Trisomija koči razvitak tumora

U istraživanju genetske podloge razvitka Downovog sindroma i uz njega vezane simptome (npr. smanjenu podložnost razvitku nekih tumora) veoma su važni i mišji modeli – eksprimiraju po tri kopije nekih gena (ortologa genima čovjeka) koji se nalaze u, za Downov sindrom, „kritičnoj regiji“ kromosoma 21. Istraživanja Thomasa E. Sussana i suradnika (Nature, 451:73-75, 2008) pokazala su da upravo trisomija nekih od ovih gena umanjuje učestalost razvitka tumora. Naime, stanice tumora Apcmin unesene u miševe s „Downovim sindromom“ (trisomija gena) imaju smanjen potencijal umnažanja i stvaranja solidne mase tumora. Autori smatraju da je za smanjenje učestalosti razvitka tumora odgovoran gen Ets2, tj. prisutnost tri kopije alela ovog gena.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 77