MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Pregledni članak  •  Psihosomatska medicina HR ENG

Suvremene koncepcije o etiologiji psihosomatskih bolestiCurrent concepts on aetiology of psychosomatic disaeses

Marijana Braš, Rudolf Gregurek

Optimalan napredak u razumijevanju razvoja psihosomatskih poremećaja moguć je jedino uz primjenu teorija i tehnika iz područja neuroznanosti te stanične i molekularne biologije. Neuroznanost se postupno vraća u psihosomatska istraživanja i dovodi do značajnog napretka na ovom polju. Genetske studije imaju također važnu ulogu u daljnjem razvoju psihosomatske medicine. Danas, također, postoji dovoljno pokazatelja o promjenama zdravlja uzrokovanih psihosocijalnim stresorima ili intervencijama na imunološku modulaciju. Suvremena medicinska literatura ukazuje na spektar poremećaja čija je pojavnost i tijek pod utjecajem proupalnih citokina, a stvaranje ovih proupalnih citokina može biti izravno potaknuto negativnim emocijama i stresnim iskustvima. Tako imunološka disregulacija povezana s distresom može biti jedan od ključnih mehanizama među brojnim drugim zdravstvenim rizicima povezanim s negativnim emocijama. Usmjeravanje na ova mehanicistička istraživanja u psihosomatskoj medicini pomaže i u njezinom boljem prihvaćanju kao dijela medicine.

Ključne riječi:
genetika; imunologija; neuroznanosti; psihosomatska medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 83

Optimal progress in our understanding of the development of psychosomatic disorders is possible only if we take into account the theories and techniques from neuroscience and cellular and molecular biology. Neuroscience has started to make a comeback in psychosomatic research and promises to advance the field in important ways. Genetic studies have also an important role in the further development of psychosomatic medicine. Moreover, there are now sufficient data to conclude that immune modulation by psychosocial stressors or interventions can lead to actual health changes. Recent medical literature has highlighted a spectrum of diseases whose onset and course may be influenced by proinflammatory cytokines, whose production can be directly stimulated by negative emotions and stressful experiences. Therefore, distress-related immune dysregulation may be one of the core mechanisms behind diverse health risks associated with negative emotions. Focusing on such mechanistic studies in psychosomatic medicine may contribute to its acceptance into the field of medicine. 

Key words:
genetics; immunology; neurosciences; psychosomatic medicine