Usporedba ultrazvuka i CT-a kod sumnje na nefrolitijazu

 

New England Journal of Medicine u broju od 18. rujna 2014. donosi studiju koja je ispitivala koja je metoda izbora najprikladnija kao inicijalni pregled kod sumnje na nefrolitijazu. U studiju je uključeno 2759 pacijenata koji su randomizirani u tri skupine – prva od 908 pacijenata koje je inicjalno na ultrazvuku pregledao liječnik u hitnoj službi, druga od 893 pacijenta koje je inicijalno ultrazvukom pregledao radiolog i 958 koji su pregledani CT-om. Rezultati su pokazali kako je incidencija komplikacija kod dijagnoza s visokim rizikom za iste bila kod svih pacijenata niska (0,4%) te se nisu pokazale značajne razlike među grupama. Kumulativna izloženost zračenju u 6-mjesečnom razdoblju bila je značajno niža u skupini pacijenata koji su bili dijagnosticirani ultrazvukom. U skupini koja je bila dijagnosticirana ultrazvukom od strane liječnika hitne medicine je u 12,4% slučajeva zabilježen neželjeni ishod, u 10,8% slučajeva u skupini koja je dijagnosticirana ultrazvukom od strane radiologa te u 11,2% slučajeva u skupini kod koje je učinjen CT. Prosječni skor boli nakon sedam dana bio je jednak u svim skupinama. Stopa ponovnih dolazaka u hitnu službu, hospitalizacija i dijagnostička sigurnost nisu se značajno razlikovale među skupinama.

U konačnici autori zaključuju kako je ultrazvuk podjednako dijagnostički precizan, s jednakom stopom komplikacija kod dijagnoza s visokim rizikom, neželjenih ishoda, ponovnih dolazaka u hitnu službu, hospitalizacija i boli uz značajno manje zračenje.

Ultrazvuk – vrijedna metoda kao inicijalni pregled kod sumnje na nefrolitijazu

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 112