MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Autorski pregled  •  Infektologija HR ENG

Strategija identifikacije bolesnika s kroničnim hepatitisom CA strategy to identify patients with chronic C hepatitis

Bori Lukšić, Pero Rizvan

Prevalencija HCV infekcije u Hrvatskoj je niska i iznosi manje od 2%. Incidencija novootkrivenih na HCV pozitivnih osoba u Splitsko-dalmatinskoj (SD) županiji od 1993. do 2007. godine pokazuje manje godišnje varijacije, a nakon 2008. godine, kao i u ostalim dijelovima Hrvatske, dolazi do postupnoga pada broja prijava. Od 1993. do 2015. godine u SD-županiji prijavljene su 1434 osobe s HCV-infekcijom. Budući da je procjena da u županiji ima barem još 3000 osoba s HCV-infekcijom koje nisu prijavljene, poduzet je aktivniji pristup u pronalaženju takvih bolesnika. Sastavljen je tim koji se sastoji od različitih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika te je poduzeto niz aktivnosti koje su usmjerene prema skupinama s većom incidencijom HCV-infekcije. Unutar terapijskih zajednica za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti proveden je probir (screening) HCV-infekcije, a fibroelastografijom su otkrivene ugroženije skupine bolesnika, koje su po ubrzanijem postupku pripremljene za liječenje. Slične aktivnosti poduzete su i u udrugama veterana domovinskog rata, u kojima su testirani branitelji koji u anamnezi imaju podatke o ranjavanju, operacijama i primanju krvi i krvnih pripravaka do 1993. godine. Kao rezultat tih aktivnosti povećan je broj novootkrivenih HCV-infekcija u stanovnika SD-županije 2015. godine te je mnogima skraćen put do liječenja. Iste aktivnosti planiraju se provesti i u lokalnoj navijačkoj udruzi te u zatvorima u SD-županiji među osobama lišenim slobode.

Ključne riječi:
hepatitis; hepatitis C; Hrvatska; identifikacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

The prevalence of HCV infection in Croatia is low; less than 2%. From 1993 to 2007, the incidence of newly diagnosed HCV-positive people in the Split-Dalmatia County (SDC) shows minor annual variations. Since 2008, as in other parts of Croatia, there has been a gradual decline in the number of reported cases in SDC. From 1993 to 2015, there were 1,434 reported cases of HCV infection in SDC. Since it is estimated that there are at least 3,000 persons with HCV infection in the SDC who are not registered, a more active approach in identifying these patients has been initiated. A multidisciplinary team has been established to initiate a number of activities aimed at groups with higher incidence of HCV. Screening for HCV infection was implemented within the therapeutic communities for the prevention and treatment of addiction. Using fibroelastography high-risk patient groups were identified. These patients were enroled into an urgent treatment program. Similar activities have been taken within the war veterans associations for those that were wounded, had a surgery or received blood transfusion until 1993. As a result of these activities, an increased number of new HCV infections in the population of SDC was identified in 2015 and the time to treatment was shortened. The same activities are planned in the local sports fan club associations, as well as in SDC prisons.

Key words:
Croatia; hepatitis; hepatitis C; identification