MEDIX, God. 15 Br. 82  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija / Onkologija HR ENG

Tumori jetreLiver tumours

Rajko Ostojić

Velika većina jetrenih bolesti, uključujući tumore jetre, ima potpuno nespecifične, neznatne i teško uočljive kliničke simptome koji se razvijaju tek u uznapredovalim fazama bolesti. U većine bolesnika s benignim tumorima jetre nisu potrebne terapijske intervencije, ali je potrebno redovito ultrazvučno praćenje eventualne progresije njihova rasta. S druge strane, hepatocelularni karcinom je u više od 90% slučajeva udružen s kroničnom jetrenom bolesti, i to najčešće s cirozom jetre. Izbor terapijskog postupka ovisi o veličini primarnog karcinoma jetre, broju žarišnih promjena i funkcionalnoj rezervi jetre. Terapija izbora je kirurška resekcija, ali posljednjih godina se sve uspješnije primjenjuje i kemoterapija. Naime, recentno je sorafenib registriran i odobren za liječenje pacijenata s hepatocelularnim karcinomom jer je pokazao značajan napredak u sveukupnom preživljavanju pacijenata s tom bolešću. Rutinski screening programi sastoje se u redovitim šestomjesečnim kontrolama rizične populacije određivanjem AFP-a i ultrazvučnim pregledom jetre

Ključne riječi:
ciroza jetre; hepatitis C; hepatocelularni karcinom; sorafenib; tumori jetre

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 82

Most liver diseases, including liver tumours, have non-specific, mild and subtle clinical symptoms, which develop only in advanced stages of the disease. Most patients with benign liver tumours do not require any treatment interventions, but they need to be followed-up by ultrasound for a possible tumour growth. On the other hand, hepatocellular carcinoma is associated with chronic liver disease, usually cirrhosis, in more than 90% of the cases. The treatment modality depends on the size of primary tumour, number of focal lesions and functional liver reserve. The therapy of choice is surgical resection, although chemotherapy has been administered in recent years with more success than before. Sorafenib has been recently registered and authorized for the treatment of patients with hepatocellular carcinoma, because significantly improves their total survival rate. Routine screening of the population at risk consists of six-month examinations, alpha-fetoprotein determination and liver ultrasound.

Key words:
hepatocellular carcinoma; hepatitis C; liver cirrhosis; liver neoplasms; sorafenib