MEDIX, God. 26 Br. 144/145  •  Recenzija  •  Kineziologija / Kineziterapija / Kineziološka rekreacija HR ENG

Irena Bagarić, Ivančica Vadjon:
„Vježbe za muskuloskeletno zdravlje / Exercises for the musculoskeletal health“


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2020.
Format: 16 x 23 cm
Uvez: meki
Opseg: 104 stranica

 

 

Profesionalne bolesti jedan su od najrizičnijih čimbenika koji narušavaju zdravlje. Svjesni činjenice o važnosti zdravlja, jedino se redovitim, cjeloživotnim, svakodnevnim tjelesnim vježbanjem, uz pravilnu prehranu, dovoljno sna te optimističan pogled na život, može utjecati na očuvanje zdravlja i njegovo poboljšanje. U dvojezičnom sveučilišnom priručniku „Vježbe za muskuloskeletno zdravlje / Exercises for the musculoskeletal health“, autorica Irene Bagarić, mag. cin., i lvančice Vadjon, mag. cin., izdanje Medicinska naklada, mogu se pronaći jednostavne, ali vrlo učinkovite vježbe koje se, uz malo samodiscipline, mogu provoditi samostalno u vlastitom domu ili tijekom stanke na poslu. Sveučilišni priručnik namijenjen je studentima i nastavnicima, ali i svima koji su svjesni važnosti redovite tjelovježbe u svrhu poboljšanja i unapređenja muskuloskeletnog zdravlja.

Djelo se sastoji od uvoda, općih uputa za vježbanje, poglavlja s vježbama, popisa literature i kazala. U njemu se nalazi i kratko kazalo pojedinih vrsta vježbi. Sadržaji su prikazani pregledno, kako u grafičkome, tako i u jezičnome smislu, a terminologija i mjerne jedinice usklađeni su s postojećim propisima i praksom.

Djelo predstavlja praktični priručnik koji sadrži detaljne opise tjelesnih vježbi namijenjenih radnim ljudima koje mogu obavljati prije posla, u pauzi tijekom radnoga vremena ili nakon posla. Vježbe su grupirane prema tipovima. Jednostavnost opisa vježbe čini prikladnima za razdoblja tijekom dana u kojima je osoba usredotočena na radne zadatke. Osobita vrijednost ovog sveučilišnog priručnika su originalne fotografije koje zorno prikazuju izvođenje svake pojedine vježbe. Druga važna značajka su napomene o najčešćim pogreškama u izvođenju vježbi. Time se smanjuje mogućnost nepravilne realizacije opisanih vježbi, ali i nastanak eventualnih neželjenih posljedica.

Priručnik je napisan prema suvremenim stručnim i znanstvenim spoznajama ugrađenima u znanja koja kineziolozi stječu na studiju kineziologije. Odabrane su vježbe temeljene na stručnim spoznajama, osnovnim metodičkim principima od lakšeg prema težem, od jednostavnijih pokreta prema složenijima, bez i sa primjenom pristupačnih rekvizita kao što su lopta, stolac i guma. Izuzetan doprinos djelu je opis zadataka i na engleskom jeziku, što mu daje posebnu praktičnu primjenjivost. Valja istaknuti i da je prijevod na engleski jezik stručan i jezično kvalitetan te istovjetan hrvatskoj inačici.

Predloženo djelo odgovara predmetu „Tjelesna i zdravstvena kultura“ za koje se predlaže jer je nastavni sadržaj korektivnih vježbi detaljno opisan te služi edukaciji studenata o prevenciji profesionalnih oboljenja. Djelo se može usporediti s literaturom koja promovira redovito tjelesno vježbanje, ali na Sveučilištu u Zagrebu se ne nalazi slično djelo koje bi služilo prevenciji profesionalnih oboljenja pojedine struke. Stoga sveučilišni priručnik „Vježbe za muskuloskeletno zdravlje / Exercises for the musculoskeletal health“ ima još veći značaj.