VII. kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

 

Od 1. do 4. listopada 2015. u kongresnom centru Tamaris hotela 4 opatijska cvijeta u Opatiji održan je Sedmi kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva (HGD) s međunarodnim sudjelovanjem. Kao i raniji kongresi, posjećenost, broj i kvaliteta predavanja te broj prijavljenih sažetaka ukazuju da je i ovaj skup bio najvažniji stručni i znanstveni događaj za hrvatsku gastroenterološku zajednicu, pa i šire. Na kongres su registrirana čak 443 sudionika iz zemlje i inozemstva, održano je 17 znanstvenih sjednica, uz 105 predavanja (95 predavanja + 10 oralnih prezentacija sažetaka), Od brojnih predavača, čak 28 je bilo inozemnih, vodećih eksperata u pojedinim segmentima gastroenterologije i hepatologije. Održano je 13 predavanja u tri sesije na EAGEN poslijediplomskom tečaju, uz sedam satelitskih simpozija i 76 kongresnih sažetaka.

Sedmi kongres HGD-a održan je zajedno s Prvim kongresom Hrvatskog društva za imunologiju sluznice Hrvatskog liječničkog zbora (HDISHLZ): brojni članovi HDIS-a, uključujući i osnivača i predsjednika društva, ujedno su i članovi HGD-a, pri čemu je HGD kao stručno društvo s dugom tradicijom željelo pridonijeti i podržati razvoj multidisciplinarnog i translacijskog pristupa u dodirnim područjima struke i znanosti, vodeći se i idejom racionalizacije troškova. Stručni programi obaju kongresa odvijali su se paralelno uz jednu zajedničku sjednicu, a u zajedničkoj organizaciji European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition (EAGEN), HGD-a i HDISHLZ- a održan je zajednički poslijediplomski tečaj „Gastrointestinal mucosa: An immunological organ in health and disease“. Pokrovitelji kongresa bili su Ministarstvo zdravlja i Akademija medicinskih znanosti Hrvatske. Kongres je popratio i medijski pokrovitelj „Medix“ temom broja „Bolesti probavnog sustava – prevencija i racionalna farmakoterapija“, u kojem su u devet članaka pozvani domaći eksperti gastroenterolozi obradili ciljne teme s posebnim osvrtom na prevenciju i racionalnu terapiju. O interesu za teme i širini područja gastroenterologije i hepatologije govori činjenica da su se tematske sjednice kongresa HGD-a održavale paralelno u tri dvorane.

Gastroenterologija – state of the art izlaganja Sedmi kongres HGD-a svečano je 1. listopada otvorio predsjednik društva prof. dr. sc. Milan Kujundžić u dvorani Royal hotela Royal, a uz članove društva na otvorenju su bili prisutni i predstavnici Udruge medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji, u čije ime je skup pozdravila predsjednica udruge Jadranka Brljak. U nastavku prvog dana održane su dvije plenarne sjednice, „Gastroenterologija“ i „Hepatologija“, tijekom kojih su eminentni inozemni i domaći predavači održali state of the art izlaganja o najnovijim spoznajama u gastroenterologiji i hepatologiji.

Plenarnu sjednicu o gastroenterologiji otvorio je prof. Kujundžić, koji je govorio o prednostima i nedostacima preoperativne bilijarne drenaže u bolesnika s malignom bilijarnom opstrukcijom. Prezentirao je znanstvena istraživanja o toj temi, a koja ukazuju kako je potrebno preispitati široko prihvaćen stav o nužnosti preoperativne bilijarne drenaže u tih bolesnika. Zaključio je da bi se kod donošenja odluke o preoperativnoj drenaži trebala uzeti u obzir (ne)mogućnost ranog kirurškog zahvata, duljina i „razina“ ikterusa te anatomska razina opstrukcije, kao i lokalna ekspertiza.

Prof. dr. sc. Lars Lundel iz Karolinska instituta iz Švedske, kao jedan od doajena i vodećih kirurga, prikazao je mogućnosti i ograničenja pankreatične kirurgije. Iako su metode resekcije i instrumentarij postali sve sofisticiraniji, poglavito kod karcinoma gušterače, ponovo je naglašena potreba za što ranijom dijagnostikom, tj. otkrivanjem bolesti u ranijoj fazi.

Prof. dr. sc. Mirjana Katičić prikazala je rezultate praćenja rezistencije H. pylori na antibiotike u Hrvatskoj u posljednjih 20 godina, na temelju čega je zaključeno da Hrvatska pripada u skupinu zemalja s visokom primarnom rezistencijom na makrolide, što je pretočeno u stručne smjernice prema kojima makrolidi ne predstavljaju prvi izbor u trojnoj terapiji H. pylori infekcije. Umjesto toga, u Hrvatskoj se u prvoj liniji preporučuje ili trojna terapija amoksicilinom i metronidazolom, ili sekvencijska terapija. Ponovo je istaknut problem nedostatka bizmuta na tržištu i neregistracije levofloksacina za tu indikaciju u Hrvatskoj.

Dr. Antonio Guglietta iz Barcelone detaljno je prikazao patofiziološke aspekte upalnih bolesti crijeva kao i terapijske ciljeve, tj. ciljne molekule i razvoj ciljanih lijekova koji su proizašli iz novih spoznaja o molekularnoj genetici i patogenezi IBDa. Prof. dr. sc. Nadan Rustemović prikazao je najnovije dijagnostičke endoskopske metode u gastroenterologiji te njihove domete i ograničenja.

Plenarna sjednica o hepatologiji

Nakon kratke stanke nastavljen je radni program plenarnom sjednicom o hepatologiji. Sjednicu je predavanjem otvorio direktor Instituta za bolesti jetre University College London prof. dr. sc. Massimo Pinzani, koji je prikazao rezultate rada na stvaranju humane jetre u laboratorijskim uvjetima. Radi se o gotovo premijernoj prezentaciji toga velikog uspjeha u globalnim razmjerima, s obzirom da su rezultati istraživanja tek recentno publicirani u znanstvenoj literaturi.

Prof. dr. sc. Stanislav Duško Ehrlich, Zagrepčanin s pariškom adresom i direktor Centra za humani mikrobiom pri King‘s College Dental Institute iz Londona, prezentirao je najnovije rezultate o ulozi mikrobioma u razvoju ciroze te mogućnosti njegovog dijagnostičkog korištenja i terapijskih modulacija. Prof. dr. sc. Rajko Ostojić prikazao je rezultate liječenja hepatitisa C novim terapijskim režimima kojima se postiže izlječenje u više od 90% liječenih bolesnika. Nekoliko novih lijekova koji pripadaju u skupinu oralnih neinterferonskih lijekova već je dostupno u Hrvatskoj, no problem predstavlja visoka cijena.

Doc. dr. sc. Tajana Filipec-Kanižaj rasvijetlila je patogenetsku pozadinu razvoja hepatocelularnog raka jetre kod bolesnika s masnom jetrom, istaknuvši da se taj rak može naći i u bolesnika prije nego nastupi ciroza, što otvara dvojbe prema adekvatnom dijagnostičkom algoritmu te skupine bolesnika.

Veliko zanimanje izazvalo je i izlaganje prim. dr. sc. Branislava Kocmana, koji je govorio o konceptu proširenih kriterija za transplantaciju jetre bolesnika s hepatocelularnim karcinomom izvan milanskih kriterija. Nazočne je upoznao sa smjernicama koje su tijekom ove godine prihvaćene u Hrvatskoj i prema kojima će se pri odluci za transplantaciju primjenjivati University of California San Francisco (UCSF) kriteriji, za koje relevantni znanstveni podaci pokazuju kako nude isto preživljenje kao i u slučaju pridržavanja milanskih kriterija.

Nakon plenarnih sjednica uslijedio je sponzorirani simpozij, poslije koga su se sudionici družili uz večeru dobrodošlice.

Gastrointestinalna sluznica kao imunološki organ u zdravlju i bolesti

Drugog dana kongresa, 2. listopada, održan je poslijediplomski tečaj „Gastrointestinal mucosa: An immunological organ in health and disease“, u organizaciji EAGEN-a, HGD-a i HDIS-HLZ-a, tijekom koga su inozemni i domaći predavači dali detaljan pregled gastrointestinalne sluznice kao imunološkog organa u zdravlju i bolesti. Predavanja su bila većinom translacijski orijentirana te su pomogla slušačima stjecanje uvida u kompleksnu problematiku ustroja i interakcije crijevnog epitela, crijevnog imunološkog sustava i mikrobioma, imunoregulacije i mogućih zahvatnih točaka za terapiju.

U popodnevnom dijelu znanstvenog programa sudionici su prema svojim područjima interesa mogli birati između tri paralelne znanstvene sesije: zajedničke sjednice HGD-a i HDIS-HLZ-a o temi „Translacijska istraživanja u upalnim bolestima crijeva“ te sjednicama „Bolesti pankreasa“ i „Gastrointestinalna onkologija“. Održana su i dva satelitska simpozija. Na kraju dana sudionici su se družili uz zajedničku večeru, a za dobru atmosferu pobrinula se klapa Opatija.

Bogat radni dio trećega dana kongresa

Treći dan kongresa, 3. listopada, za sudionike je bio vrlo naporan. Sjednice su se održale u dva termina ujutro (paralelno u dvije dvorane) i dva poslijepodne (paralelno u tri dvorane). U dvorani Orhideja održale su se sljedeće sjednice: 1) Bolesti gornjeg GI trakta, 2) Upalne bolesti crijeva, 3) Endoskopija 1, i 4) Endoskopija 2; u dvorani Mimoza: 1) Ciroza i komplikacije, 2) Metaboličke, toksične i nasljedne bolesti jetre, 3) Bolesti bilijarnog trakta, i 4) Virusne, autoimune i kolestatske bolesti jetre, a u dvorani Lavanda: 1) Klinička prehrana i 2) Gastroenterološki ultrazvuk. Programski naporan dan obogatila su i dva satelitska simpozija u organizaciji sponzora.

Radni dio programa završio je odlično posjećenom i organiziranom redovitom Skupštinom HGD-a tijekom koje se moglo čuti redovito izvješće o aktivnostima između dviju skupština, usvojen je novi Statut HGD-a te održani izbori za dopredsjednika, tajnika, rizničara i članove Nadzornog odbora. Za novog dopredsjednika (koji za tri godine automatizmom postaje predsjednik) većinom glasova nazočnih izabran je prof. dr. sc. Neven Ljubičić iz KBC-a „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Nakon skupštine uslijedila je svečana večera u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner u Opatiji na kojoj su se sudionicima dvaju kongresa pridružili i sudionici kongresa sestara i medicinskih tehničara. Za dobro raspoloženje pobrinuli su se Neno Belan i Fiumensi.

Prezentacije radova domaćih znanstvenika

Četvrtog dana kongresa, 4. listopada, tijekom prijepodneva održane su dvije znanstvene sjednice: „Funkcionalne bolesti probavnog sustava“ i „Znanstvena produkcija – oralne prezentacije sažetaka“. Na potonjoj je deset domaćih znanstvenika u području gastroenterologije u kratkim izlaganjima prezentiralo svoja znanstvena istraživanja, a kvaliteta prikazanih radova ukazuje na trend razvoja znanosti u hrvatskoj gastroenterologiji. Posebice obećava činjenica da su većina izlagača bili mladi istraživači.

Na kraju znanstvene sjednice najboljom prezentacijom proglašena je „Nonalcoholic fatty liver disease and the renin-angiotensin system blockers“ autorice dr. sc. Ivane Mikolašević iz KBC-a Rijeka. Za nagradu je dobila plaćene troškove sudjelovanja na jednom od europskih kongresa u 2016. godini po vlastitom izboru. U nastavku su održani sastanci gotovo svih sekcija HGD-a. Vrlo uspješan i plodonosan kongres zatvorili su aktualni predsjednik društva profesor Kujundžić i budući predsjednik prof. dr. sc. Miroslav Šimunić.

Prof. dr. sc. Milan Kujundžić održao je uvodno predavanje o endoskopskom liječenju opstrukcijskog ikterusa. Tematskom sekcijom, uz prof. Kujundžića, predsjedavali su prof. dr. sc. Boris Vucelić (lijevo) i prof. dr. sc. Miroslav Šimunić (desno)

Prof. dr. sc. Marko Banić, predsjednik HDIS-a, prikazao je sadržaj naslovne teme „Medixa“ – medijskog sponzora kongresa, posvećenog prevenciji i racionalnoj farmakoterapiji bolesti probavnog sustava

Plenarnom sjednicom o hepatologiji predsjedali su prof. dr. sc. Massimo Pinzani (University College London), prof. dr. sc. Vesna Čolić-Cvrlje i prof. dr. sc. Rajko Ostojić (na slici slijeva)

Doc. dr. sc. Tajana Filipec-Kanižaj održala je predavanje patogenetskoj pozadini razvoja hepatocelularnog raka jetre kod bolesnika s masnom jetrom

Veliko zanimanje izazvalo je i izlaganje prim. dr. sc. Branislava Kocmana, koji je govorio o konceptu proširenih kriterija za transplantaciju jetre bolesnika s hepatocelularnim karcinomom

Prof. dr. sc. Lars Lundel iz Karolinska instituta iz Švedske prikazao je mogućnosti i ograničenja u kirurškom liječenju karcinoma gušterače

Prof. dr. sc. Nadan Rustemović održao je predavanje o naprednim endoskopskim metodama u gastroenterologiji

Dr. Antonio Guglietta iz Barcelone prikazao je patofiziološke aspekte upalnih bolesti crijeva kao i razvoj ciljanih lijekova koji su proizašli iz novih spoznaja o molekularnoj genetici i patogenezi IBD-a

Prof. dr. sc. Željko Krznarić, predsjednik HLZ-a i Hrvatskog društva za kliničku prehranu HLZ-a, u sklopu zajedničke sjednice HGD-a i HDIS-a o translacijskima istraživanjima u upalnim bolestima crijeva, održao je predavanje o novim lijekovima za upalne bolesti crijeva

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 21 Br. 118