Usporedba restriktivnog i liberalnog korištenja transfuzije krvi kod krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog sustava

 

Granice za primjenu transfuzije krvi kod krvarenja iz gornjeg dijela gastrointestinalnog (GI) sustava još uvijek su tema stručnih rasprava. Do sada su objavljeni rezultati tek tri manja i jednog većeg istraživanja na tu temu, a rezultati iz jedinog istraživanja sa značajnom razinom dokaza pokazali su kako je smrtnost smanjena kod restriktivne primjene koncentrata eritrocita.

Istraživanje čiji su rezultati objavljeni u časopisu The Lancet od 5. svibnja 2015. provedeno je u šest sveučilišnih bolnica pri čemu je u istraživanje uvršteno 936 pacijenata starijih od 18 godina s novonastalim akutnim krvarenjem iz gornjeg dijela GI trakta, bez obzira jesu li imali komorbiditet ili ne. Ispitanici su kompjuterski randomizirani u dvije skupine – prva u kojoj je transfuzija krvi provedena restriktivno (kada je hemoglobin pao ispod 80 g/L) i druga u kojoj je transfuzija krvi provedena liberalno (kada je hemoglobin pao ispod 100 g/L). U konačnici nisu utvrđene klinički značajne razlike u ishodima između dviju skupina; ipak, utvrđeno je kako je pridržavanje protokola imalo bolje rezultate i manji broj pacijenata je zahtijevao transfuziju uz manji broj sveukupno primijenjenih transfuzija u restriktivno liječenoj skupini. Autori na temelju ovih rezultata zaključuju kako postoje vrlo čvrste osnove za implementaciju restriktivne primjene krvne transfuzije u pacijenata s akutnim krvarenjem iz gornjeg dijela gastrointestinalnog sustava.

GULIVER IMAGE / GETTY IMAGES

Nova istraživanja potvrđuju valjanost restriktivnog pristupa kod akutnog krvarenja iz gornjeg dijela gastrointestinalnog sustava 

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 21 Br. 117