Usporedba antibiotske terapije i operativnog liječenja kod nekompliciranog apendicitisa

U stručnoj literaturi se posljednjih godina objavljuje sve više rezultata istraživanja koji ukazuju na učinkovitost antibiotske terapije u liječenju nekompliciranog apendicitisa koji je dijagnosticiran CT-om.

U časopisu JAMA od 16. lipnja 2015 objavljen je članak finskih autora koji su u randomiziranom kliničkom istraživanju pridodali podatke o učinkovitosti antibiotske terapije u liječenju nekompliciranog apendicitisa. U razdoblju od studenog 2009. do lipnja 2012. godine 530 pacijenata u dobi od 18 do 60 godina kod kojih je apendicitis potvrđen s CT-om randomizirano je u dvije skupine – 273 pacijenata kod kojih je učinjena klasična, otvorena apendektomija i 257 koji su primali antibiotsku terapiju. Kod pacijenata koji su randomizirani u skupinu koja se liječi antibiotski terapija je provedena po sljedećem protokolu – intravenski ertapenem (1g/dan) kroz tri dana nakon čega peroralno levofloksacin (500mg/ dan) i metronidazol (300 mg/3x na dan) kroz sedam dana. Rezultati su u konačnici pokazali kako je u skupini koja je liječena operativno ishod bio uspješan kod 272 pacijenata (99,6%), dok se kod pacijenata koji su liječeni antibiotikom u njih 70 unutar godinu dana od prve epizode apendicitisa pojavila potreba za apendektomijom, što čini 27,3% ispitanika. Od ukupnog broja pacijenata koji su naknadno zahtijevali apendektomiju, u sedam se slučajeva radilo o kompliciranom apendicitisu.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 21 Br. 117