Srebrni diamin fluorid u prevenciji dentalnog karijesa

Srebrni diamin fluorid (SDF) se prema najnovijim istraživanjima pokazao visoko karioprotektivnim. U veljači 2013. godine, u stručnom časopisu Annals of Microbiology and Antimicrobials, objavljeni su rezultati istraživanja skupine stručnjaka s Anhui Medical Universityja iz Hong Konga. Koristeći 72 zdrava umnjaka, u kompjuterski kontroliranim uvjetima simulacije usne šupljine, znanstvenici su komparirali rezultate dobivene tijekom pokusa.

Polovice zuba bile su površinski tretirane lakom koji je otporan na kiselinu, kako bi poslužile za internu kontrolu. Simulacija prirodnih uvjeta u usnoj šupljini obuhvaćala je kontinuirano vlaženje uz odgovarajuću mješavinu plinova, šest minutno ispiranje 5%-tnom šećernom otopinom svakih devet sati, te unos pet različitih sojeva kariogenih bakterija – Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus i Actinomyces naeslundii.

Intenzivnom inkubacijom tijekom tri dana omogućeni su uvjeti za stvaranje kariogenog biofilma, koji je stvorio na pojedinim dijelovima površine zuba karijesne lezije koje su bile duboke oko 70 mikrona.

Polovica zuba bila je u skupini za testiranje na kojoj su primjenjivali ispiranje 38%-tnim SDF-om, dok je druga polovica u kontrolnoj skupini bila tretirana sterilnom destiliranom vodom. Analiza je obavljena nakon prvih sedam dana na 24 zuba, nakon 14 dana na druga 24 zuba, te nakon 21 dan na preostala 24 zuba. Rezultati su pokazali jasno inhibicijsko djelovanje na razvoj karijesa SDF-om tretirane skupine. Ioni flora i ioni srebra usporavali su razvoj kariogenog biofilma. Nadalje, djelovali su na smanjen gubitak caklinskih minerala, te inhibirali matriks metaloproteinazu koja ima ključnu ulogu kod destrukcije kolagena u karijesnim lezijama. Utvrđeno je kako SDF ima potencijalnu primjenu u preventivi, posebice kod osoba s visokom prevalencijom karijesa, ali i kod djece, zbog jednostavnosti primjene.
 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 103