MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Tranzijentna elastografija u bolesnika s kroničnim hepatitisom CTransient elastography in patients with chronic hepatitis C

Sandra Milić, Ivana Mikolašević

U bolesnika s kroničnom hepatitis C virusnom (HCV) infekcijom pobol i smrtnost usko su povezani s razvojem fibroze. Procjena stadija fibroze ključna je točka ne samo u liječenju bolesnika s kroničnom infekcijom HCV-om, nego i za dugoročnu prognozu bolesti. Zlatni standard u dijagnozi fibroze jetre prema većini autora još uvijek je biopsija jetre, no biopsija jetre je invazivna metoda koja nosi određeni rizik za komplikacije. Biopsijom se dobiva cilindar tkiva malih dimenzija koji ne mora nužno odražavati pravu sliku promjena u čitavoj jetri, stoga se posljednjih godina intenzivno istražuju neinvazivne metode za procjenu fibroze jetre. Metoda koja se najviše primjenjuje i koja je prihvaćena od stručnih društava kao standard među neinvazivnim metodama jest tranzijentna elastografija (TE), poznata pod komercijalnim nazivom FibroScan. TE je dobra alternativna metoda koja može u većini slučajeva zamijeniti biopsiju jetre u svrhu procjene znatne fibroze jetre, kao i ciroze. No, nalaz TE-a treba promatrati u kontekstu anamnestičkih, kliničkih i biokemijskih parametara.

Ključne riječi:
kronični hepatitis C; fibroza; ciroza; biopsija jetre; tranzijentna elastografija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

In patients with chronic hepatitis C (HCV), morbidity and mortality are closely linked with the development of fibrosis. Assessment of the stage of fibrosis is a key point not only in the treatment of patients with chronic HCV, but also in their long-term prognosis. According to most authors, liver biopsy is still the gold standard in the diagnosis of liver fibrosis. However, it is an invasive method with a certain risk of complications. A cylinder obtained by liver biopsy is small and does not necessarily reflect the true picture of changes in the entire liver. Therefore, in recent years, noninvasive methods for the assessment of liver fibrosis have been investigated. The most performed noninvasive method which is accepted by most professional societies as a standard among noninvasive methods is a method of transient elastography (TE) known under the trade name FibroScan. TE is a good alternative method that can in most cases replace a liver biopsy in order to assess significant liver fibrosis and cirrhosis. However, a TE finding must be interpreted in the context of medical history, clinical, laboratory and serological parameters.

Key words:
chronic hepatitis C; cirrhosis; fibrosis; liver biopsy; transient elastography