MEDIX, God. 28 Br. 152  •  Pregledni članak  •  Klinička imunologija HR ENG

Vitamin D u imunologijiImmunology and vitamin D

Marija Bakula, Branimir Anić

Ključna uloga vitamina D u metabolizmu kalcija i na zdravlje kostiju dobro je poznata u medicini. Također, do danas je objavljeno mnogo istraživanja o imunomodulatornome učinku vitamina D i njegovome utjecaju na razvoj autoimunosnih bolesti. Ovisno o izloženosti Sunčevu zračenju te, posljedično, o razini vitamina D u organizmu, u nekim područjima svijeta izraženija pojavnost autoimunosnih bolesti poput reumatoidnog artritisa, sustavnoga lupusa, multiple skleroze i šećerne bolesti tipa I. Iako se mnogo zna o patogenezi tih bolesti, točan etiopatogenetski mehanizam utjecaja vitamina D nije u potpunosti razjašnjen. U ovome radu opisat ćemo neke osnovne značajke vitamina D, a poseban naglasak stavit ćemo na utjecaj vitamina D na imunosni sustav i razvoj sustavnih bolesti vezivnoga tkiva.

Ključne riječi:
autoimunosne bolesti; imunomodulatorni učinak; vitamin D

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 28 Br. 152

The key role of vitamin D in calcium metabolism and bone health is well known in medicine. There are also many research data on the immunomodulatory effect of vitamin D and its impact on the development of autoimmune diseases. Depending on the exposure to UV-light and consequently serum concentrations of vitamin D, there is higher incidence of autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, multiple sclerosis and type I diabetes mellitus in some parts of the world. Although much is known about the pathogenesis of autoimmune diseases, the exact etiopathogenic mechanism of vitamin D in these processes has not been fully elucidated. In this paper the main characteristics of vitamin D are described with more detailed clarification on the impact of vitamin D on the immune system and the development of systemic connective tissue diseases.

Key words:
autoimmune diseases; immunomodulatory effect; vitamin D