Ugradbeni defibrilator za liječenje bolesnika s neishemičnom kardiomiopatijom

Dokazana je učinkovitost ugradbenog kardiovertera defibrilatora (engl. implantable cardioverter defibrilator, ICD) u primarnoj prevenciji bolesnika s ishemičnom kardiomiopatijom. Rezultati istraživanja o učinkovitosti ICD-ja u prevenciji smrti bolesnika s neishemičnom kardiomiopatijom su oprečni. Cilj ovog sustavnog preglednog članaka je procijeniti korist i štetu od upotrebe ICD-ja u primarnoj prevenciji osoba s neishemičnom kardiomiopatijom.

Uključeni su samo randomizirani kontrolirani pokusi, a pretraženo je osam različitih baza podataka do listopada 2018. Istraživanja su uključila odrasle osobe s neishemičnom kardiomiopatijom (ejekcijska frakcija 35% ili manje, NIHA I-IV). Intervencijska skupina imala je ICD kao dodatak optimalnoj medicinskoj terapiji, a kontrolna skupina samo optimalnu medicinsku terapiju. Primarne mjere ishoda bili su svi uzroci smrti, kardiovaskularni uzroci smrti, iznenadna srčana smrt i nuspojave povezane s ICD-jem. Sekundarni ishodi bili su nekardiovaskularni uzroci smrti, kvaliteta života povezana sa zdravljem, hospitalizacija zbog srčanog zatajenja, hospitalizacija zbog ICD-ja i troškovi liječenja.

Uključeno je šest istraživanja s ukupno 3128 bolesnika. Korištenje ICD-ja uz optimalno liječenje u usporedbi samo s optimalnim liječenjem umanjilo je rizik smrtnosti (omjer ugroženosti – HR 0,78, 95% CI 0,66 do 0,92; 6 istraživanja, 3128 ispitanika; visoka razina dokaza). U prosjeku je potrebno liječiti 24 bolesnika s ICD-jem kako bi se spriječio jedan smrtni ishod (engl. Number needed to treat for anadditional beneficial outcome, NNTB). Osobe koje su bile mlađe od 65 godina imale su veću korist od te intervencije od osoba starijih od 65 godina (HR 0,51, 95% CI 0,29 do 0,91; 1 istraživanje, 348 ispitanika, NNTB = 10). Intervencijska skupina imala je manje smrtnih ishoda zbog kardiovaskularnih uzroka (RR 0,75, 95% CI 0,46 do 1,21; 4 istraživanja, 1781 ispitanik; umjerena razina dokaza) kao i manji broj iznenadnih srčanih smrti (HR 0,45, 95% CI 0,29 do 0,70; 3 istraživanja, 1677 ispitanik, NNTB = 25; visoka razina dokaza).

U intervencijskoj skupini bilo je više nuspojava i vjerojatno nema ili je vrlo malen učinak na kvalitetu života; međutim, isporuka ICD šoka pogoršava kvalitetu života. Niti jedno istraživanje nije prijavilo potrebu za dodatnim hospitalizacijama bolesnika koji su liječeni ICD-jem.

Zaključno: liječenje ICD-jem uz optimalnu terapiju bolesnika s neishemijskom kardiomiopatijom umanjuje smrtnost zbog svih uzroka kao i od kardiovaskularnih uzroka smrti te iznenadne srčane smrti. Njihovo korištenje vjerojatno povećava broj neželjenih reakcija. Uređaji su jako skupi, a isporuka šoka pogoršava kvalitetu života.

El Moheb M, Nicolas J, Khamis AM, Iskandarani G, Akl EA, Refaat M. Implantable cardiac defibrillators for people with non‐ischaemic cardiomyopathy. Cochrane Database Syst Rev 2018 Dec 08. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 24 Br. 133/134