V. edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem– EdukAl 2019.

Demencija postaje sve veći zdravstveni, ekonomski i socijalni problem, a starenjem stanovništva očekuje se više oboljelih od te bolesti. Stigma koja prati demenciju posljedica je neznanja i nerazumijevanja. Ovogodišnjim geslom EdukAl-a „Smanjimo stigmu demenciji“ željelo se upozoriti na mnogostrukost posljedica zbog nerazumijevanja života osoba s demencijom. Na konferenciji je naglašeno da je što skorije donošenje Nacionalnog akcijskog plana za demenciju jedan od ključnih zdravstvenih izazova i obveza svih nosioca zdravstvenih politika u Hrvatskoj.

čl


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 25 Br. 139/140