Suicidalnost duševnih bolesnika

Autor: Vera Folnegović Šmalc
Sažetak:

Suicidalnost spada u najdiferentnija i najodgovornija područja psihijatrije, jer zapravo je samo suicid stanje koje se ničim više ne može popraviti, stanje koje je s psihijatrijskog, i svakog drugog, stanovišta konačno. To je čin, koji kako za obitelj i prijatelje tako i za terapijski tim predstavlja ne samo profesionalnu dilemu već i moralnu a ponekad i forenzičku. Sve su to razlozi da se tom problemu treba prići vrlo oprezno i profesionalno i da je neminovna detaljna edukacija osoblja od prepoznavanja suicidalnosti svakog pojedinog bolesnika do liječenja i postupanja s bolesnikom, ali i s članovima njegove obitelji. Za većinu društava ali i osoba postoji i dodatna dilema, je li suicidalnost psihijatrijska kategorija ili moralni čin, ili pak pravo pojedinca za opredjeljenje između života i smrti, a što uvelike otežava stanje psihijatra u procjeni svakog pojedinog slučaja, jer nakon eventualnog fatalnog završetka na psihijatru ostaje i osobni osjećaj moguće krivnje, ali i moguće sudske posljedice

Ključne riječi:
farmakoterapija; forenzička psihijatrija; mentalno zdravlje; shizofrenija; suicid