Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za praćenje epidemije HIV-a

Centar djeluje na razvoju obrazovnih programa iz različitih područja epidemiologije i prevencije HIV-a, pružanju stručne pomoći zemljama i agencijama Ujedinjenih naroda u planiranju i provođenju kliničkih i populacijskih istraživanja HIV-a te izradi alata i smjernica za istraživanja epidemije HIV-a. Kroz edukacijski program centra od 2004. prošla su 1242 liječnika i drugi stručnjaci iz 80 zemalja Europe, Afrike, Bliskog istoka i Azije. U Hrvatskoj je centar sudjelovao u implementaciji prvog nacionalnog istraživanja prevalencije infekcije Chlamydiom trachomatis kod mladih te istraživanju prevalencije HIV-a i spolno prenosivih bolesti kod muškaraca koji imaju spolne odnose s muškarcima. 

 

Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za praćenje epidemije HIV-a jedinstvena je ustanova koja okuplja interdisciplinarnu grupu znanstvenika i stručnjaka na području epidemiologije i prevencije HIV-a i spolno prenosivih bolesti. Kvalitetu rada centra prepoznala je 2008. godine i Svjetska zdravstvena organizacija te je centru dodijeljen prestižan naslov Suradnog centra. Centar je smješten pri Školi narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovan je 2003. godine u suradnji s Europskim uredom Svjetske zdravstvene organizacije i Njemačkom agencijom za bilateralnu suradnju (GTZ).

Područja djelovanja centra

Centar djeluje na tri područja: razvoj i organizacija obrazovnih programa iz različitih područja epidemiologije i prevencije HIV-a, pružanje stručne pomoći zemljama i agencijama Ujedinjenih naroda u planiranju i provođenju kliničkih i populacijskih istraživanja HIV-a, te izrada alata i smjernica za istraživanja epidemije HIV-a.

Kroz edukacijski program od 2004. godine prošla su 1242 liječnika i drugi stručnjaci iz 80 zemalja Europe, Afrike, Bliskog istoka i Azije. Na edukacijskim modulima sudionicima se predstavljaju najnovije informacije o epidemiološkim metodama koje se koriste u praćenju i nadzoru epidemije HIV-a i spolno prenosivih infekcija, mogućnostima i načinima njihove primjene te njihova iskoristivost u evaluaciji programa prevencije i kontrole.

Obrazovni tečajevi i radionice sadržavaju praktične vježbe iz izrade istraživačkih protokola i analize podataka. Tečajevi su prilagođeni sudionicima i stalno ažurirani kako bi pratili nove istraživačke spoznaje i smjernice Svjetske zdravstvene organizacije. Okupljanjem stručnjaka iz različitih multidisciplinarnih područja i iz različitih zemalja, radionice pružaju priliku za razmjenu znanja i iskustava. Razvijeno je 20 obrazovnih tečajeva na engleskom jeziku, od kojih je osam prevedeno na ruski jezik.

Obrazovni tečajevi

1. Uvod u praćenje epidemije HIV-a druge generacije

2. Bihevioralno praćenje epidemije HIV-a

3. Praćenje spolno prenosivih bolesti

4. Biološko praćenje HIV-a

5. Praćenje epidemije HIV-a u visokorizičnim grupama

6. Praćenje epidemije HIV-a za voditelje nacionalnih programa

7. Integrirani modul praćenja epidemije HIV-a za područja niskih i koncentriranih epidemija

8. Monitoring i evaluacija nacionalnih HIV programa

9. Praćenje HIV-a kod osoba oboljelih od tuberkuloze

10. Izrada populacijskog uzorka metodama uzorka upravljanog ispitanicima (respondent-driven samplinga)

11. Analiza podataka iz RDS-a upotrebom RDSAT-a

12. Vremensko-prostorno uzorkovanje (Time-location sampling)

13. Triangulacija podataka

14. Prevencija rezistencije HIV-a na terapiju

15. Upotreba podataka i pisanje izvještaja iz istraživanja u sklopu praćenja epidemije HIV-a

16. Praćenje epidemije HIV-a kod migranata

17. Procjene veličine populacija pod rizikom

18. Triangulacija podataka

19. Evaluacija sustava praćenja epidemije HIV-a

20. Evaluacija prevencije HIV-a kod visoko-rizičnih skupina

Stručna pomoć kroz direktan rad provedena je u 20 zemalja Afrike, istočne Europe, Azije i Bliskog istoka, od kojih su najveći projekti bili u Ukrajini, Sudanu i Jemenu. Projekt u Ukrajini provodi se u suradnji s američkim CDC-om i Sveučilištem u Kaliforniji (University of California, San Francisco), a ima za cilj interpretirati kretanja epidemije HIV-a iz različitih skupina podataka u zemlji koja bilježi jedan od najvećih porasta epidemije u svijetu.

U Hrvatskoj je centar sudjelovao u implementaciji prvog nacionalnog istraživanja prevalencije infekcije Chlamydiom trachomatis kod mladih (2010. godine) te istraživanju prevalencije HIV-a i spolno prenosivih bolesti kod muškaraca koji imaju spolne odnose s muškarcima upotrebom uzorka upravljanog ispitanicima 2006. i 2011. godine.

Suradnja sa srodnim institucijama, dijeljenje iskustva, znanja i stručnost

Izgradnja suradnje sa srodnim institucijama, dijeljenje iskustva, znanja i stručnost neke su od bitnih odrednica rada, a one uključuju Svjetsku zdravstvenu organizaciju, program Ujedinjenih naroda za razvoj, Health Protection Agency iz Velike Britanije, Svjetsku banku, University of California, San Francisco, Centers for Disease Control and Prevention (CDC USA), Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Filozofski fakultet u Zagrebu i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U razvoju strategije rada centra pomaže Savjetodavni odbor, čiji su članovi stručnjaci iz Svjetske zdravstvene organizacije, programa Ujedinjenih naroda za razvoj, UNAIDS-a, University of California, Ukraine AIDS Alliance i St. Petersburg Pasteur Institute.

U suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija 2009. godine osnovan je Stipendijski fond, koji omogućava edukaciju pri centru stručnjacima koji dolaze iz siromašnijih zemalja Afrike, istočne Europe, središnje Azije i Bliskog istoka. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija tako pomaže promociji Hrvatske i hrvatskih znanstvenika i stručnjaka kao važnih čimbenika u globalnom odgovoru na HIV.

Prema modelu rada centra, Ured SZO-a za istočni Mediteran u Kairu osnovao je sličan centar u Iranu, a američki CDC planira osnivanje regionalnog centra za praćenje epidemije HIV-a za Aziju na Hanoi School of Public Health u Vijetnamu.

Kroz edukacijski program centra od 2004. godine prošlo je 1242 liječnika i drugih stručnjaka iz 80 zemalja Europe, Afrike, Bliskog istoka i Azije. Primjer uspješno organiziranog tečaja je i onaj u Cavtatu 2010. 

Polaznici edukacijskog tečaja u Zagrebu u sklopu Stipendijskog fonda MVPEI-ja 2009., koji je osnovan kako bi omogućio edukaciju stručnjacima koji dolaze iz siromašnijih zemalja Afrike, istočne Europe, središnje Azije i Bliskog istoka 

U sklopu pružanja stručne pomoći zemljama i agencijama Ujedinjenih naroda u planiranju i provođenju kliničkih i populacijskih istraživanja HIV-a, centar je sudjelovao i u davanju pomoći kroz direktan rad u Jemenu 2007. te Maroku 2010. godine 


Više informacija o centru može se dobiti na adresi:
Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za praćenje epidemije HIV-a
Škola narodnog zdravlja “Dr. Andrija Štampar“
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Rockefellerova 4
10000 Zagreb.
Tel:+ 385 1 4590 147; +385 1 4590 142
fax: + 385 1 4684 212
e-mail: training@snz.hr;
www. whohub-zagreb.org

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 17 Br. 96