MEDIX, God. 15 Br. 82  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija / Onkologija HR ENG

Tumori žučnih vodova, Vaterove papile i žučnog mjehuraTumours of the bile ducts, Vater’s papilla and gallbladder

Neven Ljubičić, Marko Boban, Davor Hrabar

Tumori bilijarnog sustava učestalošću pojavljivanja spadaju među rjeđe malignome. Uglavnom se radi o adenokarcinomima koji se prezentiraju u uznapredovalijim stadijima bolesti uzrokujući opstrukcijsku žuticu. Od dijagnostičkih metoda koriste se ponajprije slikovne, dok su laboratorijske uglavnom nespecifične. Cilj dijagnostike je otkrivanje primarnog sijela i proširenosti tumora o čemu zavisi terapijski pristup i prognoza. Jedini potencijalno kurativni oblik liječenja je kirurško odstranjenje tumora u cijelosti. Budući da se u pravilu očekuje recidiv bolesti, novije kliničke studije bave se ispitivanjem kombinacije kemoterapije i zračenja koja je standardni dio protokola kod proširenih oblika bolesti. Unatoč svim poduzetim mjerama liječenja, te kulminaciji znanja u dijagnostici i terapiji, dugoročni ishodi ovih malignoma još uvijek su nezadovoljavajući

Ključne riječi:
adenom; adenokarcinom; endoskopski ultrazvuk; endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija; kolangiokarcinom; stentovi; Vaterova papila; žučni mjehur

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 82

Neoplasms of the biliary tree and gallbladder account for a small share of total cancer burden. They are mostly adenocarcinomas and become clinically overt only in advanced stages of the disease, causing obstructive jaundice. Diagnostic procedure relies primarily on imaging methods, whereas laboratory tests are mostly non-specific. Primary objectives are to determine the primary site of the tumour and stage of disease, which substantially influence both the therapy and prognosis. The only potentially curative treatment is total surgical resection. Given that the recurrence of tumour is frequent, a wide range of clinical studies are performed to investigate the combination of chemotherapy and irradiation, which are part of routine treatment protocol in advanced stages of the disease. Despite the diagnostic and therapeutic advancements, long-term outcome and survival rate of these patients are still unsatisfying.

Key words:
adenoma; adenocarcinoma; ampulla of Vater; cholangiocarcinoma; cholangiopancreatography, endoscopic retrograde; endosonography; gallbladder neoplasms; stents