MEDIX, God. 15 Br. 82  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Utjecaj povećanog unosa kuhinjske soli na pojavu karcinoma probavnog sustavaEffects of increased salt intake on gastrointestinal cancer rates

Vedran Premužić, Željko Reiner, Bojan Jelaković, u ime CRASH inicijative

Prekomjeran unos kuhinjske soli posljedica je dosoljavanja pripremljene hrane, a još više odraz konzumiranja gotove ili polugotove hrane koja sadrži previše soli. Povećan unos kuhinjske soli povisuje arterijski tlak te štetno djeluje na još niz organa, kao i na pojavu karcinoma probravnog sustava, što se često zaboravlja. Hrana koja sadrži velike količine kuhinjske soli povećava vjerojatnost infekcije s bakterijom Helicobacter pylori čime se značajno povećava rizik razvitka karcinoma želuca. Slično kao kod karcinoma želuca, dolazi do razvitka karcinoma jednjaka. Nastanak kolorektalnog karcinoma povezuje se s konzumacijom konzervirane i dimljene hrane. Istraživanja dokazuju kako EBV udružen s povećanim unosom kuhinjske soli dovodi do još veće učestalosti pojavljivanja nazofaringealnog karcinoma. Što je u pojedinoj populaciji unos kuhinjske soli veći, to je i veća incidencija karcinoma probavnog sustava

Ključne riječi:
arterijski tlak; Helicobacter pylori; karcinom želuca; (kuhinjska) sol; nazofaringealni karcinom; prehrambene navike

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 82

High salt intake is the result of increased consumption of salty foods, especially, processed food high in salt. High salt intake is associated with increased blood pressure and has adverse effects on various organs, including gastrointestinal system. Foods high in salt increase the probability of Helicobacter pylori infection, which increases the risk of both stomach cancer and oesophageal cancer. The occurrence of colorectal cancer is associated with the increased consumption of canned or preserved and smoked food. Research has shown that Epstein-Barr virus in combination with high salt intake further increases the nasopharyngeal cancer rate. The higher the salt intake in a population, the higher the incidence of gastrointestinal cancer.

Key words:
food habits; Helicobacter pylori; hypertension; nasopharyngeal neoplasms; sodium chloride; stomach neoplasms