MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Sponzorirani članak  •  Pulmologija HR ENG

Učinkovitost kombinacije budezonid/formoterol Turbuhalerom kao terapije održavanja i simptomatske terapijeThe efficacy of combining budesonide/formoterol Turbuhaler as a maintenance therapy and symptomatic therapy in the treatment of exacerbations of asthma – SMART approach

Đivo Ljubičić, Nevenka Piskač Živković

Velika i multicentrična ispitivanja pokazala su da pristup liječenju astme lijekom Symbicort Turbuhaler 160/4,5μg kao terapija održavanja kontrole i, prema potrebi, za simptomatsko liječenje, znatno smanjuje rizik teških egzacerbacija, bolje kontrolira bolest te smanjuje ukupno opterećenje inhalacijskim kortikosteroidima. Prikaz slučaja bolesnice s alergijskom astmom, u koje postoji visoki rizik za razvoj teške egzacerbacije, pokazao je kako terapijski pristup liječenju lijekom Symbicort Turbuhaler 160/4,5μg kao terapijom održavanja kontrole i za liječenje akutnih pogoršanja, dovodi do poboljšane kontrole astme, smanjenja rizika za tešku egzacerbaciju te kako je siguran i vrlo učinkovit. 

Ključne riječi:
astma; budezonid/formoterol; egzacerbacija; jedan inhaler

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

Large and multi-center studies have shown that the approach to treating asthma with Symbicort Turbuhaler 160/4.5μg as a maintenance therapy and, if necessary, for symptomatic treatment, significantly reduces the risk of severe exacerbations, has better control of the disease and reduces the cumulative burden of inhaled corticosteroids. A case report of a female patient with allergic asthma, who has a high risk of developing severe exacerbations, showed how the therapeutic approach of treating with Symbicort Turbuhaler 160/4.5μg, as a maintenace therapy and for the treatment of acute worsening, leads to improved asthma control, reduction of risks of severe exacerbation, as well being safe and highly effective. 

Key words:
asthma; budesonide/formoterol; exacerbations; inhaler