Usporedba učinkovitosti sekvencijalne sa trojnom terapijom u eradikaciji H. pylori

Za sada nije poznato može li sekvencijalna terapija zamijeniti trojnu terapiju kao standardni model u eradikaciji H. pylori. Istraživači s Tajvana proveli su studiju u kojoj su randomizirali 900 pacijenata starijih od 20 godina s dokazanom H. pylori infekcijom iz šest centara na Tajvanu u tri jednake skupine; prva u kojoj su pacijenti dobivali sekvencijalnu terapiju kroz 14 dana (S14), druga u kojoj su pacijenti dobivali sekvencijalnu terapiju kroz 10 dana (S10) (sekvencijalna terapija – 30 mg lansoprazola i 1g amoksicilina kroz jedan tjedan, nakon toga 30 mg lansoprazola, 500 mg klaritromicina i 500 mg metronidazola kroz idući tjedan, pri čemu su lijekove dobivali dva puta na dan) i treća u kojoj su pacijenti dobivali trojnu terapiju (T14) (30 mg lansoprazola, 1g amoksicilina i 500 mg klaritromicina kroz 14 dana, dva puta na dan).

Rezultati koji su objavljeni u časopisu The Lancet od 19. siječnja 2013 pokazali su kako je stopa eradikacije bila najviša u grupi koja je sekvencijalnu terapiju primala kroz 14 dana (90,7%), dok je u S10 ona iznosila 87% a u T14 82,3%. Učinkovitost S14 terapije pokazala se boljom i prema ITT-analizi (ITT– intention to treat) (number needed to treat od 12,0 [95% CI 7,2-34,5]; p=0,003) te analizi po protokolu (PP 13,7 [8,3-40], p=0,003). Isto se tako pokazalo kako nije bilo značajne razlike u incidenciji nuspojava ili suradljivosti bolesnika između triju skupina. Rezultati ove studije govore u prilog sekvencijalnoj 14-dnevnoj terapiji za eradikaciju H. pylori umjesto uobičajene trojne terapije.

 

 

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 103