Utjecaj ranog kirurškog zahvata u usporedbi s fizikalnom terapijom na funkciju koljena

Časopis JAMA u mrežnom izdanju broja 320 (13) za 2018. godinu objavio je članak skupine autora predvođene Victor A. van de Graafom, donoseći rezultate randomiziranog kliničkog ispitivanja koje je uključilo 321 bolesnika s ozljedom koljena, točnije neopstruktivnom rupturom meniska.

Unatoč nedavnim istraživanjima koja upućuju na zaključak da artroskopska djelomična meniscektomija nije učinkovitija od fizikalne terapije, taj se kirurški postupak još uvijek često provodi u pacijenata s rupturom meniska.


U.S. Air Force/ SrA Jeff Parkinson
Rezultati randomiziranog kliničkog ispitivanja pokazuju da se fizikalna terapija može smatrati alternativom operaciji u bolesnika s neopstruktivnom rupturom meniska

Kako bi se odgovorilo na postavljeno istraživačko pitanje je li i fizikalna terapija jednako vrijedna kao artroskopska djelomična meniscectomija za poboljšanje funkcije koljena u pacijenata s neopstruktivnom rupturom meniska, multicentrično, randomizirano kliničko ispitivanje provedeno je u devet bolnica u Nizozemskoj. Sudionici su bili u dobi od 45 do 70 godina, svi s neopstruktivnim rupturama meniska (tj. bez zaključavanja zgloba koljena). Pacijenti s nestabilnošću koljena, teškim osteoartritisom i indeksom tjelesne mase većim od 35 bili su isključeni. Uključivanje u istraživanje trajalo je od 17. srpnja 2013. do 4. studenoga 2015. godine. Ispitanike se pratilo tijekom 24 mjeseca (zadnje je praćenje obavljeno 11. listopada 2017.).

Slučajnim odabirom 321 sudionik bio je pridružen artroskopskoj djelomičnoj meniscectomiji (n = 159) ili fizikalnoj terapiji po unaprijed definiranom protokolu (n = 162). Srednja je dob bila 58 godina, od toga 50% žena. Protokol fizikalne terapije sastojao se od 16 seansi terapije vježbanjem tijekom osam tjedana, usmjerenih na koordinaciju i vježbe snage. Ukupno 289 ispitanika (90%) završilo je ispitivanje (161 žena i 158 muškaraca).

Tijekom razdoblja praćenja od 24 mjeseca, funkcija koljena koja je izmjerena upitnikom samoprocjene poboljšala se za 20,4 boda u skupini koja je provodila fizikalnu terapiju u usporedbi s 26,2 boda u skupini rane operacije. Razlika između dvije skupine nije prekoračila ranije definiranu marginu neinferiornosti od osam bodova.

Rezultati pokazuju da fizikalna terapija nije manje vrijedna od rane artroskopske djelomične meniscectomije u bolesnika s parcijalnom rupturom meniska te da se može smatrati alternativom operaciji u bolesnika s neopstruktivnom rupturom meniska.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 24 Br. 132