Stent ili kirurški zahvat kod asimptomatične stenoze karotide

 

New England Journal of Medicine u izdanju od 17. ožujka 2016. objavljuje rezultate randomiziranog istraživanja Kennetha Rosenfielda o stentu u usporedbi s kirurškim zahvatom kod asimptomatične stenoze karotide. Ranija klinička istraživanja upućivala su na zaključak da stent karotidne arterije uz uklanjanje embolusa predstavlja djelotvornu alternativu karotidnoj endoarterektomiji u bolesnicima s prosječnim ili povećanim rizikom od kirurških komplikacija. Za potrebe istraživanja, uspoređivani su podaci o bolesnicima u dobi od 79 godina ili mlađe s teškom stenozom aorte, bez simptoma i bez visokog rizika od kirurških komplikacija. Bolesnici su praćeni tijekom pet godina. Primarni ishod bila je smrt, moždani udar ili infarkt miokarda unutar 30 dana od postupka ili ipsilateralni moždani udar unutar jedne godine. S obzirom na primarni ishod nakon jedne godine, utvrđeno je da stent nije inferioran u odnosu na endarterektomiju. U analizi, koja je uključivala praćenje do pet godina, nisu pokazane razlike između stenta i kirurškog zahvata s obzirom na moždani udar, moždani udar zbog neprovođenja postupka i preživljenje.

SCIENCE PHOTO LIBRARY

Angioplastika karotidne arterije. Angiogram u boji prikazuje kateter (svijetla linija) i stent (plavo, sredina-lijevo) koji se ugrađuje 47-godišnjem bolesniku sa stenozom unutarnje karotidne arterije

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 119/120