MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Suvremeni pristup edukaciji komunikacijskih vještinaCurrent approach to teaching communication skills

Veljko Đorđević, Marijana Braš, Nada Čikeš, Lovorka Brajković, Davor Miličić

Komunikacija između liječnika i bolesnika mijenjala se promjenom odnosa liječnik - bolesnik. Razvoj neuroznanosti i psihologije doveo je do brojnih spoznaja o tome kako ljudi uče, komuniciraju i razumijevaju jedan drugoga te kako promjena načina razgovaranja s bolesnikom utječe na zadovoljstvo i ishod liječenja te suradljivost bolesnika. Stoga su edukacijski programi o komunikaciji postali obvezan dio na svim razinama medicinske edukacije u zapadnim zemljama. Ukupna ocjena komunikacijskih vještina postala je nezaobilazna komponenta završnih ispita na diplomskim studijima medicine, državnim ispitima i specijalizacijama. Došlo je do velikog razvoja tečajeva komunikacijskih vještina, osnovani su brojni laboratoriji komunikacijskih vještina s korištenjem suvremenih informacijskih tehnologija. Prisutna je i eksplozija istraživačkih projekata. U tom se kontekstu mijenjao i pristup učenju komunikacijskih vještina

Ključne riječi:
edukacija; komunikacija u zdravstvu; odnos liječnika i bolesnika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement

Changes in the doctor-patient communication closely followed the changes in the doctor-patient relationship. The development of neuroscience and psychology has led to new insights into how people learn, communicate and understand each other and how changes in the way doctors talk to patients influence patient satisfaction, compliance and treatment outcome. Therefore, educational programmes in communication have become an important and mandatory part of medical education in western countries. Today, the assessment of overall communication skills of medical students and doctors is an integral part of undergraduate, medical licensing and specialist examinations. Increasing number of courses in communication skills are being organized for teachers at medical schools, and numerous communication skill laboratories using modern information technology are being set up worldwide. There has been an explosion of research projects in this field. Within this context, the approach to teaching communication skills has changed as a result of numerous research studies, harmonisation of medical education programmes between different countries and new ideas arising during the teaching process

Key words:
health communication; education, communication; physician-patient relations