Učinci hidroksiklorokina ili klorokvina za liječenje ili profilaksu COVID-19

Časopis „Annals of Internal Medicine” u izdanju od 27. svibnja 2020. objavljuje pregledni članak autora A. V. Hernandez, Y. M. Roman, V. Paspuleti i suradnika, koji donosi rezultate sustavnog pregleda učinka hidroksiklorokina ili klorokvina za liječenje ili profilaksu COVID-19, sažimajući i ocjenjujući dokaze o potencijalnim koristima i štetama primjene tih lijekova za liječenje ili profilaksu COVID-19...

čl


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 26 Br. 142