MEDIX, God. 14 Br. 78  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Utjecaj protetskih radova na pravilan izgovorThe influence of prosthetic work on the correct pronunciation

Teuta Bisaku, Eugen Čulo, Vlado Carek

Protetski rad u usnoj šupljini utječe na kvalitetu govorne funkcije kod izgovaranja palatinalnih i apikodentalnih glasova. Proteza, kao strano tijelo u usnoj šupljini, neizbježno interferira s govorom. Stomatolog je izravno odgovoran za uspostavu normalne rezonancije i artikulacije, jer nadoknađuje i ispravlja deformitete oralnih struktura. U ovom radu opisujemo osnove govora te artikulaciju sibilanata i palatala kod nositelja protetskih radova. Govorne poteškoće obično su prolazne zbog adaptabilnosti jezika, a vrijeme prilagodbe ovisi o neuromuskularnoj sposobnosti, zdravstvenom stanju, temperamentu, veličini i obliku usne šupljine i trajanju bezubosti. Vrijeme potrebno za svladavanje teškoća prilagodbe, uključujući i one vezane za govor, ne bi smjelo biti dulje od 6 do 8 tjedana

Ključne riječi:
fonacija; govor; poremećaji izgovora; zubna proteza

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 78

Prosthetic work in oral cavity influences the speech quality with respect to the pronunciation of palatal and apicodental sounds. Prosthesis, as a foreign object in oral cavity, inevitably interferes with speech. It is the dentist’s responsibility to ensure normal resonance and articulation while restoring and correcting the deformations of oral structures. In this paper, we describe the basis of speech and articulation of the sibilants and palatals in the prosthetic patients. Speech difficulties are usually transitory because the adaptability of the tongue, and the time of adaptation depends on neuromuscular capability, general health, temperament, size and shape of oral cavity and the duration of edentulism. The time needed to overcome the adaptation difficulties, including speech-related problems, should not last more than 6-8 weeks.

Key words:
articulation disorders; dentures; phonation; speech