Utjecaj spavanja na razvoj metaboličkog sindroma

Rezultati istraživanja nedavno objavljenog u časopisu Sleep pokazuju da je rizik za razvoj metaboličkog sindroma povezan s duljinom sna (Sleep 2008;31:635-3.).

Na pokretanje ovog istraživanja autore su potakli rezultati nekih drugih studija koje su pokazale da odrasle osobe u dobi od 30 do 54 godine, koje spavaju manje od 6 sati dnevno, imaju povećan rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti i hipertenzije.

U ovo cross-sectional kohortno istraživanje uključeno je 1214 muškaraca i žena iz Adult Health and Behavior Project registra. Ispitanici su, prema vlastitom iskazu o trajanju sna, podijeljeni u četiri skupine. Metabolički sindrom je definiran prema kriterijima stručne udruge American Heart Association/National Heart Lung and Blood Insitute.

Za potvrdu hipoteze da je trajanje sna značajno povezano s metaboličkim sindromom i njegovim komponentama, korištena je metoda logističke regresije.

Među ispitanicima ustanovljena učestalost metaboličkog sindroma (22%) podudarala se s podacima zdravstvene statistike za odrasle osobe u Americi. Nakon primjene kovarijantne analize, vjerojatnost razvoja metaboličkog sindroma bila je 45% veća u skupini osoba koje su spavale manje ili više od 7-8 sati dnevno u odnosu na one koje su spavale točno toliko.

Trajanje sna pokazalo je također individualnu povezanost s pretilošću abdominalnog tipa, povezanim razinama glukoze na tašte i hipertrigliceridemijom. Nakon daljnje prilagodbe na korištenje antihipertenzivnih lijekova, prevalencija metaboličkog sindroma ostala je povišena samo u ljudi koji su spavali manje od 7-8 sati.

Može se zaključiti da je trajanje sna značajno povezano s nastankom metaboličkog sindroma. Dodatna su istraživanja potrebna da bi se točno odredili bihevioralni i fiziološki mehanizmi koji do toga dovode – ističu autori studije.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 77