MEDIX, God. 26 Br. 144/145  •  Pregledni članak  •  Baromedicina HR ENG

Uloga HBOT-a u prehabilitaciji i rehabilitaciji u sportuHyperbaric oxygen therapy and its effect on sports pre-rehabilitation and rehabiliation

Marija Perko, Mirna Žulec

Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) sve je raširenija kao adjuvantna terapija mnogih dijagnoza s hipoksijom/ishemijom u patofiziološkoj osnovi, a u novije se vrijeme ispituje i primjenjuje u rehabilitaciji sportskih ozljeda. Izuzevši akutno poboljšanje hiperoksigenacijom, naglasak je na mogućnosti dugoročnoga djelovanja aktivacijom fibroblasta, lučenja čimbenika rasta te, posljedično, angiogeneze. Kao neinvazivna terapijska metoda, s malim brojem mogućih nuspojava, uz primjereno doziranje, HBOT otvara mogućnosti ubrzanja cijeljenja rana i/ili prijeloma, skraćivanja razdoblja oporavka i rehabilitacije te brži nastavak vježbanja i profesionalnoga bavljenja sportom. Uz provođenje dodatnih randomiziranih, dvostruko slijepih istraživanja na dovoljno velikome uzorku ispitanika, HBOT bi uskoro mogao postati dio svakodnevne rehabilitacije, a potencijalno i prehabilitacije sportaša.

Ključne riječi:
hiperbarična oksigenoterapija; sportske ozljede; rehabilitacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 144/145

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is increasingly gaining more acceptance as an adjuvant therapy for many diagnoses with hypoxia/ischemia basis in their pathophysiology and has recently been investigated and used in the rehabilitation of sports injuries. Aside from acute improvement by hyperoxygenation, the emphasis is on the possibility of long-term effects by fibroblast activation, growth factor secretion and subsequently angiogenesis. With the correct dosage, HBOT can be used as a non-invasive therapeutic treatment with a small risk of possible side effects. HBOT may improve wound and/or fracture healing and speed recovery and rehabilitation period. Randomized, double-blind studies on a sufficiently large sample sizes could make HBOT more common in day-to-day rehabilitation and potentially prerehabilitation in athletes.

Key words:
hyperbaric oxygen therapy; rehabilitation; sports injuries