VI. kongres Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS 2016

 

Kongres Hrvatskog torakalnog društva, TORAKS 2016, održan je u hotelu Westin u Zagrebu od 20. do 23. travnja 2016. Okupilo se najviše liječnika i medicinskih sestara dosad – ukupno su bila registrirana 494 sudionika. Na kongresu, koncipiranom kao paralelni skup liječnika i medicinskih sestara, u četiri se dana raspravljalo o aktualnim temama iz torakalne medicine. Osim kod sudionika, pobudio je i veliko zanimanje sponzora, kojih je bilo više od 20, uz 18 satelitskih simpozija.

Respiratorne infekcije, poremećaji disanja i plućna hipertenzija

Naglasak sekcije o respiratornim infekcijama bio je na infekcijama uzrokovanim multirezistentnim bakterijama. Dr. Marija Santini iz Klinike za infektivne bolesti „Fran Mihaljević“ u Zagrebu naglasila je potrebu za kombiniranom antimikrobnom terapijom, uz poseban osvrt na suportivno liječenje te po potrebi i ranu mehaničku ventilaciju. Spomenula je i nove smjernice za doziranje kolistina kod infekcije Acinetobacterom baumanii te ulogu novih antibiotika u kliničkoj praksi. Dr. Ivana Mareković istaknula je pak značaj rezistentnih mikroorganizama u pulmologiji kao jednog od najvažnijeg uzroka i dalje visoke smrtnosti u jedinicama intenzivnog liječenja.

Prim. Hrvoje Puretić i dr. Matjaž Fležar govorili su o sindromu opstruktivne apneje u spavanju. Sindrom se javlja u 4% muškaraca i 2% žena te je češći u pretilih osoba. I dalje je prisutna tendencija rasta broja bolesnika s navedenim sindromom s obzirom na porast broja pretilih osoba. Prim. Puretić je istaknuo holistički multidisciplinarni pristup liječenju komorbiditeta kao što su hipertenzija, ishemijska bolest srca, hipoventilacijski sindrom i plućna hipertenzija.

Dr. Fležar je prikazao učinkovitost noćnog CPAP aparata kod pacijenata s OSA sindromom, a akademik Miroslav Samaržija iznio je iskustva Referentnog centra za bolesti plućne cirkulacije s novim antagonistom endotelinskih receptora – macitentanom. Posebno je naglasio učinkovitost u povećanju funkcijskog statusa i dulje preživljenje u odnosu na dosadašnje liječenje, uz značajno smanjenje učestalosti jetrene lezije, koja je česta nuspojava terapije bosentanom.

Astma, bolesti plućne cirkulacije i plućnog intersticija

Astma je najčešća kronična, neinfektivna bolest dišnog sustava. Uz terapiju inhalacijskim kortikosteroidima, često se dobro liječi te bolesnici nemaju simptome. Međutim, mali postotak bolesnika zahtijeva agresivno protuupalno liječenje. Prof. Neven Tudorić prikazao je smjernice i definiciju teške astme te indikacije za primjenu omalizumaba, anti-IgE protutijela. Prikazani su i novi potencijalni ciljevi liječenja astme, Il-5 i IL-13, te lijekovi koji ih blokiraju. Dr. Robert Marčun govorio je o astmi izazvanoj naporom te preprekama u dijagnostici i liječenju iste.

Plućna embolija jedan je od vodećih uzroka smrti u svijetu te vodeći uzrok mortaliteta u bolesnika liječenih u bolnicama. Doc. Gordana Pavliša prikazala je nove smjernice za dijagnostiku i liječenje plućne embolije. Naglasak je bio na antiagregacijskoj terapiji acetilsalicilnom kiselinom kod bolesnika nakon ukidanja antikoagulantne terapije. Prikazane su prednosti novih antikoagulansa – dabigatrana, rivaroksabana i apiksabana – kao i nuspojave te kontroverze oko antidota u slučaju krvarenja. Dr. Mladen Knotek govorio je o dijagnostici i liječenju renopulmonalnog sindroma te potrebi za multidisciplinarnim pristupom bolesnicima s navedenim entitetom. Mr. Žarko Vrbica je objasnio kako i brojni patomorfološki supstrati iz drugih organskih sustava mogu prouzrokovati sindrom kašlja iz gornjih dišnih putova te kako se uz adekvatnu dijagnostiku i terapiju može postići dobar klinički odgovor. Akademik Miroslav Samaržija predstavio je riociguat, dosad jedini klinički dokazano učinkovit lijek u liječenju plućne hipertenzije uzrokovane kroničnim tromboembolizom. Time se uz dosadašnje invazivne metode (trombanderektomija i balon dilatacija) može postići dodatni benefit za navedene bolesnike.

Dr. Marija Alilović i dr. Ivan Gudelj vodili su sekciju o intersticijskim bolestima. O intersticijskim pneumonijama s autoimunim značajkama je govorila dr. Ana Hećimović. Naglasila je važnost u razlikovanju pojedinih kliničkih entiteta, iz čega proizlazi adekvatan odabir terapijskih mogućnosti. Dr. Andrea Vukić Dugac je nizom prikaza kliničkih slučaja dočarala poteškoće u dijagnostici i liječenju cističnih bolesti pluća. Prof. Melita Kukuljan govorila je radiomorfološkim karakteristikama idiopatske plućne fibroze (IPF) te načinu razlikovanja prema drugim intersticijskim bolestima. Gost iz Italije prof. Carlo Abera te dr. Jasna Tekavec-Trkanjec govorili su o učinkovitosti i nedostacima dosad jedina dva odobrena lijeka u liječenju idiopatske plućne fibroze – nintedanibu i pirfenidonu.

Bronhoskopija i torakalna kirurgija

Endobronhalni ultrazvuk neizostavna je dijagnostička pretraga u procjeni stadija bolesti u medijastinumu i manje invazivna od kirurške metode, medijastinoskopije.

O vlastitom iskustvu govorio je prof. Bojan Zarić iz Sremske Kamenice. Prim. Mihovil Roglić prezentirao je pak prednosti kriobiopsije u dijagnostici intersticijskih bolesti pluća te vlastita iskustva. Pluća su često sijelo metastaza iz drugih organa: karcinom kolona često metastazira u pluća te se solitarne metastaze mogu operirati. Kako je naveo dr. Goran Madžarac, petogodišnje preživljenje tih bolesnika iznosi 36-63%, što je značajno više u usporedbi s bolesnicima koji imaju metastaze po plućima i liječe se konzervativno.

KOPB, onkologija, plućna rehabilitacija

KOPB je i dalje treći vodeći uzrok smrti u svijetu, s tendencijom porasta broja oboljelih. O KOPB-u i vaskularnim komorbiditetima govorio je prof. Neven Turudić. KOPB više nije samo progresivna bolest, nego može doći i do poboljšanja i pogoršanja bolesti te prelaska među skupinama KOPB-a prema GOLD smjernicama. Stoga je dr. Dijana Krmpotić izvijestila o imunomodulatornom učinku bronhodilatatora, dok je prof. Neil Snowise iznio rezultate trojne terapiju KOPB-a kao zlatnog standarda u liječenju GOLD D pacijenata.

Dr. Marta Koršić naglasila je ulogu scintigrafije okterotidom kod neuroendokrinih tumora pluća te prikazala učinkovitost everolimusa u liječenju navedenih bolesnika. Dr. Mirjana Rajer govorila je o ulozi radioterapije u liječenju karcinoma pluća te kako se unapređivanjem tehnoloških rješenja u radioterapije postiglo značajno poboljšanje u liječenju radioterapijom. Prof. Bakir Mehić iz Sarajeva govorio je o infiltraciji tumorskog tkiva limfocitima kao pozitivnom prognostičkom faktoru kod pojedinih podtipova adenokarcinoma pluća, a doc. Marko Jakopović o ulozi imunoterapije nivolumabom u liječenju nesitno staničnog karcinoma pluća.

Prim. Tajana Jalušić Glunčić naglasila je važnost plućne rehabilitacije u bolesnika s teškim respiracijskim bolestima i transplantaciji pluća te cističnoj fibrozi. Kako je pušenje i dalje značajan javnozdravstveni problem, dr. Gzim Redžepi iznio je aktualne epidemiološke podatke o upotrebi duhana u odrasloj populaciji Hrvatske.

Kongres je zaključen interaktivnim prikazom slučajeva, što je pobudilo živu diskusiju. Na kraju su podijeljene novčane nagrade za najbolje postere u tri kategorije: znanstvenoj, stručnoj i sestrinstvu: ovogodišnji laureati su Ivana Lalić, Nataša Karamarković Lazarušić i Marina Lampalo. Prim. Nabil Chalfe je post mortem dobio nagradu Hrvatskog torakalnog društva za doprinos razvoju bronhoskopije i cjelokupne respiratorne medicine. Sljedeći skup održat će se u travnju 2017. u Zagrebu.

Akademik Miroslav Samaržija iznio je iskustva Referentnog centra za bolesti plućne cirkulacije s novim antagonistom endotelinskih receptora

 

Doc. dr. sc. Gordana Pavliša prikazala je nove smjernice za dijagnostiku i liječenje plućne embolije i prednosti novih antikoagulansa

 

Kongres je zaključen interaktivnim prikazom slučajeva, što je pobudilo živu diskusiju. Moderatori panela bili su prof. dr. sc. Bakir Mehić iz Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu i doc. dr. sc. Marko Jakopović iz Klinike za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb

 

Osim kod sudionika kongres je pobudio veliko zanimanje sponzora, kojih je bilo više od 20, uz 18 satelitskih simpozija

Članak možete u cijelosti preuzeti u PDF formatu

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 123