao što su ambulantno liječenje bolesnika s febrilnom neutropenijom niskog rizika, primjena direktnih oralnih antikoagulansa u onkoloških bolesnika i uloga parenteralne nutritivne potpore u onkologiji. Valja istaknuti da su se ove godine kongresu pridružili i kolege stomatolozi predavanjem o oralnom zdravlju u onkoloških bolesnika.

Sekcija mladih onkologa
Sekcija mladih onkologa osnovana je u listopadu 2016. Do sada je imala 40­50 članova, uglavnom specijalizanata, a od ove godine, prema kriterijima ESMO­a, odlučeno je u sekciju uključiti i specijaliste u dobi do 40 godina. Od početaka sekcija sudjeluje u radu društva, pa je tako i ove godine, treći put po redu, aktivno sudjelovala i na godišnjem kongresu, i to interaktivnom radionicom u sklopu koje su prikazana tri situacijska modela – febrilna neutropenija, hiperkalcijemija i sindrom gornje šuplje vene.

Sekcija će nastaviti rad na novim projektima kao što su edukacija iz biostatistike i razumijevanje kliničkih studija u onkologiji.

Kongres je, kao i svake godine do sada, organiziran u suradnji s Hrvatskim farmaceutskim društvom. Paralelno s izloženim programom, održana su i brojna predavanja o onkološkoj farmaciji te sekcije i radionice o farmakovigilanciji, suportivnoj terapiji, imunoterapiji, sveobuhvatnom genskom testiranju, biosličnim lijekovima i drugim zanimljivim temama.

U razdoblju kada se svakodnevno dolazi do novih spoznaja i razvoja novih lijekova i tehnologija, suradnja kliničke i farmacijske onkologije važnija je no ikad, a sve u svrhu poboljšanja onkološke skrbi za bolesnike u cijeloj Hrvatskoj.
 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 25 Br. 138