Učinkovitost strukturiranog programa tjelesne aktivnosti na smanjenje učestalosti značajne tjelesne nesposobnosti u najstarijim dobnim skupinama

Jama u broju od 21. lipnja 2014. godine donosi rezultate studije Life čiji je cilj bio utvrditi učinkovitost programa dugoročne strukturirane tjelesne aktivnosti na smanjenje učestalosti značajne tjelesne nesposobnosti u najstarijim dobnim skupinama u usporedbi s programom zdravstvenog savjetovanja. Life je randomizirana multicentrična studija koja je provođena između veljače 2010. i prosinca 2011. godine, a ispitanici su prosječno praćeni 2,6 godina. U studiji su obrađivani podaci 1635 sedentarnih muškaraca ili žena starosti između 70 i 89 godina života s tjelesnim nedostacima koji su ipak bili sposobni prehodati duljinu od 400 m. Ispitanici su randomizirani u dvije skupine – prva unutar koje su ispitanici dva puta tjedno u centru i 3-4 puta tjedno u vlastitom domu provodili aerobne vježbe, vježbe fleksibilnosti i otpora, dok su u drugoj skupini bili ispitanici koji su pohađali radionice o zdravom životu i provodili vježbe istezanja gornjih ekstremiteta.

Primarni ishod koji je praćen bio je učestalost značajne tjelesne nesposobnosti što su autori definirali kao nemogućnost prehodavanja udaljenosti od 400 m. Rezultati su u konačnici pokazali kako je trajna tjelesna nesposobnost utvrđena u 14,7% ispitanika u grupi koja je pohađala program tjelesne aktivnosti te u 19,8% ispitanika u grupi koja je pohađala zdravstveno savjetovanje. Značajni nepovoljni ishodi utvrđeni su u 49,4% ispitanika iz programa tjelesne aktivnosti i u 45,7% ispitanika iz grupe zdravstvenog savjetovanja. Ovi rezultati pokazuju svrsishodnost strukturiranog programa tjelesne aktivnosti u pojedinaca starije životne dobi koji su skloni razvoju trajne tjelesne nesposobnosti.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 111