MEDIX, God. 21 Br. 118  •  Pregledni članak  •  Korektivna dermatologija HR ENG

Suvremeni korektivni zahvati u dermatologijiContemporary corrective procedures in dermatology

Jasna Lipozenčić, Zrinka Bukvić-Mokos

Prilagođeno, uz odobrenje, prema članku „Corrective dermatology today“ (J. Lipozenčić, Z. Bukvić-Mokos), objavljenom u Acta Clin Croat. 2010;49:519-23.

Korektivna dermatologija novija je grana dermatologije, koja se intenzivno razvija tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. Rastući trend održavanja mladenačkog izgleda i sprječavanja preuranjenog starenja kože, usporedno s razvojem tehnologije, rezultira porastom broja korektivnih zahvata kojima se postižu brzo vidljivi rezultati uz kratko vrijeme oporavka i vrlo malen rizik od komplikacija i nuspojava. Iako većina terapeuta ne prati znanstvene dokaze postupaka u održavanju ljepote i zdravlja, ipak postoji univerzalni koncept za primjenu korektivnih postupaka. Ovisno o indikaciji, danas se najčešće primjenjuju kombinacije različitih korektivnih zahvata. Valja naglasiti veliku odgovornost liječnika specijalista dermatovenerologa, koji mora biti svjestan važnosti individualnog pristupa svakom pacijentu, dobre procjene vrste promjena na koži, realnih mogućnosti korekcije, kao i realnih očekivanja i suradljivosti pacijenta. Međutim, sve se češće zahtjevni korektivni zahvati provode u nezdravstvenim ustanovama, od nekompetentnih osoba. 

Ključne riječi:
botulinski toksin; korektivna dermatologija; kemijski peeling, Intense Pulsed Light (IPL); kožni implantati; laseri; odgovornost liječnika; rizik

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 118

Corrective dermatology is a newer branch of dermatology, rapidly developing over the past few decades. The growing trend to maintain youthfulness and prevent premature aging of the skin, along with the development of technology, results in an increase in the number of corrective procedures that achieve tangible results quickly, with a short recovery time and very low risk of complications and side effects. Although most of the therapists do not follow the scientific evidence of procedures for maintaining beauty and health, a universal concept exists for the implementation of corrective treatments. Depending on the indication, combinations of various corrective procedures are most commonly used nowadays. One should emphasize the great responsibility of dermatovenerologists, who should be aware of the importance of having an individual approach towards each patient, proper estimates of the types of changes to the skin, the real possibilities of correction, as well as realistic expectations and patient compliance. However, demanding corrective actions have been increasingly conducted in non-health institutions and performed by an incompetent staff. 

Key words:
botulinum toxin; chemical peeling; corrective dermatology; fillers; lasers; responsible doctor; risk