Usporedba učinkovitosti prasugrela s klopidogrelom nakon akutnog koronarnog sindroma bez revaskularizacije

Iako kliničke smjernice u bolesnika s nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST-elevacije preporučuju ranu (unutar 48 do 72 sata) angiografiju s revaskularizacijom, mnogi bolesnici ne dobiju takav tretman te shodno tome imaju i slabiji dugoročni ishod. Ipak, literaturni izvori oskudni su podacima o tome kakva je terapija optimalna kod takvih bolesnika koji nisu prošli invazivno kardiološko liječenje. New England Journal of Medicine u broju od 27. kolovoza 2012. donosi rezultate studije TRILOGY-ACS koja je koncipirana kao dvostruko slijepa randomizirana studija čija je svrha bila utvrditi je li kombinacija aspirina i prasugrela (tienopiridinski inhibitor trombocitnog P2Y12 receptora jednako kao i klopidogrel) učinkovitija od kombinacije aspirina i klopidogrela. Studija je uključila 7243 bolesnika mlađih od 75 godina koji su svakodnevno kroz 30 mjeseci uz aspirin primali ili 10 mg prasugrela ili 75 mg klopidogrela. U konačnici su rezultati pokazali kako je nakon prosječnog praćenja od 17 mjeseci kod osoba mlađih od 75 godina smrtni ishod kao posljedica infarkta miokarda ili CVI-a iznosio 13,9% za prasugrel skupinu, a 16% za klopidogrel grupu. Učestalost teškog intrakranijalnog krvarenja bila je podjednaka u obje skupine. Iz rezultata ove studije proizlazi zaključak kako kod bolesnika s nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST-elevacije kombinacija prasugrela i aspirina ne smanjuje značajno rizik od kardiovaskularne smrti u usporedbi s kombinacijom klopidogrela i aspirina. 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 101/102