Tjelovježba može značajno poboljšati kognitivno funkcioniranje osoba s demencijom

Sa starenjem populacije značajno će se povećati broj osoba u zajednici koje pate od demencije. To neće pogoditi samo kvalitetu života osoba s demencijom nego također baciti veliki teret na članove obitelji koji ih njeguju, povećati potrebe za skrb takvih bolesnika u zajednici i njihov smještaj u odgovarajuće ustanove. Tjelovježba je čimbenik životnog stila za koji se uvidjelo da može smanjiti ili odgoditi napredovanje simptoma demencije.

Mnoga su istraživanja proučavala utjecaj tjelovježbe na zdrave osobe starije dobi. Cochrane sustavni pregled koji je uključio 11 randomiziranih kontroliranih studija o utjecaju aerobne tjelovježbe na starije ljude govori da je osam studija pokazalo blagotvoran učinak na barem jedan vid kognitivnog funkcioniranja, a najveći je učinak zabilježen na kognitivnu brzinu, odgođenu memoriju, slušnu i vidnu pozornost. Međutim, u različitim studijama zabilježeni su različiti učinci tjelovježbe na kognitivnu funkciju. Otada su nove studije pokazale da tjelovježba ublažava depresiju, da aerobna tjelovježba povećava veličinu prednjeg hipokampusa, s poboljšanjima u kogniciji i da tjelovježba u sredovječnih osoba može pospješiti održavanje kognitivne funkcije i odgoditi pojavu demencije u kasnijem životu. Međutim, iako je niz studija pokazalo povezanost između tjelovježbe i održavanja kognicije tijekom starenja, istraživači upozoravaju da još uvijek treba potvrditi hipotezu da tjelovježba dovodi do zdravog starenja. O učinku tjelovježbe na osobe s kognitivnim poremećajima postoje suprotstavljeni rezultati.

Cochrane sustavni pregled analizirao je 16 kliničkih studija u kojima je istraženo mogu li programi tjelovježbe pozitivno djelovati na kogniciju, aktivnosti u svakodnevnom životu, ponašanje, depresiju ili smrtnost u starijih osoba s demencijom, ili povoljno djelovati na njihove njegovatelje u obitelji. Studije su objavljene do kolovoza 2012. godine i u njima je sudjelovalo ukupno 937 pacijenata.

Pronađeni su obećavajući dokazi da programi tjelovježbe mogu značajno poboljšati kognitivno funkcioniranje osoba s demencijom i njihovu sposobnost izvođenja svakodnevnih aktivnosti, ali je bilo mnogo varijacija u rezultatima studija koje autori nisu mogli objasniti. Studije nisu pokazale značajan učinak tjelovježbe na raspoloženje. Bilo je malo dokaza ili nikakvih dokaza o drugim ishodima koje su autori htjeli analizirati. Buduća dobro ustrojena istraživanja trebala bi analizirati sve te ishode, a isto tako i proučiti koja vrsta tjelovježbe je najbolja za osobe s različitim vrstama i stupnjem demencije.

Forbes D, Thiessen EJ, Blake CM, Forbes SC, Forbes S. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev 2013;12:CD006489. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 111