Uzrok preranog porođaja

Prerani porođaj vodeći je uzrok smrtnosti novorođenčadi diljem svijeta. Djeca koja prežive prerano rođenje često imaju velika i teška oštećenja brojnih organa i trajno su ovisna o tuđoj skrbi. Uzroci preranog porođaja u većini slučajeva nisu poznati, ali se često povezuju s načinom života majki. Međutim, najnovija su istraživanja broja kopija pojedinih dijelova DNA u krvi i slini više stotina djece i njihovih majki pokazala da je za prerano rođenje (barem u nekim slučajevima) odgovoran genetski status fetusa, a ne majke. Nađen je dva do 11 puta povećan rizik preranog rođenja (prije 34. tjedna gestacije) u fetusa u kojima su bili duplicirani ili deletirani pojedini dijelovi DNA. Iako se te promjene ne smatraju izravnim čimbenikom preranog rođenja, smatra se čine fetus podložnijim infekcijama ili reakcijama na druge štetne čimbenike okoliša koji mogu potaknuti prerani porođaj. To ujedno objašnjava zašto liječenje progesteronom sprječava prerano rođenje u samo trećine trudnica. Smatra se da bi u budućnosti ti nalazi mogli pomoći otkrivanju fetusa s povećanim rizikom preranog rođenja. 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 21 Br. 115/116