Vezanje glikozilfosfatidilinozitol proteina na viruse

Biolozi iz Austrije i Singapura (C. Metzner i suradnici) osmislili su način kojim je moguće „omotati, obilježiti“ (engl. painting) viruse proteinima. Članak o tome bit će tiskan u The FASEB Journalu, u kolovozu 2008. godine (May 13, 2008; doi: 10.1096/fj.08-108217). Radi se o pristupu koji će biti iskoristiv u genskom liječenju, praćenju i liječenju raznih bolesti uzrokovanih virusima, u poboljšanju proizvodnje cjepiva, itd. Specifično, ova će nova metoda olakšati liječenje infektivnih bolesti kao što su HIV/AIDS, hepatitis C, gripe. A kako se virusi koriste i kao prijenosni sustavi (u biotehnologiji lijekova i genskom liječenju), ova bi metoda umnogome mogla pomoći u liječenju oboljelih od raka, kardiovaskularnih, metaboličkih i nasljednih bolesti.

O čemu se radi? Autori su načinili mješavinu pročišćenog proteina (glikozilfosfatidilinozitol vezujućeg proteina CD59his) i lipidnih membrana na način da se mješavina može vezati na lipidnu ovojnicu retrovirusa i lentivirusa. Takvi virusi i nadalje ostaju virulentni. Svrha je istraživanja bila ispitati mogućnost modifikacije virusa egzogenim pridodavanjem rekombinantnih proteina, što bi dokinulo potrebu genetskog modificiranja stanica u svrhu dobivanja virus-producirajućih staničnih linija.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 77