VII. kongres Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem

U Dubrovniku je od 11. do 14. listopada 2018. godine održan 7. kongres Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a, koji je okupio brojne stručnjake iz zemlje i iz inozemstva. S obzirom na brojnost stranih predavača, Hrvatska liječnička komora okarakterizirala je skup kao međunarodni kongres. Kongres je održan pod pokroviteljstvom Grada Dubrovnika, a nazočilo mu je više od dvjesto pulmologa iz Hrvatske i uže regije. Na svečanom otvorenju u Kneževu dvoru pozdravne su riječi, uz gradonačelnika Dubrovnika Matu Frankovića, uputili prof. dr. Mina Gaga, članica predsjedništva Europskog respiratornog društva (ERS) i donedavna predsjednica tog društva, predsjednik Austrijskog pulmološkog društva prof. dr. Meinhard Kneussl te predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a prim. dr. Neven Miculinić.

 

Predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva prim. mr. sc. Neven Miculinić uputio je pozdravne riječi pozvanim predavačima i sudionicima na otvorenju kongresa u Kneževom dvoru

Prof. Mina Gaga naglasila je važnost povezanosti Hrvatskog pulmološkog društva i Europskog respiratornog društva jer je od konca prošle godine svaki član pulmološkog društva istovremeno i član ERSa. Članstvo u ERS-u pruža neslućene mogućnosti edukacije putem redovitih publikacija, edukaciju na internetskim stranicama te mogućnost samoprovjere znanja iz pulmologije.

Novosti u liječenju karcinoma pluća

Prvoga radnog dana kongresa 12. listopada, obrađene su tri glavne teme: Novosti u liječenju karcinoma pluća, Plućna hipertenzija te Opstruktivne bolesti pluća, i to uz punu kongresnu dvoranu. Dr. Luka Brčić, patolog iz Graza, govorio je o prediktivnim tumorskim biljezima raka pluća i o molekularnoj dijagnostici. U skoroj budućnosti odluka o vrsti liječenja svakog bolesnika neće se moći zamisliti bez sofisticiranih pretraga tumorskog tkiva, koje će učiniti patolog.

Dr. Sonja Badovinac, voditeljica bronhoskopske jedinice Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb, istaknula je mogućnosti suvremenih bronhoskopskih metoda u dijagnostici tumora pluća. Endobronhalni ultrazvuk nezaobilazna je pretraga u određivanju stadija raka pluća i, ovisno o nalazu, važno dijagnostičko sredstvo prije odluke o resektabilnosti tumora.

Prof. dr. Ali Hoda, torakalni kirurg iz AKH, najveće bolnice u Beču, predstavio je minimalne invazivne kirurške metode liječenja karcinoma u torakalnoj kirurgiji, koje omogućuju da se pacijenti već nakon par dana oporave od kirurškog zahvata, za razliku od klasičnih torakotomija koje su iziskivale i mjesece postoperativnog oporavka.

 

Prof. dr. sc. Mina Gaga, donedavna predsjednica ERS-a, govorila je o suradnji ERS-a i hrvatskih pulmologa

Ciljana terapija karcinoma pluća na osnovi molekularnih biljega hit je u svijetu. Kroz šumu brojnih lijekova od prve do treće generacije u liječenju adenokarcinoma bronha sjajnim preglednim izlaganjem nazočne je provela doc. dr. sc. Sanja Pleština, internist pulmolog i klinički onkolog iz Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb.

Ove je godine Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena autorima koji su postavili osnove liječenja raka imunoterapijom. A o toj, najsuvremenijoj metodi liječenja karcinoma pluća govorio je prof. dr. sc. Marko Jakopović, predstojnik Zavoda za onkologiju Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb. Za sada se u Hrvatskoj određuje broj (postotak) pozitivnih stanica na receptor PD-L1 u histološkom preparatu tumorskog tkiva, a bolesnici s visokim udjelom tog markera dobri su kadidati za liječenje imunoterapijom, trenutačno najskupljom metodom liječenja, ali dostupnom i našim bolesnicima.

Plućna hipertenzija

Plućna je hipertenzija zadnjih godina bila pomalo zanemarena na godišnjim skupovima pulmologa, no ove je godine sjajan izbor pozvanih predavača omogućio izvrstan uvid u temu. Dr. Nevenka Piskač Živković iz KB-a Dubrava na jezgrovit je način iznijela novu klasifikaciju i dijagnostiku plućne hipertenzije. Prvi korak u postavljanju dijagnoze jest misliti i na tu ne baš rijetku bolest (nažalost još poddijagnosticiranu). Simptomi zaduhe i umaranja u fizičkom naporu postoje godinama prije nego se na bolest posumnja. Jedna od najvažnijih dijagnostičkih metoda jest ultrazvuk srca s procjenom težine plućne hipertenzije (PH), a slijedi konačna dijagnoza kateterizacijom desnog srca.

Akademik Miroslav Samaržija, predstojnik Klinike za plućne bolesti KBC-a i predstojnik Zavoda za plućnu hipertenziju (ujedno i referalnog centra) izvrsnim je izlaganjem na razumljiv način objasnio složene patofiziološke mehanizme nastanka plućne hipertenzije koji su ključ u pristupu višestranom liječenju bolesti.

Putem liječenja PH nazočne je proveo dr. Feđa Džubur (KBC Zagreb, Klinika za plućne bolesti), sve kroz ilustrativne prikaze slučajeva u subspecijalističkoj praksi. Kako bi liječenje PH bilo što uspješnije, iznimno je važno stvoriti nacionalni registar tih bolesnika, o čemu je govorila dr. Ana Hećimović iz iste ustanove.

Kronična opstruktivna plućna bolest

Opstruktivne bolesti pluća uvijek su jedna od glavnih tema godišnjeg stručno-znastvenog skupa hrvatskih pulmologa. Prof. dr. Giovanni Vieggi, bivši predsjednik ERS-a i direktor Nacionalnog instituta za biomedicinu i molekularnu biologiju u Palermu na Siciliji, prikazao je štetne učinke aerozagađenja na sveukupno zdravlje stanovništva. U istraživanjima u kojima je i sam bio jedan od glavnih autora, nedvosmisleno je dokazana izravna povezanost izloženosti štetnim plinovima, parama te sitnim česticama u zraku s nastankom kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), pogoršanjem astme i porastom incidencije karcinoma pluća. Najvažniji uzroci aerozagađenja fosilna su goriva koja izgaraju u cestovnim vozilima, zrakoplovima, brodovima, strojevima, elektranama i općenito industriji. Osim već poznatih štetnih učinaka ozona, dušičnog dioksida i ugljičnog monoksida, izuzetno je važna veličina čestica u zraku – one manje od 10 mikrometara u promjeru su najštetnije jer se lako deponiraju duboko u dišnim putovima, a mogu prijeći i u sistemski krvotok.

O novostima u liječenju KOPBa izlagali su svjetski priznati stručnjaci: prof. dr. Jadwiga Wedzicha s Nacionalnog instituta za srce i pluća, Imperial College u Londonu, i glavna urednica „American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine“, prof. dr. Konstantinos Kostikas iz Atene te prof. dr. Arschang Valipour iz Beča.

Dualna bronhodilatatorna inhalatorna terapija antiholinergikom produljenog djelovanja (LAMA) u kombinaciji s beta-2 agonistom produljenog djelovanja (LABA) ostaje kamen temeljac u liječenju i teških oblika KOPB-a, a inhalatorni kortikosteroidi kao dio trojne terapije daju se tek kod učestalih egzacerbatora. Stupnjevit pristup liječenju KOPB-a u smislu deeskalacijske terapije (drugim riječima, stupanj liječenja niže), baš kao što postoji u liječenju bolesnika s astmom, princip je koji će se u skoroj budućnosti prakticirati sve više.

Prof. dr. Arschang Valipour održao je jedno od ponajboljih predavanja, i to o endoskopskom liječenju bolesnika s teškim oblicima KOPB-a u kojih dominira plućni emfizem. Bronhoskopska implantacija endobronhalnih valvula i endobronhalnih spirala sve je raširenija u svijetu, a namijenjena je bolesnicima koji imaju značajno reduciranu plućnu funkciju. Postupak je relativno jednostavan, a može zamijeniti kirurško reduciranje volumena pluća (npr. bulektomije), pa i transplantaciju pluća ukoliko bolesnik ima komorbiditete koji bi komplicirali postupak presađivanja ili bi se mogle očekivati komplikacije zbog doživotne imunosupresivne terapije. Kao zanimljivost treba spomenuti prvu bolesnicu iz Hrvatske s implantiranim endobronhalnim spiralama (ne i valvulama), koju je prof. Valipour tretirao u bečkoj bolnici Otto-Wagner-Spital, gdje radi.

Prof. dr. Neven Tudurić iz KB-a Dubrava podsjetio je nazočne na već 20 godina uspješnog provođenja GINA programa (globalna inicijativa za dijagnosticiranje i liječenje astme) u Hrvatskoj.

Liječenje teške astme

Prof. dr. Mina Gaga iz Atene, donedavna predsjednica Europskog respiratornog društva, govorila je o biološkim lijekovima za liječenje teške astme. Prije odluke o započinjanju liječenja, potrebno je utvrditi radi li se doista o teškoj, na standardno liječenje refrakternoj astmi. Naime, nekontrolirana astma ne mora biti i teška ukoliko se bolesnik ne pridržava propisanog režima liječenja (neadekvatna uporaba inhalatora, neuzimanje pune doze lijekova, kontinuirana izloženost pokretačima astme itd.).

Prema definiciji, teška astma je ona koja (da bi ostala kontrolirana) zahtijeva liječenje prema GINA smjernicama u koraku 4-5 (visoke doze inhalatornih kortikosteroida uz beta-2 agonist ili antagonist leukotrijenskih receptora ili teofilin) ili liječenje peroralnim (sistemskim) kortikosteroidima tijekom 50% ili više vremena u prethodnoj godini, a sve kako bi se spriječilo da postane nekontrolirana ili astma koja je usprkos navedenoj terapiji i dalje nekontrolirana.

 

Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika, prigodnim je govorom otvorio kongres

 

Atrij Kneževog dvora tijekom svečanog otvorenja kongresa

 

Novi biološki lijekovi koji se daju bolesnicima s teškom astmom su humanizirana monoklonska protutijela (omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab) i dostupni su za liječenje i u Hrvatskoj (neki od njih već nekoliko zadnjih godina). Ta su protutijela usmjerena ili na imunoglobulin E (npr. omalizumab, učinkovit u teške alergijske astme s visokom razinom IgE-a), ili na interleukin 5 (IL-5). Interleukin 5 je ključni citokin u sazrijevanju eozinofila u koštanoj srži, u njihovu putovanju u ciljne organe te za aktivaciju eozionofila na mjestu upale. Anti IL-5 lijekovi daju se u teškoj eozinofilnoj astmi bez obzira na mehanizam njezina nastanka, a djelotvorni su i u teškoj alergijskoj astmi.

Registri rijetkih plućnih bolesti

O važnosti kreiranja nacionalnih registara rijetkih bolesti plućnog intersticija govorili su pozvani predavači iz Slovenije, Češke i Hrvatske. Prof. dr. Martina Vašakova iz Praga upoznala je nazočne s europskim registrima idiopatske plućne fibroze (EMPIRE i ARRIANNE-IPF) i važnosti uključivanja svih zemalja Europske unije.

Prim. dr. Katarina Osolnik iz Sveučilišne bolnice za plućne bolesti i alergije u Golniku iznijela je slovenska iskustva u prikupljanju podataka o rijetkim plućnim bolestima, a dr. Ana Hećimović iz Zagreba predstavila prijedlog Hrvatskog registra rijetkih plućnih bolesti. Valja posebno naglasiti važnost tih registara jer omogućuju uvid ne samo u epidemiološku situaciju u pojedinoj zemlji i EU-u u cijelosti, već i međunarodnu koordinaciju koja bi bila temelj u ispitivanju učinkovitosti potencijalnih novih terapija.

Infekcije pluća u JIL-u

Prof. dr. Ivana Mareković, predstojnica Kliničkog zavoda za kliničku i molekularnu mikrobiologiju KBCa Zagreb, prikazala je nove dijagnostičke mogućnosti u utvrđivanju invazivnih gljivičnih infekcija u jedinicama intenzivnog liječenja te govorila o potencijalnim uzročnicima. Doc. dr. Viktorija Tomič, klinički mikrobiolog iz Sveučilišne bolnice za plućne bolesti i alergije u Golniku, govorila je o rezultatima triju velikih europskih studija koje su bile posvećene suzbijanju prijenosa infekcija rezistentnim mikrobima u JIL-u. Vrlo pojednostavljeno: dobro staro pranje ruku iznad svega!

Prof. dr. Radovan Radonić iz Klinike za internu medicinu KBC-a Zagreb sjajnim je predavanjem iznenadio brojne pulmologe o korisnosti ultrazvuka u dijagnosticiranju i kontroliranju pneumonija u bolesnika u JIL-u. Do toga pozvanog izlaganja mnogi su mislili da je ultrazvučna sonda upotrebljiva samo za dijagnosticiranje i markiranje pleuralnih izljeva.

Tuberkuloza; interaktivni prikazi slučajeva

Prof. dr. Giovanni Battista Migliori, ravnatelj Istraživačkog instituta i suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za tuberkulozu i plućne bolesti u Tradateu u Italiji, svjetski je autoritet na polju liječenja i prevencije tuberkuloze i donedavni glavni tajnik ERS-a. Više od 30 godina rada, kao ekspert Svjetske zdravstvene organizacije, posvetio je suzbijanju i liječenju tuberkuloze u krajevima najviše zahvaćenim tom još uvijek pogubnom bolešću (Afrika, Južna Amerika, Azija). Unatoč godinama borbe, tuberkuloza ostaje globalni javnozdravstveni problem – oko 1,700.000 ljudi godišnje umire zbog te potencijalno izlječive bolesti. No, zadnjih desetak godina velik je problem pojava multirezistentnih i ekstremnorezistentnih sojeva mikobakterija tuberkuloze. Svojim izlaganjem prof. Migliori unio je tračak nade: konačno su se, nakon 1960ih, pojavili novi djelotvorni lijekovi za liječenje tuberkuloze, čak i one najotpornije. Bedaquilin, pretomanid i delamanid su vrlo djelotvorni, no poprilično skupi lijekovi te za one najsiromašnije (i najugroženije tuberkulozom) ostaju zasad teško dostupni.

 

Prof. dr. sc. Giovanni Viegi, bivši predsjednik ERS-a i direktor Nacionalnog instituta za biomedicinu i molekularnu biologiju u Palermu, u društvu s predsjednikom Hrvatskog pulmološkog društva

Interaktivni prikazi slučajeva iz kliničke prakse oduvijek su privlačili kolege, no ovaj je put auditorij ostao poluprazan zbog prekrasnog vremena. Šteta, jer su prikazi bili odlično odabrani, vrlo dobro i ujednačeno pripremljeni, a svatko je mogao provjeriti svoje znanje putem elektroničkog glasovanja. Voditelji su i ove godine bili prim. dr. Jasna Tekavec Trkanjec, pulmolog iz KB-a Dubrava, i prof. dr. Ivica Mažuranić, torakalni radiolog iz KBC-a Zagreb.

Dana 13. listopada održana je i Godišnja skupština Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a. Zadnjeg dana kongresa, 14. listopada, ocijenjeni su usmeno prezentirani radovi na posterima, a dvoje najboljih autora (dr. Đivo Ljubičić iz KB-a Dubrava i dr. Maja Crkvenac, specijalizantica pulmologije za OB-a Bjelovar) nagrađeni su međunarodnim stručnim simpozijem na kojem se predstavljaju novosti iz cjelokupne pulmologije – PneumoUpdate 2018. u Pragu. Kongres je završio izletom na replici staroga dubrovačkog broda, karakom, od Gruške Luke do Lopuda te natrag, uz dubrovačke zidine do Cavtata.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 24 Br. 132