Usporedba učinkovitosti lorazepama i diazepama za epileptički status kod djece

Iako su neke do sada objavljene studije indicirale da je lorazepam učinkovitiji u terapiji epileptičkog statusa u djece, ovaj lijek nije u toj indikaciji odobren od strane američkog FDAa (Food and Drug Administration). Jama u broju od 23. travnja 2014. godine donosi rezultate dvostruko slijepe randomizirane kliničke studije provedene na 273 ispitanika u razdoblju od ožujka 2008. do ožujka 2012. godine. U studiju su uključena djeca od tri mjeseca do 18 godina starosti koja su se prezentirala kliničkom slikom konvulzivnog statusa u jednoj od 11 bolnica koje su bile uključene u ovu studiju.

Pacijenti su randomizirani u dvije skupine – u prvu u kojoj je ispitanicima kao terapija ordiniran diazepam u dozi od 0,2 mg/kg i u drugu u kojoj je ispitanicima ordiniran lorazepam u dozi od 0,1 mg/ kg. U oba slučaja je lijek primijenjen intravenozno, a u slučaju izostanka odgovora polovica je prethodne doze primijenjena nakon pet minuta. Kao posljednja linija terapije u ovom je protokolu bio fosfenitoin. Rezultati su pokazali kako je prestanak epileptičkog statusa unutar deset minuta bez pojave recidiva utvrđen u 72,1% pacijenata liječenih diazepamom i 72,9% pacijenata liječenih lorazepamom. 16% pacijenata liječenih diazepamom i 17,6% pacijenata liječenih lorazepamom zahtijevalo je asistiranu ventilaciju. Pored toga, nisu se pokazale značajne razlike u drugim sekundarnim ishodim, osim što su pacijenti liječeni lorazepamom u većem postotku bili sedirani. Slijedom navedenog autori zaključuju kako se lorazepam nije pokazao kao značajno sigurnija ili efikasnija alternativa diazepamu u liječenju konvulzivnog statusa.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 111